Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcrada Yetki İtirazı - İTM Yetkisizlik Kararı - Yeniden Takip/Dosyayı gönderme

Yanıt
Old 19-01-2007, 22:10   #1
Av.Ayse E.

 
Varsayılan İcrada Yetki İtirazı - İTM Yetkisizlik Kararı - Yeniden Takip/Dosyayı gönderme

antalyada muvekkılım aleyhıne yapılan ıcra takıbınde suresınde hem borca hem yetkıye ıtıraz ettık...ıtırazın ıptalı davasında yetkı ıtırazımız kabul edıldı ve talep halınde yetkılı olan uskudar aslıye hukuk mahkemesıne gonderılmesıne karar verıldı...davacı taraf masrafları vermıs ve yetkılı olan yere gonderılmıs gozukuyor dosya...burada davacının dosyayı gondermeden once ıcra takıbını tekrar uskudar ıcra mudurlugunde ılk bastan ıcraya koyması ve tekrar odeme emrı gondermesı gerekırmıydı..aslıye hukukta gorulecek olan davada uskudar ıcra mudurlugunde yenıden yapılmıs olan bır ıcra takıbının olmamasını ılerı surmemızın sonucu ne olabılır...bu konuda yargıtay kararı olan meslektaslarım varsa gonderebılırlerse sevınırım...yardımlarınız ıcın sımdıden tesekkurler..
Old 20-01-2007, 04:30   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Yetki konusunda HUMK'daki kurallara İİK m.50 ile atıfta bulunulmuştur. Mahkemeye ilişkin yetkisizlik kararında gelişen durum aynen yetkisiz icra mahkemesi için de geçerlidir. HUMK 193 uygulama alanı bulacak ve alacaklı tarafın yetkili icra dairesinden yeniden bir ödeme emri gönderilmesini istemesi gerekecektir.
Alıntı:

