Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tehir-i İcra için Teminat Mektubu

Yanıt
Old 25-12-2006, 00:32   #1
Adli Tip

 
Varsayılan Tehir-i İcra için Teminat Mektubu

Değerli Meslektaşlarım,

ilk kez karşılaştığım bir konuda yardımlarınızı bekliyorum.

Tehiri icra kararı getirmek için mehil vesikası alacağım.
Teminatmektubu vermek durumundayım. Teminat mektubunu kimin adına almalıyım. Dosya numarası mı belirtmeliyim,yoksa alacaklı mı???

Saygılarımla
Old 25-12-2006, 00:50   #2
roni

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Uygar
Değerli Meslektaşlarım,

ilk kez karşılaştığım bir konuda yardımlarınızı bekliyorum.

Tehiri icra kararı getirmek için mehil vesikası alacağım.
Teminatmektubu vermek durumundayım. Teminat mektubunu kimin adına almalıyım. Dosya numarası mı belirtmeliyim,yoksa alacaklı mı???

Saygılarımla
Sayın Uygar,
Tabi ki icrada borçlu olan veya edimi yerine getirecek adına almanız gerekiyor. Teminat Mektubunda Mahkeme adı, esas numarası ve lehine tehiri icra talep ettiğiniz kişi yi yazdırmanız gerekiyor. Ayrıca teminat mektubunun süresiz ve şartsız olması gerekiyor. Bir de teminat mektubunu siz mi alacaksınız? Ben böyle anladım. Teminat mektuplarının belli maliyetleri vardır. Bunu borçlu veya edimi yerine getirecek olan kişinin yüklenmesi gerekir.
Saygılar...
Old 25-12-2006, 06:58   #3
Adli Tip

 
Varsayılan

Sayın Roni;
Teşekkur ederim. Soruyu çok düzgün ifade edemedim ama siz yine de bilgi vermişsiniz. Benim ihtiyacım olan teminat mektubu orneği (içeriği) aslında. Teminat mektubunu muvekkil alacak. O da bana sordu nasıl alınacağını, banka da kendilerine soruyormuş çunku.

Bu arada ikinci bir husus daha var öğrenmek istediğim.
İcra Emri tarafıma 18.12.06 gunu tebliğ edildi. ben de 20.12.06 gunu kararın tehiri icra talepli temyiz edildiğine dair derkanarı da ekleyerek icra dairesine bir dilkeçe verdim, yatırmamam gereken teminatiın tarafıma bildirilmesini istedim. bu talebim sureyi keser mı yoksa son teminatı sunmak için son gunum bugun mu?

şimdiden teşekkurler
Old 25-12-2006, 08:13   #4
ragıp

 
Varsayılan

Sayın Av.Uygar
İcranın size vereceği, tehiri icra kararı getirmek için süre. İcra müdürü tehiri icra kararı vermez. Bu nedenle, teminatı yatırdığınız tarihten itibaren, tehiri icra kararı almak için 45 gün vaktiniz var. Her ne kadar süre sözkonusu değilse de, teminat yatırmadığınız sürece takip durmayacağı için, bir an önce teminatı yatırın. Zira bir hacizle karşılaşabilirsiniz.
Teminat mektubu örneği bankalarda var zaten. Kesin ve süresiz olmak üzere, Borçlu adı, Alacaklı adı, teminat altına alınan miktar ve İcra dosya numarasını bankaya bildirirseniz hazırlarlar.
Old 25-12-2006, 09:43   #5
Av.Ümit Arif Özsoy

