Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yabancı uyruklu davacı-TEMİNAT

Yanıt
Old 13-10-2008, 11:57   #1
ibrahim özçaycı

 
Varsayılan yabancı uyruklu davacı-TEMİNAT

Yabancı uyruklu davacı adına açılan davada davacı adına teminat göstermesine karar verildi.Ancak teminatın Türk parasının kıymetini koruma kanununa göre yatırılacak 1.300.YTL teminatın yurt dışından getirtilecek döviz üzerinden, Merkez bankasına depo edilmesine diye abuk subuk bir karar verildi.Teminatın cinsi YTL.Ancak bunun karşılığının yurt dışından getirtilecek döviz olmalıymış efendim.Türk parasının kıymetini koruma kanunu varmış efendim.Türkiyede döviz serbest.Döviz bolluğu var.YTL cinsinden teminatın
Yurt içinden temin edilmiş döviz karşılığı yatırılması fiilen mümkündür.Bu konuda Yargıtay tarafından verilmiş yurt dışından getirtilme şartı olmadığına dair karar var mı?Hak arama hürriyetine engel, böylesi tarih öncesi kalmış, ucube kuralların ne işi var yürürlükte.Teminatın amacı karşı tarafın zarar ziyanını karşılama ise YTL cinsinden teminat niçin yurt dışından getirtilecek döviz karşılığı yatırılıyor ki anlamış değilim.
Old 13-10-2008, 12:48   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/11771
K. 2004/17267
T. 30.6.2004
• TAKİP ( Yabancılara Döviz Üzerinden Teminat Tutarı Takdir Edilerek Bu Meblağın Alacaklı Tarafa Verilecek Kesin Süre İçerisinde Merkez Bankasına Depo Ettirilmesi Zorunluluğu )
• TEMİNAT ( Takip Yapan Yabancı Alacaklı - Döviz Üzerinden Takdir Edilerek Bu Meblağın Alacaklı Tarafa Verilecek Kesin Süre İçerisinde Merkez Bankasına Depo Ettirilmesi Zorunluluğu )
• YABANCILARIN YARGILAMA VE TAKİP GİDERLERİNİ DEPO ZORUNLULUĞU ( Döviz Üzerinden Takdir Edilerek Bu Meblağın Verilecek Kesin Süre İçerisinde Merkez Bankasına Depo Ettirilmesi Zorunluluğu )
• YARGILAMA VE TAKİP GİDERLERİ ( Yabancılara Döviz Üzerinden Takdir Edilerek Bu Meblağın Verilecek Kesin Süre İçerisinde Merkez Bankasına Depo Ettirilmesi Zorunluluğu )
1086/m. 97, 163
2675/m. 32
ÖZET : Türk Mahkemelerinde dava ve icra dairelerinde takip açan gerçek ve tüzel kişi yabancıların yargılama ve takip giderlerini ( icra takip harcı, icra masrafları, alacaklının mesul olduğu cezaevi harcı, itiraz ve itirazın kaldırılması duruşmadaki yargılama giderleri ile bu yargılamanın borçlu lehine neticelenmesi halinde vekille temsil ediliyorsa yargılama giderlerinden olan vekalet ücretini ) ve takip yüzünden borçlunun uğrayacağı zararları" temin etmesi gerekir. Ayrıca takip yapan yabancı alacaklı kurumun teminat tutarını Türk Parasının Kıymetini Kurumu Hakkındaki Kanun hükümleri dahilinde döviz olarak Merkez Bankasına depo etmesi gerekmektedir. Kamu düzeni ile ilgili bu hususun Mahkemece res'en gözönünde tutulması icap eder.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dairemizin 10.6.2003 tarih ve 2003/10267 E., 13678 K. sayılı bozma ilamında; "HUMK' nun 97 ve M.Ö.H.U.K. nun 32. maddeleri gereğince icra takibi yapan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişi alacaklının yargılama ve takip giderleri ile karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere teminat göstermek zorundadır. Anılan husus takip yapmanın ön koşulu olup, resen gözetilmesi gerekir. Mercice, harçlar da dahil olmak üzere karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılayacak yeterli miktarda teminat takdir edilip alacaklı vekiline bu miktarı bloke etmesi için uygun bir süre verilerek teminat yükümlülüğünü yerine getirilmesine karar vermek gerekirken bu prosedüre uymadan doğrudan yazılı şekilde takibin iptaline karar verilmesi" nin isabetsiz olduğunun belirlendiği görülmektedir.

