Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Boşanma Kararindan Sonra Koca Kendisine Ait Evden Eski Eşini Zorla Atabilir Mi?

Yanıt
Old 12-10-2006, 10:34   #1
av.suleyman

 
Varsayılan Boşanma Kararindan Sonra Koca Kendisine Ait Evden Eski Eşini Zorla Atabilir Mi?

Bir işim dolayısıyla karakola Polis karakoluna uğramıştım. Orada bir olaya şahit oldum. Bir kadın gelmiş polislerden yardım istiyordu. Olay şu: eşiyle boşanmışlar(karar kesinleşmiş) Ama kadın hala tapuda kocasına ait dairede çocuklarıyla birilkte oturmaya devam ediyorken bir akşam evsahibi eski koca gelip evin kapısını kırarak eski eşini ve çocuklarını kollarından tuttuğu gibi dışarı sokağa atmış. Bunu yapabilir mi? darp olayı yok. Polis memurunu nasıl davranması gerekir. Kadın ne yapabilir.?
teşekküler....
Old 12-10-2006, 12:05   #2
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Sayın Av.Süleyman,

Olayda ihkak-ı hak suçu vardır, kadının şikayetçi ise polisin işlem yapması gerekir. Nas-ı ızrar suçu aklıma geliyor ancak bunun şartlarına bakmak lazım. Bu suç zilyede karşı işlenebilir mi? Suçu malik işleyebilir mi?


Mevcut halde kadına karşı men-i müdahale davası açılarak bu dava sonunda alınacak karara göre tahliyenin sağlanması gereklidir. Aksi halde gidip "Bu benim dairem, kapıyı da kırarım, sizi de sokağa atarım" düşüncesi ve buna uyan fiiler hukuka aykırı ve suçtur. Cezai işlem yapılmalıdır. Madem bu işler böyle dönüyor; o zaman kiralayanlar kiracıları çıkarmak için neden bu kadar çaba harcıyor değil mi? Tamam burada kira ilişkisi yok ama kıyasen aynı mantığın uygulanmasına engel bir hal de yok. Zilyedlik, kamu ve hukuk düzeninin korunması, istikrarın sağlanması için yeri geldiğinde mülkiyet hakkına karşın bile korunmaktadır, diye hatırlıyorum eşya hukukundan.

Kadının men-i müdahale yoluyla elde edilecek karara kadar oturabilmesi gerekirdi. Ancak onun durumu da (evde oturmaya devam etmesi) herhangi bir hakka dayanmadığından yani korunsa bile zilyedliği de iyi niyetli bulunmadığından bence hukuki haklarından ziyade cezai yaptırımlar konusunda hareket edilmelidir.

Saygılarımla.
Old 12-10-2006, 12:20   #3
medenikal

 
Varsayılan

tapu adamın üstüne diye kapıyı kırıp kendiliğinden hak alma suçunu işlemek olmaz;

bay eş boşanma davası sürecinde ev de oturmuyorsa; bu mahkemece karara bağlanmış olabilir;

bu durumda konut dokunulmazlığını ihlal suçu da düşünülmelidir;

ama adam normal olarak eve girip çıkıyorsa ve anahtarı da varsa suç oluşmaz kanaatindeyim;

boşanma nedeniyle aralarında gerginlik olmuş ve adam evi terketmiş ve boşanma sonuçunda ise bay eş tekmeyi vurup girmişse bu halde kanut dokunulmazlığını ihlal söz konusu olmalıdır; kapıya tekmeyi vurduğuna göre demek ki anahtar da değiştirilmiş; yani bay eş içeri girmesin diye ; bayan eş ve çocukların da iradesi bu ise;

yani içeriye olurumuz olmadan giremezsin iradesi var ise; suç oluşur kanaatindeyim;

yada aksi görüş olarak aile işidir karışmayalım da diyebilirsiniz.V e yukardaki suçların oluşmadığı kanaatinde de olabilirsiniz;

bu hangi gözle baktığınıza bağlıdır.

IV. Aile konutu ve ev eşyası
1. İptal veya boşanma hâlinde
MADDE 254.- Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi hâlinde, ailenin ortak kullanımına özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta kalmaya ve ev eşyasını kullanmaya hangisinin devam edeceği konusunda eşler anlaşabilirler. Konutta kalma hakkını elde eden eş, bu hakkın tapu kütüğüne şerh edilmesini isteyebilir.
Eşlerin aile konutunda kimin kalmaya ve ev eşyasını kimin kullanmaya devam edeceği konusunda anlaşamamaları hâlinde, hakkaniyet gerektiriyorsa hâkim, olayın özelliklerini, eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarını ve varsa çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu hakka hangisinin sahip olacağına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re'sen karar verir; bu kararında kalma ve kullanma süresini belirleyerek tapu kütüğüne şerhi için tapu memurluğuna bildirir.
Hâkim aksine karar vermedikçe hak, belirlenen sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Ancak, bu süre sona ermeden yararlanan tarafın durumunda değişiklik olması hâlinde, diğer taraf hâkimden, kararın gözden geçirilmesini isteyebilir.
Eşler konutta kira ile oturuyorlarsa hâkim, gerektiğinde konutta kiracı sıfatı taşımayan eşin kalmasına karar verebilir. Bu durumda, kiralayanın sözleşmeden doğan haklarını güvenceye almak için gerekli düzenleme yapılmasına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re'sen karar verilir.
Old 12-10-2006, 12:38   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Selamlar,

Yeni TCK'da başlı başına "ihkak-ı hak" suçu düzenlenmemiştir. Bazı suçların (Örneğin yağma) içinde yer almaktadır.Nas-ı ızrar suçu da oluşmaz. Çünkü bu suçun oluşması için "başkasının mülkiyetindaki mala" karşı işlenmiş olmalıdır. Burada mülkiyet kocadadır.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçu işlenmiştir. TCK 116/4 göre Hem "cebir ve tehdit" hem de "gece vakti" işlendiği için cezası 1-3 yıldır.

