Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İtirazın Iptali Davasındaki Ilam Ve Alacak Kalemleri

Yanıt
Old 14-02-2007, 20:45   #1
Av.ZekiÖZSOY

 
Varsayılan İtirazın Iptali Davasındaki Ilam Ve Alacak Kalemleri

İtirazın iptali davası nedeniyle verilen karar sonucu yargılama gideri+ilam vekalet ücreti+masraflar+icra inkar tazminatının yeni bir ilamlı takip yapıp- asıl alacak ve faiz içinse itiraz üzerine duran takibin devamı şeklinde bir yöntem izlenebilirmi yada mutlaka eski i takip üzerinden bu ilamda olan alacak kalemlerinin de eklenerek devam edilmesi gerekir.
Old 20-02-2007, 23:00   #2
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Sizin uyguladığınız şekli, ilk kez duyuyorum. Kanımca doğru bir uygulama değil. Benim bu güne kadar ki tüm uygulamalarım, aynı icra takip dosyası üzerinden devam etmek şeklinde idi. Bu foruma eklenecek cevapları ben de merak ediyorum.

Ayrıca icra dosyasının iadesi için, mahkeme ilamının kesinleşmesini beklemenize gerek yok. İcra dosyasının tasdikli bir suretini, mahkeme dosyası içine ibraz ile icra dosyasının, icra müdürlüğüne iadesini sağlayabilirsiniz. Bu halde dosya temyiz edilse dahi -kesinleşmesizin icraya konulabilecek ilamlar açısından- hiç beklemeksizin takibe devam edebilirsiniz.

Saygılarımla.
Old 21-02-2007, 00:03   #3
Av.ZekiÖZSOY

 
Varsayılan

Teşekkür ederim ancak devam eden takiplerde bazen tamamlama harcı filan sorun oluyor..
Old 22-03-2007, 17:08   #4
Bülent Güler

 
Varsayılan

İtirazın iptali yargılamasını sonlandıran hükümlerde yer alan inkar tazminatı ve yargılama giderlerinin, ayrı bir ilamlı icra takibine konu edilmesi veya takip talebinin dayanak icra takip dosyasına sunulması suretiyle bu dosyadan borçlu yana ( varsa vekiline ) icra emrinin tebliğe gönderilmesi ile mümkündür. Her iki halde de alacak ilama dayalı bulunduğundan başvurma harcı ödenecektir.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 'nin kısaltarak sunduğum 31.05.2004 gün 2004/9277-13802 sayılı aşağıdaki kararının takip hukukuna uygun bulunduğunu ve konuya açıklık getirdiğini sanıyorum.
“...İlamının hüküm bölümünde borçlunun takibe yaptığı itirazın iptaline karar verilmiş, ayrıca inkar tazminatı Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesi hüküm altına alınmıştır.
Hükmün itirazın iptali ile ilgili bölümü edayı içermediği için ilgili takip dosyasına sunularak takibin devamı sağlanmalıdır.
İcra mahkemesinin ; " daha önce takip konusu yapılan alacak bölümleri için" takibin mükerrer olduğuna yönelik gerekçesi yasaya uygundur.
Ancak, alacaklının bu ilamda ayrıca, yazılı olan ve edayı içeren yukarıda açıklanan kısımlar için ayrı bir takip yapmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır...”
Old 22-03-2007, 17:34   #5
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Sayın Av.Zeki ÖZSOY,
Sayın Bülent Güler,

Yeni bir şey öğrenmemi sağlayan soru/cevabınıza teşekkür ederim.

