Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Avukatlar için eş durumu tayini

Yanıt
Old 09-03-2014, 20:41   #1
ahmet varol

 
Varsayılan Avukatlar için eş durumu tayini

Saygıdeğer Meslektaşlarım;
Öncelikle bu konu ile ilgilenip yardımcı olmaya çalışan tüm meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim. Ben Samsun Barosuna bağlı olarak çalışmaktayım. Eşim ise Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan bir psikologdur.Eşim Samsun dışında bir ilde görev yapmaktadır. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ md 20/4'e göre ( Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık veya bağlı kuruluşunun personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması hâlinde eş
durumu ataması değerlendirilerek yapılır ) demektedir. Ben kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan TBB'ne bağlı bulunduğumdan bu yönetmelik hükmü kapsamında bulunduğumu düşünüyorum. Araştırmalarım sonucunda TBB ile Sağlık Bakanlığı arasında eş durumu tayini ile alakalı herhangi bir protokol olmadığını tespit ettim. Ancak bu konu hakkında başkaca bir bilgisi olan var ise beni bilgilendirmesi çok faydalı olacaktır. Bunun dışında protokol olmadığı takdirde başka kurumda çalışan eşin (yani benim), Bakanlık veya bağlı kuruluşunun personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu tayini değerlendirmeye alınır demektedir. Baroya bağlı olarak çalışan bir avukat Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan bir psikologdan unvan kadro ve görev bakımından üst müdür? ''veya'' Vergi mükellefi olarak çalışmamdan ötürü eşim zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olarak görülür mü? şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkür eder saygılarımı sunarım..
Old 10-03-2014, 09:38   #2
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ahmet varol
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ md 20/4'e göre ( Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise...demektedir. Ben kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan TBB'ne bağlı bulunduğumdan bu yönetmelik hükmü kapsamında bulunduğumu düşünüyorum.
İki yanıtım var:
1- Doğru düşünüyorsunuz:
Avukatların eşleri de avukatın bulunduğu yere atanmalı.

2- Yanlış düşünüyorsunuz:
Avukatların eşleri Yönetmelik kapsamına girmiyor.

Yeniden düşünmeye başlarken Yönetmeliğin "bir başka kurumda çalışıyor ise" koşulunun çerçevesini sınırlayınız.

Ayrıca, Avukatlık Kanunu'nu ve Meslek Kuralları'nı avukatın bağımsızlığı ilkesi açısından göz önüne alınız. Avukatın bağımsızlığı ilkesi içinde avukatın baroya karşı bağımsızlığı konusunu inceleyiniz.

SONUÇ: Doğru düşündüğünüz halde sizi yanlışa sürükleyen kanun ve yönetmelik değiştirilmeli.

Saygılarımla
Old 11-03-2014, 00:08   #3
ahmet varol

 
Varsayılan

Vakit ayırıp yanıt verdiğiniz için teşekkür ederim sayın Armağan KONYALI..Avukatların eşleri yönetmelik kapsamına girmiyor derken neyi kastetmek istediğinizi pek anlamadım. Ayrıca Avukatın baroya karşı bağımsızlığı ilkesi ile benim her baroda çalışabileceğimi, sadece tek bir ilin barosunda (teşbihte hata olmaz çakılı kadro gibi) avukatlık görevimi ifa etme zorunluluğum olmadığını biliyorum. Ancak gel gelelim biz sinekten yağ çıkartma ve bu problemimizi bir an evvel sonuçlandırma çabası içerisinde olduğumuzdan bakış açımız malesef subjektif hale geliyor Bu konu ile ilgili olumlu sonuca ulaşmaya yönelik bir tavsiyeniz var mıdır acaba?
Old 11-03-2014, 08:44   #4
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ahmet varol
Bu konu ile ilgili olumlu sonuca ulaşmaya yönelik bir tavsiyeniz var mıdır acaba?
Tavsiyemi önceki mesajımın sonuç bölümünde sunmuştum: Kanun ve Yönetmelik değişmeli.

Yasama değişiklik yapmadıkça yürütme ve yargı bir şey yapamaz.

