Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Sağlık Hukuku Kurultayı Ankara

Yanıt
Old 25-07-2007, 21:24   #1
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan Sağlık Hukuku Kurultayı Ankara

SAĞLIK HUKUKU KURULTAYI
PROGRAM TASLAĞI
(1-2-3 KASIM 2007)
1 Kasım 2007

BİRİNCİ GÜN

9.30-10-20 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Av. Özdemir Özok
TBB Başkanı
..............
Ankara Üniversitesi Rektörü
Av. Vedat Ahsen COŞAR
Ankara Barosu Başkanı

Prof. Metin Feyzioğlu AÜHF Dekanı


10 DK.ARA

SAĞLIK HAKKI ve HASTA HAKLARI
I. OTURUM (10.30 - 13.00)

Oturum Başkanı:
Konuşmacılar:
İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı
Prof Dr. Enver Bozkurt (Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
( 10.30 ? 11.10)

Hasta Haklarının Korunmasında Ve Gelişiminde Tabip Odalarının Rolü
Dr. Orhan Odabaşı (TTB Merkez Konseyi Üyesi ?HÜTF) ( 10.30.- 11.10 )
10 DK.ARA
AB Adaylığı Sürecinde Türkiye'de Hasta Haklarına İlişkin Uygulamaların Hasta Ve Yakınları Açısından Görünümü
Nuri Özkul (Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği - HAYAD) ( 11.20.- 12.00 )
Etik ve Hukuk Açısından ve Ulusal/Uluslararası Bildirgelerde Hasta Hakları
Doç. Dr. Nüket Örnek Büken (H.Ü Tıp Fak. Tıbbi Deontoloji AD) ( 11.20 ? 12.00 )
TARTIŞMA - ( 12 .00 ? 12.30 )
SAĞLIK HAKKI - HASTA HAKLARI
II. OTURUM (14.00 - 16.30)
Ruh Sağlığı Hakkı
Prof Dr. Cengiz GÜLEÇ ( 14.00 ? 15.00 )
Hekimin Aydınlatma ve Sır saklama Yükümlülüğü
Prof. Hazel Biggs (Lancaster Üniversitersi Hukuk Fakültesi Tıp Hukuku Profesörü)
(14.00 ? 15.00 )
Hasta ? Hekim İlişkisi,
Prof Dr. Tevfik Özlü (KTÜ Tıp Fakültesi) ( 14.00 ? 15.00 )

15 DK.ARA
Hasta Hakları Bağlamında Mahremiyet ve Özel Hayata Saygı
Doç Dr. Yahya Deryal (KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ) ( 15.15 ? 16.15 )

Meslek Hastalığından Doğan Haklar
Doç. Dr. Levent Akın ( 15.15 ? 16.15 )

TARTIŞMA - ( 16.30 ? 17.00 )

2 Kasım 2007

III. OTURUM (09.30 ? 13.00)

HEKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Oturum Başkanı:
Konuşmacılar:
Hekimin Tedavi Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğunun Koşulları
Doç. Dr. Mehmet DEMİR (A.Ü Hukuk Fakültesi) ( 09.30 ? 10.30 )
Tıbbi Hizmetlerin Yürütülmesinden doğan İdari Sorumluluğu
Danıştay 1.DAİRE TETKİK HAKİMİ ( 09.30 ? 10.30 )
Hastane Yönetiminin Sorumluluğu
Doç. Dr. Hakan Hakeri ( 09.30 ? 10.30 )
15 DK.ARA
Yargı Kararları Işığında Hekimin Hukuksal Sorumluluğu
Mustafa Kıcalıoğlu Yargıtay 4 Hukuk Dairesi Üyesi ( 10.45 ? 11.45 )
Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Özel Sorunları
Doç. Dr. Zarife Şenocak ( 10.45 ? 11.45 )
Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası
Yrd. Doç. Kemal Şenocak ( 10.45 ? 11.45 )
TARTIŞMA 11.45 ? 13.00

