Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Çekin Vadesi Gelmeden Tahsile Verilmesi - Çekte Vade- Postdate çekler

Yanıt
Old 16-02-2007, 20:36   #1
gulac_a

 
Varsayılan Çekin Vadesi Gelmeden Tahsile Verilmesi - Çekte Vade- Postdate çekler

vadesi dolmamış bir çek'in(ya da birden fazla çekin),tahsilat tarihi dolmadan tahsilatının istenebilme durumu var mıdır acaba..?
...
varsa,hangi sebeplere dayanılarak ileri sürülebilir..?
...
yoksa,hangi şekillerde itiraz edilebilir tasilat isteminde bulunan kişilere.?
..
teşekkürler şimdiden..
Old 16-02-2007, 20:47   #2
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gulac_a
vadesi dolmamış bir çek'in(ya da birden fazla çekin),tahsilat tarihi dolmadan tahsilatının istenebilme durumu var mıdır acaba..?
...
varsa,hangi sebeplere dayanılarak ileri sürülebilir..?
...
yoksa,hangi şekillerde itiraz edilebilir tasilat isteminde bulunan kişilere.?
..
teşekkürler şimdiden..

Sayın Gülaç;
Evvela belirtmek gerekir ki; çekte belirlenebilir vade olmaz. TTK deyimi ile çek görüldüğünde ödenecek vadeli kambiyodur. Eğer ileri tarihli bir çek sözkonusu ise ve bu çek ibraz edilir ise çek görüldüğünde ödenecek vadelidir kuralı işler. Ticari hayatta ise ileri tarihli çeklere çokça başvurulur. (Post date çek) Açıklandığı üzere ödeme vasıtası olan çek, görüldüğünde ödeneceğinde üzerindeki tarih ne olursa olsun, hamilin çeki bankaya ibrazı ile çek ya ödenir ya da o andaki hesap bakiye müsait değilse muhatap banka tarafından yazılır. Dolayısıyla herhangi bir sebebe dayanmaya gerek yoktur. Ticari hayatta ise çekin üzerindeki tarih gelmeden genellikle bankaya başvurulmamaktadır. Bu bir teammül gibi algılanmaktadır. Sonuç itibari ile bir çekin hamili çeki istediği anda ibraz edebilir ve ödenmesini isteyebilir. Bunun için ayrıca gerçekleşmesi beklenen bir şart yoktur.

Uygulamada bu şekilde ibraz edilen ve arkası yazılabilecek bir çekin ödenmesini engellemek için 1. çekten cayma 2.bankaya ödemeden men talimatı verilmektedir... çekten cayma müessesesinde aslında muhatap bankaya verilen ödeme yetkisinden cayılmaktadır. TTK nun 711. maddesinde düzenlenen çekten cayma ve ödemeden men arasında bir kısım farklar mevcuttur. Çekten cayma ancak ibraz müddeti geçtikten sonra hüküm ifade eder. Bu düzenlemenin sebebi çekten cayma müessesesinin sıkılıkla istismar edilme olasılığıdır. Keşideci çekten caydığını ibraz süresi içinde bildirmiş olsa dahi muhatap banka ödeme yapmayı tercih edebilir. Zira çekten cayma ibraz süresi geçince hüküm ifade eder. Keşidecinin rızasının dışında bir çek elinden çıkmışsa, keşideci her zaman muhatap bankaya ödemeden men talimatı verebilir.Keşideci muhatap bankaya çekin rızası hilafına elinden çıktığını bildirir ise muhatap banka men talimatına uymak zorundadır. Aksi halde sorumluluğu gündeme gelir.
Sonuç olarak sorulan soruda çek ibraz edilidiğinde çekten cayma beyanı bankaya ulaşmış ise banka ödeme yapmak veya yapmamamk konusunda muhayyerdir. Sorunuzda; çek keşidecinin rızası dışında elinden çıkmışsa ve keşideci de durumu bankaya bildirmiş ise banka kesinlikle çeki ödemeyecektir. Sizin durumunuzda ise bu şartların var olduğu söylenemez. Açıklamalara göre hareket etmenizi öneririm.
Saygılarımla....
Old 16-02-2007, 21:42   #3
Av.Nebi

