Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Azledilen Vekalet İlişkisinde Vekalet Ücreti Alacağı

Yanıt
Old 22-10-2004, 18:52   #1
Av. Tuncer Öztürk

 
Varsayılan Azledilen Vekalet İlişkisinde Vekalet Ücreti Alacağı

Yaptığım bir icra takibinde müvekkil sanıyorum vekalet ücretini ödemekten kaçınmak için beni vekaletten azletti. İcra dosyasına her ay belli bir para geliyor. Ayrıca borçlulardan birinin gayrımenkullerinin üzerine haciz koymuştum ve değer tespiti için masraf yatırmıştım.
Karşı taraf vekalet ücreti için sanıyorum bir sorun yok. Müvekkilden alacağım vekalet ücretini soruyorum. icra takibi yaparak, veya başka yollara başvurarak değil, aynı dosya üzerinden, en kısa yoldan ne yapabilirim?
Old 22-10-2004, 19:19   #2
Ap_aydın

 
Varsayılan

sayın Av.Tuncer ,

Azledilmenizle müvekkilinizle aranızdaki vekalet ilişkisi biteceğinden , icra dosyasındaki her türlü işlemi yapma hakkınız ortadan kalkar. Haklı ya da haksız sebeple azledilmiş olmanız sonucu değiştirmez.Dolayısıyla aynı dosya üzerinden bu şekilde bir tahsilat yapma (vekalet ücretine takas mahsup yapma gibi ) şahsınız yok görüyorum. Aksi durum hukuki sorumluluğunuzu , aynı zamanda da disiplin sorumluluğunuzu doğurabilir.

Yargıtay , hatırladığım kadarıyla birtakım kararlarında , icra ya da dava dosyası ile ilgili yapılan giderleri aksi ispatlanmadığı sürece ASİL'in yapmış olduğunu ve peşin karşıladığını varsayıyor idi. İşin asıl sahibi asildir;kimse başkası için masraf yapmaz gibi bir gerekçe gösteriyor.

Sanırım bu durumda tek bir çözüm kalıyor: Eğer yazılı ücret sözleşmeniz de varsa , tahkim olayı da kalktığından müvekkiliniz hakkında icra takibi yapmak.
Old 22-10-2004, 19:24   #3
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av.Tuncer Öztürk,

Ben ezelden beri ''bir müvekkil düşmanı'' olduğumdan sorunuzu zevkle yanıtlıyorum. Ancak yanıtımın içeriği o kadar zevkli değil.

Aynı dosya üzerinden bir şey yapamazsınız. Ancak tedbir koydurabilirsiniz.

Asliye hukuk mahkemesine, eğer varsa, yazılı vekalet ücreti sözleşmenize dayanarak dava açabilir ve bu dava dilekçenizde ''icra dosyasına borçlu tarafından yatırılan paranın müvekkilinize ödenmemesini'' İhtiyati Tedbir olarak isteyebilirsiniz. (yazılı sözleşmeniz yoksa da mahkeme vekalet ücretinizi takdir edecektir) Aynı dosyadan başkaca yararlanmanız mümkün değildir.

En kısa yol en iyi bildiğiniz yoldur

Saygılarımla

Bir Dost
Old 23-10-2004, 07:38   #4
Av. Hasan SAKARYA

 
Varsayılan

Sayın Tuncer,
Sorunuzun cevabını Avukatlık Kanunu 174. ve TBB Meslek Kuralları 42., 47. maddelerinde bulabilirsiniz.
Kolay gelsin...
Saygılarımla.
Old 23-10-2004, 09:18   #5
Ap_aydın

 
Varsayılan

Sayın bir dost,

Vekalet ücreti alacağı için neden Asliye Hukuk mahkemesi 'ne dava açmak gerektiğini belirttiğinizi anlayamadım.

Vekalet ücreti alacağı , adı üzerinde vekalet ilişkisinden kaynaklanan ücret alacağı. Acılacak dava da ALACAK DAVASI . O zaman görevli mahkeme dava değerine göre belirlenmiyor mu?
(5.000.000.000.TL üzeri Asl.Huk. Mahk. )

Bir diğer durum, asil ile arada yazılı ücret sözleşmesi yok ise , mahkemenin asgari ücret tarife üzerinde bir miktara hükmetmesi
ni pek beklemiyorum.

