Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ortaklığın Giderilmesi Davası'nda yetkili mahkeme ve harç konusu

Yanıt
Old 20-07-2009, 15:37   #1
gavel

 
Varsayılan Ortaklığın Giderilmesi Davası'nda yetkili mahkeme ve harç konusu

Değerli Meslektaşlarım,
Ortaklığın giderilmesi davalarında yetkili mahkeme mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesi midir,yoksa taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi midir acaba?
Sitede harç konusunda bazı mesajlar okudum ama kafamda pek netleşmedi.
Maktu harç mıdır ?
İlk kez böyle bir dava açacağım,örnek olması açısından elinde dilekçe örneği olan meslektaşım paylaşırsa çok çok sevinirim.
İyi çalışmalar diliyorum.
Old 20-07-2009, 16:13   #2
Av.Adem Eyidoğan

 
Varsayılan

Ortaklığın giderilmesi davaları,gayrımenkuller hakkında açılıyor ise taşınmazların aynına yönelik olduundan H.U.M.K 13 maddesi gereğince,taşınmazların kayıtlı bulunduğu yerde açılır, Harç maktu başvuru harcı alınır, karar harcı ise taşınmaz satılması halinde satiş bedşli üzerinden tarifede ki oran üzerinden nisbi olarak alınır. Yani davanın başında sadece maktu başvuru harcı alınır diye biliyorum.
Old 20-07-2009, 16:13   #3
emi_shn

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gavel
Değerli Meslektaşlarım,
Ortaklığın giderilmesi davalarında yetkili mahkeme mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesi midir,yoksa taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi midir acaba?
Sitede harç konusunda bazı mesajlar okudum ama kafamda pek netleşmedi.
Maktu harç mıdır ?
İlk kez böyle bir dava açacağım,örnek olması açısından elinde dilekçe örneği olan meslektaşım paylaşırsa çok çok sevinirim.
İyi çalışmalar diliyorum.
HUMK m.13 'e göre ortaklığın giderilmesi davası mülkiyete ilişkin ayni bir dava olduğu için gayrimenkulün aynına ilişkin davalar gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesinde açılır.Taşınır malların ortaklığın giderilmesi davalarında maktu harç alınır. Taşımaz malların ortaklığının giderilmesi davalarında ise taşınmaz malın değeri üzerinden %0(binde)5 nisbi harç alınır.
… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE
DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 1-

2-

3-

KONU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim davalılarla birlikte paydaş oldukları dava konusu 198 Ada, 29 parsel üzerine iki katlı yazlık bir ev yapmıştır. Taşınmazın üzerinde ayrıca portakal ve üzüm bahçeleri bulunmakta, müvekkilin bina inşa ettiği alan ve diğer kısımlar paydaşlar arasında fiilen bölünmüş gibi kullanılmaktadır. Taşınmaz yıllardır tüm paydaşlarca sorunsuz bir şekilde kullanılmakta iken evin yapımı tamamlandıktan sonra diğer paydaşlar kullanım konusunda sorunlar çıkarmaya başlamış, paydaşlığın devamı müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir.

2- Taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı binanın değerinin ödenmek istenmemesi nedeniyle mümkün olmamıştır. Oysa taşınmaz üzerindeki betonarme bina tamamen müvekkilimin kişisel malvarlığından yapılan harcamalar ve kişisel emeğiyle inşa edilmiş bulunmaktadır.

3- Taşınmazın mümkünse aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 1086 S. K. m. 569 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde bina değeri müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. .../…/…

Davacı Vekili
Av.

Old 20-07-2009, 16:40   #4
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gavel
Değerli Meslektaşlarım,
Ortaklığın giderilmesi davalarında yetkili mahkeme mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesi midir,yoksa taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi midir acaba?
Sitede harç konusunda bazı mesajlar okudum ama kafamda pek netleşmedi.
Maktu harç mıdır ?
İlk kez böyle bir dava açacağım,örnek olması açısından elinde dilekçe örneği olan meslektaşım paylaşırsa çok çok sevinirim.
İyi çalışmalar diliyorum.

SULH HUKUK MAHKEMESİNE
........


DAVACI..............:

VEKİLİ................:

DAVALILAR..........:

DAVA KONUSU......:İzale_i Şüyu(Ortaklığın giderilmesi)

DAVA DEĞERİ........:

AÇIKLAMLAR.........:

Babam ../../.. tarihinde vefat etti.Geriye miras olarak Erzincan ili,Merkez ilçesi ,İnönü Mahallesi,...ada,...pafta ....parselde kayıtlı bulunan ev kaldı.Bu taşınmaza iştirak halinde malik bulunmaktayız.Kardeşlerimle anlaşarak anılan taşınmazı paylaşma imkanımız olmamıştır.
Söz konusu taşınmazın ayni taksimi mümkün olmadığından satış yolu ile ortaklığın giderilmesini istiyorum.
Yine aramızda anlaşarak bu konuyu çözemediğimiz için söz konusu taşınmazın satılmak sureti ile ortaklığın giderilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER.............:Her türlü delil

HUKUKİ NEDENLER..:TMK m.651 ve ilgili yasal mevzuat

SONUÇ VE İSTEM...:Yukarıda açıklanan nedenlerle,babamdan intikal eden Erzincan ili Merkez ilçesi,İnönü Mahallesi ,...ada,..pafta,parselde kayıtlı bulunan taşınmaz maldaki ortaklığın ayni taksimi mümkün olmadığından taşınmazın satışı suretiyle giderilmesine,masrafların ortaklar arasında paylaştırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
Old 20-07-2009, 17:03   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Harcın nısbi olarak alınacağını veya dava dilekçesinde "Dava Değeri" gösterilmesi gerektiğini belirten meslektaşlarıma aşağıdaki linki okumalarını öneriyorum.

