Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yeni tartışma konusu '106. madde'

Yanıt
Old 01-05-2007, 23:50   #1
Av.Ufuk

 
Varsayılan Yeni tartışma konusu '106. madde'

F. Cumhurbaşkanına vekillik etme
MADDE 106. – Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.Acaba görev süresinin dolması bu durumlardan birisine girer mi.
Old 02-05-2007, 10:02   #2
Kadir COŞKUN

 
Varsayılan

Sayın Ufuk, 1982 Anayasasının meşhur 102 maddesi bu konuda da bizleri aydınlatmış
" En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir.
Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. "

Saygılarımla...
Old 02-05-2007, 10:58   #3
oguzhand0

 
Varsayılan

Sayın Kadir Coşkun'a tamamen katılıyorum.
Umarım böylesine basit bir konu da mahkemede sonlandırılmaz...

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Anayasa: Sezer devam eder

Yeni Cumhurbaşkanının 16 Mayıs'a kadar seçilememesi durumunda ne olacağına ilişkin tartışmaya son noktayı Anayasa'nın Cumhurbaşkanı seçimini düzenleyen 102'nci maddesinin gerekçesi koydu. Gerekçe, “Sezer devam eder” diyor.

Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararının ardından yeni Cumhurbaşkanının 16 Mayıs'a kadar seçilemeyeceği durumunun ortaya çıkması üzerine “Sezer devam mı eder Arınç mı vekalet eder” tartışması başlamıştı. Anayasa'nın 102'nci maddesinin gerekçesi, mevcut Cumhurbaşkanının devam edeceği hükmüyle tartışmayı kesin bir şekilde sonuçlandırdı.

Tartışmayı sona erdiren dönemin Milli Güvenlik Konseyi(MGK) Anayasa Komisyonu değişiklik gerekçesi şöyle:

“Cumhurbaşkanının seçimine ilişkin olan ve Danışma Meclisi'nin kabul edilen metninde 110 ve 116'ncı maddelerinde yer alan hükümler 102'nci madde olarak tek bir maddede birleştirilmiş ve açık bir şekilde yazılmıştır. Bu konuya ilişkin olarak Danışma Meclisi'nce kabul edilen 110'ncu maddedeki oylamaların beşer gün arayla yapılacağı şeklindeki hükmün uygulamada Anayasa'da belli edilen süre içinde seçimin yapılmasına engel olabileceği kanısına varılmıştır. Örneğin herhangi bir nedenle beş gün arayla değil de altı gün arayla yapılması zorunluluğuyla karşılaşıldığı takdirde belli edilen süre içinde dört tur oylama yapılmasına imkan kalmayabilecektir. Bu itibarla, ‘beşer gün arayla' sözcükleri yerine ‘enaz üçer gün arayla' sözcükleri getirilmek suretiyle uygulamaya elastikiyet getirilmiştir. Ayrıca maddede belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanı seçilemediği taktirde TBMM seçimleri yenileyeceğinden, ‘yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar görev süresi dolmuş bulunan Cumhurbaşkanın görevinin devam edeceği' hükmü maddeye eklenmiştir.”

ANKA
Old 02-05-2007, 13:09   #4
Av.Ufuk

 
Varsayılan

102 de sanki cumhurbaşkanının seçilememesi gibi bir ihtimal düşünülemediği için olsa gerek ki bence seçilememiş olması ihtimalini boş bırakmış hiç değinmemiş.Seçilen cumhurbaşkanı ibaresine dikkatinizi çekerim.367 çok ciddi bir rakam seçimlerden sonra da bu rakam bulunamayabilir.

Aksi taktirde madde metninde seçilen cumhurbaşkanı ibaresi olmazdı.Anayasadaki boşluklar sanki hukuka göre değil de kurucu bir güç tarafından siyaseten şekillendiriliyor.
Old 02-05-2007, 15:06   #5
mutlakadalet

 
Varsayılan

Kanımca, seçilecek olan Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanı göreve devam etmelidir.

Bunu, 102.maddenin gereği olarak söyleyebiliriz. 106.madde ise, Meclis Başkanı ile Cumhurbaşkanı arasındaki vekâlet ilişkisini düzenlemektedir. Cumhurbaşkanı, bazı sebepler dolayısıyla göreve devam edemeyecek durumda kalırsa (örneğin yurtdışı seyahati, hastalık geçirmesi, Cumhurbaşkanlığı’ndan çekilmesi, ölüm gibi hadiseler) yerine Meclis Başkanı vekâlet eder. Oysaki mevcut durumda, Cumhurbaşkanı’nın göreve devam etmesine engel olabilecek bir durum söz konusu değildir.

Bu durumda Meclis Başkanı’nın Cumhurbaşkanı’nın yerine vekâlet etmesi gerektiğini ileri sürmek tıpkı toplantı yeter sayısının üçte iki olduğunu kabul etmek gibi zorlama ve Anayasa ile bağdaşmayan bir yorum olacaktır.

