Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tarım İşçisinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi

Yanıt
Old 29-01-2008, 13:10   #1
Kemosabe

 
Varsayılan Tarım İşçisinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi

İyi günler değerli meslektaşlarım;tarım işlerinde çalışan tarım işçisi,işvereninden ihbar ve kıdem tazminatı talep edebilir mi?Tarım işçileri açısından ihbar ve kıdem tazminatı talep etmenin koşulları nelerdir?Cevap verecek olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum.Saygılarımla.
Old 29-01-2008, 13:54   #2
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Kemosabe
İyi günler değerli meslektaşlarım;tarım işlerinde çalışan tarım işçisi,işvereninden ihbar ve kıdem tazminatı talep edebilir mi?Tarım işçileri açısından ihbar ve kıdem tazminatı talep etmenin koşulları nelerdir?Cevap verecek olan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum.Saygılarımla.

Saygıdeğer meslektaşım 4857 sayılı İş Kanunun 4 maddesinin 4/1-b maddesi göre 50'den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde İş Kanunun uygulanamaycağını belirtmektedir. Bu durumda

1- Müvekkilinizin çalıştığı tarım işletmesinde 51 den az ( kanun 50 dahil diyor ) işçi çalışıyorsa bu işletme İş Kanunu kapsamında olmayacağı için Kıdem ve İhbar tazminatı alması söz konusu olmayacaktır.

2 - Müvekkilinizin çalıştığı tarım işletmesinde müvekkilinizin yaptığı iş tarımsal bir faaliyetle ilgili ise İş Kanunu kapsamında olmayacağı için Kıdem ve İhbar tazminatı alması söz konusu olmayacaktır. Ama o işletmenin çaycısı, aşçısı, bekçisi, muhasebecisi vs olması durumunda İş Kanunu uygulanır ve Kıdem ve İhbar tazminatına hak kazanır.

Netice olarak müvekkilinizin bu hakları talep edebilmesi için öncelikle işletmedeki işçi sayısı ( tarım işçisi ) ve yaptığı işin niteliği önem kazanmaktadır.

Saygılarımla...
Old 29-01-2008, 13:57   #3
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi

Esas : 2005/4712
Karar : 2005/7468
Tarih : 07.03.2005

ÖZET : Somut olayda davacı, davalıya ait çiftlikte bekçilik yaptığını, iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın feshedildiğini iddia ederek işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasına karar verilmesini talep etmiştir. Tarım işyerinde bekçilik hizmetinde çalışma bu hizmeti tarım işi yapmaz. Davacının yaptığı iş İş Kanunu kapsamındadır. Bu durumda işin esasına girilmesi gerekir.

(1475 s. İş K. m. 2, 13, 14) (4857 s. İş K. m. 4)

KARAR METNİ :
Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin ücreti, ücret ile hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davalıya ait Çiftlikte bekçilik yapan davacı, iş sözleşmesinin feshi nedeni ile ihbar ve kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Mahkemece, savunmaya değer verilerek, davacının bekçilik yanında hayvanların bakımı ve beslenmesi ile ilgilendiği, tarım işinde çalıştığı İş Kanunu kapsamında kalmadığı belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Belirtmek gerekir ki kabule göre, red kararı verilmesi hatalıdır. Zira İş Kanunu kapsamında kalmamak, davanın esastan reddini değil, hizmet akti ilişkisi ve Borçlar Kanununun uygulanması nedeni ile görevden reddini gerektirir.

Diğer taraftan, davacının davalı işyerinde bekçi olarak çalıştığı, bu bekçiliği yanında zaman zaman hayvan bakımı ve beslenmesi işinde ek olarak çalıştığı, yaptığı işin ağırlıklı olarak bekçilik olduğu uyuşmazlık dışı olup, esasen bu husus mahkemenin de kabulündedir. Tarım işyerinde bekçilik hizmetinde çalışma, bu hizmeti tarım işi yapmaz. Başka bir anlatımla bekçilik hizmeti, tarım işi kabul edilemez. Davacının yaptığı iş ağırlıklı olarak, bekçilik hizmetidir. Yaptığı iş, İş Kanunu kapsamındadır. İşin esasına girilerek karar verilmesi gerekir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 7.3.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : Corpus
Old 29-01-2008, 19:31   #4
Kemosabe

 
Varsayılan

Sayın Av.Kadir Çoşkun;değerli cevaplarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum.Saygılarımla.
Old 16-02-2009, 16:07   #5
Avsibel

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım bir çiftlikte bahçıvanlık yapan kişi tarım işçisi midir?Şimdiden teşekkür eder SAYGILAR SUNARIM.
Old 17-02-2009, 11:05   #7
Avsibel