 
Varsayılan

Ticari örf gereği gününden önce istenmemeli
Old 16-02-2007, 22:15   #4
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nebi
Ticari örf gereği gününden önce istenmemeli
Katılıyorum...
Old 16-02-2007, 22:27   #5
Admin

 
Varsayılan

Katılmıyorum.. Yasalara aykırı ticari örf olmaz. Çekte vade olmaması kuralı TTK'dan kaynaklanır ve bu kuralın ticaret hayatında delinmeye çalışılmasının gerekçesi de vadeli borçlar için bono düzenlendiği zaman ödenecek damga vergisinden kurtulmaktır. Bu nedenle çek keşide edilir. Çek alındığı an ibraz edilmeli ve böylece bu anlamsız ve yasalara aykırı örfle de mücadele edilmelidir.
Old 16-02-2007, 23:42   #6
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Ticari örf ve adet TTK 1. maddeye göre, kanunda hüküm olmayan hallerde uygulanabilecek bir nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla kanunda açıkça düzenlenen bir hususun örf ve adeti olmaz. Sayın Admin'e katılıyorum.

Alıntı:
Ticari örf gereği gününden önce istenmemeli
değil de belki ticari ahlak uyarınca istenmemeli demeliyiz.
Old 16-02-2007, 23:44   #7
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Sayın admin bu yorumunuza katılamayacağım. Zira şu an itibari ile senetlere damga pulu yapıştırılması veya damga vergisi uygulanması söz konusu değil. Ayrıca post date çek diye literatüre yerleşmiş bir gerçeklik var. Kaldı ki çekin keşidecisi zaten lehdarın rızasına göre post date koyuyor. Güven ilişkisinin zedelenmesi demek olur ki bu da hiç hoş değil. Kimse çek kullanmasın demek olur bu. Ben de Sayın >Dikiciye katılıyorum.
Saygılarımla
Old 17-02-2007, 15:22   #8
gulac_a

 
Varsayılan teşekkürler..

değerli avukat üstadlarımıza ve sayın admin'e konularından dolayı teşekkürler..
...
konuyu biraz daha somutlaştırmanın faydalı olacağını düşündüm;
düşünelim ki,ortada 5 adet çek var ve bunlardan ilki 28.02.2007 tarihli bir çek..daha ilk çekin ödeme günü gelmeden 5'inin istenme durumunu sormuştum..yani,hukuki olarak,daha ilk çekin ödeme tarihi gelmeden hepsinin bir arada istenmesi ne derece yasaldır..? böyle bir olay karşısında hangi şekillerde savunma yapılabilir..?
...
katılımcı arkadaşlara şimdiden teşekküler...
Old 17-02-2007, 15:42   #9
Admin

 
Varsayılan

Sayın gulac a,

Çekin ödeme günü diye birşey yok, çünkü çekte vade olmaz. Çek görüldüğü (ibraz edildiği) anda ödenir. Çekin 1 tane ya da 100 tane olması ya da hangi sırayla ibraz edildikleri veya birarada ya da ayrı ayrı ibraz edilmeleri birşey ifade etmez. Çek(ler)in ibrazı karşısında da hiçbir savunma yapılamaz. Çek ibraz edildiği anda ödenir veya arkası yazılır.

Lütfen tamamı koyu harflerle yazmayınız.
Old 17-02-2007, 15:49   #10
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gulac_a
değerli avukat üstadlarımıza ve sayın admin'e konularından dolayı teşekkürler..
...
konuyu biraz daha somutlaştırmanın faydalı olacağını düşündüm;
düşünelim ki,ortada 5 adet çek var ve bunlardan ilki 28.02.2007 tarihli bir çek..daha ilk çekin ödeme günü gelmeden 5'inin istenme durumunu sormuştum..yani,hukuki olarak,daha ilk çekin ödeme tarihi gelmeden hepsinin bir arada istenmesi ne derece yasaldır..? böyle bir olay karşısında hangi şekillerde savunma yapılabilir..?
...
katılımcı arkadaşlara şimdiden teşekküler...

