Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Anket Sonucu: Öneriye katılyor musunuz?
Katılıyorum 42 60,87%
Katılmıyorum 27 39,13%
Oy Verenler: 69. Bu ankette oy kullanamazsınız. (Anket no : 129)

Nöbetçi Haciz Avukatı

Yanıt
Old 20-12-2006, 01:33   #1
Av.Selim Balku

 
Karar Nöbetçi Haciz Avukatı

Sayın değerli THS üyeleri üzerinde aylardır düşündüğüm bir hususu fikir alışverişine sunmak isterim. Konunun önem kazanması ve bir yasal zemine oturtulması için değerli görüşlerinize ihtiyaç duymaktayım. (Bu husus daha önceden tartışılmışsa ve siteyi meşgul etmişsem şimdiden özürdilerim.)

Nöbetçi Haciz Avukatının ilham kaynağını CMK da zikredilen baroların zorunlu müdafi ataması uygulaması olmuştur.

Belirli bir eğitim seminerinden geçirilmiş avukatlar tıpkı zorunlu müdafilikte olduğu gibi sırayla icra takibinde haciz görevini üstlenecekler.

Görevleri kaşılığı o gün gittiği haciz sayısı kadar "peşin" yatırılan yollukları alacaklar.

Tarafsızlığından şüphe edilmemesi hususunda "menfaat çatışması" şerhi istenecek.

Bu uygulamayı denetleme görevi barolar ve icra müdürlerinin elinde olacak...

Şimdilik aklıma gelenler bunlar, önerimin faydalarını ve zararlarını görüşlerinize sunuyorum. (en azından ankete katılmanızı bekliyorum)
Old 20-12-2006, 23:30   #2
Av.Duygu Keleş

 
Varsayılan

Belki inanmayacaksınız ama günde 30 hacze çıkan ben sanırım böyle bir öneriyi çok faydalı bulurum
Teorik açıdan cazip görünen bu durum,uygulamada aksaklıklar yaratır niteliktedir.Şöyleki;
İcra dosyası üzerinde yapılan işlemleri, borçlulara ait menkul malları yahut dosyanın tahsili açısından ne şekilde tavır alınması gerektiğini en iyi bilen dosyadaki alacaklı vekilidir.Dolayısıyla tüm işlemleri yapan vekil menkul haczi esnasında dosyaya ve borçlulara vakıf olmayan bir başka vekili tayin ederse (bence)dosyanın tahsilinde aksaklıklar doğabilir.
Zorunlu müdafiilik esasında iyi bir uygulama gibi görünsede bakıldığında müdafiilerin kendi şahsi dosyaları kadar cmk dosyaları ile ilgilenmediği gözükmektedir.(Lütfen kimse üstüne alınmasın sadece genelleme yapmaktayım)İcra dosyalarıda bu şekile gelebilir.
Ayrıca avukatın icra müdürleri tarafından denetlenmesi hususunu da ne şartla olursa olsun kabul etmemekteyim.Şimdilik aklıma gelenler bunlar.Sanırım salim kafayla daha iyi şeyler düşünebiliriz.
Aslına bakarsanız profesyonelce yapılırsa gerçekten faydalı ve avukatların iş yükünü azaltabilecek bir uygulama olur.
Saygılarımla....
Old 21-12-2006, 00:37   #3
ibreti