**************
İCRA TAKİBİNE İTİRAZ - YETKİSİZ İCRA DAİRESİ
Karar Tarihi : 29.05.1998
Karar No : 3986
Karar Yılı : 1998
Esas No : 1921
Esas Yılı : 1998
Daire No : 11
Daire : HD
**************
DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı (Bursa Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesi)nce verilen 2.10.1997 tarih ve 361-1126 sayılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalının maliki ve sürücüsü olduğu .. K 9213 plakalı araç ile müvekkili şirkete kasko sigortalı araca tam kusurlu olarak çarparak zarar verdiğini, 64.911.428-TL hasar bedelinin 15.7.1994 günü sigortalıya ödendiğini, ödenen bu bedelin tahsili için yapılan icra takibine davalının itiraz ettiğini iddia ederek, itirazın iptaline, icra inkar tazminatının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, icra dosyası ve bilirkişi raporuna göre, dava konusu trafik kazasında davalının 6/8, davacı sigortalısının 2/8 oranında kusurlu olduğu, sigortalı araçta 62.303.000 TL tutarında hasar olduğu, davalının kusur oranına düşen miktarın 46.727.000 TL olduğu gerekçesiyle, davalının icra dosyasındaki 46.727.000 TL ve bu miktara ait faizin toplamı hakkındaki itirazının iptaline, icra inkar tazminatı ve fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği üzere iş bu dava, icra takibine vaki itirazın iptali davası olarak açılmış bulunmaktadır. Böyle bir davanın dinlenebilmesi için ortada yetkili icra dairesinde mevcut bir icra takibi bulunmalıdır.
Bilindiği üzere icra takibi sebebiyle gönderilen ödeme emrine karşı borçlu sadece yetki itirazında bulunmuş ise bu itirazın kaldırılması yetkisi münhasıran icra tetkik merciine ait olup, yine yetki itirazı ile birlikte borcun esasına itiraz edilmişse alacaklı gerek gördüğü takdirde bu itirazın kaldırılmasını yine icra tetkik merciinden isteyebileceği İİK.nun 50/2 maddesi hükmü gereğidir. Yetki itirazı ile birlikte borcun esasına itiraz edildiği durumda ise alacaklı icra tetkik merciine başvurmadan aynı Yasanın 67 nci maddesi hükmü gereğince itirazın iptali davasını mahkemede açmışsa, mahkemece öncelikle icra dairesinin yetkisinin araştırılması ve şayet buna ilişkin itiraz yerinde değil ise borcun esasına karşı itirazın incelenmesine geçilerek hüküm kurulmalıdır. Böyle değil ise, yani icra dairesinin yetkisiz olduğu sonucuna varılıyor ise o zaman mahkemece borcun esasına yönelik itirazın incelenmesine geçilmeksizin takibin yetkili icra dairesinde yapılmadığı gerekçesiyle davanın bu yönden reddine karar verilmelidir. Bu durumda alacaklı taraf icra takip dosyasının yetkili icra dairesine intikalini sağlayıp, borçluya yeni bir ödeme emri tebliğ ettirmeden, ortada mevcut ve geçerli bir icra takibi olmaması sebebiyle itirazın iptali davası koşulları oluşmadığından bu davanın dinlenmesi mümkün değildir.
Dava konusu olayda, davalı borçlu İstanbul İcra Dairesince çıkarılan ödeme emrine karşı yetkili icra dairesinin Bursa İcra Dairesi olduğu yolunda yetki itirazında bulunmuş ayrıca borcun esasına da itiraz etmiş bulunmaktadır. Alacaklı davacı ise, itirazın iptaline ilişkin bu davayı Bursa Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açarak davalı borçlunun icradaki yetki itirazını benimsemiş bulunmaktadır. Nitekim, dava dilekçesinde de yetki itirazına hiç değinilmemiş, sadece borçlunun borca vaki itirazının geçersiz olduğu ileri sürülmüş bulunmaktadır. Böyle bir durumda İstanbul İcra Dairesi'nde yapılmış olan icra takibi, yetkisiz icra dairesi olması itibariyle ortada geçerli bir icra takibi bulunduğundan söz edilemez. Zira, davacı alacaklı yetkili icra dairesinde davalı borçluya yeni bir ödeme tebliği ile yükümlü bulunmakta ve bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmaktadır.
O halde, ortada geçerli ve yetkili yer dairesinde yapılmış bir icra takibi mevcut bulunmadığından koşulları oluşmayan icra takibine vaki itirazın iptali davasının bu sebeple reddine karar verilmesi gerekirken, bu husus üzerinde hiç durulmadan davanın kabulüne karar verilmiş olması isabetsiz bulunmuş ve kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün (BOZULMASINA), bozma sebep ve şekline göre davalı tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek bulunmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 29.5.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.
Old 21-01-2007, 21:46   #3
madlock

 
Varsayılan

İcra takibinde borca itirazla birlikte yetkiye de itiraz edilmişse alacaklı ya yetki itirazını kabul ederek dosyayı yetkili icra dairesine gönderir ve yenide ödeme emri tebliğ edilir ya da icra mahkemesinde yetki itirazının kaldırılması gerekir.Böye bir dava başımızdan geçmiştir. Takip Şişli' den yapılmış, borçlu yetkiye ve borca itiraz etmiş, itirazın iptali davası yetki itirazında belirtilen Bolu' da açılmış, mahkeme davanın kabulüne karar vermiş ancak Yrg. takibin yetkili yerde yapılmadığından bahisle kararı bozmuştur. Bu aşamadan sonra dosya bize intikal ettiğinde ilk işimiz takibi yeniden Bolu icra müd. açmak oldu. Bu nedenle bahsettiğiniz savunmayı gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz.
Old 22-01-2007, 01:03   #4
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

