Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu hk.

Yanıt
Old 05-04-2021, 14:22   #1
oguzhanc7

 
Soru Resmi Belgede Sahtecilik Suçu hk.

Sayın Üstatlarım ve Meslektaşlarım,
Hepinize sağlıklı günler dilerim. Sizlere bir sorum olacak. Müvekkilim A'ya B kişisi, C kişisi tarafından imzalı çek getiriyor. Ancak çekte sadece imza var, geri kalan kısımları boştur. Müvekkil A, B ile ticari ilişkisine güveninden dolayı B'nin talimatıyla çekleri dolduruyor ve borcu olduğu bir firmaya ciro ediyor. Ancak hiçbir aldatma kastı, suç işleme kastı yoktur. Tamamen B kişisine duyduğu güven sonucunda bu işlemi yapıyor. Çeki ciro ettiği firma ise suç duyurusunda bulunuyor. Çekin imza sahibi de davaya katılan olarak iştirak etti. Esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunacağım. Tüm bu olanları davaya cevap dilekçemde yazmıştım. Ancak kuvvetli bir delil siz de taktir edersiniz ki bulamadık. Bu konu hakkında değerli tavsiyelerinizi almak isterim. Konuya ilişkin Yargıtay kararı da araştırmalarıma rağmen bulamadım.
Old 05-04-2021, 15:08   #2
solicitor54

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım buradaki iddia nedir?
Old 05-04-2021, 15:37   #3
oguzhanc7

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan solicitor54
Sayın Meslektaşım buradaki iddia nedir?
İddia, resmi belgede sahtecilik suçu işlenmesine dair. Sanığın üzerine atılı olan resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan TCK 210 madde yollaması ile TCK 204/1, 43/1-2, 53/1 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.
Old 05-04-2021, 19:24   #4
solicitor54

 
Varsayılan

Suç, imza bulunan senedin gerçeğe aykırı doldurulması dolayısıyla oluşmuş ise;

Yargıtay 19.H.D. 2019/341 E. 2020/1368 K. sayılı kararında;
"bonodaki keşideci imzasının davacıya ait olduğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık olmadığı, TTK'nun 778/1-f maddesinin yollaması ile 680/1.maddesi uyarınca tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış bono düzenlenmesinin mümkün olduğu, senedin tedavüle çıkarılırken anlaşmaya aykırı doldurulduğunu iddia eden davacının iddiasını yazılı delille ispat etmesi gerektiği," denilmiş. Dolayısıyla taraflar arasında hukuki uyuşmazlık bulunduğu, işlemin ceza yargılamasına konu edilemeyeceğine değinilebilir.

Suç, imza inkarına dayanıyor ise;

İmzanın A tarafından atılmadığı bilirkişi raporuyla tespit edildiği takdirde sahtecilik kastının bulunmadığı, sorumluluğun B' ye ait olduğu, atılı suçun yalnızca kastla işlenebileceği yönünde savunma yapılabilir.

Sahtecilik kastının araştırılması gerektiğini ifade eden yargıtay kararı:

Yargıtay 21. C.D. 2016/8 E., 2016/7342 K.

"gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ve sanığın sahtecilik kastıyla hareket edip etmediğinin tespiti bakımından, sanık ve katılanın olay tarihinde birbirlerine verdikleri vekaletnamelerinin olup olmadığının sanık ve katılandan sorularak var ise dosya arasına alınması..."
Old 06-04-2021, 08:43   #5
oguzhanc7

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan solicitor54
Suç, imza bulunan senedin gerçeğe aykırı doldurulması dolayısıyla oluşmuş ise;

Yargıtay 19.H.D. 2019/341 E. 2020/1368 K. sayılı kararında;
"bonodaki keşideci imzasının davacıya ait olduğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık olmadığı, TTK'nun 778/1-f maddesinin yollaması ile 680/1.maddesi uyarınca tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış bono düzenlenmesinin mümkün olduğu, senedin tedavüle çıkarılırken anlaşmaya aykırı doldurulduğunu iddia eden davacının iddiasını yazılı delille ispat etmesi gerektiği," denilmiş. Dolayısıyla taraflar arasında hukuki uyuşmazlık bulunduğu, işlemin ceza yargılamasına konu edilemeyeceğine değinilebilir.

Suç, imza inkarına dayanıyor ise;

İmzanın A tarafından atılmadığı bilirkişi raporuyla tespit edildiği takdirde sahtecilik kastının bulunmadığı, sorumluluğun B' ye ait olduğu, atılı suçun yalnızca kastla işlenebileceği yönünde savunma yapılabilir.

Sahtecilik kastının araştırılması gerektiğini ifade eden yargıtay kararı:

Yargıtay 21. C.D. 2016/8 E., 2016/7342 K.

"gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ve sanığın sahtecilik kastıyla hareket edip etmediğinin tespiti bakımından, sanık ve katılanın olay tarihinde birbirlerine verdikleri vekaletnamelerinin olup olmadığının sanık ve katılandan sorularak var ise dosya arasına alınması..."

Öncelikle değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Çek üzerindeki imza keşidecinin değildir. Bu da mahkeme kararıyla sabittir. Bununla beraber çek, bankaya ibraz edildiğinde karşılıksız çıkmıştır. Bu yüzden zaten icra takibi devam etmektedir ancak yanında resmi belgede sahtecilikten suç duyurusunda bulunulmuştur. Açıkçası çekleri getiren B kişisinin bunları başka birinden aldığını düşünüyorum.
Old 06-04-2021, 18:31   #6
Lord Mozart

 
Varsayılan

B kişisi, soruşturmada veya kovuşturmada herhangi bir sıfatla dinlendi mi? Dinlendiyse verdiği ifadede ne dedi?
Old 07-04-2021, 08:53   #7
oguzhanc7

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Lord Mozart
B kişisi, soruşturmada veya kovuşturmada herhangi bir sıfatla dinlendi mi? Dinlendiyse verdiği ifadede ne dedi?

Hayır, dinlenmedi. Zira kendisi Ukrayna'da olan yabancı bir vatandaş. Müvekkil A ile dönem dönem sebze, meyve alışverişleri oluyordu. Bu dönemler içerisinde de yeri geldiğinde nakit ödemeler yapıyordu. Bu yüzden müvekkilin güvenini kazanmıştı.
Old 07-04-2021, 14:21   #8
furugferruhzad

 
Varsayılan

Olay B kişisi etrafında şekillenecektir.B kişisinin vereceği ifade sorunun çözümünde belirleyici olacaktır.B kişisinin beyanı olmaksızın denklemi çözmeye çalışmak bir çok olası sonuca vardırıyor.
Old 07-04-2021, 21:42   #9
Lord Mozart

 
Varsayılan

Meslektaşım bu tür durumlarda Çek senet alınan kişi ile protokol yapılarak teslim alınması lazım. Yoksa bu tür durumlarda alacaklı olan kişiler birden sanık kürsüsüne oturuyor. Benzer dosyam oldu o dönemde epey bir araştırdım ama görüşlerde,kararlarda olumlu yönde değildi.
Old 08-04-2021, 15:41   #10
oguzhanc7

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan furugferruhzad
Olay B kişisi etrafında şekillenecektir.B kişisinin vereceği ifade sorunun çözümünde belirleyici olacaktır.B kişisinin beyanı olmaksızın denklemi çözmeye çalışmak bir çok olası sonuca vardırıyor.

Evet, haklısınız. Ancak müvekkil, B kişisinin soyadını dahi bilmiyor. B kişisi Ukrayna'da yaşadığı için ve olay üzerinden 3-4 yıl geçtiği için ulaşma şansımız da pek yok.
Old 08-04-2021, 15:42   #11
oguzhanc7

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Lord Mozart
Meslektaşım bu tür durumlarda Çek senet alınan kişi ile protokol yapılarak teslim alınması lazım. Yoksa bu tür durumlarda alacaklı olan kişiler birden sanık kürsüsüne oturuyor. Benzer dosyam oldu o dönemde epey bir araştırdım ama görüşlerde,kararlarda olumlu yönde değildi.

Kesinlikle öyle. Lehe kararlar bulamadım ben de. Sanırım yapacak çok bir şeyimiz yok. Samimi ve ısrarcı beyanlarla ifade etmeye çalışacağız.
Old 08-04-2021, 15:47   #12
solicitor54

 
Varsayılan

Oğuzhan Bey, B kişisinin adının bilinmesine, sorgulanmasına gerek yok. İmza A' ya ait değilse kimin olduğunu bulup, faili tespit etmek sanığın görevi değil. Kişi suçlu olmadığını ispat etmek zorunda da değil.

İmzanın A' ya ait olmadığının tespiti halinde sanık hakkında şüphe oluşur. Şüphe sanık lehine yorumlanır. Sanığın açıklamalarının aksine delil bulunmadığı durumda sanığın beyanı esas alınır. Bu halde şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanık hakkında beraat hükmü açıklanması gerekir.
Old 08-04-2021, 15:49   #13
oguzhanc7

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan solicitor54
Oğuzhan Bey, B kişisinin adının bilinmesine, sorgulanmasına gerek yok. İmza A' ya ait değilse kimin olduğunu bulup, faili tespit etmek sanığın görevi değil. Kişi suçlu olmadığını ispat etmek zorunda da değil.