 
Varsayılan Tehiri icra

Sayın Meslektaşım
İcra emrini 18.12.2006 tarihinde tebliğ aldığınıza göre İİk 32.maddesi uyarınca dosyaya teminat mektubunu ibraz etmeniz için son gün bu gün(25.12.2006) olacaktır. Dosyaya ibraz edeceğiniz teminat mektubu miktarını bildirmesi için icra dosyasına dilekçe vermeniz bu süreyi kesmeyeceği düşüncesindeyim bu süre içinde teminat mektubunu dosyaya sunmak zorundasınız. Süreye dikkat edin Çalışmanızda başarılar
Old 25-12-2006, 09:49   #6
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Sn.Av.Uygar,
Bu bizim çok sık yaptığımız bir şey. Teminat mektubunu ilgili icra dairesine hitaben alacaksınız ve icra dosya numarasını belirteceksiniz. teminat mektubunun içinde icda takibine dayanak ilam varsa bunun belirtilmiş olmasına dikkat etmenizi öneririm. Mektup kesin ve süresiz olmalıdır. Aksi kabul edilmez.

Saygılar.
Old 25-12-2006, 10:06   #7
Adli Tip

 
Varsayılan

Tüm Saygıdeğer Meslektaşlarıma yardımları için teşekkur ediyorum.

Saygılarımla,
Old 25-12-2006, 10:16   #8
icra20

 
Varsayılan

Güvence (teminat)miktar ve türünü belli etmek hakyimin tyakdirine bağlıdır.Y.12 HD.9.9.1976 E.7817 K.8923 YKD.1977/8 S.1115
MÜFETTİŞ TAVSİYELERİ ( İlamlı takiplerde takip ile alakalı davanın temyitz edilmesi halinde, tehiri icra için teminat miktarını icra müdürü tarafından takdir olunduğu mmüşahade edilmiştir.
İcra ve İflas Kanunun 36.maddesi mucibince icranın geri bırakılması için depo edilecek teminatın ve miktarının tayini husususunun icra mahkemesine ait bulunduğui hatırda tutularak bu gibi durumlarda icra mahkemesinden alınacak karara göre davranılması, belirlenen teminatın depo edilmesinden sonra mehil vesikası verilmesinin yöntem haline getirilmesi) diye tavsiyelerde bulunulmaktadır.
Bu nedenle tehiri icra talibinden bulunulabilmesi için ilk önce icra hakimliğine müracaat edip tehiri icra talebinde bulunulacağından teminat nevi, miktarının bildirilmesi istenilecek ve hakimin bildirileceği teminat temin edilip ve hakimlikçe uyğun görüldüğü takdirde icra müdüründen süre istenilecektir. Ancak yine uygulamada olduğu gibi nakit olarak yatırılacak teminatlar icra hakimliğinden sorulmadan icra müdürleri tarafından süre verilmektedir. Teminat mektubu ibraz edilmesi halinde icra hakimliğinden onay alındıktan sonra süre verilmektedir. Ayrıca şunuda açıklamakta yarar vardır. Teminat miktarının tesbitinde bence yanlış olarak bazı icra müdürleri vekalet ücreti, harç ve 2 aylık faiz eklemektedir. Oysa İİK.nun 36 maddesinde hükmolunun paradan bahsetmektedir. Bu nedenle takip talebindeki miktar kadar teminat gösterilmesi yeterlidir.
Old 25-12-2006, 15:04   #9
süleyman zengin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ümit Arif Özsoy
Sayın Meslektaşım
İcra emrini 18.12.2006 tarihinde tebliğ aldığınıza göre İİk 32.maddesi uyarınca dosyaya teminat mektubunu ibraz etmeniz için son gün bu gün(25.12.2006) olacaktır. Dosyaya ibraz edeceğiniz teminat mektubu miktarını bildirmesi için icra dosyasına dilekçe vermeniz bu süreyi kesmeyeceği düşüncesindeyim bu süre içinde teminat mektubunu dosyaya sunmak zorundasınız. Süreye dikkat edin Çalışmanızda başarılar

Sayın Av. Ümit Arif Özsoy,
İc.İf. Kanun 36 maddesine göre tehiri icra kararı getirmek üzere icra müdürlüğünden alacağın süre için kanun bir müddet öngörmemiştir. Yanı her aşamada bu süre talebinde bulunulabilir.
Old 26-12-2006, 15:01   #10
Av.Ümit Arif Özsoy

