Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Icra Müdürü Işlemini Şikayet

Yanıt
Old 11-03-2008, 20:46   #1
av.özgekaya

 
Mutsuz Icra Müdürü Işlemini Şikayet

saygılar sunuyorum. alacaklı vekili olarak bir icra dosyasında 3. kişiye sırasıyla 1,2 ve 3. haciz ihbarnamelerini gönderdim. sonradan 1. haciz ihbarnamesine itiraz edildiği ortaya çıktı. icra müdürü tüm hacizleri kaldırmam için talep hazırlamamı söyledi bende öyle yaptım icra müdürüde 1. haciz ihbarnamesine itiraz olduğundan gönderilen haciz ihbarnameleri geçersiz sayılmıştır diye karar verdi. Ancak karşı tarafa gönderdiği haciz kaldırma müzekkeresinde sadece 2. ve 3. haciz ihbarnamelerinin geçersiz olduğunu belirtti. şimdi benim ne yazıkki boş bulunduğum bi andaki yaptığım bu talep nedeniyle, müdürün verdiği karar da ortada. ama karşı tarafa sadece 2 ve 3'ün kalktığını bildiriyor. Zaten bu haciz kaldırma yazılarını da hazırlayan benim. bu durumda benim icra müdürünün işlemini şikayet etsem. hadiseye uygun karar vermemesi nedeniyle 1. haciz ihbarnamesinin geçersiz bi tarafı yok sonuçta. bu yönde bi şikayet ne kadar kabul görür sizce. teşekkürler şimdiden
Old 11-03-2008, 21:24   #2
Av.Hüsnü YILDIRIMER

 
Varsayılan

" sonradan 1. haciz ihbarnamesine itiraz edildiği ortaya çıktı "
" 1. haciz ihbarnamesinin geçersiz bi tarafı yok sonuçta "

Her ikiside sizin sorunuzdan alınan ibareniz. Hangisi doğru?
Old 11-03-2008, 21:44   #3
av.özgekaya

 
Varsayılan

yani ben 1. hacze itiraz olduğunda, 1.haczin geçersiz olduğunu düşünmüyodum ama boş bulundum ve 1,2,3 hepsinin geçersiz sayılmasını talep ettim şimdi ben bu talebimden dönmek istiyorum. umutsuz bi durum galiba...
Old 11-03-2008, 21:57   #4
Av.Kemal

 
Varsayılan

zaten 1.haciz ihbarnamesine itiraz edilmiş,eğer aksini ispatlama durumunuz yoksa,üzülmenize gerek yok.ayrıca yeniden 1.haciz ihbarnamesi göndermeniz mümkündür.
-- eğer başkaca bir menfi durum yoksa ...
başarılar
Old 11-03-2008, 23:37   #5
Executive Director

 
Varsayılan

Sayın Özgekaya;
Birinci Haciz İhbarnamenize itiraz edilmiş, itiraz gözden kaçmış, Yanlış olarak 2. ve 3. Haciz ihbarnameleri çıkartılmıştır. Neticede sıkıntı doğurabilecek bu durum, talebiniz alınmak suretiyle düzeltilmiştir. Ancak bu aşamadan sonra halen ne istediğiniz anlaşılamamaktadır. Sn. Av. Kemal'in de söyledikleri gibi: Şayet istiyorsanız ve hukuki durumun değiştiği iddiasında iseniz, tekrar istediğiniz şahsa veya daha önce birinci haciz ihbarnamesi çıkarttığınız şahsa tekrar birinci haciz ihbarnamesi çıkartılmasını talep edebilirsiniz.
Old 12-03-2008, 00:58   #6
Av.Sever Köz

 
Varsayılan

Sayın Özgekaya,

Siz talebinizde üç haciz ihbarnamesinin de iptalini istemişsiniz. Müzekkere de 2 ve 3 nolu haciz ihbarnamelerinin iptaline ilişkin olduğuna göre icra müdürünün kararının 2 ve 3 nolu haciz ihbarnamelerinin iptaline ilişkin olduğunu düşündürüyor. Dolayısıyla taleplerinizin bir kısmını kabul diğer talebinizi reddetmiş görünüyor. Yapılan işlemden zımni olarak bunu anlıyorum. Zira "1.haciz ihbarnamesine itiraz olduğundan haciz ihbarnameleri geçersizdir" diyen bir karardan anlaşılacak bana göre "diğer" haciz ihbarnameleridir. Birincisine itiraz olduğu için birincinin varlığından şüphe edilmemekte ve diğer haciz ihbarnameleri için talep ve karar gereği hükümsüzlük söz konusudur.

