Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ortaklığın giderilmesi

Yanıt
Old 05-01-2012, 15:01   #1
_erman_

 
Varsayılan ortaklığın giderilmesi

Müvekkilimin dedesi vefat ediyor. 4 adet tarla miras kalıyor. 4 tarla için ortaklığın giderilmesi davası açmayı düşünüyoruz. Tek davada 4 tarla için ortaklığın giderilmesi isteyebilir miyiz? Tek dava açılırsa bu davada her bir tarla için 4 ayrı bilirkişi raporu mu gerekir ? Tarlalar aynı ilçede olup, birbirine yakın mesafededirler.
Old 05-01-2012, 15:19   #2
Av.Hatice Sarıbardak

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan _erman_
Müvekkilimin dedesi vefat ediyor. 4 adet tarla miras kalıyor. 4 tarla için ortaklığın giderilmesi davası açmayı düşünüyoruz. Tek davada 4 tarla için ortaklığın giderilmesi isteyebilir miyiz? Tek dava açılırsa bu davada her bir tarla için 4 ayrı bilirkişi raporu mu gerekir ? Tarlalar aynı ilçede olup, birbirine yakın mesafededirler.

Tek dava ile tüm tarlalar için ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz.Aynen taksimin mümkün olup olmadığının belirlenmesi açısından tarlaların tümünün birlikte değerlendirilmesi gerekir.Tüm tarlalar için tek bilirkişi raporu yeterli olur diye düşünüyorum.
Old 05-01-2012, 15:19   #3
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Taraflar tamı tamına aynı ise 4 tarla için tek davada ortaklığın giderilmesi istenebilir. Bilirkişi rapoları tek nushada toplanabılır ama netıce ıtıbarıyle emek karsılıgı bedel tespit edılecegı ıcın mahkeme ucretı 4 farklı rapor gıbı degerlendırebılır. Belirttiğiniz gibi tek keşif ama 4 farklı yerde yapılacak.

*Söz konusu taşınmazlardan birinde veya bir kaçında murisin mirasçıları haricinde hissedarlar varsa o aynı dava konusu edilmeli diye düşünüyorum.
Old 05-01-2012, 15:33   #4
_erman_

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan TaitaDragonfire
Taraflar tamı tamına aynı ise 4 tarla için tek davada ortaklığın giderilmesi istenebilir. Bilirkişi rapoları tek nushada toplanabılır ama netıce ıtıbarıyle emek karsılıgı bedel tespit edılecegı ıcın mahkeme ucretı 4 farklı rapor gıbı degerlendırebılır. Belirttiğiniz gibi tek keşif ama 4 farklı yerde yapılacak.

*Söz konusu taşınmazlardan birinde veya bir kaçında murisin mirasçıları haricinde hissedarlar varsa o aynı dava konusu edilmeli diye düşünüyorum.

Muris taşınmazların hepsinde 1/3 paya sahip.
Old 05-01-2012, 15:42   #5
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan _erman_
Muris taşınmazların hepsinde 1/3 paya sahip.

2/3 olanlar aynı kısıler mı? Davalı taraf şöyle olacak çünkü;

(Müvekkil/leriniz) Davacı:

(Mirasçılar+mirasçı olmayan 2/3 hissedarları) Davalı:

Eğer bir taşınmazda Muris harici hissedarlarda farklılık varsa onu ayrı tutmanız gerek diye düşünüyorum.
Old 06-01-2012, 14:33   #6
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan _erman_
Muris taşınmazların hepsinde 1/3 paya sahip.

Aynı ilçede ve birbirine yakın mesafede bulunan 4 tarla hakkında bir keşif kararı verilecek ve aynı gün yapılacak keşifle tek bilirkişi ( ziraatçı + fen memuru, veya mühendis)raporu alınacaktır; anlaşıldığına göre, muris her birinde 1/3 hisseye sahip olduğundan, muhtemelen ( kuvvetle) " satış yoluyla ortaklığın giderilmesine" karar verilecektir. Kolay gelsin.
Old 07-01-2012, 11:27   #7
Av.Günar

 
Varsayılan

Dört parselde müvekkiliniz dışındaki hissedarlar aynı kişilerse parselleri tek davaya konu edebilirsiniz.Fakat diğer hissedarlar farklılık arzediyorsa, aynı dava ile açıldığında bazı mahkemeler davaların ayrılmasına karar verdiği gibi, bazı mahkemeler davayı sonuçlandırıyor.Bu durumda satış aşamasında paylaştırma raporu bu ayrık duruma göre düzenleniyor.Bu nedenle hissedarlar tüm parsellerde aynı değilse ayrı davalar açamakta fayda vardır.
Tek rapor yeterli olacaktır.Kolay gelsin.
Old 08-01-2012, 14:38   #8
denizizm

