Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Ankara'nın Amblemindeki Değişikliği İptal Etti

Yanıt
Old 12-04-2008, 20:48   #1
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan Ankara 3. İdare Mahkemesi, Ankara'nın Amblemindeki Değişikliği İptal Etti

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin amblem değişikliği ile ilgili idari işlemini takdir yetkisinin hukuka aykırı kullanılması nedeniyle iptal etti.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ankara’nın ambleminin değiştirilmesine yönelik kararını iptal etti.

Avukat Rahmi Kumaş, Hitit Güneşi Kursu’nun değiştirilmesine yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Ocak 2005 tarihli ve 59 sayılı kararının iptali istemiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.
Dosyayı görüşen mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski Hitit Güneşi Kursu’nun değiştirme amacına yönelik savunmasını inandırıcı ve hukuka uygun bulmayarak, amblemin değiştirilmesinde kamu yararı olmadığına işaret etti.

Belediye meclislerine belediyeyi tanıtıcı amblem, bayrak ve flama belirleme konusunda karar alma yetkisi tanındığını anımsatan mahkeme, bu yetkinin usul ve amacına uygun olarak kullanılması yönünde yargısal denetimin de bulunduğunu kaydetti.

Kararda, belediye meclislerince belirlenecek amblemin o şehrin kendine özgü tarihsel ve kültürel kimliğini yansıtması gerektiği ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi:
’’Tarihsel geçmişindeki Hitit, Frig, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı etkileriyle kültürel dokusu şekillenen Ankara günümüze yansıyan kent kimliğini ağırlıklı olarak ulusal kurtuluş savaşımız sırasında da yönetsel merkez olarak kullanılan TBMM’nin bulunduğu yer olmasından ve Ulu Önder Atatürk öncülüğünde yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti niteliğine kavuşmasından almaktadır. Başkent olduktan sonra hızlı bir sosyal, ekonomik, siyasal, askeri ve kültürel gelişime sahne olan Ankara’yı tanıtacak amblem kentin dönüşümünde temel etken olan, cumhuriyetin çağdaş uygarlığı temel alan felsefesi ve dayandığı değerlere işaret etme açısından da büyük önem taşımaktadır. Buna karşın uyuşmazlık konusu amblemden kullanılan görsel ögelerin ayrı ayrı ve bir bütün olarak kompozisyonu ile Ankara’nın kendine özgü karakteristiğini, tarihsel ve kültürel kimliğini yansıttığından söz edilemez.’’

Ankara’nın şu anda kullanılan amblemde yer alan figürlerin Hacettepe sırtlarından Ankara’nın güneyine doğru bakıldığında görülen silüetin başkenti sembolize etmediği ifade edilen kararda, mevcut amblemin Ankara’nın tarihsel, kültürel derinliği ve ağırlığı ile orantılı biçimde tanıtıcı bir öge olarak kabul edilemeyeceğini vurgulandı.
Kararda, ’’Hitit Güneş Kursu ambleminin Ankara kentini tanıtıcı özelliği olmadığından, değiştirilerek yerine değişiklik amacına aykırı ve Ankara’yı kendine özgü kimliğiyle tanıtıcı nitelikte olmayan figür ve şekillerden oluşan amblemin belirlenerek kabulüne ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır’’ denildi.

Davalılar Ankara Valiliği veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kararı temyiz ederse dosya Danıştay’a gidecek.
Habertürk

Kaynak : http://www.objektifhaber.com/yeni/ob...id=3O33O135029
Old 12-04-2008, 21:11   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Yukarıdaki karar idarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı ve yargı denetimine tabi olduğu konusunda örnek olacak nitelikte.
Old 13-04-2008, 00:03   #3
Alp_aslan

 
Varsayılan

İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler.İdarenin takdir yetkisi sınırsız değildir, fakat yargı da idarenin yerine geçip, yerindelik denetimi yapması hukuka aykırıdır, demokratik yollarla seçimle yönetime gelmiş, bir belediyenin siyasi olarak yerinde bulduğunu, yargının uygun bulmaması demokratik devlet ilkesiyle bağdaşmaz.Demokratik ülkelerde , siyasal yerindeliği yargı değil, halkın oyuyla seçilen siyasiler yapmalıdır.
Old 13-04-2008, 00:13   #4
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Alp_aslan
İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar..

