Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

icra müdürünün işlemini şikayet

Yanıt
Old 21-03-2008, 14:30   #1
av.sgenc

 
Varsayılan icra müdürünün işlemini şikayet

yapılan haciz sonucunda toplam 15000 YTL lik mal haczedilmiş. asıl alacak,masraflar,vekalet ücreti toplamı ise 21000 YTL. İcra müdüründe geri kalan kısım için (6.000YTL) tapu ve trafiğe müzekkere istedik. icra müdürü ise önce malları satın eğer borcu karşılamazsa sonra müzekkereleri göndeririz diyerek talebimizi reddetti. Ancak kıymet tutarının borcumuzu karşılamadığı kesin. İcra müdürünün bu işlemine karşı şikayet yoluna başvurmayı düşünüyorum. sizlerin görüşleri nelerdir. ayrıca bu konuda elinde yargıtay kararı olan varsa paylaşırsa sevinirim.iyi çalışmalar...
Old 21-03-2008, 14:50   #2
avukatzd

 
Varsayılan

bu durumla ilgili olarak defalrca karşılaşmış biri olarak (hiç başvurmamış olmama rağmen) size şikayet yoluna başvurmanızı öneriyorum. ancak 7 günlük süreyi kaçırmamaya dikkat edin. söz konusu icar müdürlerinin beyanıyla ilgili bir kanuni dayanak olduğunu sanmıyorum. aslında icra müdürleri kendileri hakkkında çok fazla şikayet yoluna başvurulmaması hasebiyle kendi kurallarını kendileri yaratmaktadır. çoğu zaman müzekkere cevabı dönmemişse yazmış olduğumuz talepleri bile kabul etmemektedirler. ancak şiakyet neticesinde lehimize bir karar çıkmama ihtimali ve bu nedenle icra müdürünün bundan sonraki taleplerimiz konusunda ne kadar hassas(!) davaranacağı endişesi bizi bu yola başvurmaktan alıkoymaktadır. ama bir gönüllünün buyola başvurması gerekmektedir.
Saygılarımla
--------------------------------------------------------------------------
Old 21-03-2008, 14:54   #3
av.sgenc

 
Varsayılan

ben bu yola başkoydum da acaba bir yargıtay kararı varmıdır diye araştırıyorum. olmasa bile başvuruyu yapacağım.
Old 21-03-2008, 15:04   #4
avukatzd

 
Varsayılan

tam emin olmamakla birlikte bulduğum bu kararın size yol gösterebileceğini düşünüyorum
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
Esas : 2005/23
Karar : 2005/3680
Tarih : 25.02.2005

KARAR METNİ :
YARGITAY İLAMI
Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi şikayetçiler vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK.nun 79 ve 85. maddeleri ifadesinden ortaya çıkan sonuç icra müdürüne haciz uygulaması konusunda bir takdir yetkisi tanınmadığıdır. 85. maddede yalnızca alacaklara yetecek miktarın saptanması konusunda icra müdürüne bir takdir hakkı tanınmaktadır. Bir başka anlatımla, icra müdürüne alacaklının haciz isteminin yerine getirilmesi konusunda takdir yetkisi tanımamıştır. (Hukuk Genel Kurulu 2004/12-2002-196 31.03.2004 tarihli) kararında da benimsendiği gibi.
Somut olayda, gözlendiği gibi icra müdürünün bankadaki borçlu idareye ilişkin paranın devlet malı niteliğinde olduğundan bahisle haczi uygulamaması doğru değil ise de, bu karar alacaklının şikayeti üzerine İcra Mahkemesi önüne gelerek hakim denetiminden geçmiştir. Borçlu DSİ'nin bankadaki paraları devlet malı niteliğinde bulunduğundan (İİK.nun 82/1) İcra Mahkemesince icra müdürü işleminin yerinde olduğuna ait kararı bu gerekçe ile yerinde bulunmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz edilen kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve yasaya uygun mahkeme kararının İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 10.10 YTL onama harcı alındığından mahsubuna bakiye, 1.10 YTL harcın temyiz edenden alınmasına, 25.02.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak : Corpus Arşiv
Saygılarımla
Old 21-03-2008, 15:20   #5
av.sgenc

 
Varsayılan

konuyla doğrudan bir ilgisi yok gibi ama yine de karar için teşekkürler. kolay gelsin iyi çalışmalar
Old 21-03-2008, 22:48   #6
cevdetakcan