Saygılarımla.
Old 22-03-2007, 18:54   #6
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan

1-Müvekkil şirket aleyhine başlatılan ilamsız takipte itirazımız üzerine takip durdu.
2-İtirazın iptali davası müvekkil aleyhine sonuçlandı ve %40 inkar tazminatına da hükmedildi.
3-Davacı vekili tarafından aynı icra dosyasından, inkar tazminatı+ücret-i vekalet+mahkeme masrafı kalemlerini içeren icra emri gönderildi.
Old 08-06-2015, 16:05   #7
Matrix

 
Varsayılan

İtirazın İptali Davası Kararı İle Hükmedilen Ek Alacak Kalemlerinin Yalnızca İlk Açılan İlamsız Takip Dosyası Üzerinden İstenmesi Zorunluluğuna İlişkin Yargıtay Kararı
E. 2013/12873 K. 2014/62 T. 13.01.2014

ÖZET : İtirazın iptali davası kararı, eda hükmünü içeren inkar tazminatı yargılama gideri avukatlık ücreti ve harç alacağı ilamlı takibe konu edilmiştir. Alacaklının itirazın iptali ilamını ibraz etmek sureti ile ilk takip dosyası olan ilamsız takip dosyası üzerinden icra emri göndererek veya muhtıra tebliğ ettirerek ilamdan kaynaklanan tüm alacaklarına kavuşma imkanı bulunmaktadır. Yeni bir takip açılması usul ekonomisi ilkesine ters düştüğü gibi davetin ve hesaplamanın tek dosya üzerinden yapılabilme imkanı bulunduğu halde yeni dosyalar açılması ve her dosyanın değişik şikayetlere konu edilebilmesi nedeniyle iş yoğunluğuna da neden olmaktadır. İtirazın iptali ilamından kaynaklanan alacak kalemlerinin ayrı bir takibe konu edilebileceği yönündeki içtihadımızdan dönülme gereği hasıl olmuştur. Şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 6100 sayılı HMK'nun 30. maddesinde "Hakim yargılamanın makul süre içinde düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür" şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. Somut olayda İzmir 12. İcra Müdürlüğü'nün 2008/14439 sayılı dosyasında yapılan ilamsız takibe itiraz edilmiş itirazın iptali istemi üzerine Asliye Ticaret Mahkemesi'nce itirazın iptaline, takibin devamına %40 inkar tazminatı 55.515,60 TL'nin 1.179,70 TL harcın 12.777,34 TL vekalet ücretinin 1.395,85 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesi yönünde karar verilmiştir. Ticaret Mahkemesi'nin bu kararıda eda hükmünü içeren inkar tazminatı yargılama gideri avukatlık ücreti ve harç alacağı İzmir 4. İcra Müdürlüğü'nün 2013/2564 Esas sayılı dosyası ile ilamlı takibe konu edilmiştir. Alacaklının itirazın iptali ilamını ibraz etmek sureti ile ilk takip dosyası olan ilamsız takip dosyası üzerinden icra emri göndererek veya muhtıra tebliğ ettirerek ilamdan kaynaklanan tüm alacaklarına kavuşma imkanı bulunmaktadır. Buna rağmen yeni bir takip açılması yukarıda yer verilen yasal düzenlemeye bağlanmış usul ekonomisi ilkesine ters düştüğü gibi davetin ve hesaplamanın tek dosya üzerinden yapılabilme imkanı bulunduğu halde yeni dosyalara açılması ve her dosyanın değişik şikayetlere konu edilebilmesi nedeniyle iş yoğunluğuna da neden olmaktadır. Bu nedenledir ki, itirazın iptali ilamından kaynaklanan alacak kalemlerinin ayrı bir takibe konu edilebileceği yönündeki içtihadımızdan dönülme gereği hasıl olmuştur. O halde Mahkemece şikayetin kabulüne takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 13.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İtirazın İptali Yetkili Mahkeme hamburabi42 Meslektaşların Soruları 6 12-10-2010 12:43
Alacak davası ve muvazaalı tapu devrinin iptali... Av.Özlem KALAY Meslektaşların Soruları 6 18-12-2006 13:44
İtirazın iptali davasında yetki attorneytalay Meslektaşların Soruları 7 30-09-2006 15:23
Bakiye ilam harçları kimlerden alınmalıdır? Nusret Hukuk Sohbetleri 4 26-09-2006 00:35
İtirazın İptali Davası Hammerfall Meslektaşların Soruları 3 20-06-2006 08:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04105306 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.