Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mahkemeler İdarenin Yerine Geçip Karar Almamalı!

Yanıt
Old 07-10-2004, 12:22   #1
sbudak

 
Önemli Mahkemeler İdarenin Yerine Geçip Karar Almamalı!

Alıntı:

ANKARA ... İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: ...
DAVACI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASİNİ İSTEYEN: ...
KARSI TARAF (DAVALI): ...

İSTEĞİN ÖZETİ: Davacının yargı karan üzerine atandığı APK uzmanı kadrosunun durumuna uygun bir kadro olmadığı öne sürülerek ... gün ve ... sayılı işlemin iptali ile tüm maddi haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının daire başkanlığından alınarak mühendisliğe atanması işlemine karşı açtığı davada mühendisliğe atanması yönünden yürütme kabul kararı verilmesi üzerine tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA karar veren Ankara ... No.lu İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:
Dava, davacının yargı kararı üzerine atandığı APK uzmanı kadrosunun durumuna uygun bir kadro olmadığı öne sürülerek ... gün ve ... sayılı işlemin iptali ile tüm maddi haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71/2.maddesinde; kurumların, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilecekleri belirtilmiş, 76.maddesinde de, kurumların görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68.maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri kuralı yer almıştır.

Bu maddeler ile kamu görevlilerinin görev ve görev yerlerini değiştirme konusunda idarelere tanınan takdir yetkisinin kamu yararı amacına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması zorunlu olup, bu hususun sağlanması için idarenin takdir yetkisi içinde tesis ettiği işlemlerde hukuken geçerli nedenlere dayanması gereklidir.

Dosyanın incelenmesinden, davalı idarede mühendis olarak göreve başlayan davacının, Mardin, Karaman, Karabük illerinde, Bakanlık İl Müdürü olarak görev yaptığı, ... günlü işlemle ... Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandığı ve ... Daire Başkanlığında görevlendirildiği,... gün ve ... sayılı işlemle Daire Başkanlığı görevinden alınarak APK Kurulu Başkanlığına mühendis olarak atandığı ve bu işlemin iptali istemiyle Mahkememizin ... sayılı dosyasında açılan davada, davacının daire başkanlığı görevinden alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığı ancak önceki hizmeti ve alındığı görev dikkate alınarak durumuna uygun bir kadroya atanması gerekirken mühendis olarak atanmasında hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle ... günlü kararla işlemin mühendisliğe atanmaya ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulduğu, Mahkememiz kararı üzerine davacının ... günlü olur ile APK Uzmanı kadrosuna atandığı, bu işlemin iptali istemiyle bakılan .davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda davacının, mühendis olarak göreve başlayıp İl Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptığı, Mahkememizce de önceki hizmeti ve alındığı görev dikkate alınarak durumuna uygun bir kadroya atanması gerektiği belirtilerek mühendisliğe atanma işleminin yürütmesinin durdurulduğu, APK uzmanı kadrosunun ise davacının geçmiş hizmeti yönünden durumuna uygun bir kadro olmadığı, öte yandan ... günlü ara kararımız ile sorulması üzerine verilen cevapta da boş müşavir kadrosunun bulunduğunun belirtildiği görüldüğünden bu kadroya atanmasının kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından yerinde olacağı, bu bakımdan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde giderilmesi güç zararlara sebebiyet verecek nitelikte bulunan dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Yasanın 27.maddesi uyarınca 7 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere ... tarihinde oybirliği ile karar verildi.

* * *

2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 2. maddesi:
1- ...
2- İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.


Kaynak:memurlar.net


Konu başlığı, haberin adı geçen sitede veriliş başlığıdır.
Old 07-10-2004, 16:23   #2
Gemici

 
Varsayılan

Konu "takdir yetkisi'nin" sınırları ile ilgili. İdare, takdir yetkisini kullanırken, Anayasa ve kanunlara bu arada temel hak ve özgürlüklere uyup ona göre karar vermek zorundadır. Böyle olunca da atamalarda her memura diğer memurlara yapılan muamelenin yapılması ve memurların atamasında eşitlik ilkesine uyulması gerekmektedir. Belirtilen olayda idarenin bu konudaki bir direnmesi ve "takdir yetkisini" doğru kullanmaması söz konusu. Mahkeme verdiği kararda idareye takdir yetkisini hangi yönde kullanması gerektiğini belirtmiş.


Alıntı:
"öte yandan ... günlü ara kararımız ile sorulması üzerine verilen cevapta da boş müşavir kadrosunun bulunduğunun belirtildiği görüldüğünden bu kadroya atanmasının kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından yerinde olacağı,..."


cümlesini ben mahkemenin, takdir yetkisini doğru kullanmamakta direnen idareye, bir tavsiyesi olarak yorumluyorum.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İyuk'na Göre İdarenin Üstünlüğü nfb Hukuk Sohbetleri 8 08-11-2007 18:23
duruşma beklerken geçip giden zamanın, yok olan savunma hakkının hesabını kim verecek Av.Engin Özoğul Hukuk Sohbetleri 3 04-05-2006 17:22
Konturat Yerine Senet İsteniyor kaynarkaya Hukuk Soruları Arşivi 2 28-10-2004 15:28
İdarenin Elden Takipli Yazılara Karşı Tutumu ali Meslektaşların Soruları 1 23-01-2004 18:11
Faili Meçhul'de İdarenin Hizmet Kusuruna İlişkin Karar Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 0 22-06-2003 22:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03936601 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.