İmzanın A' ya ait olmadığının tespiti halinde sanık hakkında şüphe oluşur. Şüphe sanık lehine yorumlanır. Sanığın açıklamalarının aksine delil bulunmadığı durumda sanığın beyanı esas alınır. Bu halde şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanık hakkında beraat hükmü açıklanması gerekir.

Haklısınız ancak müvekkil imzalı olan boş senedi doldurduğunu beyanıyla ikrar etti.
Old 08-04-2021, 16:04   #14
solicitor54

 
Varsayılan

Boş senedi doldurmak suç değil. Suç kast ile işlenebilen bir suç. Sanığa imzalanarak getirilmiş ve getiren kişiye duyulan güven dolayısıyla iyi niyetle doldurulmuş.

Kanaatimce burada yapılması gereken işlem sanığın imzası alınarak kendisi tarafından imzanın taklit edilip edilmediğini tespit etmek. İmzanın 3.kişi tarafından atıldığı tespit edildiği takdirde (dosya içerisinde aksini ispat eden delil yok ise) sanığın anlatımlarının kabulü gerekecektir. Bu halde sahtecilik kastı ortadan kalkacaktır.

Doğrudan atılı suçun faili olmadığını ispat edemeyeceğinden şüphe nedeniyle beraatine karar verilmelidir.

İmza incelemesi talebiniz reddedilirse Anayasa Mahkemesi Murat POLAT ve Sebahattin ÜNLÜ başvurusunda belirtildiği gibi delil gösterme ve delil toplama talebinizin reddedilmesinin çelişmeli yargılama, silahların eşitliği ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve dolayısıyla adil yargılanma hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle hükümle birlikte itirazlarınızı sunar, sonuç alınamadığı takdirde Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yoluyla hakkınızı ararsınız.

Nitekim Ceza Yargılamalarının amacı maddi hakikate ulaşmaktır. Sanığın atılı suçu işlediği kuvvetli bir ihtimalden öteye geçemediği hallerde ihtimale dayanarak hüküm kurulamayacağından sanık hakkında beraat kararı açıklanmalıdır. Yargı ne olursa olsun kişileri cezalandıralım anlayışı içerisinde olamaz. Bu anlamda mahkemeye masumiyet karinesini hatırlatmakta fayda var.
Old 09-04-2021, 09:53   #15
oguzhanc7

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan solicitor54
Boş senedi doldurmak suç değil. Suç kast ile işlenebilen bir suç. Sanığa imzalanarak getirilmiş ve getiren kişiye duyulan güven dolayısıyla iyi niyetle doldurulmuş.

Kanaatimce burada yapılması gereken işlem sanığın imzası alınarak kendisi tarafından imzanın taklit edilip edilmediğini tespit etmek. İmzanın 3.kişi tarafından atıldığı tespit edildiği takdirde (dosya içerisinde aksini ispat eden delil yok ise) sanığın anlatımlarının kabulü gerekecektir. Bu halde sahtecilik kastı ortadan kalkacaktır.

Doğrudan atılı suçun faili olmadığını ispat edemeyeceğinden şüphe nedeniyle beraatine karar verilmelidir.

İmza incelemesi talebiniz reddedilirse Anayasa Mahkemesi Murat POLAT ve Sebahattin ÜNLÜ başvurusunda belirtildiği gibi delil gösterme ve delil toplama talebinizin reddedilmesinin çelişmeli yargılama, silahların eşitliği ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve dolayısıyla adil yargılanma hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle hükümle birlikte itirazlarınızı sunar, sonuç alınamadığı takdirde Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yoluyla hakkınızı ararsınız.

Nitekim Ceza Yargılamalarının amacı maddi hakikate ulaşmaktır. Sanığın atılı suçu işlediği kuvvetli bir ihtimalden öteye geçemediği hallerde ihtimale dayanarak hüküm kurulamayacağından sanık hakkında beraat kararı açıklanmalıdır. Yargı ne olursa olsun kişileri cezalandıralım anlayışı içerisinde olamaz. Bu anlamda mahkemeye masumiyet karinesini hatırlatmakta fayda var.

İlginiz için çok teşekkür ederim. Konu hakkında söylediklerinizi dikkate alacağım.
Çekler hakkında takip vardı. C, imzaya itirazda bulundu. İmzanın C'ye ait olmadığı belirlendi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Özel açısından resmi belgede sahtecilik suçu hukukadamı Meslektaşların Soruları 0 28-12-2019 13:36
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu fiili hta Meslektaşların Soruları 5 17-11-2011 14:41
Resmi Belgede Sahtecilik Hk. Avukaat Meslektaşların Soruları 5 28-12-2010 14:18
Görevi Kötüye Kullanma Suçu Ve Resmi Belgede Sahtecilik arzaplı Hukuk Soruları 5 28-08-2009 10:42
resmi belgede sahtecilik- -betül- Meslektaşların Soruları 1 18-09-2008 11:56


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04969811 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.