Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

çocukla kişisel ilişki

Yanıt
Old 31-03-2008, 18:03   #1
avensis

 
Varsayılan çocukla kişisel ilişki

1- Boşanma davası açılmadan anne ,baba ile yaşayan çocukları için şahsi münasebet tesisi talep edebilir mi?
2- Baba ile anne farklı illerde oturuyorlarsa anne bulunduğu yerde dava açabilir mi?
3-Ispatı gereken hususlar nelerdir?
İyi çalışmalar...
Old 31-03-2008, 18:20   #2
ismailduygulu

 
Rahatsiz Tedbir niteliğinde bir talep yapılabilir

Evlilik içinde, müşterek çocukların velayetini, anne ve baba müştereken kullanır ve biri diğerinden önde sayılmaz. Ancak mahkeme, fiili durumu korumak ve çocukların yararını gözetmek durumunda olduğundan;

a)Doğrudan giderek çocuklarınızla şahsi münasebet tesisi için -başkalarının hanesine tecavüz etmeden. Eğer daha önce müşterek yaşadığınız ve sizin de ikametiniz konumunda olan müşterek bir ev ise, haneye tecavüz sayılmaz-

b)Bunu fiilen gerçekleştiremez iseniz, boşanma davasına esas olmak üzere, tedbir mahiyetinde çocukların bulunduğu ya da son olarak tarafların 6 aydır birlikte yaşadığı veya dava açacak kişinin son 6 aydır ikamet ettiği -muhtarlık belgesi ile kanıtlanabilecek şekilde- yerde bu talepte bulunabilir.

Ancak, tedbir kararı verildikten sonra, belirli bir süre sonra, esas davanın açılmaması halinde, tedbir kararı kendiliğinden kalkacağından, mahkeme kararından sonra, boşanma ya da velayete ilişkin varsa başka bir talebe ilişkin -şartları oluşmuş ise kayyum ya da vasi tayini gibi- davanın ikame edilmesi gerekir.

Buna göre mahkemeden alabileceğiniz -mahkeme bu durumu uygun bulması halinde- bir tedbir kararını icrai işleme konu edebilir ve tedbirin yerine getirilmesine dair usul ile işleminizi yapabilirsiniz.

Bu girişiminizin sizi de sınırlayacağını, mahkemenin bu kararından sonra artık, bu günler dışında çocuklarınızı alamayacağınızı ya da belirtilen sürenin dışında, çocukları karşı tarafa teslim etmeniz gerektiğini de hatırdan çıkarmamanız gerekir.

Selamlar, kolay gelsin.

Av. İsmail DUYGULU
Old 31-03-2008, 19:15   #3
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

İsmail Duygulu'nun; tedbir mahiyetinde şahsi ilişki kurulmasını talep etme hakkına yönelik açıklamalarına katılıyorum;ancak tedbiren şahsi ilişki kurulmasına dair verilecek mahkeme tedbir kararından sonra esas davanın 10 gün içinde açılmaması halinde tedbir kararının ortadan kalkacağına dair düşüncesine katılmıyorum. Şöyle ki ;