 
Varsayılan

İcra İflas Kanunun 85. maddesinde belirtildiği üzere icra memuru, hacze gitmeden önce alacaklının ana para,faiz, Av. vekalet ücreti,Tahsil harcı ve icra masrafları tutarı olan borcun tamamını hesaplaması ve bu miktar kadar borçlunun menkul mallarını haciz etmesi zorunludur. bu hususta Adalet Müfettişlerinin tavsiyeleride mevcuttur. yukarıda belirttiğiniz şekilde icra müdürürünün vermiş olduğu red kararı itiraz halinde mutlak kaldırılır kanaatindeyim.
Old 22-03-2008, 22:36   #7
Executive Director

 
Varsayılan

Sn. Av.sgenç,
Mahkemece şikayetinizin kabul edileceğini düşünüyorum. Ancak süreyi kaçırmayınız. Böyle bir şikayetin süreye tabii olduğunu düşünüyorum. İyi çalışmalar.
Old 22-03-2008, 23:10   #8
Av.Kemal

 
Varsayılan tamamlama haczi

icra if.kanunu hacizle ilgii maddede ,yapılan haciz borcu ve masrafları karşılamaya yetmediği takdirde,icra müdürünün tamamlama haczi yapacağını yazarç
--bu nedenle,icra müdürünün talebi red etmesi,yasa hükmüne aykırıdır.ve bu konudaki şikayet süreye bağlı olmaz.
--her zaman şikayet edebilirsiniz.
--ayrıca yasa maddesini müdüre (göstermek )suretiyle tamamlama haczini yaptırabilirsiniz.
--buna rağmen red olursa ,..şikayet.
başarılar
Old 22-03-2008, 23:21   #9
Executive Director

 
Varsayılan

Sayın Av.Kemal,
Tamamlama hacizlerle ilgili maddede, yapılan haczin değil, yapılan satışın borcu karşılamamasından bahseder o yüzden oraya dayanmak mantıksız olur ancak, hacizle ilgili tüm maddelerde haczin dosya borcunu karşılayacak miktarda yapılması gerektiği sonucu kesindir. Tamamlama haciz satış sonunda geçerlidir ve işlemi yapan icra müdürü arkadaşımızın kararını doğrular...
İcra dairesinin tamamlama hacizleri:
MADDE 139 - Satış tutarı bütün alacakları ödemiye yetmezse icra müdürü kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlar; ancak bu suretle haczolunan mallar üzerinde sonra gelen derecelerin evvelce koydurdukları hacizler varsa bu hacizlerin doğurduğu haklara halel gelmez. Yeniden haczedilen mallar ayrıca sa- tış talebine hacet kalmaksızın ve mümkün olduğu kadar çabuk satılır.
Old 23-03-2008, 00:04   #10
Av.Kemal

 
Varsayılan

haklısınız,
Taşınır ve taşınmaz malların haczi :

Madde 85 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)

Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallariyle taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur.
.....( ve 6.fıkrası)...Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.
---- bu maddenin kesin lafzı gereğince,borca ve masraflara yetecek miktarda haciz yapılması zorunludur.
--aksi halde icra müdürü kendi kıymet takdiri miktarına muhalif kalmış olur,kendi kendini reddetmiş oluyor.
--icra müdürünün talebi red etmesi, yine yasanın amir hükmüne aykırıdır ve süresiz şikayete tabidir.
--bir misal: diyelimki üç günlük süreyi kaçırdınız,yeniden haciz talep edip,şikayet durumu doüğar tabiiki.
saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
icra mahkemesi - şikayet - temyiz - parasal sınır pallanco Meslektaşların Soruları 1 28-04-2011 17:06
tehiri icrada icra müdürünün mehil vesikası vermesinde takdir yetkisi mevcut mudur emelakd Meslektaşların Soruları 8 12-10-2009 15:27
kamu düzenine aykırı haciz işlemini şikayet süreye tabi değildir? advokat34 Meslektaşların Soruları 4 29-01-2009 19:29
Icra Müdürü Işlemini Şikayet av.özgekaya Meslektaşların Soruları 10 16-03-2008 10:56
icra emrinde faiz oranının belirtilmemiş olması-şikayet altiokebru Meslektaşların Soruları 1 06-02-2007 17:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05291605 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.