IV. OTURUM (14.00 ? 16.30)

HEKİMLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU
Oturum Başkanı
Konuşmacılar:
Yeni TCK Ve Hekimin Sorumluluğu-Zorla Tedavi
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Hekimin Tıbbi Malpraktisten Kaynaklanan Sorumluluğu Prof. İ. Hamit Hancı

Yargı Kararları Işığında Hekimin Cezai Sorumluluğu
Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi
Hekimlerin İlaç Tedavisinden Kaynaklanan Sorumluluğu
Prof. Doğan Soyaslan (Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü Başkanı)
Av. ................

3 Kasım 2007

V. OTURUM (09 ? 12.00 )

SAĞLIK HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK
Oturum başkanı:
Konuşmacılar:
Tıbbi Malpraktis ? Komplikasyon Ayrımında Bilirkişilik Yrd.Doç. Nezih Varol


Tıbbi Malpraktis ve Yüksek Sağlık Şurası Prof. Dr. A. Nezih KÖK (YSK Onursal Üyesi-Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)


Bağımsız Bilirkişilik - Alternatif Rapor
Dr. Alp Ayan (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)

Bilirkişi Kararlarının hekimin tazminat sorumluluğuna/yargılamaya etkisi
Battal Yılmaz (Yargıtay 12. H.D. Tetkik Hâkimi)

Hekimin Hukuki Sorumluluğunda İspat Sorunu Doç. Dr. Zarife Şenocak

Av..Berna ÖZPINAR ? Hekimin cezai sorumluluğu
Av.Cahit DOĞAN ? Hekimin Sır Saklama Sorumluluğu
SAAT : 16.30 ? 18.30

YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI
VI. OTURUM (13.00 -16.30)

SAĞLIK SİGORTASI
Oturum başkanı: Doç. Levent Akın
Konuşmacılar:

Prof. Ali Rıza OKUR
KONU BAŞLIĞI GÖRÜŞÜLECEK

Özel sağlık Sigortası

Samim ÜNAL
Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Yasama Organının İşlevi
Prof. Cevdet Erdöl (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Sağlıkta Dönüşüm Modelinin Sağlık Hakkına Etkileri
Dr. Eriş Bilaloğlu

Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Sendikaların İşlevi Ve GSS
Dr. Köksal Aydın (Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası Genel Başkanı)

5510 Sayılı yasada Genel Sağlık Sigortası
Hüseyin ÇELİK (GSS da bakan ÇSYB danışma)

Avukatların Sağlık Güvencesi ve GSS
Dr. Cengiz Yavuz


KAPANIŞ KOKTEYLİ (17.00 ? 19.00)

Böylesine geniş kapsamlı bir kurultay olmamıştır herhalde önümüzdeki kasım ayında yapılması planlanan bu kurultaya katılımın en geniş düzeyde olması çok yararlı olacak. Hekimleri ve hukukçuları buluşturacak kurultayın başarılı olması dileğiyle Hasta Hakları Çalışma Grubunun bilgisine sunuyorum.
Old 18-10-2007, 16:25   #2
Av. Bengi2

 
Soru

Bahsettiğiniz kurultayla ilgili ayrıntılı bilgiyi nerden alabilirim acaba?
l
İnternet üzerinden yaptığım aramalarda kurultaya ilişkin hiçbir veriye rastlayamadım.
Old 19-10-2007, 12:06   #3
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Henüz ilanı yapılmış değil ama hocalardan aldığım bilgiye göre belirttiğim tarihlerde ve Ankara Hukuk Fakültesi'nde yapılacak. Son durumuyla izlenceye ulaşınca yine buradan bildireceğim. Saygılarımla
Old 22-10-2007, 11:52   #4
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Dikkat

Prof. Hamit Hancı'dan edindiğim izlence aşağıda sunulmuştur.

