Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İdari Yargı mı - Adli Yargı mı?

Yanıt
Old 09-03-2008, 01:14   #1
Suç ve Ceza

 
Varsayılan İdari Yargı mı - Adli Yargı mı?

Sayın meslektaşlarım ;meydana gelen ölümlü trafik kazasında ,ölen kusursuz. Kusurlu birkaç araç var. Bunların dışında bilirkişi tarafından %20 kusur Karayollarına verilmiş. Yoldaki işaret ve levha eksikliği , yol çizgilerinin belirsizliği vs gibi. Sorum şu; Karayollarına açacağımız davayı İdare Mahkemesin de mi yoksa Asliye Hukuk Mahk. de mi açmak gerek? Hizmet kusuru olduğunu düşünerek İdare Mahk. de düşünüyorum ama aslında İdare Mahkemesi de pek işime gelmiyor. Çünkü fazlaya ilişkin hakları saklı tutamama durumu olduğundan , aslında imkan varsa Adli Yargı da açmak istiyorum. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Saygılar
Old 09-03-2008, 22:16   #3
carnerion

 
Varsayılan İdari Yargıda Tam Yargı Davası

Değerli meslektaşım K. Gnl. Müd. nün yol güvenliğini sağlamak görevi vardır. ve eğer olayda yolun bakım ve onarımı ila levha eksikliklerinden kaynaklanan bir durum varsa burada idarenin hizmet kusuru vardır. Bundan dolayı da, tabii olarak İdari Yargıda tam yargı davası açmanız gerekmektedir. Kolaylıklar diliyorum
Old 10-03-2008, 11:04   #4
halit pamuk

 
Varsayılan

Sayın Suç ve ceza,

Eğer hizmet kusuruna dayanacaksanız,Vallahi lokman hoca Görevsizlik itirazında bulunur.. Davanızı idari yargı'da açın derim, ben.

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 1999/8287
K. 2000/389
T. 26.01.2000
DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan Karayolları Genel Müdürlüğü vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davada, davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işaret levhalarını araçların güvenliğini sağlayacak şekilde organize etmemek suretiyle kamu hizmetini yaparken kusuru ile kazaya neden olduğu ileri sürülmüştür.

O halde, 2570 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2.maddesi hükmü uyarınca davaya bakma görevi İdari yargı yerine aittir. Öte yandan HUMK.nun 7.maddesi hükmüne göre idari yargı yerinin görevine giren bir dava kendisine arz olunan mahkeme, davanın her aşamasında kendiliğinden görevli olmadığına karar verebilir. Bu durumda davanın yargı yolu bakımından reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 26.01.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/4445

K. 2006/4434

T. 21.4.2006

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Düzce 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 11.11.2004 tarih ve 2003/469-2004/692 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili ile davalı Zeki Aydın Küçük vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davacıya Vip Kasko Sigorta Poliçesi ile sigortalı bulunan araca, sürücü Zeki Aydın Küçük idaresindeki Ayşegül Adak'a ait aracın çarpması neticesi ekspertizce tespit alınan 11.952.000.000 TL hasarın sigortalıya 08.01.2003 tarihinde ödendiğini, davalı araç sürücünün 3/8, kaza yerinde gerekli uyarı levhalarını koymayan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2/8 kusurlu olduğunu, davalının trafik sigortasından 2 milyar TL aldıklarını belirterek, 5.470.000.000 TL. rücu tazminatının ödeme tarihi 08.01.2003'den itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili cevap dilekçesinde, davanın süresinde açılmadığını, görev yönünden de reddi gerektiğini savunmuş, kazanın oluşumunda idareye yüklenecek bir kusur bulunmadığını, istenen tazminatın da çok yüksek olduğunu belirtmiştir.
Davalı Zeki Aydın Küçük, duruşmadaki beyanında, aracı kazadan önce noterde satın aldıklarını, trafik devir işlemlerine de kazadan önce başladıklarını, Ayşegül Adık'ın araçla ilgisi olmadığını, hasarın fahiş olduğunu, kusuru olmadığını beyan etmiştir.
Davalı Ayşegül Adak'ın trafik kaydındaki adresine Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat yapılmış, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece toplanan deliller, bilirkişi raporu, noter satış senedi, Karayolları Bölge Müdürlüğünün cevabi yazısı nazara alınarak davalı Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ayşegül Adak aleyhindeki davanın reddine, davalı Zeki Aydın Küçük aleyhindeki davanın kabulü ile 5.470.000.000 TL. tazminatın ödeme tarihi 08.01.2003'den itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili ve davalı Zeki Aydın Küçük vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve hükme dayanak yapılan bilirkişi kurulu raporunda, yolda yetirince işaretleme yapmayan ve yeterli önlemleri almayan, yoldan sorumlu idareye de kusur verilmiş olmasına, davanın ise müteselsil sorumluluk esasına göre açılmış bulunmasına göre, davalı Zeki Aydın Küçük vekilinin ve davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine.
2- Davalı Karayolları Genel Müdürlüğüne, kaza mahalinde gerekli uyarıcı levhalar koymadığı ve yeterli işaretleme yapmadığından bahisle husumet yöneltilmiştir. Hizmet kusuruna dayandırılan, Karayolları Genel Müdürlüğüne yönelik dava yönünden İdari Yargı görevli olduğundan, bu davalı hakkındaki davanın yargı yolu bakımından reddi gerekirken esasdan davanın reddine karar verilmiş olması nedeniyle, sonucu itibariyle doğru olan hükmün HUMK. 438/son maddesine göre, bu değişik gerekçeyle onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin ve davalı Zeki Aydın Küçük vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yönelik davayla ilgili red hükmünün 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle değişik gerekçeyle ONANMASINA, davalıdan temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, istek halinde aşağıda yazılı 61.65 YTL. harcın temyiz eden davacıya iadesine, 21.04.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 14-03-2008, 09:53   #5
Suç ve Ceza

 
Mutsuz

Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Ben de aynı fikirdeyim. Ama benim Adli Yargı daha çok işime yarayacağı için çıkış yolu var mı diye baktım.
(Sayın adnan koray evet haklısınız aman Lokman hocanın gazabına uğramayalım. Bedel davalarımdan en son biri daha reddedildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdari Yargı’da çalışan katip ve mübaşirler de adli yargı havuzundan pay alacak. Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 21-11-2007 13:00
Adli Yargı mı ? İdari Yargı mı ? Maddi Manevi Tazminat cesur_yürek Meslektaşların Soruları 7 14-09-2007 19:17
Adli Yargı Idari Yargı Tazminat Davası mustafaaladag Meslektaşların Soruları 6 21-04-2007 14:12
SSK İdari Para Cezası - Adli-İdari Yargı Görev Uyuşmazlığı YALÇIN ÖNDER Hukuk Soruları Arşivi 8 01-03-2007 00:00
Adli Yargı Mı, İdari Yargı Mı? mehmet sirn Meslektaşların Soruları 4 04-10-2006 13:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04281807 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.