Müşterek hayatın tatile uğramış olması ve eşlerin fiilen ayrı yaşamaları halinde çocukları ile şahsi ilişki kuramayan veya kurmakta zorlanan taraf,bu fiili durumlara dayanarak boşanma talebi ve davası açmadan ve açmayı düşünmeden, salt kişisel ilişki kurulmasına yönelik olarak mahkemeden düzenleyici tedbir kararı verilmesini talep edebilir.(Kusur durumu önem arzetmemektedir) Bu talep yargılama neticesinde değerlendirilerek, fiili ayrılığın kanıtlanması halinde fiili ayrılık süresince geçerli olmak üzere talep sahibi anne veya baba ile çocuk/lar arasında mahkemece uygun görülecek şahsi ilişki tesis edilir. İleride boşanma davası açılır ise şahsi ilişki kararı o dava kapsamında yeniden değerlendirilir. Tarafların aynı şehirde yaşayıp yaşamaması,çocuğun yaşına göre anneye bağımlılığı, şartlara ve duruma göre değişen farklı görüş günleri tayin edilmektedir.Her hafta sonu çocukla şahsi ilişki tesisi,çocuğun sürekli ortam değiştirmesi suretiyle terbiyesi üzerinde olumsuz etki yapacağından ve ayrıca çocuğu yanında bulunduran/velayet sahibi anne babayı her hafta sonu teslim için eve bağlayacağından ve ayrıca veli ile çocuğun her hafta ayrı kalması sonucunu doğurarak kendi ilişkilerini aksatacağından Yargıtayca onaylanmamakta,uygun bulunmamaktadır.Ayrı şehirde yaşayan taraflar açısından da genelde sömestr ve yaz tatillerinde şahsi ilişki tesis edilmektedir. Bu konunun ikinci ve karşı boyutunda,keza fiili ayrılık sebebiyle çocuğu fiilen yanında bulunduran tarafın velayet hakkının kendisine tevdiini(boşanma davası açmadan,açacak olmadan),salt velayetin kendisine tedbiren tevdiini talep etme hakkı vardır.(Bu durumda çocuk için tedbir nafakası da talep edilebilir.) Bu imkan yasada düzenlenmemiş olup bu konudaki yasal boşluk, yargısal karar ve uygulamalarla bu yönde doldurulmuştur. (1967 yılında verilen bir HGK kararı ile yasal boşluk bu yönde doldurulmuş ve bu karara dayalı olarak tedbiren velayet ve şahsi ilişki tesisi yaygınlaşarak uygulamaya yerleşmiştir.) Fiili ayrılık durumunda çocuklar için tedbir nafakası talep etmek için kusur ayrımı önemli değilse de,diğer bir deyimle ayrı yaşamakta haklı olmayan,haksız olan taraf çocuğu için tedbir nafakası talep edebilirse de,davacı/talep sahibi eşin fiili ayrılık halinde tedbir nafakası talep edebilmesi için ayrı yaşamakta haklı olması ve tabii bunu ispat etmesi zorunludur.
----------------------------------------------------------------------------------------------
EŞLER AYRI YAŞARKEN VEYA BOŞANMA DAVASI SÜRERKEN HAKİM,KÜÇÜKLERİN VELAYET HAKKINI TEDBİREN EŞLERDEN BİRİNE VEREBİLİR. 2 HD 14.7.2003 9568-10748
----------------------------------------------------------------------------------------------
"EŞLERİN FİİLEN AYRI YAŞAMASI HALİNDE EŞLERİN ZITLAŞARAK ÇOCUKLARI DİĞERİNİN GÖRMESİNİ ENGELLEMEYE KARŞI ÇOCUKLARIN KİMDE KALACAĞININ BELİRLENEREK KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ GEREKİR." 12.6.1991 2 HD 6454-9161
----------------------------------------------------------------------------------------------
" ÇOCUKLARI ÖNLEM OLARAK ANNEYE BIRAKMAK,İNFAZDA ZORLUK ARZETMEYECEK KİŞİSEL İLİŞKİ KURMAK,KÜÇÜKLER LEHİNE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMETMEK GEREKİR." 11.6.1991 5153-9136 2 HD
----------------------------------------------------------------------------------------------
Aynı Doğrultuda : HGK 8.11.1967 245/512 S Kararı,yukarıdaki kararlara dayanak teşkil eden ilk Genel Kurul Kararıdır.
Old 04-02-2018, 18:21   #4
Avukat3881

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hatun Olguner
İsmail Duygulu'nun; tedbir mahiyetinde şahsi ilişki kurulmasını talep etme hakkına yönelik açıklamalarına katılıyorum;ancak tedbiren şahsi ilişki kurulmasına dair verilecek mahkeme tedbir kararından sonra esas davanın 10 gün içinde açılmaması halinde tedbir kararının ortadan kalkacağına dair düşüncesine katılmıyorum. Şöyle ki ;

