Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Haksiz Fiilden Kaynaklanan Davalarda Islah-faiz Başlangici

Yanıt
Old 11-07-2017, 14:11   #1
av.tamer cengiz

 
Varsayılan Haksiz Fiilden Kaynaklanan Davalarda Islah-faiz Başlangici

Merhaba,
Dava dilekçemdeki talebim “fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile ….. plaka sayılı araçtaki değer kaybı -Mahkeme tarafından yaptırılacak bilirkişi incelemesinden sonra müddeabihi artırmak kaydı ile- şimdilik 1.000,00 TL nın kaza tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile….. şeklinde.
Bilirkişi raporundan sonra dava değerini ıslah ettim. Mahkeme –ıslah dilekçesinde kaza tarihinden itibaren faiz talep edilmediği gerekçesiyle- karara bağlanan meblağın 1.000 TL na kaza tarihinden itibaren faiz işletilmesine- karar verdi.
Dava dilekçesinde hükmedilecek değer kaybına kaza tarihinden itibaren faiz işletilmesi talep edilmiş olmasına rağmen ayrıca ıslah dilekçesinde de artırılan miktara kaza tarihinden itibaren faz işletilmesi talebinde bulunulmasına gerek var mı ? Bu karar doğru mu sizce ?


T.C.
YARGITAY
Onyedinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2004/7403
Karar No : 2004/10394
Tarih : 5.10.2004* TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( FAİZ Başlangıcı - Haksız Fiilden Kaynaklanan Alacakta Temerrüde Düşürme Şartının Bulunmaması/Islah Edilen Miktara da Kaza TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ Yürütüleceği )
* FAİZ BAŞLANGICI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında - Haksız Fiilden Kaynaklanan Alacakta Temerrüde Düşürme Şartının Bulunmaması/Islah Edilen Miktara da Kaza TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ Yürütüleceği )
* HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAĞINDA TEMERRÜDE DÜŞÜRME ŞARTININ BULUNMAMASI ( Islah Edilen Miktara da Kaza TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ Yürütüleceği )
* TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Nedeniyle - Islah Edilen Miktara da Islah TARİHİNDEN Değil Kaza TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ Yürütüleceği )
* FAİZ BAŞLANGICI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında - Islah Edilen Miktara da Haksız Fiil TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ Gereği )
* ISLAH EDİLEN TAZMİNATA FAİZ BAŞLANGICI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Talebi - Haksız Fiillerde Temerrüde Düşürme Şartının Bulunmaması )

ÖZET :

Dava trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemlerine ilişkindir. Her iki davacı da işleten sıfatıyla dava açmışlardır. Davalı sürücü, 2918 sayılı KTK. 85. maddesince verdiği zarardan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Diğer yandan haksız eylemlerde FAİZ başlangıcı haksız eylem tarihi olup temerrüt için ihtar zorunluluğu yoktur. D OLAYısıyla ıslah edilen kısım için kaza TARİHİNDEN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ yerindedir. Hukuk hakimi, ceza dosyasındaki kusur oranıyla bağlı değil ise de kesinleşmemiş ceza dosyasındaki MADDİ bulgular bu dosyada da değerlendirilerek kusur oranının bu şekilde tesbit ile hükme esas alınmasında isabetsizlik görülmemiştir.

DAVA :

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden d OLAYı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR :

Davacılar vekili; davacı Emine'ye ait ve eşi diğer davacı Halil'in sevk ve idaresindeki 32 ... plakalı araçla, onu arkasından takip eden davacı Halil'e ait Yusuf'un sevk ve idaresindeki 06 ... plakalı araca, davalılardan A. Kargo A.Ş'ye ait diğer davalı Erkan'ın sevk ve idaresindeki 06 ... plakalı kamyonetle çarparak üçlü trafik kazasına neden olduğunu, müvekkiline ait her iki araçta da zarar meydana geldiğini, davalının sigortasından araç başına 1.200.000.000.-TL aldıklarını, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak her davacı için ayrı ayrı 100.OOO.OOO.-TL tazminatın kaza TARİHİNDEN İTİBAREN işleyecek en yüksek reeskont FAİZiyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini, 08.09.2003 tarihli ıslah dilekçesi ile de fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak davacı Emine için 3.400.000.000.-TL, Halil için

1.400.000.000.-TL tazminat artışının kaza tarihi itibariyle işleyecek reeskont FAİZiyle birlikte davalılardan tahsilini istemiştir.

Davalı A. Kargo vekili, öncelikle kusur ve hasar tesbiti gerektiğini, hasar miktarının fahiş olduğunu, haksız eylem için yasal FAİZ istenebileceğini savunmuştur.

Davalı Erkan, kusur ve hasar miktarını kabul etmediğini, ceza dosyasının sonucunun beklenmesini, kendisine diğer davalının çalışanı olması nedeniyle husumet düşmeyeceğini ve davacıların zararlarının sigortadan tahsil ettiklerinden davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller sonucu davanın kısmen kabulü ile davacı Emine için 1.737.500.000.-TL, davacı Halil için 487.500.000.-TL tazminatın OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN işleyecek yasal FAİZiyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş, hüküm davalı Erkan tarafından temyiz edilmiştir.

Dava trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemlerine ilişkindir. Her iki davacı da işleten sıfatıyla dava açmışlardır. Davacı Emine kazaya karışan 32 ... plakalı aracı Isparta 2. Noterliğinin 10.12.2001 tarih 19347 sayılı sözleşmesi ile satın almış olup işleten sıfatı konusunda tereddüt olmadığı gibi diğer davacı Halil de 06 ... plakalı aracın malikidir. Davalı sürücü Erkan 2918 sayılı KTK 85. maddesince verdiği zarardan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Diğer yandan haksız eylemlerde FAİZ başlangıcı haksız eylem tarihi olup temerrüt için ihtar zorunluluğu yoktur. D OLAYısıyla ıslah edilen kısım için kaza TARİHİNDEN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ yerindedir. Hukuk hakimi, ceza dosyasındaki kusur oranıyla bağlı değil ise de kesinleşmemiş ceza dosyasındaki MADDİ bulgular bu dosyada da değerlendirilerek kusur oranının bu şekilde tesbit ile hükme esas alınmasında isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ :

Bu nedenlerle mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve TAZMİNATA ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı Erkan'ın yerinde görülmeyen tüm temyiz İtirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 110.050.000.-TL kalan onama harcının temyiz edenden alınmasına, 05.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 11-07-2017, 15:44   #2
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Mutlu

Bence İnceleyiniz: http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=16615

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2015/22-549 Esas 2017-128 Karar
"Kısmi ıslahta davacının sadece talep sonucundaki miktarı değiştirdiği, davacının dava dilekçesindeki diğer unsurların aynen devam ettiği yönünde iradesinin mevcut olması dikkate alındığında ıslah ile arttırılan kısım için faiz talep edilmese bile dava dilekçesinde mevcut olan faiz talebinin kısmi ıslah için de geçerli olduğu kabul edilmiştir."


Saygılarımla,
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Haksiz Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davasi Basit Yargilama isthukuk Meslektaşların Soruları 2 09-02-2017 12:57
Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davası Av. İbrahim Şen Meslektaşların Soruları 2 21-04-2016 16:07
haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalrında süre limpid Meslektaşların Soruları 19 29-12-2014 11:46
Haksız fiilden doğan davalarda yetki Arif Aydın Meslektaşların Soruları 2 27-01-2012 13:20
haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat yeditepelişehir Meslektaşların Soruları 3 14-01-2011 16:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04140091 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.