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...hlight=%FEuyuu
Old 20-07-2009, 21:34   #6
gavel

 
Varsayılan

Vakit ayırıp cevap veren tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum..
Old 22-07-2009, 12:25   #7
gavel

 
Varsayılan

Müvekkil diğer paydaşların payını satın almak isterse bu ne şekilde mümkün olacaktır acaba?
Müvekkilin gayrimenkulü satın almak istediğini dava dilekçesinde belirtmeye gerek var mı?
Yoksa dava dilekçesinde ortaklığın satış yolu ile giderilmesini istemek yeterli olup,
sonraki aşamalarda mı yani bedel belli olunca mı müvekkilin satın almak istediğini belirteceğiz?
İyi çalışmalar dilerim.
Old 29-10-2009, 19:06   #8
janbatuwan

 
Varsayılan

Sayın Gavel;
İzale-i şuyu davalarında mahkeme sadece aynen taksim veya satışa karar verebilir. Yani satışın infazını yapmaz. İnfaz yetkisi icra dairlerine aittir. İcra dairesi aracılığıyla yapılacak satışlarda satış açık arttırma ile olacağından herkes alıcı olabilir. Saygılarımla...
Old 29-10-2009, 19:14   #9
üye31284

 
Varsayılan

Dava açarken kesinlikle maktu harç ödüyorsunuz, ben maktu harç ödeyerek açmıştım.

Taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde açmanız gerekecektir.

Müvekkiliniz murisin eşi mi acaba?
Old 30-10-2009, 09:17   #10
Av.Feridun Yurtsever

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan janbatuwan
Sayın Gavel;
İzale-i şuyu davalarında mahkeme sadece aynen taksim veya satışa karar verebilir. Yani satışın infazını yapmaz. İnfaz yetkisi icra dairlerine aittir. İcra dairesi aracılığıyla yapılacak satışlarda satış açık arttırma ile olacağından herkes alıcı olabilir. Saygılarımla...

Sayın janbatuwan,
"HUMK Madde 570 – İzalei şüyu için satış yapmak üzere hakim aşağıdaki fasıl hükmüne tevfikan hareket etmek üzere bir memur tayin eder." şeklindedir. Buna göre satışı yapacak olam memur sulh hakimince belirlenir. Bu icra memuru olabileceği gibi mahkeme yazı işleri müdürü de olabilir. Satışı mutlaka icra dairesi yapmaz. Hatta çoğu zaman başka memurlar yapar. Saygılar.
Old 30-10-2009, 19:55   #11
janbatuwan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Feridun Yurtsever
Sayın janbatuwan,
"HUMK Madde 570 – İzalei şüyu için satış yapmak üzere hakim aşağıdaki fasıl hükmüne tevfikan hareket etmek üzere bir memur tayin eder." şeklindedir. Buna göre satışı yapacak olam memur sulh hakimince belirlenir. Bu icra memuru olabileceği gibi mahkeme yazı işleri müdürü de olabilir. Satışı mutlaka icra dairesi yapmaz. Hatta çoğu zaman başka memurlar yapar. Saygılar.

Sayın meslektaşım hatamı düzelttiğiniz için teşekkürler... Şimdi aklıma şu takıldı satış icra hukukunda ki gibi iki aşamalı ve %40 a kadar değeri inen bir açık arttırma mı olacak yoksa sadece mahkemenin verdiği değer üzerinden mi yapılacak? Bilgisi olan meslektaşımızın cevaplarını bekliyorum... Slmalar saygılar...
Old 31-10-2009, 15:17   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan janbatuwan
Sayın meslektaşım hatamı düzelttiğiniz için teşekkürler... Şimdi aklıma şu takıldı satış icra hukukunda ki gibi iki aşamalı ve %40 a kadar değeri inen bir açık arttırma mı olacak yoksa sadece mahkemenin verdiği değer üzerinden mi yapılacak? Bilgisi olan meslektaşımızın cevaplarını bekliyorum... Slmalar saygılar...

İki aşamalı olacak.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ortaklığın giderilmesi hukukçuyum Meslektaşların Soruları 4 11-05-2009 13:05
ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme denizyldz_84 Meslektaşların Soruları 3 21-12-2008 18:32
Ortaklığın Giderilmesi iözkurt Meslektaşların Soruları 2 05-11-2008 18:29
ortaklığın giderilmesi davasında satışın yapılması ve karar için yatırılan harç imperium Meslektaşların Soruları 2 26-09-2008 13:05
Ortaklığın Giderilmesi Burhan Sezer Hukuk Soruları Arşivi 3 24-05-2005 20:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06866288 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.