Yukarıdaki açıklamaların hepsi bu sorunuz için de geçerlidir..
Saygılarımla..
Old 17-02-2007, 15:51   #11
Admin

 
Varsayılan

Sayın Av.Bülent Özkan,

Sayın Dikici bana katıldı, siz bana katılmadınız ama Sayın Dikici'ye katıldınız, bu nasıl oldu şimdi!

Post date çek diye bir uygulama ticaret kanunumuzda yok. Çekte vade olmayacağı ve ibraz anında ödeneceği de hem TTK'nın hem de en ufak bir zikzak dahi çizmeyen yerleşik Yargıtay içtihatlarının bir neticesi.

Uygulamada tacirlerin ne yaptığını şahsen beni ilgilendirmiyor. Kanuna aykırı iş yapıyorlarsa kanunu onlara değil, onları kanuna uydurmak gerekir. Çek bono amaçlı kullanılamaz. Kullanılırsa kanuna karşı hileye teşebbüs edilmiş olur ve ona teşebbüs eden tacir de sonucuna katlanır. Vadeli kıymetli evrak düzenlemek isteyen çek değil, bono tanzim etmelidir. Çek nakit para gibidir ve çek müessessinin ihdası da vadeli bir borç ilişkisi kurmak değildir.

Çekin alındığı anda ibrazının örfe, adete, etiğe aykırı olmadığını, tam aksine yasaya aykırı dolambaçlı yollara sapanlara yasalara saygılı olmayı öğretecek etkili bir yol olduğunu düşünüyorum.
Old 18-02-2007, 14:38   #12
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Mehmet Saim Dikici
belki ticari ahlak uyarınca istenmemeli demeliyiz.

Sayın admin Sn. Dikicinin yukarıdaki cümlesine katılmıştım Hala da aynı fikirdeyim. Çek keşidecisi lehdarın rızası ile post date koymaktadır. Bu sebeple buna rıza göstermiş bulunan lehdarın keşide post date den önce çeki ibratmesini etik bulmuyorum..
Saygılarımla..
Old 19-02-2007, 13:59   #13
Av.G.Öz.

 
Varsayılan "İnsanların güvenini kaybetmektesen ,para kaybetmeyi tercih ederim."

Sayın Admin,

Size katılmam mümkün değil , yasaların vermiş olduğu her hakkı kendimiz açısından doğru kabul edip kullanmamalıyız. Hak aramak başkasının hakkına tecavüz etmek ile olmamalı . Uzun vadeli verilen çekler(her ne kadar çekte vade olmasada) karşılık ticari güven kuralına binaen verilen çeklerdir ve alacak hakkının tehlikeye düşmemesi durumunda da hiç bir sebeple bankaya ibraz edilmemesi gerekir görüşündeyim. Karşılıklı rıza ile uzun vadeli alınan çeklerin bu şekilde bankaya ibrazı ticari güveni zedeler. Dediğim gibi çeki alan kişi bu vadeyi kabul etmektedir. Kanununun vermiş olduğu hakkın kötü niyetli olarak kullanılamayacağı görüşündeyim. Bu nedenle Sayın Özkan 'na sonuna kadar katılıyorum. Unutulmaması gerekir ticaret güven ile oluşur ve de sözümü Robert BOSCH bir sözünü ekleyerek bitiriyorum "İnsanların güvenini kaybetmektesen ,para kaybetmeyi tercih ederim."
Old 19-02-2007, 14:18   #14
Admin

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım,

Alıntı:

Dediğim gibi çeki alan kişi bu vadeyi kabul etmektedir.