Saygılarımla.
Old 02-05-2007, 15:43   #6
Av.Ufuk

 
Varsayılan

Bu yoruma ben de katılıyorum.Tartışmasız ,Cumhurbaşkanı yenisi seçilinceye kadar görevine devam edecektir.sadece kanunlarımızın nasıl istenildiği gibi yorumlanabileceğini görüyorum.Cumhurbaşkanı ile meclis başkanının bir an için birbirlerinin koltuklarında oturdukların varsaysak yorumların zorlanacağı istikamet de değişirdi heralde.
Old 02-05-2007, 17:15   #7
mutlakadalet

 
Varsayılan

Saat 17.30 civarında Meclis Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre,

Böyle bir sorunun çözümü mevcut Cumhurbaşkanı'nın vereceği karara bağlıdır.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer, görev süresinin dolduğunu düşünür ve görevinden ayrılırsa, 106.madde işletilecek yani Meclis Başkanı vekaleten Cumhurbaşkanlığı makamına oturacaktır.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer, söz konusu durumun 102.maddede belirtilen durum olduğunu düşünür ve yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresinin sürdüğünü düşünür ise, mevcut Cumhurbaşkanı görevine devam edecektir.

Saygılarımla.
Old 02-05-2007, 19:45   #8
oguzhand0

 
Varsayılan

Eğer bir yerden edinebilirseniz;

Anayasa yaratıldığı zamanlarda; maddeler hangi amaçlar için kurulmuş; bunu anlatan bir metin dizisi işinizi görecektir..

Alıntı:
Saat 17.30 civarında Meclis Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre,

Böyle bir sorunun çözümü mevcut Cumhurbaşkanı'nın vereceği karara bağlıdır.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer, görev süresinin dolduğunu düşünür ve görevinden ayrılırsa, 106.madde işletilecek yani Meclis Başkanı vekaleten Cumhurbaşkanlığı makamına oturacaktır.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer, söz konusu durumun 102.maddede belirtilen durum olduğunu düşünür ve yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresinin sürdüğünü düşünür ise, mevcut Cumhurbaşkanı görevine devam edecektir.

Saygılarımla.

Ayrıca Sayın mutlakadalet'in cevabıda oldukça yeterli sanırım..
Old 03-05-2007, 13:58   #9
erkanaga

 
Varsayılan

Sayın arkadaşlar bakın anayasanın 106.madesi bakın ne diyor.
''Cumhurbaşkanın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak göevinden ayrılması hallerinde,görevine dönmesine kadar ;ölüm,çekilme,veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.''

Yani arkadaşlar benim bu hükümden anladığım kadarıyla şu anki durumda TBMM başkanı cumhurbaşkanının görevi sona erdikten sonra cumhurbaşkanı yetkilerine sahiptir.Bu anayasa da açıkca belirtilmiştir bence burada tartışılması gereken anayasayı hazırlayanların bu maddeleri koyarken şu anki durumu düşünüp düşünmediğidir.Bu konuda anayasa mahkemesine gitmelidir ve onlar gerek 106.maddenin gerekse 102.maddenin hazırlanış amaç ve koşullarını araştırarak karar almalıdır.
Old 03-05-2007, 15:26   #10
oguzhand0

 
Varsayılan

Evet ama önümzde görevi sona eren bir cumhurbaşkanı yok ki.Bakınız bu norma ulaşmadan bir önceki durakta ne diyor. Madde 102=>
Alıntı:
Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder

Yani cumhurbaşkanının görevi 7 yıllık ancak yeni cumhurbaşkanı seçilip göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanı görevd devam eder. Bunun için bir kısıtlama söz konusu değil.

Zaten dinlediğim ve öğrendiğim kadarıyla maddenin neden varolduğu araştırılınca benim dediğim sonuç ortaya çıkıyor...

Anlatabildim mi?
Old 03-05-2007, 18:44   #11
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
MADDE 102 - Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır.

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir.

En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir.

Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.


Alıntı:
F. CUMHURBAŞKANINA VEKİLLİK ETME

MADDE 106 - Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.


l06 ıncı maddede sayılan halleri tek tek irdelemek gerekirse;

1- Cumhurbaşkanının hastalık gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde, görevine dönmesine kadar,

2-Cumhurbaşkanının yurt dışına çıkması gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde, görevine dönmesine kadar,

3- Ölüm nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar,

4- Çekilme nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar,

5-veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar,

Maddede sayılan hallerin hepsinde fiziki olarak makam boştur. Cumhurbaşkanı ya hastadır, görevinin başında değildir; ya yurtdışındadır fiziken görevinin başında değildir; ya ölmüştür, doğal olarak fiziken görevinin başında değildir; ya da çekilmiştir, yine fiziken makam boş kalmıştır.


