Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Konumuz : Hukukçular Biz bizi konuşuruz! Konusu "hukukçular" olan ve diğer alanların konusu içine girmeyen sohbetlerimiz için.

Avukatların Müvekkillerin Muhtemel Şikayetlerinden Korunabilmesi için Vekaletnameler

Yanıt
Old 19-11-2006, 14:18   #1
halilyaşar

 
İnceleme Avukatların Müvekkillerin Muhtemel Şikayetlerinden Korunabilmesi için Vekaletnameler

Ben meslekte beş yilimi henüz kisa bir süre önce doldurduğum halde bu kisacik zamanda defalarca müvekkillerim tarafindan şikayet edilme tehlikesi ile karşilaştim. Hatta iki olayla ilgili olarak da ağir ceza mahkemesinde yargilandim. Gerçi bunlarin her ikisinden de beraat ettiğim halde bu olaylar alemimi epeyce meşgul etti.
Buna benzer olaylarla meslektaşlarimin karşilaşmamasi için avukatlara çikartilan vekaletnamelerde bu konuda güvence sağlayici hükümler konulmasi gerektiği kanisindayim.
Sorusuz müvekkiller,sorunsuz günler.
Old 22-11-2006, 19:57   #2
ebrus

 
Varsayılan

Ben de 8 yıldır çok sevdiğim mesleğimi yapıyorum. Ama bu süre içerisinde saçma sapan sebeplerle çoğu zaman vekalet ücretimi vermemek için müvekkillerce şikayet edildim. Ama benim için canımı en çok yakan kısmı içi saçmalıklarla dolu bu şikayet dilekçelerini yazanların da Avukat olmaları. Yani meslektaşlar üç kuruş dilekçe ücreti alabilmek için meslektaşı hakkında içi boş şikayet dilekçesi yazarak müvekkile imzalatmaları korkunç bir kişiliksizlik bence. Ve şikayetin yapılması değil bunu yaptıranın bir meslektaşınız olması çok üzücü.
Old 24-11-2006, 15:25   #3
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

açıkçası bana da avukat arkadaşlarımı şikayet etmek için dilekçe yazdırmaya gelenler oluyor.
ama kesinlikle kabul etmiyorum.
ve ilgili meslektaşıma da durumu bildiriyorum.
birbirimize sahip çıkmazsak kimseden saygı bekleyemeyiz...
Old 24-11-2006, 20:48   #4
dark

 
Varsayılan

Baro Disiplin Kurulu neden var???????????

Sayın Elvann;

birbirimize sahip çıkmazsak kimseden saygı bekleyemeyiz.. demişsiniz..

kannımca bu şekilde sahip çıkarsanız yine de saygı göremezsiniz..


sonra da meslekteki kalite oranı tartışmalarınız tam bir kaos olur..bu sahip çıkıp çıkmama mevzusu olmamalı ..

Saygılar..
Old 25-11-2006, 10:35   #5
Serhat Arasan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan elvann
Bana avukat arkadaşlarımı şikayet etmek için dilekçe yazdırmaya gelenler oluyor. Ama kesinlikle kabul etmiyorum ve ilgili meslektaşıma da durumu bildiriyorum.

Ben bu davranışı pek idrak edemedim bu şekilde meslek onurunu zedeleyici davranışlarda bulunmak yerine daha kalıcı çözümler bulmak gerekmezmi.. sonra hakları ihlal edilen müvekkilller ne yapabilir ki.. bugün tanıdığım bir çok avukat icra dairesinden parayı çekip alacaklı müvekkiline ''daha ödeme yapmadı'','' ödeme yapmasını bekliyoruz''...vb kacamak cevaplar vererek uzunca bir dönem paranın üzerine yatıyorlar.. bu durumda ki bir müvekkil size avukatını şikayet için dilekçe yazmanızı istese kabul etmeyecekmisiniz.. ben bir cok şikayet dilekçesi yazdım ama geri çevirdiklerimde oldu.. bunun önce muhakemesini yapmalı gerçekten bir mağduriyet söz konusu olup olmadığı iyice incelenmeli ve ondan sonra da avukatın meslek onurunu gözönünde bulundurmak şartıyla ona zarar vermeyecek bir şikayet hakkını mağdur müvekkillere sunmalıyız.. saygılarımla..
Old 27-11-2006, 09:37   #6
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