 
Varsayılan

davalı olduğumuz bir dava da , 2 bağımsız bölüm davaya konu edilmişti.usuli itirazlarımızda her ne kadar davacı her iki taşınmaz da hak sahibi ise de davalıların her iki taşınmazda hak sahibi olmadığı gerekçesiyle itiraz sebeplerimizi sunduk. ancak mahkeme aynı dosya üzerinden davayı sonuçlandırdı.bu itirazımızı temyiz de de yenileyeceğiz ancak usul ekonomisi gereği bu şekilde oluyor sanırım.
Old 06-04-2012, 14:24   #9
vekilim77

 
Varsayılan

herkese merhaba.benimde bu konu ile ilgili bir sorum olacak.müvekkilim kendisi ortaklığın giderilmesi davasını açmış birden fazla da gayrimenkul var hissedar olduğu.öncelikler taksim istemiş olmazsa satış.Ancak bana söylediği taksim olmazsa sadece bir tanesi satılsın diğerleri satılmasın.bu mümkünmü?Bunu mahkemeden nasıl isteyebilirim??yardımcı olursanız sevinirim.
Old 06-04-2012, 15:09   #10
emi_shn

 
Varsayılan

[quote=vekilim77]herkese merhaba.benimde bu konu ile ilgili bir sorum olacak.müvekkilim kendisi ortaklığın giderilmesi davasını açmış birden fazla da gayrimenkul var hissedar olduğu.öncelikler taksim istemiş olmazsa satış.Ancak bana söylediği taksim olmazsa sadece bir tanesi satılsın diğerleri satılmasın.bu mümkünmü?Bunu mahkemeden nasıl isteyebilirim??yardımcı olursanız sevinirim.[/q
gayrimenkuller açısından zaten öncelikle taksimi istemiş,taksim olmazsa taraflar taksime yanaşmazsa izaleyi şüyu davasının niteliği gereği mecburen satışa çıkarılacak gayrimenkuller. Taksim olmadığı halde satış da yapılmazsa nasıl ortaklık giderilecek?Bu isteğin mümkün olduğunu düşünmüyorum.
Old 06-04-2012, 15:50   #11
Av.Günar

 
Varsayılan

Keşif yapılıp bilirkişi raporunu ibraz ettiğinde aynen taksimi mümkün mü-değil mi raporda belirtir.Aynen taksimi mümkünse sorun yok.Aynen taksim mümkün değilse; müvekkiliniz sadece bir taşınmazın satılmasını istiyorsa o taşınmaz dışındaki taşınmazlar hakkındaki davanızdan feragat edebilirsiniz.(tabi ki davalılardan bir tanesi duruşmaya gelip rapora göre satışa karar verilsin diyerek talepte bulunursa,davaya tüm taşınmazlar yönünden devam edilmesini isterse dava tüm taşınmazlar yönünden sonuçlanır)Elbetteki feragat ettiğiniz,satılmasını istemediğiniz taşınmazlar açısından ortaklık devam edecektir.
Old 06-04-2012, 15:53   #12
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan vekilim77
herkese merhaba.benimde bu konu ile ilgili bir sorum olacak.müvekkilim kendisi ortaklığın giderilmesi davasını açmış birden fazla da gayrimenkul var hissedar olduğu.öncelikler taksim istemiş olmazsa satış.Ancak bana söylediği taksim olmazsa sadece bir tanesi satılsın diğerleri satılmasın.bu mümkünmü?Bunu mahkemeden nasıl isteyebilirim??yardımcı olursanız sevinirim.

Bilirkişi raporunda aynen taksimin mümkün olup olmadığına dair açıklama isterseniz eğer ve bilirkişi derse ki; A'taşınmazının aynen taksimi mümkün değildir ortaklığın satış yolu ile giderilmesinin mümkün olduğu kanaatindeyiz vs o taşınmaz için talebinizden vazgeçersiniz diğerleri için taksimse taksim satış ise satış davanız devam eder.

Bu noktaya gelebilmek için bilirkişi raporunu beklemenizin sağlıklı olacağı kanaatindeyim.

Taksim için hisseye düşen metre kare değeri, fiziki durum incelemesi vs vs hususları kriter alınıyor bunu dava dışı serbest çalışan kadastro/haritacıya inceletmeniz halinde mahkemenin o taşınmaz için yapacağı keşif ve bilirkişi ücretinden daha ucuza öğrenebilirsiniz.

Ya da mahkemenin yapacağı keşif ve hazırlatacağı raporu bekleyin siz bilirsiniz
Old 06-04-2012, 15:59   #13
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Günar
(tabi ki davalılardan bir tanesi duruşmaya gelip rapora göre satışa karar verilsin diyerek talepte bulunursa,davaya tüm taşınmazlar yönünden devam edilmesini isterse dava tüm taşınmazlar yönünden sonuçlanır)Elbetteki feragat ettiğiniz,satılmasını istemediğiniz taşınmazlar açısından ortaklık devam edecektir.