Alıntı:
Yazan Özge Yücel
Dosyayı görüşen mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski Hitit Güneşi Kursu’nun değiştirme amacına yönelik savunmasını inandırıcı ve hukuka uygun bulmayarak, amblemin değiştirilmesinde kamu yararı olmadığına işaret etti.

"Kamu yararı", idarenin tüm işlemlerinin varlık nedenidir. Kamu yararına olmayan bir idari işlem, sırf bu nedenle hukuka aykırıdır.

Hukuksuz bir işlemin ise aynı zamanda "yerinde olmadığını" tartışmaya bile gerek yok.
Old 13-04-2008, 00:29   #5
Alp_aslan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
"Kamu yararı", idarenin tüm işlemlerinin varlık nedenidir. Kamu yararına olmayan bir idari işlem, sırf bu nedenle hukuka aykırıdır.

Hukuksuz bir işlemin ise aynı zamanda "yerinde olmadığını" tartışmaya bile gerek yok.

Kamu yararı kavramı öznel bir kavramdır, bana göre kamu yararı olan bir konuda size göre kamu yararı olmayabilir, bu nedenle özellikle kamu yararı gibi konularda objektif olunması gerektiği gibi, yargının idare yerine geçerek siyasi yerindelik yapması hukuka aykırıdır.

Şahsi olarak belirtmem gerekirse bir amblem ile kamu yararı arasında nasıl bir ilişki olur, bunu da anlamak güç, eski amblem bir Hitit güneşiydi, Hititliler Orta Anadolu'da hüküm gürmüş binlerce yıl öncesine ait bir medeniyet, bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Türk kültürüyle en ufaz bir benzerliği yok, Türk kültüründe Selçuklu ,Osmanlı dururken , kimliğimizi Hititlilerde bulunmak, kendi kimliğimizi reddedip binlerce yıl öncesinde hüküm sürmüş bir medeniyetten med'et ummak nasıl bir kamu yararıdır, işte yanıtlanması gereken soru bu....
Old 13-04-2008, 01:05   #6
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan


Bu başlık altında yargının ve idarenin yetki sınırlarını tartışmak hukuki yarar getirir. Ama Ankara'nın ambleminin ne olması gerektiğini tartışmak hukuki yarar getirmez.

''Yerindelik'' kavramını idare hukukunu iyi bilen bir üyemiz açıklarsa iyi olur.
''Kamu yararı'' kavramını zaten hepimiz biliyoruz.

Saygılarımla
Old 13-04-2008, 12:58   #7
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Haber olarak eklenen karar idarenin yetkisinin sınırsız olamayacağını, tüm kararlarının geçerli bir nedene dayanması gerektiğini ve takdir yetkisinin hukuka uygun kullanılmaması halinde işlemin iptal edileceğini göstermektedir. Mahkeme takdir yetkisinin hukuka uygunluk denetimini bizzat yasalara dayanarak yapmaktadır.

Sayın Armağan Konyalı ve Sayın Cengiz Aladağ'ın belirttiği gibi kamu yararı ve yerindelik kavramlarının, hukuka uygunluk denetiminin tartışılması yerinde olacaktır.
Old 13-04-2008, 13:08   #8
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
''Yerindelik'' kavramını idare hukukunu iyi bilen bir üyemiz açıklarsa iyi olur.