arkadaşlar ben yorum yaparken gereksiz ve kötü niyetli şikayetlerden yola çıkarak yaptım. ama görüyorum ki illa kastedilenden farklı yerelere çekilecek yazılanlar.bundan sonra tek tek anlatırım neyi kastettiğimi.hecelerim.siz de anlarsınız aslında benim de sizlerden farklı birşey söylemediğimi.
baro disiplin kurullarına karşı değilim.olamam.ben de bir avukatım.meslek onuruna aykırı davranan kimseye de elbette sahip çıkmam.benim için önce meslek onuru gelir.buna sahip olmayan avukatın yanında olmaya da gerek olmaz.her ikinizle de paralel düşünüyorum.bu kadar sert eleştirmeden önce biraz anlayışlı olmayı deneyin
iyi günler dilerim )))
Old 27-11-2006, 11:27   #7
Serhat Arasan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan elvann
her ikinizle de paralel düşünüyorum.bu kadar sert eleştirmeden önce biraz anlayışlı olmayı deneyin
sevgili meslektaşım sana ve fikirlerine saygı duyuyorum.. neden benim seni sert elştirdiğimi düşünüyorsun ki.. ayrıca en son yazdıklarından anladım ki senle bu konuda ortak düşünceler sahibiz.. meslek onurunu önemseyen bir meslektaşın olarak saygılarımı sunarım..
Old 27-11-2006, 12:35   #9
Av. Ali Aksoy

 
Varsayılan Vekalet ücreti sözleşmesi

Arkadaşlar kanımca, vekalet ücreti sözleşmeleri bu meselelerde ileride doğması muhtemel pek çok uyuşmazlığı ortadan kaldırabilir. Mesele sadece vekalet ücreti değil tabi ama, Yargıtay'ın vekalet ücretinden doğan davalar hakkında verdiği pek çok içtihadı inceleyerek bir ücret sözleşmesi tanzim ettim. Aşağıda bunu sunuyorum. Eksik yönleri illaki olabilir ama belki ilgilenenler için bir faydası dokunur. Herkese iyi çalışmalar.

Antalya, ../.../2006
GENEL NİTELİKTE VEKALET ÜCRETİ SÖZLEŞMESİ

(1136 Sayılı Avukatlık K.Md.163 vd.)

İŞ SAHİBİ :

ADRESİ :

AVUKAT :

İŞİN KONUSU :

ÜCRET :


Yukarıda adı yazılı avukat ile iş sahibi arasında, belirtilen konuda ve anılan ücretlerle, sözleşme serbestisi ve Avukatlık Kanunu uyarınca aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır. İş bu sözleşme iş sahibinin bundan sonrası için avukattan talep edeceği bilimum hukuki yardımlar için de temel teşkil eder. Diğer uyuşmazlıklar için ayrı bir sözleşme tanzim edilmediği müddetçe, ücret konusu işin yapıldığı yıl geçerli olan ve Antalya Barosu tarafından hazırlanan ücret tarifesine göre belirlenirken diğer hususlar aşağıdaki şartlar dahilinde belirlenir. Halen yürürlükte olan Antalya Barosu Ücret tarifesi’nin bir örneği iş sahibine verilmiştir. İş sahibi, cari ücret tarifesini dilediği zaman www.antalyabarosu.org.tr internet adresinden veya Antalya Barosu Başkanlığı’ndan temin edebileceğinden olası uyuşmazlıklarda ücretin belirsizliğini iddia edemez. Avukatın bundan sonra çıkacak uyuşmazlıklarda adli yahut idari mercilerde girişimde bulunduğu tarih ücretin muaccel olduğu tarih kabul edilir.

1- Avukata verilen işlerden ötürü kendisine ödenecek ücretin .............................. YTL’si peşin, geriye kalan ........................ ............................. YTL’sı ise iş bitiminde ............................ tarihinde ödenecektir. Boş bırakılan yerler doldurulmamışsa hiçbir peşinat alınmadığı ve ücretin tamamının sözleşmenin tanzim tarihinde muaccel hale geldiği kabul edilir. Vadesinde ödenmeyen ücret alacakları için aylık %10 gecikme faizi işleyecektir. Avukat peşin ücret ve aşağıdaki giderlere ait avansı ödenmedikçe işe başlamayabileceği gibi, sözleşmeyi de fesih hakkına sahiptir. Ücrete KDV dahil olmayıp ayrıca ödenecektir.