Saygılarımla
Old 11-03-2014, 15:12   #5
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Benzer bir durum benim için söz konusu, farkı ise eşin öğretmen olması ve bu noktada benim için son 2 yılda 360 gün 4B sigortalı olma koşulu aranıp aranmadığı, keza bağımsız olarak büro açıp sigorta başlattığımdan bu yana 360 gün geçmedi ağustos atamalarına kadar 330 gün kadar bir süre geçmiş olacak ve bu şart avukat için aranıyorsa şubat atamasına kalacağız...

Yönetmeliği incelediğimde BANA GÖRE avukatın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki mesleki örgüt mensubu olmasından dolayı sadece GÖREV BELGESİ ibraz etmesi yeterli gibi geldi uygulamaya ilişkin fikri ve bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

Alıntı:
EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

I- Öğretmenlerden eşi;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında,

b) Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı,

c) 506 sayılı Kanun'un Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi,

ç) TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,

d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak

çalışanlar ile aşağıda II nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

II- Eş durumu özründen yer değişikliği isteyenlerden:

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'a ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi, (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il'e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarının, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir)

b) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1. Eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

4. İdare merkezi belirli bir il'de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşleri, ayrıca, atanmak istediği yerde eşinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

5. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

6. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre zarfında askerlikte geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

A- Benden sadece görev belgesi isteyecekler (a bendine dahilim)
B- Benden görev belgesi + 360 hizmet şartı istenecek (b bendine dahilim)

Görev yaptığı milli eğitim şube müdürü ile görüştüğümüzde yönetmeliği inceleyip sizin için sadece görev belgesi dendi ancak emin de değilim bu noktada kafamda soru işaretleri var size danışmak istedim ki evlilik arefesinde baya kafamı kurcalayan bir husus kayıtsız kalmazsanız çok sevinirim
Old 26-10-2014, 22:46   #6
Levent Karakaya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Ali YILMAZKARA
Benzer bir durum benim için söz konusu, farkı ise eşin öğretmen olması ve bu noktada benim için son 2 yılda 360 gün 4B sigortalı olma koşulu aranıp aranmadığı, keza bağımsız olarak büro açıp sigorta başlattığımdan bu yana 360 gün geçmedi ağustos atamalarına kadar 330 gün kadar bir süre geçmiş olacak ve bu şart avukat için aranıyorsa şubat atamasına kalacağız...

Yönetmeliği incelediğimde BANA GÖRE avukatın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki mesleki örgüt mensubu olmasından dolayı sadece GÖREV BELGESİ ibraz etmesi yeterli gibi geldi uygulamaya ilişkin fikri ve bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

A- Benden sadece görev belgesi isteyecekler (a bendine dahilim)
B- Benden görev belgesi + 360 hizmet şartı istenecek (b bendine dahilim)

Görev yaptığı milli eğitim şube müdürü ile görüştüğümüzde yönetmeliği inceleyip sizin için sadece görev belgesi dendi ancak emin de değilim bu noktada kafamda soru işaretleri var size danışmak istedim ki evlilik arefesinde baya kafamı kurcalayan bir husus kayıtsız kalmazsanız çok sevinirim


Üstadım uzun zaman olmuş siz tecrübe etmişsinizdir. Avukatın,öğretmen eşi için 3 yıl sigorta şartı isteniyor mu ? Yoksa sadece barodan alacağımız belge yeterlimidir ?
Old 15-10-2015, 16:16   #7
Av.Harun B.

 
Rahatsiz Bu nasıl bir açmazdır böyle.

Sırf bu başlıktaki Meslektaşım Sayın Yılmazkara'dan bir cevap alabilmek için üye oldum. İl milli eğitim müdürlüklerinin hiç bir şeyden haberi yok ne sormaya çalıştığımı dahi anlamadılar hiç karşılaşmamışlar daha önce.
Barolar kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu oldukları için, ilgili klavuzda "özel
kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar" ifadesinin içinde yer aldığımızı ve bu sebeple görev yeri belgesiyle, son 2 yıl içinde 360 gün prim şartını yerine getirmiş olmaksızın, eş durumu atamasına başvurabileceğimizi çıkarıyorum.Bu durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü atamadan sorumlu İnsan Kaynaklarına anlattığımda hiç bir şekilde cevap verememekle birlikte durumu kavrayamıyorlar.
Sayın Yılmazkara lütfen yardımcı olun, siz nasıl aştınız problemi, yanlış yorumluyor isem veya anlıyor isem bizden sonra aynı durumda kalabilecekler için çok hayati bir bilgi olur. Teşekkürler.
Old 21-10-2015, 10:10   #8
Av.Harun B.