Müşterek hayatın tatile uğramış olması ve eşlerin fiilen ayrı yaşamaları halinde çocukları ile şahsi ilişki kuramayan veya kurmakta zorlanan taraf,bu fiili durumlara dayanarak boşanma talebi ve davası açmadan ve açmayı düşünmeden, salt kişisel ilişki kurulmasına yönelik olarak mahkemeden düzenleyici tedbir kararı verilmesini talep edebilir.(Kusur durumu önem arzetmemektedir) Bu talep yargılama neticesinde değerlendirilerek, fiili ayrılığın kanıtlanması halinde fiili ayrılık süresince geçerli olmak üzere talep sahibi anne veya baba ile çocuk/lar arasında mahkemece uygun görülecek şahsi ilişki tesis edilir. İleride boşanma davası açılır ise şahsi ilişki kararı o dava kapsamında yeniden değerlendirilir. Tarafların aynı şehirde yaşayıp yaşamaması,çocuğun yaşına göre anneye bağımlılığı, şartlara ve duruma göre değişen farklı görüş günleri tayin edilmektedir.Her hafta sonu çocukla şahsi ilişki tesisi,çocuğun sürekli ortam değiştirmesi suretiyle terbiyesi üzerinde olumsuz etki yapacağından ve ayrıca çocuğu yanında bulunduran/velayet sahibi anne babayı her hafta sonu teslim için eve bağlayacağından ve ayrıca veli ile çocuğun her hafta ayrı kalması sonucunu doğurarak kendi ilişkilerini aksatacağından Yargıtayca onaylanmamakta,uygun bulunmamaktadır.Ayrı şehirde yaşayan taraflar açısından da genelde sömestr ve yaz tatillerinde şahsi ilişki tesis edilmektedir. Bu konunun ikinci ve karşı boyutunda,keza fiili ayrılık sebebiyle çocuğu fiilen yanında bulunduran tarafın velayet hakkının kendisine tevdiini(boşanma davası açmadan,açacak olmadan),salt velayetin kendisine tedbiren tevdiini talep etme hakkı vardır.(Bu durumda çocuk için tedbir nafakası da talep edilebilir.) Bu imkan yasada düzenlenmemiş olup bu konudaki yasal boşluk, yargısal karar ve uygulamalarla bu yönde doldurulmuştur. (1967 yılında verilen bir HGK kararı ile yasal boşluk bu yönde doldurulmuş ve bu karara dayalı olarak tedbiren velayet ve şahsi ilişki tesisi yaygınlaşarak uygulamaya yerleşmiştir.) Fiili ayrılık durumunda çocuklar için tedbir nafakası talep etmek için kusur ayrımı önemli değilse de,diğer bir deyimle ayrı yaşamakta haklı olmayan,haksız olan taraf çocuğu için tedbir nafakası talep edebilirse de,davacı/talep sahibi eşin fiili ayrılık halinde tedbir nafakası talep edebilmesi için ayrı yaşamakta haklı olması ve tabii bunu ispat etmesi zorunludur.
----------------------------------------------------------------------------------------------
EŞLER AYRI YAŞARKEN VEYA BOŞANMA DAVASI SÜRERKEN HAKİM,KÜÇÜKLERİN VELAYET HAKKINI TEDBİREN EŞLERDEN BİRİNE VEREBİLİR. 2 HD 14.7.2003 9568-10748
----------------------------------------------------------------------------------------------
"EŞLERİN FİİLEN AYRI YAŞAMASI HALİNDE EŞLERİN ZITLAŞARAK ÇOCUKLARI DİĞERİNİN GÖRMESİNİ ENGELLEMEYE KARŞI ÇOCUKLARIN KİMDE KALACAĞININ BELİRLENEREK KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİ GEREKİR." 12.6.1991 2 HD 6454-9161
----------------------------------------------------------------------------------------------
" ÇOCUKLARI ÖNLEM OLARAK ANNEYE BIRAKMAK,İNFAZDA ZORLUK ARZETMEYECEK KİŞİSEL İLİŞKİ KURMAK,KÜÇÜKLER LEHİNE TEDBİR NAFAKASINA HÜKMETMEK GEREKİR." 11.6.1991 5153-9136 2 HD
----------------------------------------------------------------------------------------------
Aynı Doğrultuda : HGK 8.11.1967 245/512 S Kararı,yukarıdaki kararlara dayanak teşkil eden ilk Genel Kurul Kararıdır.


Sayın meslektaşımç bende aynı sorunla karşılaştım, verdiğiniz bilgiler çok işime yaradı ama en altta ismini verdiğiniz karar örneklerini bulamadım, bu konuda yasrdımcı alobilir misiniz?
Old 05-02-2018, 09:42   #5
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım ;

Bu kararlar benim kitaplardan derlediğim kararlardır. Ancak buna benzer çok sayıda karar vardır. Yerleşik uygulama da bu yöndedir. Siz bu kararları benim yayınladığım haliyle kullanın. Eminim sonuç alırsınız...
Old 05-02-2018, 10:05   #6
Avukat3881

 
Varsayılan

Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri yaşar Meslektaşların Soruları 4 25-02-2021 22:34
kişisel ilişki cmuk Meslektaşların Soruları 1 26-02-2008 15:19
boşanma, temyiz, tazminat, kişisel ilişki Endişeli Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 18-01-2008 13:02
boşanma davasında sonucunda çocuk ile kişisel ilişki kurulması ATT Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 7 27-04-2007 12:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04625392 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.