2-Avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan işlerin, hukuki yardımın karşılığıdır. Davaların neticesi ücret üzerinde etkin değildir. Avukat; kendisine, haklı ve yasal bir hizmet kusuru isnat edilebilecek haller dışında vekalet ücretine hak kazanır. Yukarıda belirtilen ücret yalnız sözleşmede belirtilen iş içindir. Bu işlerle ilgili olsa da bunlardan doğacak ilamların icrası ve bu kapsamdaki iş takipleri dahil herhangi bir başka işi ve davayı kapsamına almayacaktır. Karşılık dava açılması ve başkaca bu işlerle ilgili veya ilgisiz uyuşmazlıklar ve kovuşturmalar çıkması halinde avukata Antalya Barosu tarafından cari yıl için belirlenen asgari ücret tarifesine göre ayrıca ücret ödenmesi gerekecektir. Yine bu iş ile ilgili davanın Yargıtay, Danıştay, Sayıştay safhaları için sözleşme yapılmamışsa Avukata Antalya Barosu tarafından cari yıl için belirlenen asgari ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir. İşlemin yapıldığı yıl için Antalya Barosu tarafından ücret tarifesi belirlenmemişse en son belirlenen tarife enflasyon oranına göre yenilenerek bulunacak rakam yeni ücret olarak kabul edilecektir. İş bu sözleşmenin genel hükümleri, avukatın iş sahibine gelecekte göstereceği ve ayrıca yazı altına alınmamış hukuki yardımlarında da uygulanacak sürekli nitelikteki hükümlerdir.

3-Avukat işi yasal hükümlerine uygun olarak takip eder müvekkilinin yasal haklarını savunur. Avukat işin takibini başka bir avukata verebilir, ancak bunun için iş sahibinden ek ücret isteyemez. Avukat, bundan sonra çıkacak ve bu sözleşmede açıkça dile getirilen uyuşmazlık haricindeki işlerde hukuki yardımda bulunmayı kabul etmek zorunda değildir. Şu kadar ki, bundan sonra çıkacak uyuşmazlıklar için avukat herhangi bir şekilde vazife icrasına başlamış ise, iş sahibinin bu yönde talimatı var kabul edilir. İş sahibi; sözleşmede avukata fesih ve benzeri sebeplerle iş görme imkanının bırakılmaması hallerine bağlanan yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, her zaman sözleşmeyi fesih yahut yazılı talimatla herhangi bir işin sürdürülmemesini isteyebilir.

4-İş sahibi, avukatın yazılı olurunu almadan bu işler için başkasına vekalet verdiği taktirde avukat akti fesh edip ücretinin tamamını tahsil etme hakkına sahip olacaktır. Avukat, iş sahibinin tutacağı diğer avukatlarla çalışmayı kabulle işi sürdürse dahi, iş sahibi iş bu sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, davalar sonunda mahkemece lehine takdir edilen vekalet ücretinin tamamı kadar bir ücreti avukata ödemekle yükümlüdür. Avukat, mahkemeler yahut icra dairelerince lehe takdir edilecek vekalet ücretini diğer avukatlarla pay etmek zorunda değildir.

5-İşin tüm giderleri iş sahibince karşılanacaktır. İş sahibi şimdilik giderler için avukata .... ......................YTL avans ödeyecektir. Her bir dava için minimum kırtasiye / fotokopi vs. dosya giderleri 100.00 YTL.dır. Bu işler için yolculuk gerektiğinde iş sahibi avukata birinci sınıf yolculuk ve konaklama giderlerini de ayrıca ödeyecektir. İşin tamamı Antalya şehir merkezinin dışında sürdürülecek olsa dahi; yolluk ve diğer masraflarda aşağıdaki hükümler tatbik edilir. Antalya il hudutları dahilinde fakat şehir merkezi dışındaki işlerde, yapılan iş süre itibariyle bir günden az dahi olsa en az bir gün kabulü ile, Avukatın günlük yolluğu ve tazminatı en az 250.00 YTL., Antalya il hudutları dışında ise en az 400.00 YTL. olup, yapılan masrafın bu miktarlardan az olduğu hiçbir delille iddia ve ispat edilemez. Delil sözleşmesi niteliğindeki bu hüküm sebebi ile iş sahibi bu yöndeki talep haklarından vaz geçer. Bu miktarların üzerinde olan giderler avukat tarafından belgelendirildiği takdirde iş sahibince ayrıca ödenir. İş sahibine sözleşmeyi fesih hakkını doğuran hallerde dahi masraf kabilinden olan ve en az yolluk ve tazminatı öngören bu madde hükümleri caridir. Avukatın, anılan yerlerde başka işlerini de takip etmesi bu madde hükümlerini değiştirmez. Yukarıdaki yolluk ve tazminatlar sözleşmenin tanziminden itibaren her takvim yılının başında enflasyon oranına göre arttırılır. Yolluk ve tazminata ilişkin iş bu hükümler, Antalya Barosunca belirlenen tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinde şehir dışındaki hizmete ilişkin avukatlık ücretine dair hükümlere halel getirmez. Avukat, her ne suretle olursa olsun karşı taraftan iş sahibi lehine tahsil ettiği paralardan önce kendi masraf ve ücretini alıkoyma hakkına sahiptir. Avukatlık kanunu uyarınca avukatın hapis hakkına dair diğer hükümler saklıdır.