Müvekkililer düşmanımız da yargıçlar (mahkemeler) ücret uyuşmazlıkları konusunda gerçekte avukatları tatmin edici kararlar mı veriyorlar ? Parlementoda avukat meslektaşlarımızın katkıları ile avukatların ücret alacakları konusundaki sıkıntılarından dolayı "tahkim " ile ilgili yasa maddesi Avukatlık Kanunu'na konulma dı? Mahkemeler ücret uyuşmazlıklarında avukatlar açısından tatmin edici kararlar verseydi,tahkime ve tahkim konusunda yasal düzenleme yapılmasına gerek kalır mıydı?

Diğer taraftan kanaatimce ,vekalet ücreti için alacak davası açmaktansa , icra takibi (ilamsız takip) yapılmasını daha pratik buluyorum. Zira borçlu itiraz borca etmediği takdirde ,takip kesinleşir kesinleşmez, alacağın tahsilini sağlamak mümkün.Alacak davası açmak ve sonuçlandırmak daha uzun bir süreç. Borca itiraz edildiği takdirde , açılacak itirazın iptali davasında "ihtiyati tedbir talep etmek" yine mümkün.

Saygılarımla.
Old 23-10-2004, 10:03   #6
Av. Hasan SAKARYA

 
Varsayılan

SAYIN ÜSTATLAR,

Sorunun, Avukatlık Kanunu'nun 164/3., 174/2., TBB Meslek Kuralları 42., 47. maddelerinin düzenmesi ile çözülebileceği gayet net, neden tartışılıyor ? Anlayamadım !
Benim anlayabileceğim şekilde açıklarsanız memnun olacağım. En azından bir sorun yaşarsam önceden bilgim olmasının faydalı olacağını düşünüyorum.
Saygılarımla...
Old 23-10-2004, 12:17   #7
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın ap_aydın,

Asliye Hukuk konusunda yerden göğe haklısınız : Ben henüz yeni sayılara alışmadım. Yıllarca değişmeyen görev sınırı içimde yer etmiş.

Miktara göre açılacak dava büyük olasılıkla sulh hukukta açılacak. Beş milyardan daha fazla avukatlık ücreti almak çok ayrıksı bir durum .

Yanlışımı düzelttiğiniz için teşekkürler.

İcra takibi yerine mahkemeye başvurulmasını önermemin nedeni 'aynı takipten yararlanma'' konusundaydı. Mahkemeden dava açılır açılmaz alınacak ihtiyati tedbir kararı ile müvekkilin icra dosyasından para kaçırmasının önlenmesine yönelikti. Aynı dosya üzerinde yapılabilecek tek işlem tedbir koymaktır.

Tabii mahkemeye başvurmak yerine icra takibi açmak da düşünülebilir. Ama 'icra takiplerine itiraz edilmeyeceği' umudu artık bende kalmadı

Saygılarımla

Bir Dost
Old 02-11-2004, 00:17   #8
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Sn.Av Tuncer Öztürk,
Yazılı ücret sözleşmeniz var ise; sözleşmeye dayanarak ihtiyati haciz talep edin. İhtiyati haciz kararınızı icrai takibe çevirirken , azledildiğiniz dosyada mevcut hak ve alacaklar üzerine de ihtiyati haczinizi işletin diye öneririm.
Hem hemen haciz koyarak dosyada olan mevcudu teminat altına almış oluyorsunuz..Böylece bilahare takibinize itiraz edilse dahi; yargılama sürecinde sadece zaman kaybınız olur, alacağınız dosyada sizi bekler dava sonuna dek.
Old 21-09-2006, 19:32   #9
muhatap

 
Varsayılan İzmirde vekalet ücreti alacaklarında ihtiyati haciz verilmiyor...