 
Varsayılan

İcra takibinde haciz görevinin nöbetçi avukatlarca üstlenilmesi... Peki taraf avukatları ne iş yapacak? Kendi yapacakları bir işi nöbetçi avukat eliyle yürüteceklerse neden o işi alıyor taraf avukatı? "Avukat, zamanının ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul edemez..." kuralı nerede kalıyor bu halde?
-
Sadece bir noktada gerekli buluyorum nöbetçi icra avukatı fikrini: Haciz esnasında hacizle ilgili borçlu ve borçlu dışındaki üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerinin hukuka uygun biçimde korunması... Bunun için sahiden gerekli nöbetçi icra avukatlığı! Borçlu ve üçüncü şahısların her türlü suistimale karşı korunması için gerekli.
-
İcra Dairelerindeki tıkanıklığın önüne geçilmesinin başka yolları var. Benim önerim İcra Dairelerinin tıpkı Noterler gibi özerkleştirilmesi. Tüm işlemleri yine yargı denetimine tabi olmalı, İİK.'ndaki şikayete tabi memur muamelelerine iptal dışında da müeyyideler getirilmeli, cezai müeyyidelere bağlanmalı. Suistimallerin mutlak surette önüne geçilecek bir kurumsallaşmaya gidilerek özerkleştirilmeli icra daireleri.

Saygılarımla...
Old 21-12-2006, 04:29   #4
Kavaz

 
Varsayılan

Sayın Balku;
Gerçekten bana çok cazip geldi.Hatta sınırlarını bile genişlettim diyebilirim.Kesinlikle çok faydalı olacağına inanıyorum.Sayın Balku; niçin bunu iki sene önce düşünmediniz diye size sitem etsem bana kızmazsınız değil mi?İşte şimdiye kadar sistem oturmuş bile olurdu.Ne güzel çalışırdıkÇok teşekkürler.Saygılar...
Old 21-12-2006, 10:19   #5
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Bir hususu belirtmekte fayda var, nöbetçi haciz avukatı tarafların yerine (borçlu-alacaklı vekileri)hacze gitmeyecek sadece bugünün şartlarında görevli icra memuru ne iş yapıyorsa onu yapacak haciz safhasında. Sayın Keleş'in ve Sayın İbretinin belirttiği gibi alacaklı ve borçlu vekillerinin yapmaları gereken işlere karışmayacak, baro vekili o gün için tarafsız bir haciz avukatı rolünü üstlenecek o kadar...

Sayın İlkinc senelerin önemi yok tıkanıklığa giden icra yolunda artık yeni açılımlara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyim...

Bu uygulamanın bana göre müstakbel faydaları:

1-Artan meslektaş sayımıza karşın yeni bir gelir imkanı...

2-İcra dairelerinde memur azlığından dolayı gerek biz avukatların gerek icra dairelerindeki memurların işi aksamayacak...

3-Özellikle haciz safhasında karşılaştığımız açıktan para ödemeler (tabirimi maruz görün, diğer forum konularından esin aldım) olmayacak...

Şimdilik bu kadar...
Old 21-12-2006, 10:55   #6
Av. Çetin

 
Varsayılan

ben meslektaşlarımın bu durumda yeteri kadar tarafsız kalabileceğine inanmıyorum. Aralarında illaki meslek dayanışması söz konusu olacaktır hacze beraber çıktığı avukatla. Bu da, borçlu açısından düşünürsek olumsuz bir durum. Ama yine de icra dairelerinin iş yoğunluğunu azaltmak açısından (dolayısıyla bizim işimizi de kolaylaştıracak) güzel bir fikir. Paylaştığınız için teşekkür ederiz Sayın SELİM BALKU
Old 23-12-2006, 11:08   #7
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

İlginç bir öneri. Ama bir süre sonra, yalnızca talimat göndermekle yetinip, bizzat gitmediğiniz talimat haciz zabıtlarına dönüşür bu durum uygulamada. Ayrıca işi bitirip ücretin tümüne hak kazanmayacağınız bir işte, layıkıyla çaba sarfetmezsiniz, doğamıza aykırı

İkinci olarak ilçelerde nöbetçi haciz avukatı bulmakta, görev dağıtımı yapmakta da inanılmaz zorlanılır. Zira hemen herkes bir diğerinin müvekkilidir ve adli müzaharetlerin, böyle uzun listeli mecburi görev redleriyle uğraşması düşünülemez.

Bu işin en pratik çözümü, kalabalık bir büroda çalışmak.