Alıntı:
Çek keşidecisi lehdarın rızası ile post date koymaktadır. Bu sebeple buna rıza göstermiş bulunan lehdarın
Yukarıdaki sözlerinize katılma imkanı bulamıyorum, zira çek iki kişi arasında BK uyarınca yapılan ve sadece onları bağlayan bir akit değil, bir kambiyo senedidir ve kambiyo senedinin tüm sonuçlarını da beraberinde getirir. Malumunuz veçhile kambiyo senetleri her zaman ciro edilebilir ve üçüncü kişilerin eline geçebilir. Bu durumda lehdarın rızası diye bir şey de söz konusu olmayacaktır ve bu durumu da hem keşideci, hem lehdar, hem de cirantalar son derece iyi bilmektedir.

Görüşlerinize saygı duymakla birlikte, bu konuda benim görüşümün değişme ihtimali de bulunmuyor. Bir çekin vadesi olmaz ve görüldüğünde ödenir. Bu TTK'nin emredici hükmüdür. Bir kanun hükmüne uygun davranmak etik olmamak anlamına geliyorsa, ben etik olmama suçlamasını kendi adıma kabul ediyor ama yine de kanunun bana verdiği hakkı kullanıyorum. Sizler de dilerseniz sizin elinize geçen bu çekleri dilediğiniz sürece elinizde tutabilirsiniz..
Old 19-02-2007, 14:27   #15
Av.G.K.

 
Varsayılan

Açık bir yazılı hukuk kuralı var ise bunun ticari ahlaka aykırı olduğunu ileri sürerek bu hukuk kuralını görmezden gelemeyiz,biz gelsek bile yargı makamları gelemez.
Ticaret kanunumuza göre çekte vade yoktur ancak uygulamada ticari hayata ''vadeli çek''diye bir kavram vadır.Bir tacirin ''vadeli çeki'' mutabakatın aksine vadesinden önce nakde çevirmeye çalışması hukuka uygundur ancak ticari ahlaka uygun değildir.
Ticari ahlaka aykırı işlem yaparak belki ticari hayatında bu kişi''güvenilmez''bir kişi olarak görülebilir ancak Ticaret kanuna göre yaptığı işlem hukuka uygundur.Bizler tacir olmadığımız için işin ''Ticari ahlak''kısmı ile değil işin hukuka uygun olup olmadığı ile ilgilenmemiz daha doğru olur diye düşünüyorum.

Saygılarımla.

Av.Gökhan Karakaş.
Old 19-02-2007, 14:28   #16
halit pamuk

 
Varsayılan

Çok ilginç bir tatışma...

Ahlak ile ilgili tartışmaları bir yana bırakıyorum;hukuk mantığım admin sonuna kadar haklı diyor.
Old 19-02-2007, 14:45   #17
Av.G.Öz.

 
Varsayılan

Konuyu farklı boyutlara çekme çabasında değilim. Ödenmiş olduğunu bildiğiniz bir borcu borçlunun bunu hiç şekilde ispat edemesi durumunda bir avukat olarak tahsil yoluna gidebilirmisiniz, aynı şeyler değil ama burda hukuk mantığına göre borç ödenmemiştir ve de kanuna göre siz haklısınız. Bir hukukçu gibi düşünüp beni olayın bu boyutu ilgilendirmez ben olaya hukuki bakabilirim diyebilirmisiniz?

Derseniz benim de söyleyecek çok fazla sözüm olmaz....
Old 19-02-2007, 15:16   #18
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Alıntı:
Çok ilginç bir tartışma...

Ahlak ile ilgili tartışmaları bir yana bırakıyorum; hukuk mantığım admin sonuna kadar haklı diyor.

Sayın korayad'a katılıyorum ve belirtmem gerekirse; daha önce tahsil edilmiş ve ancak şeklen/hukuken takip edilebilir bir evrakla işlem yapmak, vicdanımı rahatsız ederken; erken(!) yazdırılmış bir çeke istinaden işlem yapmak etmez!

