Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Karışık Bir İstihkak Davası

Yanıt
Old 30-12-2006, 23:18   #1
KIRLANGIÇ

 
Varsayılan Karışık Bir İstihkak Davası

Şirkete ait menkul mallar alacaklı tarafından haczedilmiş.Sonra alacaklı haczedilen menkul mallarla ilgili istihkak davası açıyor.Dava devam ederken haciz tarihinden itibaren 1 yıl içinde satış istenmiyor.Satış istenmediği için menkul mallar üzerindeki haciz düşer mi.Bu durumda menkuller ile ilgili istihkak davasının akıbeti ne olur
Old 30-12-2006, 23:49   #3
KIRLANGIÇ

 
Varsayılan Dava devam eder mi

Sayın Süleyman bey hacizli mallar üzerinde dava devam eder mi
Old 30-12-2006, 23:59   #4
ibreti

 
Varsayılan

Sn.Bor;

Alacaklı ya da üçüncü şahıs tarafından açılan istihkak davası satış isteme süresini durdurur.

Saygılarımla...

---------
T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/11804
K. 2004/2077
T. 8.3.2004
• HACZİN KALKMASI ( Alacaklı Tarafından Haczinden İtibaren Bir Yıllık Sürede Taşınır Malın Satışı İstenmezse Haczin Düşeceği - Bir Yıllık Satış Süresinde Açılan İstihkak Davasının Satış İsteme Süresini Durduracağı )
• SATIŞ İSTEME SÜRESİ ( Alacaklının Haczedilen Taşınır Malın Satışını Hacizden İtibaren Bir Yıl İçihde İstemek Zorunda Olduğu - Alacaklı ile Borçlu Arasında Taksit Sözleşmesinin Varlığı Halinde Satış Süresinin İşlemeyeceği )
• İSTİHKAK DAVASI ( Haczedilen Taşınır Mal Hakkında İstihkak Davası Açılmış Olması Satış İsteme Süresini Durduracağı - Haczedilen Taşınır Malın Hacizden İtibaren Bir Yıllk Sürede Satışının İstenmesi Gereği )
2004/m.97, 110, 106, 111
ÖZET :Uyuşmazlık 3.kişinin hacizden kaynaklanan istihkak davasına ilişkindir. Kural olarak, alacaklı haczedilen taşınır malın satışını hacizden itibaren bir yıl içinde istemek zorundadır. ( İİK.md.106 ) aksi halde mal üzerindeki haciz kendiliğinden kalkar ( İİK.md.110 ) Ne var ki, haczedilen mal hakkında istihkak davası açılır ( İİK.md.97/8 ) veya alacaklı ile borçlu arasında borcun taksitle ödenmesi konusunda bir sözleşme yapılırsa ( İİK.md.111 ) Yasa'da öngörülen satış isteme süresi işlemez.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davacı 3.kişi vekili tarafından istenmiş, merciice ilamında belirtildiği şekilde konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Uyuşmazlık 3.kişinin hacizden kaynaklanan istihkak davasına ilişkindir.

İcra Mahkemesince haczin uygulandığı 28.8.2002 tarihinden itibaren bir yıl içinde alacaklı yanca satış isteminde bulunulmadığı ve dolayısıyla haczin kalkmış olduğu gerekçesiyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir.

Kural olarak, alacaklı haczedilen taşınır malın satışını hacizden itibaren bir yıl içinde istemek zorundadır. ( İİK.md.106 ) aksi halde mal üzerindeki haciz kendiliğinden kalkar ( İİK.md.110 ) Ne var ki, haczedilen mal hakkında istihkak davası açılır ( İİK.md.97/8 ) veya alacaklı ile borçlu arasında borcun taksitle ödenmesi konusunda bir sözleşme yapılırsa ( İİK.md.111 ) Yasa'da öngörülen satış isteme süresi işlemez.

Somut olayda, 28.8.2002 tarihinde mal haczedilmiş, bir yıllık satış isteme süresi dolmadan 2.9.2002 tarihinde dava açılmıştır. Dava açılınca satış isteme süresi durduğundan mal üzerindeki haciz kalkmamıştır.

Bu durumda, davanın esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden 3.kişiye iadesine 8.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-01-2007, 14:09   #5
Av.Duran Küçüköner

 
Varsayılan

istihkak davası yukarıda belirtilen kararda da görüleceği üzere satış isteme süresini durdurur. İstihkak davasını alacaklı açtığına göre ise İİK 99.maddesi uyarınca haciz yapılmış demektir.
İİK 99."Haczedilen şey borçlunun elinde olmayıpta üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa icra memuru o şahıs aleyhine icra mahkemesine müracaat için alacaklıya yedi gün mühlet verir. Bu mühlet içinde icra hakimliğine dava ikame edilmezse üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılır."
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Haciz Esnasında İstihkak İddiası Desarac Meslektaşların Soruları 11 24-04-2010 18:27
Eda davası -bozma- davanın konusuz kalması-ıslah -tespit davası seyyah7272 Meslektaşların Soruları 2 27-05-2006 18:42
istirdat davası zlm Meslektaşların Soruları 2 21-05-2006 17:55
nafaka davası kadir Hukuk Soruları Arşivi 2 12-02-2002 00:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03873706 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.