Saygılarımla...
Old 27-12-2006, 02:15   #8
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
İkinci olarak ilçelerde nöbetçi haciz avukatı bulmakta, görev dağıtımı yapmakta da inanılmaz zorlanılır. Zira hemen herkes bir diğerinin müvekkilidir ve adli müzaharetlerin, böyle uzun listeli mecburi görev redleriyle uğraşması düşünülemez.

Küçük ilçelerde haciz için memur bulmak zor olmasa gerek ama küçük ilçelerde CMK zorunlu müdafi tayinide zor olmalı o zaman, bu hususda sorunlar nasıl hallediliyor?
Old 27-12-2006, 12:48   #9
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

O günün listesindeki diğer müdafiiye, o da uygun değilse bir gün sonra veya bir gün öncesine bakılıyor. İzmir'deki gibi yani
Old 19-01-2007, 14:15   #10
pallanco

 
Varsayılan Marshall ???

Bir meslektaşım anlatmıştı. İngiltere'de, icra takipleri için icra daireleri yokmuş. Onun yerine, adli kolluğun bir türü olan Marshall'lar varmış. sen sadece kararı onlara veriyorsun, masrafını peşinen ödüyorsun, herşeyi onlar yerine getiriyor. Ayrıca, bunlar zaten polis oldukları için ve polis üniformasıyla infaz işlemlerini yürüttükleri için, insanların karşı çıkışları da çok az oluyormuş, cesaret edemiyorlarmış. Yani borçlu ile ne alacaklı ne de vekili muhatap olmuyor. Bence çok güzel bir sistem. İnfaz memurunu önceden bilemediğin için, etkilemen söz konusu değil. Bizzat tanımadığın için, yapılan işlemde bir yanlış gördüğünde şikayet etmekten de çekinmez kimse (özellikle avukatlar). Yeterli sayıda marshall görevlendirildiği takdirde ve iyi bir eğitim verildiği takdirde bence çok güzel işler bu sistem. Hatta şehir dışına hacze gitme olayı da kalkar. Herkes bulunduğu yerdeki marshall temsilciliğine verir infaz edilecek işlemini. Onlar yönlendirir ilgili şehire. Masrafları (muhafaza yapılacakmış gibi) fazlasıyla peşinen veririsin, işlem bitince artan kısım geri ödenir. Her masraf belgeli olacağı için kimsenin fazla para alması da mümkün olmaz. Hatta bir adım öteye gidelim : kararın infazı sırasında avukatın rolü de kalkacağı için icra vekalet ücreti de tarih olur, bunun yerine sadece memur yolluğu/tazminatı olacağı için dosya borcu da daha az olur. Buyrun buradan yakın. Siz ne dersiniz meslektaşlarım ?
Old 19-01-2007, 14:36   #11
Adli Tip

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşalarım;
Avukatın (yasal olarak) hacze çıkmak gibi bir yükümlüğü, görevi yok ki bu görevin yükünü azaltmaya çalışıla? Bu iş nasıl ingilterede Marshallara (yukarıdaki mesajdan alıntıdır, uygulamayla ilgili fikrim yok)bizde de icra memurlerına bırakılmıştır. Esasında taraf vekilinin haciz mahallinde bulunmaya hakkı da yoktur. "işe adam" değil "adama iş" mantığıyla düşünülebilir ancak bu uygulama
Ayrıca, özellikle icra işiyle uğraşan meslektaşlarımızı görevelendiren müvekkilleri, onları iyi takip hazırladıkları için değil, iyi tahsilat yaptıkları için tercih ediyorlar genelde
ben uygulanabilir ve gerekli bulmadım açıkçası.
Old 19-01-2007, 15:27   #12
çınar

 
Varsayılan

Sayın Uygar'a katılıyorum. Bizim sistemimizde de esasen haciz işleminde icra memuru görevli tabii ki. Ama uygulamada icra memurları zabıt tutmaktan başka ne işe yarıyor?? Muhafazayı dahi binbir zorlukla kabul ettiriryoruz.Daha etkin bir sistemin getirilmesi gerektiğine şüphe yok. Açıkçası "nöbetçi haciz avukatı" fikrinin, uygulamada başka sorunlar doğuracağı kanaatindeyim.
Old 19-01-2007, 15:40   #13
Av.Yasar SALDIRAY

 
Varsayılan

Sayin BalkÜ

Bence OldukÇa Cazİp Bİr Fİkİr...ve Bence Uygulamadakİ Bazi Eksiklikleri ÇÖzebİleceĞİ Kanaatİndeyİm.....