6-Mahkeme ve icra dairelerinde karşı taraf aleyhine takdir olunacak avukatlık ücreti de avukata ait olacaktır.

7-İş sahibi işten kısmen veya tamamen feragat eder, sulh olur, vekalet ilişkisini haksız yere sona erdirirse yada avukata işi kovuşturma olanağı vermezse ,yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerden birini yerine getirmezse avukat kalan ücretini isteme hakkını kazanır.

8-İş sahibi davaya ilişkin kanıt ve tanıklarını vekaletnameyi avukata teslim ettiği tarihi takip eden 5 gün içinde avukata yazılı olarak bildirecektir.

9-İş sahibi yukarıda belirtilen adresi tebligat adresi olarak kabul etmiştir. Avukatın kendisine yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılacaktır. Adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşamayan bildirimlerden avukat sorumlu tutulamaz. Sorumluluk ve zarar adres değişikliğini bildirmeyen tarafa aittir.

10- İcra takiplerinde vekalet ücreti takip tutarının yüzde onudur. İcra takiplerinin vekalet ücreti tahsilat yapılsın veya yapılamasın hiçbir veçhile 300.00 YTL.’nın altında olamaz. İcra takiplerinden doğan diğer davalar anılan vekalet ücretine dahil değildir. İcra takiplerinde borçlu vekilliğindeki vekalet ücreti de takip tutarın yüzde onu ve herhalde en az 300.00 YTL.’dır. Vekalet ücreti her takip için ayrı ayrı hesaplanır.

11-11 Maddeden ibaret iş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlülük kazanır. Ücret muaccel olur .İş sahibinin yahut lehine sözleşme yapılanın avukata vekalet verip vermemesi sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Lehine sözleşme yapılanın yukarıdaki şartlar dahilinde avukata sözleşmeyi fesih ile ücretini talep hakkını doğuracak hadiselere yol açması hallerinde de iş sahibi sözleşmedeki edimlerini yerine getirmekle mükelleftir. Sözleşme altına derc olunacak bilimum kefillikler müteselsil kefalet esasına dayanır. Avukat, her türlü alacağını sözleşme altına imza atan herkesten müteselsilen talep edebilir. Sözleşme, imza sahipleri kadar çoğaltılıp taraflara Antalya Barosu tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinin bir örneği eklenmek suretiyle verilmiştir. Doğacak anlaşmazlıklarda Antalya Mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkilerini taraflar şimdiden kabul ederler.

İŞ SAHİBİ AVUKATMÜTESELSİL KEFİL
Old 17-12-2011, 12:08   #10
ötüken66

 
Varsayılan azlet gitsin

arkadaşlar
davayı kısmi olarak kazandım
kararı temyiz edeyim mi etmeyim mi diye kaç kere sordum
terbiyesiz müvekkilim son güne kadar cevap vermedi
son gün sabahi akrabam avukat temyiz edecek diye sms yolladı. ARADIĞIMDA telefonu da açmadı.
mecburen ben cebimden masraf yaptım temyiz ettim.
kararı icraya koydum.
onun da masrafını cebimden yaptım.
şimdi borçlu idare parayı yatıracak avukat arkadaşa parayı yatırma bekle diyorum, çünkü azil yedim
bana sadece mahkeme ve icra kanuni vekalet ücretimi icra dosyasından alabileceğim bir karar ya da yol gösterin.
müvekkile de acımayın, onlar bize hiç acımıyor.
Old 17-12-2011, 14:58   #11
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ötüken66
arkadaşlar
davayı kısmi olarak kazandım
kararı temyiz edeyim mi etmeyim mi diye kaç kere sordum
terbiyesiz müvekkilim son güne kadar cevap vermedi
son gün sabahi akrabam avukat temyiz edecek diye sms yolladı. ARADIĞIMDA telefonu da açmadı.
mecburen ben cebimden masraf yaptım temyiz ettim.
kararı icraya koydum.
onun da masrafını cebimden yaptım.
şimdi borçlu idare parayı yatıracak avukat arkadaşa parayı yatırma bekle diyorum, çünkü azil yedim
bana sadece mahkeme ve icra kanuni vekalet ücretimi icra dosyasından alabileceğim bir karar ya da yol gösterin.
müvekkile de acımayın, onlar bize hiç acımıyor.