Ancak ya kanunun uygulamaya ya da uygulamanın kanuna uydurulması gerekliğini de duymuyor değilim. Kanunu uygulamaya uydurma noktasında bir rolüm olamayacağına göre sanırım ikincisine çabalıyor oluyorum bu halde.

Saygılarımla.
Old 19-02-2007, 15:51   #19
Av.Bülent Özkan

 
Varsayılan

Sevgili arkadaşlar; Bu konuda herkesin görüşü iki kutupta toplanıyor. Baştan beri söylendiğim gibi çekte vade olmaz ve çek görüldüğünde ödenir ve fakat post date çek diye bir gerçeklik vardır. Bu şekilde post date düzenlenen çeklerin ibrazı TTK'ya göre her zaman mümkündür. Maalesef her zaman kanunla uyum sağlanamıyor. Bu şartlarda keşideci ile lehdarın rıza ilişkisinden bahsetmiştim. Cirantalar açısından da bir rıza ilişkisi olduğu umumen malumdur. Zira lehdar 3. kişiye ciro eder iken zaten şu kadar ileri tarihlidir diye yeni hamil ile anlaşmış oluyor.

Adminden alıntı: Bu durumda lehdarın rızası diye bir şey de söz konusu olmayacaktır ve bu durumu da hem keşideci, hem lehdar, hem de cirantalar son derece iyi bilmektedir

Adminin de yukarıda yazdığı gibi çekin ileri tarihli verildiğini hem keşideci hem lehdar hem de cirantalar son derece iyi biliyor. Afedersiniz sağır sultan bile biliyor. lehdar 3. kişiye çeki ciro eder iken zaten nakti olmadığını çekin üztündeki tarihte ödeyebileceğini söyleyerek veriyor. 3. kişi hamil de paşalar gibi bunu kabul eder iken gidip post date gelmeden muhataba ibraz ediyor. Ben bunu etik bulmuyorum. Kanunen yapabilir evet. Fakat ben yine aynı rıza sorununa vurgu yapmak istiyorum.Söylenmesine bile gerek yok hamil zaten tarihi görüyor en kötü ihtimalle post date i zımnen kabul etmiş oluyor. Hülasa bunun konuşulmasına bile gerek yok.
kanunlara uymak konusu tabi ki ayrı. Hepimiz kanunlara riayetle mükellefiz. Lakin Yukarıda verieln örnekte aslında tahsil edilmiş ama geri verilmemeiş senedin takibe konması da kanunen caizdir. Kanun müsaade ediyor diye soyut iyiniyet kurallarına muhalefet etmeyi doğru bulmuyorum. Bu bakımdan ve yukarıdaki keşideci-lehdar-yetkilşi hamil ilişkisindeki rıza faktörünü dikkate alarak post date çekin üstünde yazılı ileri tarih gelmeden çekin muhataba ibrazını MK 2 deki dürüstlük kuralına aykırı buluyorum..., (Kanaatimce, bir hak kanuni olabilir ama her kanuni hak adil olmayabilir. Her kanuni hak, adil değildir. MK 2 de bu gibi durumları bertaraf etmek için ihdas edilmiştir.

Admin gibi benim de bu konudaki görüşüm değişmez. Ve elime geçen post date bir çeki asla post date gelmeden ibraz etmem. Keşideciye gıcık olsam da yapmam

Saygılarımla...
Old 19-02-2007, 17:11   #20
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

bu tartısmada herkes bıraz haklı...((NASRETTIN HOCA MISALI))
cek ıstendıgı zaman vade gelmeden dahı sordurulabılınmelıdır...((KANUN))
ama vadeden once yazdırılmamalı dıye dusunuyorum...((ETIK))
bu sekılde para varsa cekılır cekın odeme vasıtası devreye gırer...((KANUN))
para yoksa yazdırılmaz ahlakı dusunceler devreye gırer..,((ETIK))
vadeya kadar yıne arada bır sordurulabılınır bır ümit devreye gırer ((IHTIMAL))
takı vadeye kadar o zaman karsılıgı yoksa yazdırılıkkı ((HAK HUKUK AVUKAT)) devreye gırer


Old 20-02-2007, 16:00   #21
dark

 
Varsayılan

Admine katılıyorum..