 
Varsayılan

O halde bahçıvanlık ev işlerine girebilir diye düşünüyorum.Bu konuda yargıtay kararı gönderebilirseniz çok sevinirim.SAYGILARIMLA
Old 17-02-2009, 16:47   #8
Engin Özoğul

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/28856
K. 2005/28948
T. 8.9.2005
• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşyerinin Eklentisi Benzin İstasyonunun Arka Kısmında Bulunan Bahçede Bahçıvan Olarak Çalışan Davacı - Tarım İşi Yapılan İş Yeri Kapsamında Sayılamayacağı )
• TARIM İŞYERİ ( İşyerinin Eklentisi Benzin İstasyonunun Arka Kısmında Bulunan Bahçede Bahçıvan Olarak Çalışan Davacı - Tarım İşi Yapılan İş Yeri Kapsamında Sayılamayacağı )
• PARK VE BAHÇE İŞLERİ ( Halkın Faydalanmasına Açık Veya İşyerinin Eklentisi Durumunda Olan - Tarım İşi Yapılan İş Yeri Kapsamında Sayılamayacağı/İş Kanunu Hükümlerinin Uygulanacağı )
• İŞ KANUNUNUN KAPSAMI ( Elliden Az İşçi Çalıştırılan Tarım İşlerinin Yapıldığı İş Yerlerinde Uygulanmayacak Olmakla Birlikte Halkın Faydalanmasına Açık Veya İşyerinin Eklentisi Durumunda Olan Park ve Bahçe İşlerinin Bu Kapsamda Olmadığı )
1475/m.5,14
4857/m.4
ÖZET : İş Kanununa göre, elliden az işçi çalıştırılan tarım işlerinin yapıldığı iş yerlerinde İş Kanunu uygulanmayacak olmakla birlikte halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri bu kapsamda değildir.
Olayda, davacı, davalı işverenin işyeri olan benzin istasyonunun arka kısmında bulunan bahçede, bahçıvan olarak çalışmaktadır. Davacının yapmış olduğu iş, İş Kanunu kapsamında olup, mahkemece verilen görevsizlik kararı doğru değildir.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile fazla çalışma parasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, davayı görev yönünden reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1993-2002 yılları arası, davalıya ait benzin istasyonunun arkasındaki bahçede bahçıvan olarak çalışan davacı, iş sözleşmesinin feshi nedeni ile tazminat ve işçilik alacakları isteminde bulunmuştur.
Mahkemece, savunmaya değer verilerek, davacının tarım işinde çalıştığı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 4. maddesi uyarınca İş Kanunu kapsamında kalmadığı, genel hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.
1475 sayılı İş Kanunu'nun 5/1-2 ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 4/1-b maddeleri uyarınca "50'den az işçi çalıştırılan ( 50 dahil ) tarım işlerinin yapıldığı iş yerlerinde, İş Kanunu uygulanmaz". Ancak aynı maddenin ikinci fıkrasının e bendinde "halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işlerinin" bu kanun kapsamında olduğu vurgulanmıştır. Somut uyuşmazlıkta, davacı davalı işverenin işyeri olan benzin istasyonunun arka kısmında bulunan bahçede, yani yasal deyimi ile eklentisindeki park ve bahçe işinde bahçıvan olarak çalışmaktadır. Davacının yaptığı iş, İş Kanunu kapsamındadır. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi hatalıdır. İşin esasına girilerek istekler hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.9.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
yarx