Maalesef İzmirde vekalet ücreti alacağı için açılan ve haksız azilnamenin dosyada bulunduğu ve yazılı maktu ücret sözleşmesi olduğu durumlarda dahi, mahkemeler İhtiyati haciz kararı vermiyor. Oysa Avukatlık kanunu, azil ile vekalet ücreti alacağının derhal "muaccel" olacağını söylüyor. Durumu yaşayan biri olarak sitemle ve saygıyla sunarım... iyi çalışmalar.
Old 22-12-2006, 18:42   #10
AV. YUSUF DEVECİ

 
Varsayılan

ilamsız takip yoluna başvurun itiraz etmese ilgili dosya üzerinden paranızı alırsınız itiraz ederse itirazın iptali davası açarken ilgili dosya üzerine tedbir talebinde bulunun aşağıdaki karar işinize yarar sanırım
T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2000/5606
K. 2000/8851
T. 23.10.2000
• VEKALET ÜCRETİ ( İşin Başarıya Ulaşması Halinde Müddeabihin %25'i Başarıya Ulaşmaması Halinde İse Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Ödenmesi Gereken Ücret Olarak Belirlenmesinin Hukuken Mümkün Olduğu - İtirazın İptali )
• BAŞARIYA GÖRE BELİRLENEN AVUKATLIK ÜCRETİ ( İşin Başarıya Ulaşması Halinde Müddeabihin %25'i Başarıya Ulaşmaması Halinde İse Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Ödenmesi Gereken Ücret Olarak Belirlenmesinin Mümkün Olduğu )
• VEKALETTEN AZİL ( İşin Başarıya Ulaşması Halinde Müddeabihin %25'i Başarıya Ulaşmaması Halinde İse Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Gereğince Ödenmesi Gereken Ücret Olarak Belirlenmesinin Hukuken Mümkün Olduğundan Ücret Talebinin Kabulü Gereği - İtirazın İptali )
1136/m.164
ÖZET :Avukata ödenecek ücretin işin başarıya ulaşması halinde müddeabihin %25'i, başarıya ulaşmaması halinde ise avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince ödenmesi gereken ücret olarak nitelikte bir ücret kararlaştırılması mümkündür ve buna ilişkin sözleşmede hukuken geçerlidir. Şu haliyle taraflar arasındaki vekalet ücretine ilişkin sözleşme, mahkemece geçerli kabul edilmeli, bunun sonucuna uygun olarak bir karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı Ahmet Erkabadayı gelmiş, diğer taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalının avukatı olarak trafik kazası nedeniyle tazminat davası açtığını, 17.7.1997 tarihinde davanın karara bağlandığını, davalının ise 21.8.1997 tarihinde kendisini vekillikten azlettiğini belirterek 793.000.000 TL vekalet ücreti alacağının tahsili için başlatmış olduğu icra takibine yapılan itirazın iptalini, %40 inkar tazminatının ödetilmesini istemiştir.

Davalı, sözleşmenin geçersiz olduğunu, davacının haklı nedenle azledildiğini öne sürerek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, ücret sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle avukatlık ücret tarifesi gereğince hesaplanan 51.762.000 TL. üzerinden takibin devamına karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen tarafların ve mahkemenin kabulünde olan 16.5.1995 günlü avukatlık ücret sözleşmesinin "ücret" başlıklı kısmında aynen "1.762.000.000 TL tazminatın ( müddeabihin ) %25'i vekil ücreti olarak avukata ödenecektir. Davanın kaybı halinde avukata avukatlık asgari ücret tarifesine göre vekalet ücreti ödenecektir" yazılıdır. Bu şekliyle avukata ödenecek ücretin işin başarıya ulaşması halinde müddeabihin %25'i, başarıya ulaşmaması halinde ise avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince ödenmesi gereken ücret olarak kararlaştırıldığının kabulü gerekir. Avukatlık Yasasının 164/2. maddesi hükmü uyarınca bu nitelikte bir ücret kararlaştırılması mümkündür ve buna ilişkin sözleşmede hukuken geçerlidir. Şu haliyle taraflar arasındaki vekalet ücretine ilişkin sözleşme, mahkemece geçerli kabul edilmeli, bunun sonucuna uygun olarak bir karar verilmelidir. Mahkemenin sözleşmenin geçersiz olduğu esasından hareketle yazılı şekilde karar vermesi usul ve kanuna aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 23.10.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-03-2007, 14:52   #11
hukukcu34

