Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun 7 Maddesinin İptali için Anayasa Mahkemesine Başvuruldu

Yanıt
Old 21-11-2013, 15:51   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun 7 Maddesinin İptali için Anayasa Mahkemesine Başvuruldu

T.C.
İSTANBUL
İSTANBUL (…) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ARA KARAR
ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİ İLE BAŞVURU
DAVA : Tazminat
ARA KARAR TARİHİ : 15/11/2013
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1- İtirazın Konusu Adli Tıp Kurumu Kanunun 7.maddesinin Anayasanın 17 ve 36 maddelerine aykırılığı iddiası ile iptal istemidir.
2-İtirazın Gerekçesi
……
Adli Tıp Kurumu Kanunun 1.'inci maddesine göre ilgili kurum Adli Hizmetlerde Resmi Bilirkişilik Kurumudur.Bu nedenler mahkemeler uyuşmazlıklarda uzmanlık alanları nedeniyle Adli Tıp Kurumundan görüş ve rapor almaktadır.Yine Adli Tıp Kurumu Kanunun 16.'ıncı maddesinde hangi uyuşmazlıklarda hangi ihtisas kurullarına dosyanın gönderileceği de belirlenmiştir.Belirleme yapılırken genel düzenlemeler yapılmış her somut olayın kendi özelliğine göre kurulda bulunması gereken uzmanlık branşları çok çeşitli olmasına rağmen 7.'inci maddedeki düzenleme nedeniyle tıbbi konularda görüş belirtirken heyette konunun doğrudan uzmanı olmayan Adli Tıp uzmanları veya diğer tıp branşlarından uzmanlar bir araya gelerek yasa gereği heyeti bu şekilde teşekkül ettirmekte ve bu durumda ilgili uyuşmazlığa özel uzmanlar yerine konuyla doğrudan ilgisi olmayan uzmanlar heyette yer almaktadır.Örneğin, bir uyuşmazlık açısından özellikle psikolog , nörolog, psikiyatrist uzmanlık alanlarından oluşması gereken uzmanlar heyeti yerine içlerinde sadece bir adet psikiyatri uzmanı olan ve diğer üyeleri ortopedist , çocuk doktoru, hemotolog vb.konuyla ilgili olmayan uzmanlar heyette bulunabilmekte ve bu durumda da ilgili hekimin kendi özel eğitimi , yüksek lisansı , doktorası konusuyla ilgili bilimsel çalışmaları ile heyete sağlayacağı katkı sağlanamamaktadır.Nitekim Yargıtay da pek çok bozma ilamında Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Dairesinin uzmanlarının ünvanlarını sayarak heyette ilgili uzmanlık alanından yeterli sayıda uzman bulunmamasının bozma nedeni yapmaktadır.Bu şekilde heyetin yasa ile oluşturulmuş çalışma düzeni ve heyet teşekkülü davanın tarafları açısından Anayasa'nın 17.'inci maddesinde anlatımını bulan herkesin yaşama ve maddi varlığını devam ettirme hakkına ve bu hakkı elde etmeye engel olduğu gibi yine Anayasa'nın 36'ıncı maddesinde anlatımını bulan "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma (Ek ibare: 4709 - 3.10.2001 / m.14) "ile adil yargılanma" hakkına sahiptir." ilkesine aykırı düşmektedir.Davanın tarafları haklılıklarını meşru vasıtalarla inandırıcı ve güvenilir delillerle ispat etme hakkına sahiptirler.Bu haklarını kullanırken yasalar çerçevesinde kendilerine birtakım delil toplama ve toplatma haklarını yasalar vermiştir.Uyuşmazlık konusu olayda davacı tıbbi bir işlemdeki davalının sorumluluğunu davalı yan da bu işlemdeki kusursuzluğunu kanıtlamak konusunda aynı talep ve haklara sahiptirler.Oysa , tüm mahkemeler açısından resmi bir bilirkişilik kurumu olan Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun İhtisas Dairelerinin oluşma şekli ilgili bu düzenlemesi mahkemelere her somut uyuşmazlığa uygun şekilde uzmanlar kurulu oluşturmaya imkan vermemekte ve dolaysıyla davanın tarafları resmi bilirkişilik müessesinden etkin şekilde yararlanamamaktadır.Bu nedenle Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun 7.'inci maddesindeki düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki davacı iddiası mahkememizce de ciddi görülerek iptali için başvurma zorunluluğu doğmuştur.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun 7.'inci maddesinin Anayasa'nın 17. Ve 36.'ıncı maddelerine aykırı olduğunun tespiti ile iptaline karar verilmesine arz olunur.15.11.2013
Old 21-11-2013, 18:04   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Habibe YILMAZ KAYAR
T.C.
İSTANBUL
İSTANBUL (…) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ARA KARAR
ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİ İLE BAŞVURU
DAVA : Tazminat
ARA KARAR TARİHİ : 15/11/2013
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1- İtirazın Konusu Adli Tıp Kurumu Kanunun 7.maddesinin Anayasanın 17 ve 36 maddelerine aykırılığı iddiası ile iptal istemidir.
2-İtirazın Gerekçesi
……
Adli Tıp Kurumu Kanunun 1.'inci maddesine göre ilgili kurum Adli Hizmetlerde Resmi Bilirkişilik Kurumudur.Bu nedenler mahkemeler uyuşmazlıklarda uzmanlık alanları nedeniyle Adli Tıp Kurumundan görüş ve rapor almaktadır.Yine Adli Tıp Kurumu Kanunun 16.'ıncı maddesinde hangi uyuşmazlıklarda hangi ihtisas kurullarına dosyanın gönderileceği de belirlenmiştir.Belirleme yapılırken genel düzenlemeler yapılmış her somut olayın kendi özelliğine göre kurulda bulunması gereken uzmanlık branşları çok çeşitli olmasına rağmen 7.'inci maddedeki düzenleme nedeniyle tıbbi konularda görüş belirtirken heyette konunun doğrudan uzmanı olmayan Adli Tıp uzmanları veya diğer tıp branşlarından uzmanlar bir araya gelerek yasa gereği heyeti bu şekilde teşekkül ettirmekte ve bu durumda ilgili uyuşmazlığa özel uzmanlar yerine konuyla doğrudan ilgisi olmayan uzmanlar heyette yer almaktadır.Örneğin, bir uyuşmazlık açısından özellikle psikolog , nörolog, psikiyatrist uzmanlık alanlarından oluşması gereken uzmanlar heyeti yerine içlerinde sadece bir adet psikiyatri uzmanı olan ve diğer üyeleri ortopedist , çocuk doktoru, hemotolog vb.konuyla ilgili olmayan uzmanlar heyette bulunabilmekte ve bu durumda da ilgili hekimin kendi özel eğitimi , yüksek lisansı , doktorası konusuyla ilgili bilimsel çalışmaları ile heyete sağlayacağı katkı sağlanamamaktadır.Nitekim Yargıtay da pek çok bozma ilamında Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Dairesinin uzmanlarının ünvanlarını sayarak heyette ilgili uzmanlık alanından yeterli sayıda uzman bulunmamasının bozma nedeni yapmaktadır.Bu şekilde heyetin yasa ile oluşturulmuş çalışma düzeni ve heyet teşekkülü davanın tarafları açısından Anayasa'nın 17.'inci maddesinde anlatımını bulan herkesin yaşama ve maddi varlığını devam ettirme hakkına ve bu hakkı elde etmeye engel olduğu gibi yine Anayasa'nın 36'ıncı maddesinde anlatımını bulan "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma (Ek ibare: 4709 - 3.10.2001 / m.14) "ile adil yargılanma" hakkına sahiptir." ilkesine aykırı düşmektedir.Davanın tarafları haklılıklarını meşru vasıtalarla inandırıcı ve güvenilir delillerle ispat etme hakkına sahiptirler.Bu haklarını kullanırken yasalar çerçevesinde kendilerine birtakım delil toplama ve toplatma haklarını yasalar vermiştir.Uyuşmazlık konusu olayda davacı tıbbi bir işlemdeki davalının sorumluluğunu davalı yan da bu işlemdeki kusursuzluğunu kanıtlamak konusunda aynı talep ve haklara sahiptirler.Oysa , tüm mahkemeler açısından resmi bir bilirkişilik kurumu olan Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun İhtisas Dairelerinin oluşma şekli ilgili bu düzenlemesi mahkemelere her somut uyuşmazlığa uygun şekilde uzmanlar kurulu oluşturmaya imkan vermemekte ve dolaysıyla davanın tarafları resmi bilirkişilik müessesinden etkin şekilde yararlanamamaktadır.Bu nedenle Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun 7.'inci maddesindeki düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki davacı iddiası mahkememizce de ciddi görülerek iptali için başvurma zorunluluğu doğmuştur.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun 7.'inci maddesinin Anayasa'nın 17. Ve 36.'ıncı maddelerine aykırı olduğunun tespiti ile iptaline karar verilmesine arz olunur.15.11.2013