Bu durumda kanımca endişe edecek bir durum söz konusu değildir. İtiraz sonrası işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Saygılarımla
S/K
Old 13-03-2008, 06:46   #7
av.özgekaya

 
Mutsuz

herkese çok teşekkür ederim sayın meslektaşlarım. ama sorun benim 1. haciz ihbarnamesine itiraz nedeniyle 1,2 ve 3'ün geçersiz sayılmasını talep etmemle başladı. Müdür alacaklının talebi üzerine 1. haciz ihbarnamesine itiraz olduğundan 1,2 ve 3'ncü haciz ihbarnamelerinin akacaklı vekilinin isteği üzerine geçesiz sayılmasına diye karar verdi. sonra haciz kaldırma müzekkerelerinde sadece 2 ve 3 kaldırılmıştır yazıldı. karşı tarafa yollandı. Ancak dosya incelendiğinde aslında her üç haczin benim talep ettiğim gibi 1. haciz ihbarnemesine itiraz nedeniyle kaldırıldığı anlaşılabilir. bu durumda ileride herhangi bir şekilde 3. kişi dosyaya para yatırmaya başlarsa diğer alacaklıların karşısında sıram kaybolmuş olacak. çünkü gönderdiğim haciz ihbarnamesinin geçersiz sayılmasını istiyorum. gerçi sonradan yeniden 1. haciz ihbarnamesi gönderdim ama sıram gerilere düşmüştür. şimdi ben ilk açtığım "1. haciz ihbarnamesine itiraz olması nedeniyle gönderilen 1,2 ve3 haciz ihbarnamelerinin geçersiz sayılmasına karar verilmesini talep ederim." şeklimdeki talebimin aslında hadiseye uymadığını, Müdüründe benim bu talebime karşı hadiseye uygun olmayan bir haciz fekki kararı verdiğini, Ama esasen asıl amaçlanan işlemin karşı tarafa gönderilen haciz fekki müzekkrelerinde de olduğu gibi 2 ve3. haciz ihbarnamesinin kaldırılması olduğunu söyleyerek müdürün dosyadaki kararını şikayet etsem. Sizce nasıl olur sayın meslektaşlarım? bence şu yönde olur " Hadiseye uygun olmayan bir Talep açmasaydın, icra müdürü bunu incelemekle sorumlu değil" saygı değer görüşlerinizi bekliyorum. iyi çalışmalar....
Old 14-03-2008, 07:18   #8
av.özgekaya

 
Varsayılan

kimsenin bir fikri yok mu acaba son yazdıklarım hakkında?
Old 15-03-2008, 15:10   #9
Av.Kemal

 
Varsayılan

icra mdr.kararı nedeniyle,1.haciz ihbarınız geçerlidir.endişe etmeyin
Old 15-03-2008, 23:05   #10
Av. İshak Altınöz

 
Varsayılan 2. ve 3. haciz ihbarnameleri yok hükmündedir

1. haciz ihbarnamesine itiraz edilmekle, 2. haciz ihbarnamesini gönderme hakkınız ortadan kalkar. İtiraza rağmen, her nasılsa gönderilen 2. ve 3. haciz ihbarnameleri yok hükmündedir. Süresiz şikayet yoluyla, üçüncü kişi tarafından iptal ettirilebilir. Kaldı ki icra müdürü, kendi işlemini geri alamaz. Siz, aslında yok olan işlemlerin, geçersiz sayılmasını istemişsiniz ve icra müdürü de yok hükmündeki işlemleri, yetkisi olmadığı halde geçersiz saymış. 1. h. ih.'ne yapılan itirazın aksini, icra mahkemesinde ispat ederek, üçüncü kişinin hem cezalandırılmasını, hem de tazminata mahkum edilmesini sağlayabilirsiniz (2004 s. İİK. m. 89). Bu yönde bir Yargıtay kararını sunuyoırum. Saygılar.
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/4671
K. 2005/7900
T. 12.4.2005
• ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ ALACAĞIN HACZİ ( Bankanın Gönderilen Birinci Haciz İhbarnamesine Borçluya Ait Hesabın Kendilerine Rehinli Olduğu ve Rehinden Gelmek Koşuluyla Haczin İşlendiği Şeklinde Verdiği Cevabın İtiraz Niteliğinde Olması - İkinci ve Üçüncü Haciz İhbarnamesi Gönderilemeyeceği )
• BANKANIN BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ ETMESİ ( Borçlunun Bankadaki Hesabının Bankaya Rehinli Olduğu ve Rehinli Alacaktan Sonra Gelmek Koşuluyla Haczin İşlendiğine İlişkin Banka Beyanının İtiraz Niteliğinde Olması - İkinci ve Üçüncü Haciz İhbarnamesi Gönderilemeyeceği )
• REHİNLİ BANKA HESABINDAKİ PARANIN HACZİ İÇİN GÖNDERİLEN İHBARNAME ( Bankanın Rehinden Sonra Gelmek Koşuluyla Haczi İşlediğine İlişkin Beyanının İtiraz Niteliğinde Olması - İkinci ve Üçüncü Haciz İhbarnamesi Gönderilemeyeceği )
2004/m.89
ÖZET : Şikayet eden bankaya gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesine bankaca "borçluya ait yatırım fonunda bulunan tutarlar ilgili firmaya verilen çek karnelerinden doğan sorumluluğumuz nedeniyle bankamız adına rehinlidir. Rehinden sonra gelmek koşuluyla hesaptaki tutarın borç kadar kısmına hacziniz işlenmiştir" şeklinde cevap verildiği tespit edilmiştir. 3. kişi bankanın yukarıda yer verilen açıklamalı beyanı 1. haciz ihbarnamesine itiraz niteliğindedir. Bu durumda, icra müdürlüğünce, adı geçene 2. ve 3. haciz ihbarnameleri gönderilmesi İİK.nun 89. maddesine aykırı olup, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3.kişi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı Kamil Sirkeci vekili tarafından borçlu Gamaş Limited Şirketi hakkında sürdürülen icra takibi sırasında, şikayetçi 3.şahıs Garanti Bankası A.Ş.'ne İİK.nun 89. maddesine göre düzenlenen 1. haciz ihbarnamesi gönderildiği anlaşılmaktadır. Adı geçen tarafından yasal süresinde icra dosyasına sunulan dilekçede, özetle ( ... borçluya ait yatırım fonunda bulunan tutarlar ilgili firmaya verilen çek karnelerinden doğan sorumluluğumuz nedeniyle bankamız adına rehinlidir. Rehinden sonra gelmek koşuluyla hesaptaki tutarın borç kadar kısmına hacziniz işlenmiştir. ) şeklinde cevap verildiği tespit edilmiştir.