Bu nedenlerle,"başka bir sebeple cumhurbaşkanlığı makamının boşalması" ibaresinden anlaşılması gereken şey; bu ibareden önce sayılan hallere benzer durumlardır. Aksi düşünülürse maddenin ruhuna aykırı bir yorum yapılmış olur.

Yine maddenin ikinci bölümünde açıkça makamın boşalmasından bahsetmektedir.

Mevcut durumda makamın boşalması yoktur. Fiziken bir boşluk da yoktur. O halde bu maddenin mevcut duruma uygulanma olanağı da yoktur.

102 inci maddedeki "Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder." fıkrası olmasaydı, ancak o zaman 106 ıncı madde uygulanabilirdi.

Saygılarımla
Old 03-05-2007, 19:11   #12
erkanaga

 
Varsayılan

Benim 102. maddede takıldığım yer şurası ; seçilen yeni cumhurbaşkanı görevine başlayana kadar görev süresi dolan cumhurbaşkanın görevi devam eder. bu maddenin geçerli olması için seçilmiş bir cumhurbaşkanı olması lazım ki görev süresi dolan cumhurbaşkanı görevini devam ettirsin şu an ki durumda da bu mümkün olamdığına göre ben hala 106. maddenin geçerli olması görüşündeyim.
Old 03-05-2007, 20:32   #13
oguzhand0

 
Varsayılan

E peki sizin mantığınızdan hareket edelim Sayın erkanaga.

16 Mayısta Sayın Sezer'in süresi dolsun.Yerine Sayın Arınç geçsin.Daha sonra (ne kadar süreceği ve nasıl seçileceği muamma) yeni cumhurbaşkanı seçilsin.Seçilen yeni cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar Sayın Sezer tekrar koltuğa otursun. Daha sonra yeni cumhurbaşkanı yemin etsin göreve başlasın ve Sayın Sezer tekrar koltuğu bıraksın. Teoriniz bunu öngörüyor..


Ne diyorsunuz?
Akıllıca ve mantıklı mı?

Yanlışım varsa, düzeltirseniz sevinirim..
Old 04-05-2007, 15:28   #14
seymen

 
Varsayılan

102.maddeye göre yapılan 4 oylamadan sonra meclis kendini fesh ederse ve cumhurbaşkanı seçilemezse eski cumhurbaşkanı yenisi seçilinceye kadar göreve devam eder dikkatinizi çekerim..Şu anki durumda yapılan 4 oylama mevcut değil.Bide bu açıdan düşünürsek yararı olacağı kanısındayım..saygılarımla
Old 04-05-2007, 19:26   #15
erkanaga

 
Varsayılan

Sayın oğuzhan öncelikle şunu belirtmek isterim ki benim Bülent Arınç ın cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması gibi bir isteğim yok ben burada anayasadaki maddeleri yorumlayarak en doğru sonuca ulaşmaya çalışıyorum.Size de görüşlerinizi benimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum.
Zaten bundan sonra da Bülent Arınç ın cumhhurbaşkınlığına geçmesi imkansız gözüküyor malumunuz seçimler yenilenecek.Ancak şunu yine de belirtmek isterim ki cevabınız fazla aydınlatıcı değil.
Old 08-05-2007, 23:10   #16
yargıç isa

 
Kitap

Benimde aklımı karıştıran şey "SEÇİLEN YENİ CUMHURBAŞKANI GÖREVE BAŞLAYINCAYA KADAR..." ibaresi. Öncede belirttiğim gibi, anayasa hazırlayanlar ya 367 kişinin gelmeyip toplantının başlamamsını yada 367 karar yeterin , toplantı yeter şeklinde yorumlanmasını öngörememiş olmalarından kaynaklı , bu konuda kesin netlik olmadığını düşünüyorum. Yani ben madde üzerine konuşuyorum. Meclis başkanının vekalet etmesi durumu, zaten akla bile getirlemez Burada da 96. ve 102. maddelerin çekişmesinden ve seçim sürecinin başlamamasından kaynaklı oluşan durumun , yasada belirlilik kazanacak bir şekilde açıklanmadığını düşünüyorum. Çünkü yasa onların olacağını belki tahmin bile etmemişti

saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay yeni TCK'da, trafikte taksirle adam yaralayanlar için madde bulunmadığı sonucuna vardı ibrahimkovanci Ceza Hukuku Çalışma Grubu 12 05-09-2008 23:45
Sağlık Hukuku ile ilgili bir tartışma. ilksan Meslektaşların Soruları 7 11-06-2007 11:59
Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun 4. Madde Ve 10. Madde Kadir COŞKUN Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 3 01-05-2007 09:30
Tck 232.madde ( kötü muamele suçu) hakkında Yeni TCK döneminde verilmiş mahkeme kararı ya da iddianame sword_can Ceza Hukuku Çalışma Grubu 0 03-04-2007 22:06
Bebeğe Tecavüz Üzerine Bir Tartışma Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 2 15-11-2006 16:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06100702 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.