Ama Yenİ Sorunlar Da Yaratabİlİr...
Old 19-01-2007, 17:01   #14
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Nöbetçi Haciz Avukatı ugulamasıyla elbette yeni sorunlar yaşanacaktır. Ancak şuanda ki icra sorunlarından daha mı fazla olacak?

Dün İzmir de bir icra dairesindeyim görevli personel sayısı sadece 5, işlem yapmak isteyen avukat sayısı belki 100, hacze gitmek istiyorsunuz, personel yok diye 20 gün sonraya gün veriliyor, peki nöbetçi haciz avukatı olsaydı ben dün hacze gidemez miyidim, gidebilirdim.

Sayın Uygar'ın yaklaşımı doğru hacze avukatın gitmesine gerek yok, ancak burada hacze gidecek olan taraf avukatı değil, tarafsız icra müdürü sıfatıyla haciz avukatı. Aradaki farka dikkat edelim.

Bu konuyu İzmir Barosuna açtım ancak ayrıntılı rapor istiyorlar, şuan için vaktim yok ama ilerde bu konuyu deşeceğimi biliyorum...

Ben Türk Hukuk Sitesinide bir sivil toplum örgütü gibi görüyorum, bu anlamda vereceğiniz fikirler daha öncedende belirtiğim gibi benim için çok önemli. Katılımcıların çoğu yeni sorunlar çıkabileceğinden bahsediyor ama somut olarak sorun nerden çıkabilir ben hala anlayamadım. Misallerle daha da yardımcı olbilirsiniz. Söz gelimi sorun para kaynağı ise bence CMK'nın aksine para sorunu yaşamayacağız zira burada ki kaynak haciz yolluğu...

Göreve giden avukatın tarafsızlığı mevzusuna gelince ben bunu tartışmaya bile açmıyorum...

Karıştırılan nokta bence şu: Nöbetçi Haciz Avukatı dosyanın bir tarafı değil baro tarafından görevlendirilmiş icra müdürü sıfatı ile hareket eden tarafsız biri...

Peki ya avantajları,
Old 19-01-2007, 18:02   #15
Adli Tip

 
Varsayılan Değerli Meslektaşlarım

Sarun: icra Memurlarının az olması
Çözüm: Nöbetçi avukatlık diye bir kurum yaratmak. bunun için avukatlık kanunun, icra iflas kanunu vs. değiştirmek...
Sizce pratik bir çözüm mü?
Adalet Yüksek okullarından mezun yuzlerce insan var, yeni personel alınması, icra dairelerinin fiziki yapılarının düzeltilmesi dah uygulanabilir değil mi???

çözümü zihniyet değişikliğini gerektiren diğer sorunlar ise, toplumun genel eğitim (öğretim değil, eğitim) seviyesinin ve değer yargılarının değişmesine bağlı, uzun bir sürece muhtaçtır.
Old 06-06-2007, 14:27   #16
av.cologlu

 
Varsayılan

İcra işlemlerinin daha seri yapılabilmesi; alacağın daha kolay tahsili için iyi bir fikir
Old 06-06-2007, 18:38   #17
muratsadioğlu

 
Varsayılan Bizde de var..