 
Varsayılan

Avukatın kendi cebinden masraf yaparak örneğin;ihtiyati haciz için teminat yatırması,dava ve icra harcı yatırması,bilirkişi tanık v.s masraflarını avukat olarak kendi karşılaması ve bu masrafları ben yaptım demesi TBB disiplin kurulu kararlarına göre DİSPLİN suçu oluşturmaktadır.Kararların dayanağı ise bu surette masraf yapan avukatların-tabiri caiz ise parayı bulmuş ve çok parası olan avukatların-bu işlemlerinin diğer avukatlar açısından-meslekte yeni olan ve likdite sıkıntısı çeken avukatlar açısından -HAKSIZ REKABETE yol açıyor olması.Kanımca bu tespit son derece yerindedir.Saygılarımla...
Old 11-04-2009, 17:44   #12
avmuratkutlay

 
Varsayılan

sayın meslektaşlarım
maalesefki mersin de de avukatlık ücreti alacağımın teminatı için ihtiyati haciz talep ettim . noterden ücret sözleşmesi olmasına rağmen ve alacak miktarıda belli olmasına rağmen mersin, tarsus , ve erdemlide açtığım ihtiyati haciz taleplerim reddedildi.
bu şartlar altında avukatlık mesleğinin onuru bence ayaklar altına alınmış oluyor. maalesefki yargıçlarımız avukat olarak bizleri pek korumuyorlar. hep önyargıyla yaklaşıyorlar. umarım yargıçlarımız bu yanlış tutumlarından vazgeçerler. yani yüzde yüz teminat istesinler verelim ancak ihtiyati haciz talebimizi kabul etsinler. bunu bile yapmıyorlar
Old 11-04-2009, 17:55   #13
üye14072

 
Varsayılan

aziz meslektaşım
kısmi dava açmayın
tam dava açın
zira
bu ülkede bohçacının alacağı on yıllık zamanaşımına tabi
ve fakat avukatın alacağı 1 yıllık

ve bir avukat tutun

sayın konyalı
müvekkil düşmanı kavramını kullanmamanızı tavsiye ederim
bu bir şekilde disiplin yönünden başınızı ağrıtırsa
sizin için ben de üzülürüm

sevgiler
av. emin öztürk
Old 11-05-2009, 11:34   #14
Nusret

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukcu34
Avukatın kendi cebinden masraf yaparak örneğin;ihtiyati haciz için teminat yatırması,dava ve icra harcı yatırması,bilirkişi tanık v.s masraflarını avukat olarak kendi karşılaması ve bu masrafları ben yaptım demesi TBB disiplin kurulu kararlarına göre DİSPLİN suçu oluşturmaktadır.Kararların dayanağı ise bu surette masraf yapan avukatların-tabiri caiz ise parayı bulmuş ve çok parası olan avukatların-bu işlemlerinin diğer avukatlar açısından-meslekte yeni olan ve likdite sıkıntısı çeken avukatlar açısından -HAKSIZ REKABETE yol açıyor olması.Kanımca bu tespit son derece yerindedir.Saygılarımla...

hukukcu34 arkadaşın bu tespiti ve yargısı her zaman doğru değildir. Özellikle toplu iş davaları sözkonusu olduğunda ve davalı işverenin kaçma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, eğer her nasılsa tedbir kararı alınabilmişse (bizdeki hakimlik mentalitesiyle çok zor ya neyse) tedbirin acilen uygulanmasının gerektiği davalarda, uzun süren yargılamalar sonucunda davanın sonuçlanma aşamasında bilirkişi ücreti, ıslah ve bakiye karar harcı vb. gibi ödemeler için müvekkil işçiye ulaşılamadığı durumlarda ve daha birçok buna benzer olaylarda pekala binbir zahmetle para denkleştirilip müvekkil yerine harcama yapılması gerekebiliyor. Bu harcamalar, ilamın tahsil kabiliyetini yitirmesi durumunda zarar hanesine yazılıyor, ama biz iş hukukçularının, işçi vekillerinin kaderi bu.
Old 03-10-2009, 16:54   #15
Av. Eyüp KATI

 
Varsayılan

Ben meslek hayatım boyunca dava masraflarını acıdığım ve yabancım olmadığı için bir kişinin iş davaları açısından üstlendim ancak üstlendiğime bin pişman oldum bundan sonra tövbe dedim. Verilirse masraf yaparım aksi halde uzak duruyorum.
Old 05-12-2011, 22:31   #16
alplawyer