3.kişi bankanın yukarıda yer verilen açıklamalı beyanı 1. haciz ihbarnamesine itiraz niteliğindedir. Öteden beri süregelen yerleşik Yargıtay uygulaması bu şekildedir. Bu durumda, icra müdürlüğünce, adı geçene 2. ve 3. haciz ihbarnameleri göndermesi İİK.nun 89. maddesine aykırı olup, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

SONUÇ : 3.kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 12.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 16-03-2008, 10:56   #11
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.özgekaya
ama sorun benim 1. haciz ihbarnamesine itiraz nedeniyle 1,2 ve 3'ün geçersiz sayılmasını talep etmemle başladı. Müdür alacaklının talebi üzerine 1. haciz ihbarnamesine itiraz olduğundan 1,2 ve 3'ncü haciz ihbarnamelerinin akacaklı vekilinin isteği üzerine geçesiz sayılmasına diye karar verdi. sonra haciz kaldırma müzekkerelerinde sadece 2 ve 3 kaldırılmıştır yazıldı. karşı tarafa yollandı. Ancak dosya incelendiğinde aslında her üç haczin benim talep ettiğim gibi 1. haciz ihbarnemesine itiraz nedeniyle kaldırıldığı anlaşılabilir. bu durumda ileride herhangi bir şekilde 3. kişi dosyaya para yatırmaya başlarsa diğer alacaklıların karşısında sıram kaybolmuş olacak................................ "...gönderilen 1,2 ve3 haciz ihbarnamelerinin geçersiz sayılmasına karar verilmesini talep ederim." şeklimdeki talebimin aslında hadiseye uymadığını, Müdüründe benim bu talebime karşı hadiseye uygun olmayan bir haciz fekki kararı verdiğini, Ama esasen asıl amaçlanan işlemin karşı tarafa gönderilen haciz fekki müzekkrelerinde de olduğu gibi 2 ve3. haciz ihbarnamesinin kaldırılması olduğunu söyleyerek müdürün dosyadaki kararını şikayet etsem.


Sorunuzun tüm yanıtlarını kendiniz vermişsiniz, üzgünüm ama yapılacak bir şey yok. Hakimler miktar itibariyle kesin olan kararlar verip de sonradan hata yaptıklarını farkettiklerinde nasıl düzeltemiyorlarsa, biz de taleplerimizin aslında vakaya uygun düşmediğini ileri sürerek hak kaybı doğuran taleplerimizin neticelerinden kurtulamıyoruz. Böyle bir dava kabul edilemez, düşünsenize günün birinde "takipten feragat ettim , ama hadiseye uygun olmadığını farkettim, hadiseye uygun olmayan feragat talebim üzerine dosyanın kaldırılmasına yönelik memurun eylemi de dolayısıyla yanlıştır" vb. taleplerle dava açıldığını. Hukuk düzeni kendi taleplerimizle bağlı olmamızı ve taleplerimizin neticelerini katlanmamızı zorunlu kılıyor.

Ama bu kadar üzülmenize de gerek yok, yalnızca sıra kaybetmişsiniz, ama şikayet edip bir de dava kaybetmeyin

Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
çocuk teslimine karşı çıkan 15 yaşındaki çocuğa icra müdürü zor kullanabilirmi asuman köstek Aile Hukuku Çalışma Grubu 37 11-12-2017 20:17
icra müdürü neden masraf listesini imzalamaz tiyerianri Meslektaşların Soruları 23 25-06-2012 10:16
icra mahkemesi - şikayet - temyiz - parasal sınır pallanco Meslektaşların Soruları 1 28-04-2011 17:06
kamu düzenine aykırı haciz işlemini şikayet süreye tabi değildir? advokat34 Meslektaşların Soruları 4 29-01-2009 19:29
icra emrinde faiz oranının belirtilmemiş olması-şikayet altiokebru Meslektaşların Soruları 1 06-02-2007 17:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05446005 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.