 
Varsayılan

Sn:Süleyman Zengin
İİk nın 32.maddesi nde teminat mektubu ibrazı için bir süre öngörmediği muhakkak! Ama 7 günlük süre içinde teminat mektubu dosya ibraz edilmezse, takip kesinleşecek cebri icraya maruz kalacaktır.Yedi günlük süreye dikkat edip bu süre içinde dosyaya teminatı verilmesi gerektiği uyarım bu durum içindi.
Old 01-10-2007, 13:33   #11
avsel

 
Varsayılan teminat mektubunun iadesi

merhaba sayın meslektaşlarım,
tehiri icra için verilmiş kesin ve süresiz teminat mektubunun iadesi ne şekilde ve nasıl olur?vermeye yetkili yer icra müdürlüğü müdür?yoksa ilgili mahkeme midir?herhangi bir süreye tabii midir?
şimdiden teşekürler...
Old 01-10-2007, 16:21   #12
Av.Ümit Arif Özsoy

 
Varsayılan Teminatın iadesi

Sayın meslektaşım Yargıtayca hükmün bozulması halinde borçlunun başvurusu üzerine , bozma kararının içeriğine göre , mahkeme tarafından teminatın iade edilip edilmeyeceğine karar verilir.İik.36/4 maddesindebu durum düzenlenmiştir.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum...
Old 28-02-2009, 12:59   #13
outlawyer

 
Varsayılan

Kararın tebliğ edilmesini müteakip, temyiz edilirken tehir-i icra talebinde bulunmak şart mıdır ? Temyiz ettikten sonra da talepte bulunabilir miyiz? İtirazın iptali davasında karar kısmi kabul kısmi red şeklinde çıktı. Dolayısıyla karşı tarafa da vekalet ücreti hükmedildi. Karşı taraf henüz bize ödeme emri yollamadı. Ortada ödeme emri yokken, kararı temyiz ederken tehir-i icra telebinde bulunabilir miyim ?
Old 28-02-2009, 13:02   #14
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan outlawyer
Ortada ödeme emri yokken, kararı temyiz ederken tehir-i icra telebinde bulunabilir miyim ?

Evet, temyiz dilekçenizde tehir-i icra talebinde bulunmalısınız. Zira kararı verecek olan yer, yarın karar icra takibine konu edildiğinde icra dairesi değil, YARGITAY. İcra dairesi yalnızca, Yargıtay'dan anılan kararı getirmeniz için, mehil vesikası düzenler.

Saygılarımla...
Old 28-02-2009, 13:05   #15
outlawyer

 
Varsayılan

Tarafımıza henüz ödeme emri gönderilmediği için, ödeme emri yokken dahi tehir-i icrada bulunabiliyor muyum tereddüt ettim. Durum bulunabileceğimi gösteriyor o halde ? teşekkür ederim
Old 28-06-2009, 19:13   #16
wellan

 
Varsayılan

Sayın outlawyer,
hem sizin sorunuza cevap vermek hemde bilmeyen yada yanlış bilgi edinilen meslektaşlarım için konuyu açıklama mecburiyeti duydum.
Şöyle ki;Tehiri icra kararı için mahkeme tarafından alacak tahsili kararı verilmiş bir ilam alacaklı tarafından icra takibine konu edilmiş olmalıdır ve tarafınıza ödeme emri gönderilmiş olmalıdır ve karar temyiz edilmiş olmalıdır(tehiri icra talepli olarak).Bu üç durumda ve hepsi ayrı ayrı var ise o zaman tehiri icra kararı için dilekçe vermenizi öneririm.SAYGILARIMLA...
Old 09-05-2010, 10:01   #17
Av. Emrah GELEŞ

 
Varsayılan İcranın geri bırakılması

Henüz dava sonuçlanmadan gerçekleşecek tüm nedenlerin davada ileri sürülmesi gerekir. Dava sırasında mevcut bulunan nedenlere dayanarak icranın geri bırakılması istenemez. Davanın sonuçlanmasından sonra; ancak ilamın icraya konulmasından önce ya da ilamlı icra takibi sırasında gerçekleşen nedenlere dayanarak icranın geri bırakılması istenebilir.