Hukuk davası bakımından ise, kadının "sözlü kira akdim var" yolundaki savunması karşısında; kocanın dava açması gerekecektir.Polisin söyleyeceği şey de "git hakkını mahkemede ara" şeklinde olacaktır.

Saygılarımla
Old 12-10-2006, 12:41   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Ben mesajımı henüz yazarken, Sayın Taslak yazıp yayınlamış bile...Konut dokunulmazlığını ihlal ile ilgili açıklama mükerrer olmuş.Kusura bakmayın.

Saygılarımla
Old 12-10-2006, 13:28   #6
medenikal

 
Varsayılan

sayın ergin;

şimdi bu adam yani koca;

büyük oranda kadının kap kacağını vesair eşyasını da kapıdan fırlatmıştır;

sonuçta kadının malına zarar vermiştir;

o halde nazı ısrar oluşmuş diyebiliriz

bizim ihkakı hak suçu ortada yok ; bu ceza kanununun eksikliği;

yağmaya sokulmuş ama tam oturmamış,ayrı düzenlenmesi lazım dı, zorlama ile bir takım suçlara eklenmiş
Old 12-10-2006, 13:41   #7
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Yukarıdaki cevabımı açıklamalar doğrultusunda tavzih ediyorum. İhkak-ı hak suçu konusunda şaşkınım, konut dokunulmazlığının niye aklıma gelmediğini bilmiyorum.

Sayın üstadlara teşekkürler.
Old 12-10-2006, 14:46   #8
av.suleyman

 
Varsayılan öncelikle cevaplar için teşekkürler

Benimde aklıma gelen şeyler bunlardı. Yalnız benim şahit olduğum olayda, kadının dışarı atılmış olmasının ertesi günü idi. Polis de kadına şu cevabı verdi: Hanımefendi haklısın ama artık evden çıkmışsın yapacak bişey yok. darp varsa biz işlem yaparız. Yoksa Biz ne yapalım dediler.
Bende burası patagonya mı kardeşim biz kiracıları çıkaramıyoruz. Kaldı ki bu kadın her nekadar şu anda haksız sebeple orada işgalci olsa bile Girişi haklı sebeple idi. ......
kadın söylene söylene gitti. "ben 25 senemi verdim karşılığı bu mu olmalı idi........."
velhasıl dram..
Herkese selamlar....
Old 05-02-2008, 09:18   #9
iussy

 
Varsayılan

Merhabalar,

Bu durumda, boşanmış (kesinleşmiş)bir çiftin varlığı halinde, taşınmaz kadına ait ise, ancak içerisinde koca oturuyorsa ve ne kira ödüyor ne de kadını eve sokuyorsa, açılması gereken dava müdahalenin men-i mi olacaktır?

Burada da, konut dokunulmazlığının ihlalinden bahsedilebilecek midir? Çünkü kocanın anahtarı vardır ancak daha önceki zamanlarda, kadın eve girmek ve bazı eşyalarına almak istediğinde, buna bazen izin vermiş bazen de engellemiştir. İhlalin devam ettiği düşünülürse, bu durumda, zamanaşımı gibi bir durum söz konusu olacak mıdır?

Şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla.
Old 28-01-2009, 11:45   #10
Hukuka Saygı

 
Varsayılan

Ben de şunu sorayım
Boşanan kadın kocasına ait evden çıkmıyorsa ve evde kendisinden başka kocanın annesi de kalıyorsa, koca sadece boşandığı karısına karşı meni müdahale davası açabilir mi, yoksa kendi annesine karşı da açmak zorunda mıdır, bu durumda boşandığı eşinden ecrimisil isteyebilir mi, isterse annesi de o evi kullandığı için yarım ecri misil mi talep etmesi gerekir?
Old 28-01-2009, 14:34   #11
Av.Kanbalı

 
Varsayılan

Boşanmanın kesinleşmesinden sonra ,kocanın kendisine ait evin kapısını kırarak kadını ve çocuklarını dışarı atmasında, kocaya isnat edilebilecek suç; kadın açısından etkili eylem,çocuklar açısından aile hukukundan doğan sorumluluk ihlali olabilir.Kişi kendisine ait mala zarar verebileceği için mala zarar suçu oluşmaz,kişinin kendisine ait konuta girmesi konut dokunulmazlığı suçunu oluşturmaz.Hakkını zorla alma TCK da tanzim edilmiş olmadığından bu suç zaten düşünülemez.kadın açısından etkili eylem,çocuklar açısından velayet kendisinden alınmış olsa bile aile hukukundan doğan yükümlülük ihlali kapsamında değerlendirilebilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tedbir Nafakasının Verildiği Boşanma İlamının Bozulmasından Sonra hırs Meslektaşların Soruları 14 11-12-2013 09:35
Karı-koca arası ortak malda izale-i şuyu comoka Hukuk Soruları Arşivi 5 16-06-2006 15:35
Aile Mahkemelerinden Sonra Boşanma ozkan Hukuk Soruları Arşivi 3 25-09-2003 16:46
Evden Çıkma Durumu ibrahimavni Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 15:30
Ev sahibim beni evden cikarabilir mi? ates Hukuk Soruları Arşivi 1 12-02-2002 00:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05363607 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.