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım;Tekemmül etmiş ve artık tahsil aşamasına gelen çok yüklü bir icra dosyasında müvekkil tarafından yazılı ücret sözleşmesindeki ücretimi ödememek için azledildim.Bu kişi birçok sebepten!!! ötürü hakkındaki cezai dava ve yakalama kararları nedeniyle yurt dışına kaçmıştı. konsolosluk aracılığı ile gönderdiği azilnamede beni gördüğü luzum üzerine azletmiş.Hemen harekete gecerek Asliye Hukuk Mahkemesinden hem yazılı ücret sözleşmemdeki ücret alacağım icin hem de icra takip dosyasındaki vekalet ücretlerim için ayrı ayrı icra takibi açıp sonra ilgili Asliye Hukuk Mahkemesinden ihtiyati haciz talep ettim.Durumun fecaatini hakimde farketmiş olmalı ki, hakim her iki alacağım içinde ihtiyati haciz kararı verdi.Bunun üzerine azledildiğim müvekkil alacağına ilişkin icra dosya alacağına, alacağım miktar kadar ihtiyati haciz kararını koydurdum.iş bu doyadaki icra müdür ve icra mdr yardımcılarının benden sonra bedavadan tahsili kolay icra dosyasına vekalet koyan avukatları kayıran tutum ve davranışları karşısında saç baş yolmamak mümkün değildi ama azmin elinden kurtulmuyor hiç birşey.Alacağa haciz koymakta yetmiyor tabii.Birde tahsilini beklemeniz gerekiyor haczettiğiniz icra dosya alacağının.Peki ben ne yaptım başka?.Arkadaşlar araştırıp en dogrusunu yaptım tabiki. Öncelikle ihtiyati haciz koyduğum müvekkilin icra dosyasındaki borçluya bir haciz ihbarnamesi gonderdim haricen tahsilin önüne geçmek icin bir,sonra kendi icra takiplerim için müdürlüklerinden haczettiğim dosyadaki hak ve alacakların takibi ve tahsili icin İİK 120/2 maddesi gereğince borçlu sabık müvekkilin alacakları takip ve tahsil yetkisi aldım 2.Peki bunu niye yaptım? Benim ihtiyaten haczettiğim dosyayı takipsiz bırakıp dosyadaki mahcuz malların satışını düsüremesin diye tabiki.Şimdi ihtiyati haczimin kesin hacze dönüşmesi icin müvekkile yaptığım yurt dışı tebilagatın parcasının dönmesini bekliyorum.Ki herkes gibi o haksız azli yurtdışından gönderen vatandaşla onun muhtemel beni ve emeğimi hiçe sayarak, belki küçük bir ücret kabili dosyaya benden sonra vekalet sunan,bedavacı zihniyetli kanımca art niyetli avukat arkadaşlara hak nasıl alınırmış göstereyim..Ha bu arada o avukat arkadaşlarada alacağımın rüçhanlı alacak olduğunu ve Avukatlık Kanunu 164 Maddesince açıkçs belirtildiği gibi dosyada haksız azil varsa dosyaya ilk olarak vekaletini koyan avukatın alacağının hepsinden önce ödeneceğini birilerininde bedava havadan para beklerken avuçlarını yalayacağını da ufak bir tebessümle anlattım.. Hepinize saygılar sunuyorum..AVUKATLIK KUTSAL BİR MESLEK OLDUĞU GİBİ EMEĞİ DE KUTSALDIR.. SEVGİLER...
Old 06-12-2011, 17:10   #17
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

Ömcelikle İcra takip dosyasında işlem yapamazsınız. Müvekkiliniz aleyhine icra takibi yaparak dosya alacağınızı kesinleştirmeniz gerekiyor. Bu konuda Baro'ya da bilgi vermeniz gerekli. Azil sebebinde haklılık varsa ve itiraz gelirse dava yoluna gitmeniz gerekir. İcra dosyası kesinleşir ise de alacaklı olduğu dosya alacağına haciz koymalısınız.Saygılar
Old 02-10-2015, 16:18   #18
DEMİRCİZADE