Borçlu, hükmün verildiği tarihten sonra; ancak icra eminin tebliğinden önceki bir dönemde ilam konusu borcun,
-sona ermiş olduğunu
-zamanaşımına uğramış veya
-ertelenmiş olduğunu ileri sürüyorsa

icra emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını istemelidir.

İlamlı icra takibi başladıktan sonra da ilam konusu borcun sona ermiş olduğunu, zamanaşımına uğradığını veya alacaklı tarafından süre verildiğini ileri süren borçlu hiçbir süreye bağlı olmadan icranın geriye bırakılmasını isteyebilir.

Saygılarımla...
Old 30-07-2010, 13:04   #18
harkan

 
Varsayılan

foruma katılan tüm arkadaslara sormak istediğim bir husus var,

tehiri icra kararının icra dosyasına konulmasından önceki hacizlerin durumu ne olacaktır, hacizler kalkacak mıdır? yoksa mevcut hacizler olduğu yerde duracak mıdır?
Old 30-07-2010, 19:52   #19
wellan

 
Varsayılan

İİK 36=İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.

Tehir-i İcra kararı alınmasının amacı;mevcut davanın YARGITAY nezdinde bozulacağından bahisle;takibe konu edilen hak yada alacağın tahsilini engellemektir.Dolayısıyla tehir-i icra kararı almadan önce konulmuş bütün haciz ler geçerliliğini koruyacak olup;Yargıtay eğer hükmü bozarsa takip eski hale iade edilir.Dolayısıyla Yargıtay'ın bozma kararına kadar mevcut hacizler geçerliliğini koruyacaktır.SAYGILARIMLA.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Old 31-07-2010, 12:05   #20
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan harkan
foruma katılan tüm arkadaslara sormak istediğim bir husus var,

tehiri icra kararının icra dosyasına konulmasından önceki hacizlerin durumu ne olacaktır, hacizler kalkacak mıdır? yoksa mevcut hacizler olduğu yerde duracak mıdır?
Merhabalar;

Sn. Wellan'ın da isabetle belirttiği gibi hacizlere halel gelmez.

Saygılarımla...
Old 01-08-2010, 15:01   #21
Av. Eyüp KATI

 
Varsayılan

icra dosyası esas alınarak icra dosyasına karara konu ilamın mahkeme, esas ve karar numarası yazılarak tanzim ediliyor genel olarak.
Old 02-08-2010, 14:00   #22
harkan

 
Varsayılan

yanıtlar için herkese teşekkür ederim, ancak alacaklı olduğum bir dosyada icra müdürü tehiri icradan önce alınan araç yakalama kararını tehiri icra kararı var diyerek kaldırdı, bunun hukuki gerekçesini anlayamadım...
tehiri icradan önceki hacizlere halel gelmeyeceğine ilişkin yargıtay kararı bulabilirsem icra müdürünü ikna edeceğim , yardımcı olan arkadaslara simdiden cok teşekkür ederim...
Old 02-08-2010, 14:26   #23
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan harkan
yanıtlar için herkese teşekkür ederim, ancak alacaklı olduğum bir dosyada icra müdürü tehiri icradan önce alınan araç yakalama kararını tehiri icra kararı var diyerek kaldırdı, bunun hukuki gerekçesini anlayamadım...
tehiri icradan önceki hacizlere halel gelmeyeceğine ilişkin yargıtay kararı bulabilirsem icra müdürünü ikna edeceğim , yardımcı olan arkadaslara simdiden cok teşekkür ederim...
Merhaba;

Yeterli mi bilmem ama:

Alıntı:
T.C. YARGITAY
İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu

Esas: 1944/18
Karar: 1945/7
Karar Tarihi: 04.04.1945

...