cevap veren tum meslektaslarıma oncelıkle cok tesekkur ederım...
pekı bu halde acılan ıtırazın ıptalı davası esastanmı red edılıyor yoksa usuldenmı....
bu red kararından sonra aynı alacaktan dolayı tekrar ama bu sefer yetkılı yerde ıcra takıbı yapılabılırmı...
yetkılı yerde yapılan ıcra takıbıne karsı yapılan ıtıraz sonucunda ıtırazın ıptalı davası acılırsa ılk mahkeme kararı burada etkılı olurmu...
sımdıden tesekkurler...ıyı calısmalar....
Alıntı:
Yazan Av.Ayse Eroral
antalyada muvekkılım aleyhıne yapılan ıcra takıbınde suresınde hem borca hem yetkıye ıtıraz ettık...ıtırazın ıptalı davasında yetkı ıtırazımız kabul edıldı ve talep halınde yetkılı olan uskudar aslıye hukuk mahkemesıne gonderılmesıne karar verıldı...davacı taraf masrafları vermıs ve yetkılı olan yere gonderılmıs gozukuyor dosya...burada davacının dosyayı gondermeden once ıcra takıbını tekrar uskudar ıcra mudurlugunde ılk bastan ıcraya koyması ve tekrar odeme emrı gondermesı gerekırmıydı..aslıye hukukta gorulecek olan davada uskudar ıcra mudurlugunde yenıden yapılmıs olan bır ıcra takıbının olmamasını ılerı surmemızın sonucu ne olabılır...bu konuda yargıtay kararı olan meslektaslarım varsa gonderebılırlerse sevınırım...yardımlarınız ıcın sımdıden tesekkurler..
Old 09-02-2011, 16:21   #5
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Soruyu biraz çevirerek sorarsam sanırım ayrı bir konu açmaya gerek kalmayacak...

Yetkisiz icra dairesinde (bize göre yetkisiz) yapılan takipten gönderilen ödeme emrine hem yetki hem de esastan itiraz ettik. Şimdi alacaklı vekili dosyayı yetkili olduğunu iddia ettiğimiz icra müdürlüğüne göndermiş ve oradan müvekkile yeniden ödeme emri tebliğ edilmiş..

Burada ayrık durum şu: Ortada yetkiye ilişkin verilmiş bir (merci veya mahkeme) karar yok, yani alacaklı yetki itirazımızı kendisi kabul ederek dosyayı yetkili icra müdürlüğüne göndertmiş...

Bu durumda ilk ödeme emrine yaptığımız esas ilişkin itirazlarımız geçerli midir? Tekrar itiraz etmek zorunda mıyız?

Bunu şunun için soruyorum, yeni bir itiraz dilekçesi vermek sorun değil, ancak eğer eski itirazımız geçerliliğini koruyor ise itiraz etmek yerine yersiz gönderilen ödeme emrinin iptalini talep edeceğim. Pratik faydası ise, eğer yeni ödeme emri yersiz gönderilmiş ise, itirazın iptali davası açmak için konmuş 1 yıllık süre yetkisiz icraya yaptığımız itirazımızın tarihinde başlayacak ve burada açacağımız ödeme emrinin iptali davamız sırasında dolmuş olacak... Bu durumda itirazın iptali değil, alacak davası açma yoluna gitmeleri lazım - ki onun da zamanaşımına uğraması an meselesi... Zorlama gibi gözüküyor ancak bence bu mantık silsilesi ile varılacak sonuç bu.

Alacaklı yetkiye dair itirazımızı kendisi kabul ederek dosyayı bizim istediğimiz icra müdürlüğüne gönderdiğine göre esasa ilişkin itirazlarımızın da geçerliliğini koruyor olması gerekir diye düşünüyorum. Meslektaşlarımdan da buna ilişkin yorumlar duymak isterim...
Old 09-02-2011, 16:32   #6
dogukansavas

 
Varsayılan

eğer yetki itirazında bulunmuşsanız ve alacaklı itirazın iptali davası açmadan itrazınızda gösterdiğiniz icra dairesinde yeni bir takibe başlarsa artık size gönderilen yeni ödeme emrine istinaden yeniden tüm itirazlarınızı sürmeniz gerekecektir. çünkü yetkisiz icra dairesinde yapılan işlemler hiç yokmuş gibi kabul edilir.