Sayın Günar sanırım bir anlam kargaşası olmuş
HMK uyarınca feragat karşı tarafın muvafakatine bağlı değildir. Feragat kararın kesinleşmesini beklemeksizin feragat anında kesin hüküm sonuçlarını doğurur.
Dolayısı ile Davalıların rapora göre satışa karar verilsin ya da tüm taşınmazlar yönünden devam edilmesini istiyorum demesi feragat hükümlerini etkilemez.
O taşınmaz için başkaca birşey yapılamaz.
Old 06-04-2012, 16:08   #14
Av.Günar

 
Varsayılan

İzale-i şuyu davaları çift taraflı etki doğuran davalardır.Davadan feragat elbette karşı tarafa tebliğ edilip sorulup sonuç doğurmuyor.Fakat davalı isterse davacı sıfatını alabilir ortaklığın giderilmesi davalarında.Kastım buydu.Feragatın kabulü gerektiği değildi.Ayrıca ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karara dayanarak satış talep edildiğinde, satıştan feragat halinde diğer hissedarların da onayı alınıyor.Buna dayanarak bir sulh hakimi davadan feragat talebimin davalılara tebliği gerektiğini iddia etmişti.
Old 06-04-2012, 18:07   #15
av.salih gülgeldi

 
Varsayılan

Ortaklığıngiderilmesi davası iki taraflı ve taraflar için benzer sonuçlar doğurandavalardır.Malınbütününün ortaklığın giderilmesinde istenir.Ortaklığıngiderilmesi davası çift taraflı davalardan olduğundan dolayı davalı taraftadavacı gibi aynı haklara sahiptir. Davayı kaybetmek ve kazanmak diye bir hususyoktur.
Taşınmazolduğunda harç nisbidir. Taşınmaz değeri üzerinde nisbi harç alınır. Harçlar paylaroranında alınır maktu vekâlet ücreti ödenir. Masraflar tüm paydaşlara aittir.
Ortaklığıngiderilmesi davasında, taksim istenmesi halinde dava konusu her taşınmazın ayrıayrı ele alınarak pay ve paydaş durumuna göre taksiminin mümkün olupolmadığının araştırılması gerekir. Taksimde her bir taşınmazın pay ve paydaşdurumuna arazinin verim niteliğine göre taksiminin mümkün olup olmadığınınbilirkişi aracıyla saptanması gerekir. Eğer taksim mümkünse fen ehline taksimprojesi düzenletilir. Taşınmaz belediye sınırlarında ise taksim projesieklenerek belediyeden imar esası uyarınca taksime imkân olup olmadığı sorulur.Onay makamı belediye encümenidir.

Old 06-04-2012, 20:05   #16
Av.Günar

 
Varsayılan

Ortaklığın giderilmesi davaları konusu ne olursa olsun maktu harca tabidir.
Old 15-04-2012, 15:24   #17
denizizm

 
Varsayılan

ortaklığın giderilmesi konu olan taşınmazın satılmama durumları neler olabilir ? (davacı ve davalıların vazgeçmelerinin ve aynen taksime konu olma dışında )
Old 16-04-2012, 22:52   #19
serkan karaoğlu

 
Varsayılan

davacı sadece aynen taksim istemiş ve taşınmazın aynen taksimi de mümkün değilse, davacı satış istemediğinden dava reddedilecektir..
Old 24-04-2012, 17:29   #20
denizizm

 
Varsayılan

ihaleye fesat karıştırılması dışında sanırım satılmama gibi bir durum mümkün değil (tekrarla davacı ve davalıların vazgeçmelerinin ve aynen taksime konu olma dışında )
Old 25-04-2012, 09:16   #21
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan denizizm
ihaleye fesat karıştırılması dışında sanırım satılmama gibi bir durum mümkün değil (tekrarla davacı ve davalıların vazgeçmelerinin ve aynen taksime konu olma dışında )

Ha bir de satışın konusuz kalması olabilir

Doğuda hayvan haczi çok olurmuş ve satış öncesi satış dosyasına veteriner raporu sunarmış borçlular "Satışa konu hayvan öldü" diye :P

Ah bu borçlular yok mu
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ortaklığın giderilmesi armegedon23 Meslektaşların Soruları 3 15-03-2010 23:19
ortaklığın giderilmesi Av.Mehmet_Ali Meslektaşların Soruları 5 11-10-2008 13:28
ortaklığın giderilmesi Mine Çiftçi Meslektaşların Soruları 2 29-04-2008 19:21
Ortaklığın giderilmesi Av.Murat Bölükbaş Meslektaşların Soruları 5 27-03-2007 15:37
Ortaklığın Giderilmesi Burhan Sezer Hukuk Soruları Arşivi 3 24-05-2005 20:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06836605 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.