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alplawyer
Sayın Meslektaşlarım;Tekemmül etmiş ve artık tahsil aşamasına gelen çok yüklü bir icra dosyasında müvekkil tarafından yazılı ücret sözleşmesindeki ücretimi ödememek için azledildim.Bu kişi birçok sebepten!!! ötürü hakkındaki cezai dava ve yakalama kararları nedeniyle yurt dışına kaçmıştı. konsolosluk aracılığı ile gönderdiği azilnamede beni gördüğü luzum üzerine azletmiş.Hemen harekete gecerek Asliye Hukuk Mahkemesinden hem yazılı ücret sözleşmemdeki ücret alacağım icin hem de icra takip dosyasındaki vekalet ücretlerim için ayrı ayrı icra takibi açıp sonra ilgili Asliye Hukuk Mahkemesinden ihtiyati haciz talep ettim.Durumun fecaatini hakimde farketmiş olmalı ki, hakim her iki alacağım içinde ihtiyati haciz kararı verdi.Bunun üzerine azledildiğim müvekkil alacağına ilişkin icra dosya alacağına, alacağım miktar kadar ihtiyati haciz kararını koydurdum.iş bu doyadaki icra müdür ve icra mdr yardımcılarının benden sonra bedavadan tahsili kolay icra dosyasına vekalet koyan avukatları kayıran tutum ve davranışları karşısında saç baş yolmamak mümkün değildi ama azmin elinden kurtulmuyor hiç birşey.Alacağa haciz koymakta yetmiyor tabii.Birde tahsilini beklemeniz gerekiyor haczettiğiniz icra dosya alacağının.Peki ben ne yaptım başka?.Arkadaşlar araştırıp en dogrusunu yaptım tabiki. Öncelikle ihtiyati haciz koyduğum müvekkilin icra dosyasındaki borçluya bir haciz ihbarnamesi gonderdim haricen tahsilin önüne geçmek icin bir,sonra kendi icra takiplerim için müdürlüklerinden haczettiğim dosyadaki hak ve alacakların takibi ve tahsili icin İİK 120/2 maddesi gereğince borçlu sabık müvekkilin alacakları takip ve tahsil yetkisi aldım 2.Peki bunu niye yaptım? Benim ihtiyaten haczettiğim dosyayı takipsiz bırakıp dosyadaki mahcuz malların satışını düsüremesin diye tabiki.Şimdi ihtiyati haczimin kesin hacze dönüşmesi icin müvekkile yaptığım yurt dışı tebilagatın parcasının dönmesini bekliyorum.Ki herkes gibi o haksız azli yurtdışından gönderen vatandaşla onun muhtemel beni ve emeğimi hiçe sayarak, belki küçük bir ücret kabili dosyaya benden sonra vekalet sunan,bedavacı zihniyetli kanımca art niyetli avukat arkadaşlara hak nasıl alınırmış göstereyim..Ha bu arada o avukat arkadaşlarada alacağımın rüçhanlı alacak olduğunu ve Avukatlık Kanunu 164 Maddesince açıkçs belirtildiği gibi dosyada haksız azil varsa dosyaya ilk olarak vekaletini koyan avukatın alacağının hepsinden önce ödeneceğini birilerininde bedava havadan para beklerken avuçlarını yalayacağını da ufak bir tebessümle anlattım.. Hepinize saygılar sunuyorum..AVUKATLIK KUTSAL BİR MESLEK OLDUĞU GİBİ EMEĞİ DE KUTSALDIR.. SEVGİLER...
Sayın alplawyer, ihtiyati haciz almak için teminat yatırdınız mı? Teşekkürler..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekalet Ücretinin Vekalet Ücreti Olur mu? avzehra Meslektaşların Soruları 135 24-08-2017 14:14
Vekalet Ücreti turbo Meslektaşların Soruları 9 19-04-2010 14:01
İcra Takibinde Vekalet Ücret Alacağı Av.Gökben Şansöz Meslektaşların Soruları 2 15-10-2007 13:33
Vekalet Ücreti - icra vekalet ücretini asilin tahsil etmesi cemoka23 Meslektaşların Soruları 14 19-05-2007 08:34
Vekalet ücreti- Yeniden yapılandırılan kamu alacağı Av. Bülent Sabri Akpunar Meslektaşların Soruları 3 23-08-2006 18:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06761909 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.