Çek görüldüğü anda ödendiği için her hangi bir vade konulamaz. Vade konulması halinde çek geçerliliğini korumaktadır ancak vade geçersiz sayılır..ileri tarihe düzenlenen bir çekin keşide edilmesi durumunda, "keşide gününden önce ödemek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir" demektedir yasa.Çek görüldüğü yerde ödeneceği için kabul sözü konusu olamaz. Çek muhataba ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde ödeme yapılmalıdır.
Saygılar....
Old 20-02-2007, 16:07   #22
eliferdogan

 
Varsayılan

Bilindiği üzere çekte vade yoktur ve buna ilişkin kayıtlar geçersizdir. Ancak buradaki tartışma artık işin etik boyutuna ulaşmış sanırım. Ancak bizim öncelikle uygulamamız gereken şey kanun hükmüdür. İleri tarihli çek veren kişiler de basiretli tacir gibi davranıp olabilecekleri öngörmelidir kanaatimce.

TTK Madde 707 - Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı her hangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir.
T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
E: 1998/13931
K: 1998/15088
T: 28.12.1998

• ÇEK
• VADE
• İBRAZ
ÖZET : Çekte vade olamayacağından, çekteki iki tarihten, vadeyi içeren tarih geçersizdir. Diğer tarihe göre de, çek süresinde ibraz edilmemiş olduğundan, alacaklı müracaat hakkını yitirmiştir.
(6762 s. TTK. m. 707,708,720)

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahalinden daireye 30.11.1998 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Çekte 2 tane tarih bulunmaktadır. Bu durumda ileriki tarih olan 12.5.1998 tarihi vadeyi içermekte olup, çeklerde vade de bulunmayacağından sözü edilen tarih geçersiz olduğundan nazara alınamaz. 19.2.1998 tarihine göre de çek süresinde ibraz edilmemiş olduğundan alacaklı müracaat hakkını yitirmiştir. Takibin iptaline karar vermek gerekirken borçlu itirazının reddine karar verilmesi isabetsizdir.


S o n u ç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428 maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.12.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-02-2007, 21:38   #23
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Henüz kıymetli evrak dersini alan bir öğrenci olarak naçizane düşüncelerimi açıklamak istiyorum: Çekte vade olmaz ancak uygulamada kişiler kendileri vade oluşturmak amacıyla keşide tarihini ileriye çekerek düzenler. Ama bu aslında TTK'de yoktur. keşide tarihi ileri çekilmiş bir çekin ise çekte yazılı tarih gelmeden tahsilinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü mantığa aykırı ir sonuç çıkar: düzenleme tarihi daha geçken ödenmesi erken bir çek!
Old 25-02-2007, 01:53   #24
Av.ZekiÖZSOY

 
Varsayılan

Çekte vadenin amacı ibraz süreleri içindir.İleri tarihli bir çekte gününden önce ibraz ettiğinizde de takip hukukundan kaynaklanan süreler işlemeye başlar.
Old 12-06-2007, 16:37   #25
AV.SERTANn

 
Varsayılan

Ayrı bir başlık açmamak açısından buraya yazıyorum...

İleri keşide tarihli çek günü gelmeden ibraz edilip ibraz tarihinde karşılığı olmadığında (ibraz tarihinden itibaren takip hukukuna ait süreler işlemeye başlayacağından) üzerinde yazılı tarihten önce icraya konulabilir mi?Ayrıca çek tazminatı ve komisyonu hesaplanabilir mi?
Old 12-06-2007, 16:43   #26
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

İcraya konabilir, çek tazminatı ve komisyonu talep edilebilir kanaatindeyim. Ancak ihtiyati haciz kararı almak konusunda borçlunun kaçma ihtimalini ispat edemezseniz sıkıntı yaşabilirsiniz.