Bu ara kararın tesis edilmesine siz vesile olmuşsanız size:

Her halükarda Sayın Mahkeme Hakimine:
Old 16-12-2013, 11:50   #3
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

AYM 'nin 11 Aralık'ta yapılan ilk inceleme sonucunda verilen ara kararı:

14.4.1982 günlü, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanunu’nun 7. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.

2659 sayılı Kanun’un 7. Maddesinin 4810 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının;
A- Esasının incelenmesine,
B- Esasa ilişkin incelemenin (c) bendi ile sınırlı olarak yapılmasına,
Old 30-12-2013, 20:54   #4
selim_byrz

 
Varsayılan tebrik

ben adli tıp kurumunda 7 yıl memurluk yaptım ve şimdi istifa ederek avukatlığa başladım. yıllardır benim dile getirdiğim bir gerçekti. bu noktada başta siz değerli meslektaşımı ve sayın hakimi bu isabetli istemden dolayı tebrik ediyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Karar düzeltme istenirken anayasa mahkemesine kanun maddesi için itiraz yapılması Avderenyılmaz Meslektaşların Soruları 1 16-06-2009 09:15
İİK 337. maddesinin iptali ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı Av.Yüksel Eren Hukuk Haberleri 26 17-04-2009 11:22
resmi bilirkişilik tanımı - adli tıp kurumu kanunu ve 2547/38 Adli Tıp Uzmanı Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 0 25-09-2008 11:52
7 Yıl Uygulanan Yasa Maddesinin Anayasa M. Tarafından İptal Edilmesi ZİNCİRKIRAN Hukuk Soruları 0 09-02-2008 14:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04104304 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.