Otuz altıncı madde hükmünce icranın geri bırakılması tabirinin manası söylendiği gibi icranın geçici bir zaman için durdurulması veya Yargıtay'ca icranın geri bırakılmasına lüzum olmadığına veya temyiz olunan hükmün tasdikine karar verildiği takdirde icranın kaldığı noktadan devam etmesi demek olduğu halde otuz üçüncü maddedeki hallerin tahakkukunda icranın geri bırakılması sözü ile yapılan ve yapılacak olan icra işlemlerinin kaldırılması ve takibe son verilmesi hükmü belirtilmektedir.

...

Saygılarımla...
Old 12-11-2011, 11:54   #24
yavuzselimaydın

 
Varsayılan

sayın meslektaşlarım merhaba,
İşçi alacağına ilişkin bir dava da birlikte iş veren olan anne ve iki oğlunun vekilliğini yaptık. karar aleyhimize çıktı, tehiri icra talepli temyiz yapıldı ve karar davacı vekilince icraya koyuldu. biz de temyize ilişkin derkenarımızı icra dosyasına teminat mektubu ile birlikte sunacağız. ancak sunacak olduğumuz teminat mektubu sadece anne adına olursa diğer müvekkiller hakkında alacaklı icraya devam edebilir mi? biz temyizi tüm müvekkiller adına yaptık. müdürlüğün vereceği mehil vesikası sadece borçlu anne adına mı olacaktır?
Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.
Old 14-11-2011, 13:39   #25
icra20

 
Varsayılan

Kimin adına teminat mektubu alınmışsa onun yönünden tehiri icra kararı alınabilir. Her borçlu kendisinden sorumlu,
Old 12-12-2011, 13:06   #26
condictio_certi

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım;

Anlayamadığım husus şu, icra dosyasına teminat mektubu sunacağım. Bugün icra emrini tebliğ alışımın 7. günü. Ancak teminat mektubunu dosyaya bir gün sonra yani yarın sunabileceğiz. Teminat mektubunun sunulması için bir süre var mı? Yani icranın geri bırakılması kararı için merciye 8. gün başvursak ne olur? Hak kaybımız olur mu?
Old 12-12-2011, 13:26   #27
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan condictio_certi
Değerli meslektaşlarım;

Anlayamadığım husus şu, icra dosyasına teminat mektubu sunacağım. Bugün icra emrini tebliğ alışımın 7. günü. Ancak teminat mektubunu dosyaya bir gün sonra yani yarın sunabileceğiz. Teminat mektubunun sunulması için bir süre var mı? Yani icranın geri bırakılması kararı için merciye 8. gün başvursak ne olur? Hak kaybımız olur mu?

Süre yoktur. Ancak tebligat parçası dönmüşse, 8. gün hacze gelebilirler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra hukuku ile ilgilenmek ve icra takibi yapmak için avukat olmaya gerek var mı? mslmklvz Hukuk Sohbetleri 35 24-06-2015 08:09
Kira alacağı, tehir-i icra, teminat, muacceliyet Av. Gediz Eranıl Meslektaşların Soruları 14 18-04-2012 11:46
Boş Teminat Senedi Ve İcra Takibi(Düpedüz Sahtekarlık) moonliner Meslektaşların Soruları 30 07-05-2011 20:51
Doktorun Hastasından Alacağı için İlamsız İcra Takibi Yapması Kavaz Meslektaşların Soruları 9 20-02-2009 15:00
Kira Sözleşmesinde Teminat Mektubu Ezgi TUGAY Meslektaşların Soruları 3 19-09-2006 20:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06820798 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.