Saygılarımla.
Old 13-06-2007, 10:24   #27
ALİ GÜREL ÇALIŞIR

 
Varsayılan Çek GÖrÜldÜĞÜnde Ödenmesİ Gereklİ Bİr Evraktir

Çek aslında TTK'ya göre görüldüğünde ödenmesi gerekli bir kıymetli evraktır.Ancak ne varki bir Türkiye koşullarında mal ve hizmeti alan kişi borcunu biraz daha öteleyebilmek ve nakit ödeme yapmamak amacıyla daha kaba bir tabirle borcun ödemesini biraz daha sallamak amacıyla çek kullanımı yaygın haldedir.Örneğin biz biriken muhasebe ücretini yıl bazında yani bir senelik muhasebe ücretine karşılık bir çek talep ettiğizde çekim bitti veya çek yok yanıtı alıyoruz.Ne zamanki borç birikip ödenilmesi istenildiğinde o zaman çek karnesi ortaya çıkıyor böylece de ödeme biraz daha ötelenmiş oluyor.Maalesef Türkiye koşullarında çek böyle vadeli keşide edilerek kullanılıyor.
Old 15-06-2007, 09:55   #28
ALİ GÜREL ÇALIŞIR

 
Varsayılan Çeklerİn Vadelİ Olarak DÜzenlemmesİ TÜrkİye KoŞullarina Has Bİr Uygulama

Bence Çeklerin vadeli olarak keşide edilmesi Türkiye koşullarına göre bir uygulama.Bildiğim kadarıyla gelişmiş ülkelerde böyle bir olay yokmuş.Ekonomi rayında olduğundan çek sadece bir ödeme aracı olarak kullanılıyor.Adamın zaten hesabında her zaman nakit olduğundan çek sadece bir para çekme vasıtası olarak düşünülüyor.Lehdar da istediği zaman gidip çeki tahsil edebiliyor.Bence ekonomi normal olsa Türkiye likidite sıkıntısını aşsa ve sermaye birikimi yeterli düzeyde olsa çekte vade diye bir olay sözkonusu olmaz diye düşünüyorum.Bilmem katılırmısınız ?
Old 17-07-2008, 15:06   #29
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

ileri tarihli bir çek,gününden önce bankaya ibraz edilir ve karşılıksız çıkarsa;

bu durumda icra takibini hazırlarken keşide günü ibraz günü olarak mı yazılmalıdır?Böyle bir takip nasıl hazırlanır?

Teşekkür ederim.
Old 20-07-2008, 10:03   #30
wellan

 
Varsayılan postdate çekler..

Bilindiği üzere çek damga vergisinden muaf kredi işlevi olan tek kambiyo senedi türü olarak TTK da düzenlenmiştir ve bu sebebten dolayı ticaret hayatında gerek esnaflar gerekse tacirler arasında uygulanan ticari düzen gereği keşide tarihinden önce muhatap olan bankaya verilmemeli diye düşünüyorum yani bir yönden hatır senetleri diye tabri ettiğimiz kambiyo senedi türüne benzemektedir ve bu sebebten dolayıdır ki çekte vade olmaz ve vade tarihini uzatmak(postdate çek) yada kısaltmak istiyorsak keşide günü ile oynamamız gerekmektedir ve böyle olunca sözkonusu çeklerde durum görüldüğünde ödenir yani üzerine yazılmış olan vade yazılmamış hükmündedir sadece ticari hayatta kredinin işlevinin devamı için yerleşmiş olan bir uygulama olarak ifade debilir yoksa hukuki anlamda çekin üzerine yazılan vadenin bir etkisi olmamaktadır...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanan çiftlere Yargıtay'dan kötü haber faruksa Hukuk Haberleri 2 29-11-2006 11:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08391094 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.