Alacaklı sizin verdiğiniz yetki itirazını sadece yetki açısından kabul etmiş ve diğer hususu ise yani borca itirazı ise yeni takip başlatarak kabul etmemiştir. Alacaklı yetki itirazını kabul ettiği anda artık diğer tüm işlemler gibi borca itirazınızda hükümden düşer kanaatimce, o yüzden yeni itirazda bulunmanız lazım gelir.
Old 10-02-2011, 12:22   #7
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Mehabalar;

Sn. Doğukansavaş'ın mesajına katılıyorum. Yeni açılan takip için gönderilen ödeme emri için süresinde itirazda bulunmalısınız.

Saygılarımla...
Old 19-10-2011, 17:58   #8
ilker66

 
Varsayılan

Sayın Doğukan Savaş ve A.Özgür Karabulut yeniden itiraz edilmesi gerektiğinin hukuki dayanağı nedir acaba? Veyahut buna ilişkin elinizde Yargıtay Kararı varmıdır? Bizim bir borçlumuz da borca ve yetkiye itiraz etti ve bizde yetki itirazını kabul ederek dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesini talep ettik burdan yeniden ödeme emri gönderildi ve borçlu bu ödeme emrine itiraz etmedi. Bizde borçlunun iflasına karar verilmesi için, iflas takibi olduğu için, ticaret mahkemesinde dava açtık. Eğer yeniden itiraz etmesi gerekmiyorsa mahkeme önce alacağın varlığını inceleyicek, eğer gerekiyorsa alacağın varlığına girmeyip direk iflas davasına girecek. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Old 31-10-2011, 14:33   #9
Av.Çağlar Şener

 
Varsayılan

"borçlu, ilk ödeme emrine karşı hem yetki hem de esas bakımından itiraz etmiş olsa bile, bu ödeme emrine karşı esas bakımından yapmış olduğu itiraz, bu yeni ödeme emrine karşı da yapılmış sayılmaz

--baki kuru, icra ve iflas hukuku, ankara, 2004
Old 31-10-2011, 17:32   #10
limpid

 
Varsayılan

sayın şenerin cevabına aynen katılmakla birlikte geçenlerde bir avukat arkadaşın yetkili yerde yeniden icra takibi başlatmaksızın itirazın iptali davası açması sonucunda davasının reddedildiğini ve kendi hatasından kaynaklandığı için masraflara kendisinin katlandığına şahit olduğumu belirtmek isterim.
Old 19-03-2016, 13:31   #11
evrays

 
Varsayılan

Peki yetki itirazını kabul edip yetkili yere göndermiş ve yeniden ödeme emri göndermeden itirazın iptali davası açmışsak. Ne önerirsiniz? Davadan vazgeçmek ve yeniden tebligat yapıp yeniden itirazın iptali davası açmak en mantıklısı mı sizce de?
Old 24-03-2016, 18:01   #12
araz34

 
Varsayılan

Sayın evrays,

Davadan vazgeçme, davalı tarafın muvafakatine bağlıdır. Ayrıca uygulamada davadan vazgeçme beyanı mahkemelerce davadan feragat olarak değerlendirilebilmektedir (Ki feragat kurumunun hukuki sonuçları bu durumda aleyhinize olacaktır.) Zannediyorum ben olsaydım, açmış olduğum itirazın iptali davasını takipsiz bırakır ve "davanın açılmamış sayılmasına" karar verilmesini sağlardım. İlgili kararın kesinleşmesi ile de, evvelden yetkili icra dairesine gönderilen icra dosyasından borçluya yeniden ödeme emri tebliğe çıkartır ve ikinci kez itirazla karşılaşmam durumunda itirazın iptali davası açardım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04857802 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.