İcra Mahkemesince bozma ilamına uyulmuş, ancak, bozmanın gereği yerine getirilmemiştir. Bozmaya uyulduğuna göre, mahkemece yapılacak iş bozma ilamında öngörülen kurallara göre, teminatın miktarının,tespit edilmesinden ve alacaklının teminat yükümlülüğünü yerine getirmesi ve böylece takip koşulunun tamamlattırılmasından ibarettir.

2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkındaki Kanun'un 32. maddesi hükmüne göre; "Türk Mahkemelerinde dava ve icra dairelerinde takip açan gerçek ve tüzel kişi yabancıların yargılama ve takip giderlerini ( icra takip harcı, icra masrafları, alacaklının mesul olduğu cezaevi harcı, itiraz ve itirazın kaldırılması duruşmadaki yargılama giderleri ile bu yargılamanın borçlu lehine neticelenmesi halinde vekille temsil ediliyorsa yargılama giderlerinden olan vekalet ücretini ) ve takip yüzünden borçlunun uğrayacağı zararları" temin etmesi gerekir ( Baki Kuru, İcra İflas Kanunu, 3. Cilt S: 65 Sh: 2498 ). Ayrıca takip yapan yabancı alacaklı kurumun teminat tutarını Türk Parasının Kıymetini Kurumu Hakkındaki Kanun hükümleri dahilinde döviz olarak Merkez Bankasına depo etmesi gerekmektedir. ( Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 01.12.1987 gün, 1987/6358-6710 sayılı ve 12.Hukuk Dairesinin 21.101978 tarih 10741/10531 sayılı vs. kararları - Baki Kuru, H.U.M.K., C.IV, sahife 4200, 4207 ve devamı ). Kamu düzeni ile ilgili bu hususun Mahkemece res'en gözönünde tutulması icap eder.

Somut olayda, 20.2.2004 tarihli duruşma sırasında yukarıda açıklanan inceleme yapılmamış, alacaklı vekilinin beyanı kabul edilerek ödeme emrinin iptaliyle yetinilmiştir. İcra Hakimliğince, talep edilen alacağın miktarı ve uyuşmazlığın mahiyeti de nazara alınarak 2675 Sayılı Kanunun 32. maddesinde belirtilen yargılama ve takip giderleri ile karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılayabilecek genel uygulamalar doğrultusunda ve makul yeterlilikte Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun hükümleri dahilinde döviz üzerinden teminat tutarı takdir edilerek bu meblağın alacaklı tarafa H.U.M.K. nun 163. maddesi gereğince verilecek kesin süre içerisinde Merkez Bankasına depo ettirilmesi, takip şartı olan bu teminat verilen kesin süre içerisinde yatırılmadığı taktirde takibin iptaline karar verilmesi gerekirken ödeme emrinin iptaliyle yetinilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 30.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim öğretim hakkı avknl Hukuk Lisans Eğitimi 6 31-10-2015 20:53
Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye 'de evlenmesi hakkında erkanaga Hukuk Soruları 7 24-05-2012 01:42
yabancı uyruklu muris AV.SANEM Meslektaşların Soruları 1 05-09-2008 16:59
Yabancı Uyruklu Kadının Vatandaşlığı Av.Habibe YILMAZ KAYAR Meslektaşların Soruları 9 01-06-2004 13:42
Yabancı Uyruklu Bir Kadınla Evlilik murat ertok Hukuk Soruları Arşivi 3 01-03-2002 22:34


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03698397 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.