İcra müdürlüğü size vekalet ücretlerinizi ödeyecektir. Müvekkilinizle anlaşmış olduğunuz avukatlık ücretini dava yolu ile tahsil edebilirsiniz.

Bu gibi durumları yaşamamak için avukatlık ücretini baro nezdince peşin ya da taksitle depo edilmesi fikri tartışmalıdır.

Benzer bir konuda, ilamsız icra takibi açmıştım, müvekkil (eski müvekkil) itiraz etmedi, icra dosyasına haciz koymuştum. İtiraz etseydi, dava ile paranın ödenmemesi doğrultusunda tedbir isteyecektim.

Kolay Gelsin...
Old 19-12-2011, 12:28   #12
ötüken66

 
Varsayılan kanuni vekalet ücreti

fikirlerinize katılıyorum. çok teşekkürler.
ama icra müdürü bir y.kararı yada kanıun maddesi istiyor.
saygılarımla.
Old 19-12-2011, 15:42   #13
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ötüken66
fikirlerinize katılıyorum. çok teşekkürler.
ama icra müdürü bir y.kararı yada kanıun maddesi istiyor.
saygılarımla.

Avukatlık Kanunu 164 son fıkra...
Old 19-12-2011, 17:50   #14
Tractatus

 
Varsayılan

Bana da bir meslektaşa tazminat davası açmak için başvuran oldu ama prensip olarak avukatlık mesleğinden kaynaklanan işleri almadığımızı söylüyorum.
Old 19-12-2011, 19:09   #15
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Avukatın yanlış iş yapması nedeniyle doğan zarar nedeniyle tazminat davası açılması konusunda avukat olarak yardımcı olmamak, yanlış teşhis ya da tedavi edilen bir hastanın başka hekime gittiğinde hekimin hayır ben sizi tedavi edemem demesine benziyor.
Old 19-12-2011, 20:20   #16
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan halilyaşar
Ben meslekte beş yilimi henüz kisa bir süre önce doldurduğum halde bu kisacik zamanda defalarca müvekkillerim tarafindan şikayet edilme tehlikesi ile karşilaştim. Hatta iki olayla ilgili olarak da ağir ceza mahkemesinde yargilandim. Gerçi bunlarin her ikisinden de beraat ettiğim halde bu olaylar alemimi epeyce meşgul etti.
Buna benzer olaylarla meslektaşlarimin karşilaşmamasi için avukatlara çikartilan vekaletnamelerde bu konuda güvence sağlayici hükümler konulmasi gerektiği kanisindayim.
Sorusuz müvekkiller,sorunsuz günler.

Konu başka yerlere gelmiş, ilk mesaja doğrudan yanıt veren olmamış.
Soru sahibi meslektaşımız müvekkillerin asılsız şikayetlerinden avukatı korumak için "avukatlara çıkartılan vekaletnamelerde bu konuda güvence sağlayıcı hükümler konulması gerektiği" kanısındadır.
Oysa vekaletnamelere konulacak hiçr hüküm avukatı şikayetten korumaz.
Avukatları asılsız şikayetlerden koruyacak şeyler, avukatlık ücret sözleşmesi ve görüşme tutanaklarıdır. Ücretinizi peşin aldığınız dava ve işlerde bile avukatlık ücret sözleşmesi yapınız; davadaki talepler ya da davaya verilecek yanıtlar, deliller, kanun yollarının kullanılıp kullanılmayacağı, sulh vb. konularında müvekkilinizle yapacağınız görüşmeleri tutanağa bağlamanızı öneririm.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Stresi yenmek için çay için. nigartp Site Lokali 15 30-04-2008 12:09
Avukatların Sağlık Güvencesi Av.Kadir Hukuk Sohbetleri 15 05-03-2008 10:46
muhtemel zarar için dava Desarac Hukuk Sohbetleri 4 30-06-2006 21:37
Avukatların Duyarsızlığı? av.yıldıray Hukuk Sohbetleri 3 17-11-2004 18:38
Avukatların Sağlıksız Sigortası aligüçlü Meslektaşların Soruları 1 02-07-2003 22:36


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06987405 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.