T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/31943
K. 2005/20908
T. 13.6.2005
• İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHEDİLDİĞİ İDDİASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Olayda Davacının Bahçıvan İşini mi Bekçilik İşi mi Yoğun Olduğu Araştırılarak Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Bu İşte Çalışanlar İş Kanunu Kapsamında Olmayacağı )
• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Olayda Davacının Bahçıvan İşini mi Bekçilik İşi mi Yoğun Olduğu Araştırılarak Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Bu İşte Çalışanlar İş Kanunu Kapsamında Olmayacağı )
• İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ ( İş Akdinin Haksız Feshedildiği İddiası - Olayda Davacının Bahçıvan İşini mi Bekçilik İşi mi Yoğun Olduğu Araştırılarak Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Bu İşte Çalışanlar İş Kanunu Kapsamında Olmayacağı )
• İŞ KANUNU'NUN KAPSAMI ( Elliden Az İşçi Çalıştırılan Tarım İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde İş Kanunu Uygulanmayacağı )
• GÖREVLİ MAHKEME ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Olayda Davacının Bahçıvan İşini mi Bekçilik İşi mi Yoğun Olduğu Araştırılarak Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Bu İşte Çalışanlar İş Kanunu Kapsamında Olmayacağı )
1475/m.5,14
5521/m.1
ÖZET : Dava, davalıya ait narenciye bahçesinde bekçilik ve bahçıvan işleri yapan davacının iş akdinin haksız feshedildiği iddiası ile ihbar ve kıdem tazminatları, bir kısım işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir.
1475 sayılı İş Kanununun 5. maddesine göre, elliden az işçi çalıştırılan tarım işlerinin yapıldığı işyerlerinde İş Kanunu uygulanmayacaktır.
Olayda davacının bahçıvan işini mi bekçilik işin mi yoğun olduğu anlaşılmadığından öncelikle davacının yaptığı işin niteliği araştırılarak yaptığı iş bahçıvanlık ise bu işte çalışanlar İş Kanunu kapsamında olmayacağından iş mahkemesi görevli olmayacak olup görevsizlik kararı verilmesi gerekir.
DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, bayram, hafta ve genel tatil gündelikleri ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davalıya ait narenciye bahçesinde bekçilik ve bahçıvan işinde çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini belirten davacı ihbar ve kıdem tazminatları, bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altını alınmasını talep etmiştir.
Davalı işveren, davacının tarım işinde çalıştığını, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca İş Kanunu kapsamında kalmadığını, feshin haklı olduğunu savunmuştur.
Mahkemece davacının yaptığı işin niteliği üzerinde durulmadan, iş sözleşmesinin haksız feshedildiği sonucuna varılarak ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağına karar verilmiştir.
1475 sayılı İş Kanunu'nun 5/1-2 maddesi uyarınca, "50'den az işçi çalıştırılan ( 50 dahil ) tarım işlerinin yapıldığı iş yerlerinde, İş Kanunu uygulanmaz". Dosya içeriğinden, davacının bahçıvan işinin mi? yoksa bekçilik işinin mi? daha yoğun olduğu anlaşılmamaktadır. Bir kısım tanıklar, narenciye bahçesinin bulunduğu bölgede Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına ait bekçiler bulunduğunu beyan etmişlerdir. Bu olgu üzerinde de durularak, davacının ağırlıklı olarak yaptığı işin niteliği açıklığa kavuşturulmalı, bekçilik görevi ağır bastığı takdirde şimdiki gibi, yaptığı iş bahçıvanlık ise, dava hakkında görevsizlik kararı verilerek dosyasının Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekir. Zira bahçıvanlık işi tarım işi olup, bu işte çalışan davacı İş Kanunu kapsamında kalmadığından, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1. maddesi uyarınca İş Mahkemesi görevli olmayacaktır. Eksik inceleme sonucu karar verilmesi hatalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.06.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
yarx

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2006/9-277

K. 2006/295

T. 10.5.2006

• ALACAK TALEBİ ( Davacının Ağırlıklı Olarak Yaptığı İşin Niteliği Açıklığa Kavuşturularak Bekçilik Görevi Ağır Bastığı Takdirde Şimdiki Gibi Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Dosyasının Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )

• BEKÇİLİK GÖREVİ ( İşin Niteliği Açıklığa Kavuşturularak Bekçilik Görevi Ağır Bastığı Takdirde Yaptığı İş Bahçıvanlık İse Dosyasının Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )

• İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Davacının Ağırlıklı Olarak Yaptığı İşin Niteliği Açıklığa Kavuşturularak Bekçilik Görevi Ağır Bastığı Takdirde Dosyasının Asliye Hukuk Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )

5521/m.1

1475/m.5


ÖZET : Dava alacak talebidir. Davacının ağırlıklı olarak yaptığı işin niteliği açıklığa kavuşturulmalı, bekçilik görevi ağır bastığı takdirde şimdiki gibi yaptığı bahçıvanlık ise, dava hakkında görevsizlik kararı verilerek dosyasının Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekir. Zira bahçıvanlık işi tarım işi olup, bu işte çalışan davacı İş Kanunu kapsamında kalmadığından, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1. maddesi uyarınca İş Mahkemesi görevli olmayacaktır.
DAVA : Taraflar arasındaki ''alacak'' davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 5.10.2004 gün ve 2003/582-2004/671 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 13.6.2005 gün ve 2004/31943-2005/20908 sayılı ilamı ile,
( ... Davalıya ait narenciye bahçesinde bekçilik ve bahçıvan işinde çalıştığını, sözleşmesinin haksız feshedildiğini belirten davacı ihbar ve kıdem tazminatları, bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı işveren, davacının tarım işinde çalıştığını, 1475 sayılı İş Kanununun 5. maddesi uyarınca İş Kanunu kapsamında kalmadığını, feshin haklı olduğunu savunmuştur.
Mahkemece davacının yaptığı işin niteliği üzerinde durulmadan, sözleşmesinin haksız feshedildiği sonucuna varılarak ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağına karar verilmiştir.
1475 sayılı İş Kanununun 5/1-2 maddesi uyarınca, "50'den az işçi çalıştırılan ( 50 dahil ) tarım işlerinin yapıldığı yerlerinde, İş Kanunu uygulanmaz". Dosya içeriğinden, davacının bahçıvan işinin mi? yoksa bekçilik işinin mi? daha yoğun olduğu anlaşılmamaktadır. Bir kısım tanıklar, narenciye bahçesinin bulunduğu bölgede Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına ait bekçiler bulunduğunu beyan etmişlerdir. Bu olgu üzerinde de durularak, davacının ağırlıklı olarak yaptığı işin niteliği açıklığa kavuşturulmalı, bekçilik görevi ağır bastığı takdirde şimdiki gibi yaptığı bahçıvanlık ise, dava hakkında görevsizlik kararı verilerek dosyasının Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekir. Zira bahçıvanlık işi tarım işi olup, bu işte çalışan davacı İş Kanunu kapsamında kalmadığından, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1. maddesi uyarınca İş Mahkemesi görevli olmayacaktır. Eksik inceleme sonucu karar verilmesi hatalıdır... ),
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının iadesine, 10.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.yarx


T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/4734

K. 2000/8000

T. 6.6.2000

• TARIM İŞÇİSİ ( Traktör şöförü )

• TRAKTÖR ŞÖFÖRÜ ( Tarım işçisi )

• KIDEM TAZMİNATI ( Tarım işçisi )

1475/m.14

ÖZET : Çiftlik işyerinde, traktör şöförlüğü yapan, işçileri ve davalı işvereni gerekli yerlere getirip götüren, mal taşıyan davacının tarım işçisi olarak nitelendirilmesi isabetsizdir.
DAVA VE KARAR : Davacı, ihbar kıdem tazminatı, ücret ve ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, görev yönünden davayı reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Davacı, davalıya ait çiftlik atölyesi işyerinde ve çiftliğinde davalının traktörlerini kullanarak bahçıvancılık yaptığını ve haksız olarak işten çıkartıldığını ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatları ile kimi işçilik hakları isteğinde bulunmuştur.
Gerek davalı, gerek davacı tanıkları; davacı işçinin çiftlik işyerinde sadece traktör şoförlüğü görevini yürütmekle yetinmemiş traktörlerin tamir ve bakımında traktör ustasına yardım işlerini yaptığı gibi işçileri ve davalı işvereni gerekli yerlere getirip götürdüğü, malları taşıdığı çiftlikte işçilere yemek getirdiği de tesbit edilebilmektedir. Bu durumda davacının tarım işçisi olarak nitelendirilmesi dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Böyle olunca işin esasının incelenerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
Yazılı şekilde kimi işçilik hakları bakımından dava dilekçesinin görev yönünden diğerlerininde iş kanununun kapsamı dışında kaldığı için esas yönünden reddine karar verilmesi hatalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

Kararlar Kazancıdan alınmıştır.
Old 18-02-2009, 09:06   #9
Avsibel

 
Varsayılan

Sayin ÖzoĞul GÖnderdİĞİnİz Kararlar İÇİn Çok TeŞekkÜr Eder,saygilar Sunarim.
Old 10-10-2019, 15:17   #10
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Tarım işyerinde şoförlük yapmak iş kanunu kapsamında mıdır?
Old 10-10-2019, 15:49   #11
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Sorumun cevabi yukarıda paylaşılan Yargıtay kararinda var...sonradan farkettim....
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
devamı niteliğindeki şirketten kıdem ve ihbar tazminatı talebi iözkurt Meslektaşların Soruları 2 21-10-2007 19:32
İşe İade Davası//İşe Başlama Başvurusunun Kabulu//İşe Başlamama/Kıdem-İhbar Tazminatı Jeanne D'arc Meslektaşların Soruları 2 20-09-2007 18:14
Kıdem Ve İhbar Tazminatı Sitki Bakir Hukuk Soruları Arşivi 1 10-08-2005 11:07
Sağlık Sorunu İle Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hakkında memo68 Hukuk Soruları Arşivi 0 12-05-2003 13:39
Kıdem Ve İhbar Tazminatı Talebi nicelik Hukuk Soruları Arşivi 3 01-03-2002 22:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05526209 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.