Alıntı:
Yazan Pallanço
İngiltere'de, icra takipleri için icra daireleri yokmuş. Onun yerine, adli kolluğun bir türü olan Marshall'lar varmış. sen sadece kararı onlara veriyorsun, masrafını peşinen ödüyorsun, herşeyi onlar yerine getiriyor

Sayın Pallanco,

Bu dediğinizden,bizde de var.
Genellikle siyah giyinir,silah taşır ve kara gözlükler takarlar.
Susurluk civarında bir yerlerde de infaz eder yada edilirler.
Paranı veriyorsun Kararı onlar verirler;infazı da onlar yapar.
Ben almayayım!..
Old 06-06-2007, 21:58   #18
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Bu dediğinizden,bizde de var.
Genellikle siyah giyinir,silah taşır ve kara gözlükler takarlar.
Susurluk civarında bir yerlerde de infaz eder yada edilirler.
Paranı veriyorsun Kararı onlar verirler;infazı da onlar yapar.
Ben almayayım!..

Ben, ne alaka, anlamadım.
Old 31-10-2007, 14:36   #19
Avvukat

 
Varsayılan

Hciz Yolluğu
HAcze çıkan icra memuru muhafaza işlemi yapsada aynı yolluğu alıyor yapmasada aynı yasal yolluğu alıyor.Hatta adres kapalıda olsa,haczi kabil mal bulunamasa dahi yolluk aynı.Yüz milyarlık menkul eşyada haczedip muhafaza altına alsada yolluk aynı.Merhum Özal benim memurum işini bilir demişti.Ben işini değilde haddini bilenleri söylüyorum.
Old 09-11-2007, 09:47   #20
Av.EErdem

 
Varsayılan

Ben nöbetçi haciz avukatı olmalı fikrine katılmıyorum. Pratikte, avukatlarca takip edilen icra dosyalarında hacize zaten alacaklı vekili çıkıyor. Şahsen, kendi dosyalarımda ya kendim ya da işin niteliği gereği yardımcım bulunuyor. Bunu fikren huzurlu olmak ve işimi yapmış olmanın rahatlığını duymak için başka bir meslektaşıma yaptırmak istemem. Zaten müvekkillerin beklentilerini düşündüğümüzde de sorun yaratacağını düşünüyorum. Müvekkil icra takibini verdiği avukatın, başından sonuna kadar işin takipçisi olmak istiyor. Hacze bir başka meslektaşımızın gitmesi müvekkilin bize olan güvenini sarsabilir. Hacize gidecek başka avukat varsa , niye bize vekalet ücreti ödediğini sorgulayabilir, ki haksız da bulmam. Bunun dışında vekille temsil edilmeyen, bire bir taraflarca takip edilen dosyalarda da faydalı değil, avukatlık mesleğini sekteye uğratıcı bir fikir olarak görünüyor nöbetçi haciz avukatı fikri. Eğer hacize çıkan bir avukat olduğu öğrenilirse, kimse icra işlerini takip etmesi için avukatlara gitmez. Bu durumda takibini kendi açar, haciz zamanı geldiğinde, haczi bir avukat yapar. Nöbetçi haciz avukatı da, tıpkı CMK ücret listelerinde olduğu gibi gerçek rayicin altında bir ücret karşılığı , müvekkili bile olmayan bir kişi için belki de hayatını tehlikeye atmış olur. Bu nedenle ben bu fikre sıcak bakmadım ve bu yönde oy kullandım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
'Şehirlerarası Nöbetçi Avukat' Forumu Admin Site Haberleri 13 11-02-2015 12:52
Birkaç Avukatı Asmak Lazım !!! Av.Kadir Konumuz : Hukukçular 18 20-03-2009 01:04
ceza avukatı olabilmek m.oztop Ceza Hukuku Çalışma Grubu 14 08-04-2008 12:42
'Şehirlerarası Nöbetçi Avukat' Forumu Hakkında Bilgiler Ve Bu Foruma Özgü Kurallar Admin Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 07-09-2006 00:36
Haciz İhbarnamesi - Haciz Yazısı (yorumsuz) Av. Hulusi Metin Hukuk Sohbetleri 0 21-03-2002 00:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05852604 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.