"Yerindelik" kavramını sayın Alp_aslan tanımlayacaktır sanırım. Ancak idare hukukunda "siyasal yerindelik" diye bir kavram bulunmadığına dikkat çekmek gerekir.
Old 25-04-2008, 11:27   #9
f.a

 
Soru danıştayın ilgili kararını okumak istiyorum

3.dairenin ilgili kararını okumak istiyorm :ama bir türlü ulaşamadım. karar numarası veya esas numarasını da bilemediğim için Danıştay'ın kararlar sitesinden de ulaşamadım.kararı bulmamda yardımcı olursanız sevinirim
Old 25-04-2008, 15:56   #10
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Sayın f.a,

Söz konusu karar 3. Daireye değil Ankara 3. İdare Mahkemesine aittir. Karar henüz kesinleşmediği için kararlar arasında yer verileceğini sanmıyorum. Kararı doğrudan mahkemesine giderek bulmak mümkündür. Ancak dosya numarasını bilmediğim için size yardımcı olamıyorum. Yine de kararın kendisini görme isteğinizi takdirle karşılıyorum.
Saygılarımla,
Özge Yücel
Old 27-04-2008, 04:12   #11
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:

Meclisin görev ve yetkileri
MADDE 18 - Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
.
.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.


Alıntı:

Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı
MADDE 81 - Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkidare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.
Hukuka aykırılık unsuru, "beldeyi tanıtıcı" olma.
Beldeyi tanıtıcı olup olmadığı kavramını kamu yararı ile ilişkilendirilebilir.

Meraklısı için aşağıdaki makale ilginç..
http://www.anadolu.edu.tr/arastirma/.../sos_bil.6.pdf
Old 28-04-2008, 09:21   #12
Av.Kaan

 
Varsayılan

Ben de amblemin hitit güneşi olmasını tercih ederdim ve karara sevindim. Diğer amblemi beğenmediğimden değil; Ankara ile ilişkisini kuramadığımdan ve ikincisi de hitit güneşinin şehrin aidiyetini çağırıştırıyor olmasından...

Kararın hukukiliğine gelince, bence zorlamaya gerek yok, illa da kanun maddesi bulmaya gerek yok, Mahkemenin gerekçesi doyurucu ve hukuka uygundur.

İyi dileklerimle...
Old 29-05-2008, 12:59   #13
üye23342

 
Varsayılan

Ankara sadece Türkiye'nin değil geçmiş zamanlarda da çağların en iyi kentlerinden olmuştur.Hititler,Frigler,Bizans vs bunlar şuan var olmasalarda, istesekte istemesekte tarihimiz iç içededir.Nitekim birbirleriyle kültürel anlamda kaynaşmayan toplumlar, uygarlıklar yoktur. Ankara'nın da camii harici bir sembolünün olması gerekir, bunca asırlara tanıklık etmiş bir kültür kentinin sıradan anlamı olmayan bir camii resmi pekde mantıklı ve uygun değildir.Ayrıca Ankara'nın camii ile olan ilişkisini anlayamıyorum.Yoksa Kocatepe camii mi
Old 25-04-2009, 15:23   #14
MUSTAFAS

 
Varsayılan maalesef

maalesef böyle bir mahkeme kararı olmasına rağmen hala amblem değiştirilmiş değil, tazminat ödemeyi göze alarak hala aynı amblem kullanılıyor....üstelik belediye başkanı televizyonlarda takdir yetkisinin denetlenemeyeceğini öne sürüyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdare Mahkemesi İptal Kararının Yerine Getirilememesi cesur_yürek Hukuk Sohbetleri 10 03-10-2008 17:56
Ankara 16. İdare Mahkemesi; stajyer avukat staj yaptığı avukatın sigortalısı olabilir Doç. Dr. Özge Yücel Hukuk Haberleri 7 01-05-2008 18:55
Ankara İdare Mahkemesi ulaşımı Av. M. Yasir Bağce Meslektaşların Soruları 4 20-10-2006 02:05
İdare Mahkemesi mi& Asliye Mahkemesi mi? attorneytalay Meslektaşların Soruları 5 17-10-2006 14:53
Anayasa Mahkemesi Ek Taşıt Vergisini İptal Etti Ve Yürürlüğü Durdurdu Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 9 08-10-2003 19:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05369806 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.