 
Varsayılan Avukat eş durumu açmazı

Daha ayrıntılı açıklama bu başlık altındaki yazımda görülebilir;
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=98010
Old 19-11-2015, 23:47   #9
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Uzun bir süre konuya cevap veremediğim için üzgünüm ve özür dilerim.

Bizim tayinde sıkıntı olmadı. Şöyle ki; Mesajımın sonunda da sunduğum A şıkkına dahil olduğumu düşünmekteydim ve bunu savunuyordum. Gerek il/ilçe/okul müdürleri ile tatlı tartışmalar içerisine girdik bakanlığa danıştık ancak net bir cevap veren/cevabın sorumluluğunu üstlenecek olan çıkmadı.

Elbette bu durum insan olmayan bir kaynağın yüzümüze gülmesine kadar böyleydi. Evet MEBBİS! Ne zaman online başvuru açıldı eşim kullanıcı sayfasına gelip ilgili kısımda formları doldurdu, karşımıza çıkan "Eşim serbest Avukat" seçeneğini seçti, ALTTA GRİ VE TIKLANAMAYAN "Eşim 360 gün sigorta primine sahip" seçeneği belirdi.

Yani sistem benden/bizden sigorta primi istemedi. Bu ekran görüntüsünü aldım, gönül rahatlığı ile formu doldurup gönderdik. İlgili müdürlere de benden sigorta evrakı istemeyin çünkü sisteminiz dahi benimle aynı kanıda ve benden sigorta primi istemiyor dedim. Direnemediler

Elbette bu 2014 yılı için geçerli. Bizim atamamızın hemen ardından yönetmeliğin değiştiğini duydum. Güncel konularda fikrim yok. Ancak Av.Harun B.'nin linki faydalı olabilir.

Özetle ve son olarak belirtmek istediğim Online başvuru sayfası sizin en büyük yardımcınız olacaktır. Keza başvuru atamadan yaklaşık 15 gün önce açılıyor bu sizin o stresi yaşayıp, yaşatmanız için yeterli bir süre. Saygılarımla.
Old 20-11-2015, 10:49   #10
Av.Harun B.

 
Varsayılan

Cevap verip deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim sayın meslektaşım. Öncelikle Bimer'e başvurdum "duyuruları takip edin" diye şaka gibi bir cevap aldım. Bilgi edinme başvurusunda bulundum henüz yanıt gelmedi. Ankara insan kaynakları ile görüştüm evet aramıyoruz dediler ama yazılı bir cevap veremeyeceklerini söylediler. Kısaca sizin belirttiğiniz gibi yetkili hiç kimse sorumluluk almak istemiyor. Bu sorunu yaşayan çok insan var internette kısa bir araştırmayla görülebiliyor, sizin/benim gibi insanların bu deneyimleri yazması araştırması başka insanlar için de faydalı olacak.Bir tanıdığımızdan mebbis ekranı zaten sizin istediğiniz şekilde açılıyor diye duymuştum ama elim sağlam olsun diye araştırmalara yöneldim. Siz de bu şekilde yanıt verince biraz rahatladım inşallah bizim başvurumuz esnasında da ekran aynı şekilde olur. Tekrar teşekkür ederim saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
AvEvrak.com - Avukatlar için avukatlar tarafından geliştirilen evrak bankası mertdegirmenci Ticari Duyurular 2 09-01-2018 10:30
Eşi Zorunlu Atamaya Tabi Olmayan Öğretmenin Eş Durumu Tayini avktgzm Meslektaşların Soruları 0 07-03-2014 17:21
Avukatın öğretmen eşi için eş durumu tayini. Metel Konumuz : Hukukçular 8 01-08-2013 09:06
eş durumu tayini Av-esra Meslektaşların Soruları 2 03-09-2008 12:07
Stajyer avukatlar için.. Seyda Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 8 05-02-2007 12:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06450295 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.