1 Kasım 2007 - Perşembe

09.30 AÇILIŞ

09.30-10.20 Açılış Konuşmaları

Av. Özdemir ÖZOK Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Prof. Dr. Nusret ARAS Ankara Üniversitesi Rektörü

Av. Vedat Ahsen COŞAR Ankara Barosu Başkanı

Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

10.20-10.30 ARA

10.30-12.00 I.OTURUM SAĞLIK HAKKI-HASTA HAKLARI
Oturum Başkanı: Av. Bedia BORAN Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı

10.30-10.50 İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı
Prof. Dr. Enver BOZKURT Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

10.50-11.10 Hasta Haklarının Korunmasında ve Gelişiminde Tabip Odalarının Rolü
Dr. Orhan ODABAŞI Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi

11.10-11.30 ARA

11.30-11.50 Avrupa Birliği adaylığı Sürecinde Hasta Haklarına İlişkin Uygulamaların Hasta ve Yakınları Açısından Görünümü
Ecz.Nuri ÖZKUL Hasta Ve hasta Yakınları Derneği Antalya Şube Başkanı

11.50-12.10 Etik ve Hukuk Açısından,Ulusal ve Uluslararası Bildirgelerde Hasta Hakları
Doç. Dr. Nüket Örnek BÜKEN Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Deontoloji Anabilim Dalı

12.10-12.30 TARTIŞMA

14.00-16.40 II. OTURUM SAĞLIK HAKKI – HASTA HAKLARI
OTURUM BAŞKANI: Av. İdris KILINÇKAYA Ankara Barosu sağlık Hukuku Kurulu Üyesi

14.00-14.20 Ruh Sağlığı Hakkı
Prof.Dr. Cengiz GÜLEÇ

14.20-14.40 Hekimin Aydınlatma ve Sır Saklama Yükümlülüğü
Prof. Dr. Hazel BİGGS Lancaster Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tıp Hukuku Ana Bilim Dalı

14.40-15.00 Hasta –Hekim İlişkisi
Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

15.00-15.15 ARA

15.15-15.35 Hasta Hakları Bağlamında Mahremiyet ve Özel Hayata Saygı
Doç. Dr. Yahya DERYAL Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

15.35-15.55 Aydınlatılmış Rıza
Av. Bedia Boran Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı

15.55-16.15 Hekimin Sır Saklama Mükellefiyeti
Av. Cahid DOĞAN Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri

16.15-16.40 TARTIŞMA


2 Kasım 2007-Cuma

10.00-13.00 III. OTURUM : HEKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10.00-10.20 Hekimlik Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğun Koşulları
Doç.Dr. Mehmet DEMİR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10.20-10-40 Hastane Yönetiminin Sorumluluğu
Prof. Dr. Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10.40-11.00 Yargı Kararları Işığında Hekimin Hukuksal Sorumluluğu
Mustafa KILCALIOĞLU Yargıtay 4.Hukuk Dairesi Üyesi

11.00-11.20 ARA

11.20-11.40 İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan Tazminat Sorumluluğu
Serkan KIZILYEL Danıştay Tetkik Hakimi

11.40-12.00 Hekimin Hukuki Sorumluluğunda Özel Sorunlar
Doç.Dr. Zarife ŞENOCAK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

12.00-12.20 Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası
Dr.Kemal ŞENOCAK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

12.20-12.40 Tıbbi Müdahaleden Doğan Sorumluluğun Türleri
Av. Berna ÖZPINAR Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu üyesi

12.40-13.00 TARTIŞMA

14.00-16.30 IV. OTURUM : HEKİMLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU
Oturum Başkanı: Av. Eda Sercan AKDOĞAN Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Üyesi

14.00-14.20 Türk Ceza Kanununda Hekimin Sorumluluğu ve Zorla Tedavi
Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

14.20-14.40 Hekimim Tıbbi Kötü Uygulamadan Kaynaklanan Sorumluluğu
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim dalı Başkanı

14.40-15.00 ARA

15.00-15.20 Yargı Kararları Işığında Hekimin Cezai Sorumluluğu
Hasan Tahsin GÖKCAN Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi

15.20-15.40 Hekimlerin İlaç Tedavisinden kaynaklanan Sorumluluğu
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN Çankaya Üniversitesi hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

15.40-16.15 TARTIŞMA

16.15-16.30 ARA

16.30-18.00 V.OTURUM : YÜKSEK SAĞLIK ŞURASININ HUKUK DÜZENİMİZDEKİ YERİ VE İŞLEVİ
Oturum Başkanı: Süleyman BAŞTERZİ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

16.30-16.50 Şuranın Hukuki Konumu ve Hukuktaki Yeri
Av. Adem KESKİN Sağlık Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri

16.50-17.10 Şuradan Ne Bekleniyor? Dosyalar Nasıl Hazırlanıyor?
Uzm. Dr. Sinan YOL Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

17.10-17.30 Şurada Dosyalar Nasıl Değerlendiriliyor?Prof. Dr. Sedat IŞIK Yüksek Sağlık Şurası Üyesi

17.30-18.00 TARTIŞMA


3 Kasım 2007 Cumartesi

10.00-12.00 VI. OTURUM : SAĞLIK HUKUKUNDA BİLİRKİŞLİK
Oturum Başkanı: Av. Mustafa Kemal KÖSELER Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Üyesi

10.00-10.20 Tıbbi Kötü Uygulama-Komplikasyon Ayrımında Bilirkişilik
Yrd. Doç.Dr. Nezih VAROL Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi

10.20-10.40 Tıbbi Kötü Uygulama ve Yüksek Sağlık Şurası
Prof. Dr. A. Nezih KÖK Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı-

10.40-11.00 ARA

11.00-11.20 Bağımsız Bilirkişilik-Alternatif Rapor
Dr. Alp AYAN Türkiye İnsan Hakları Vakfı

11.20-11.40 Bilirkişi Kararlarının Hekimin Tazminat Sorumluluğuna ve Yargılamaya Etkisi
Battal YILMAZ Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi

11.40-12.00 TARTIŞMA

13.00-16.30 VII. OTURUM : SAĞLIK SİGORTASI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sarper SÜZEK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

13.00-13.20 Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Yasama Organının İşlevi
Prof.Dr. Cedet ERDÖL Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı

13.20-13.40 Mevcut Sağlık Sigortası Sistemi
Prof.Dr. Ali Rıza OKUR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

13.40-14.00 Özel Sağlık Sigortası
Prof. Dr. Samim ÜNAN GS Üniversitesi Hukuk Fakültesi

14.00-14.15 ARA

14.15-14.35 Sağlıkta Dönüşüm Modelinin Sağlık Hakkına Etkileri
Dr. Eriş BİLALOĞLU

14.35-14.55 Meslek Hastalığından Doğan Haklar
Yrd. Doç.Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

14.55-15.15 Genel Sağlık Sigortası
Hüseyin ÇELİK Sosyal Sağlık Sigortası Uzmanı

15.15-15.35 Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Sendikaların İşlevi ve Genel Sağlık Sigortası
Dr. Köksal AYDIN Sağlık ve Sosyal Hizmetlert Sendikası Genel Başkanı

15.35-15.55 Avukatların Sağlık Güvencesi ve Genel Sağlık Sigortası
Dr.Cengiz YAVUZ

15.55-16.30 TARTIŞMA

YER: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Makaleler Listesi Av. Ramazan Çakmakcı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 3 27-12-2008 17:59
Sağlık Hukuku ile ilgili bir tartışma. ilksan Meslektaşların Soruları 7 11-06-2007 11:59
Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sisteminde Yeni Dönem Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hasta Hakları Çalışma Grubu 1 05-02-2007 18:09
2.Ulusal Sağlık Hukuku Sempozyumu kezzy Adliye Duvarı 0 05-09-2006 09:48
ceza hukuku ve idare hukuku ilişkisi taylan Hukuk Soruları Arşivi 2 10-08-2006 18:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06690788 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.