Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

Tasfiye Halindeki Kooperatifler

 
Old 24-02-2005, 21:07   #1
Denizatı

 
İnceleme Tasfiye Halindeki Kooperatifler

bir kooperatifte tasfiyeyi bitirilmek üzere hazırlanmış hiçbir kurum ve yasa bulunmamaktadır.
Yasada tasfiye en kısa zamanda bitirilir sözü yönetim isterse 10 yıldır.Bunun kısa veya uzun olduğunu tayin edecek yetkili veya yasa yoktur.
Old 12-03-2005, 10:54   #2
Denizatı

 
Varsayılan Tescil

tescil işlemleri ciddi bir uygulamadır.Açık ve net olmalı 3.kişilere karşı şüphe uyandırmamalıdır.
Bu yasada böyledir.uygulamada çok farklıdır.
Old 12-03-2005, 10:56   #3
Denizatı

 
Varsayılan Avukata Yetki Verme

tasfiye halinde bir kooperatifte tasfiye memuru ile yönetici aynı kişi ise tek bir vekalet yeterlidir.Hangi konuda kimin yetkili olduğuna kim bakıyor ki.
Old 21-03-2005, 08:13   #4
Denizatı

 
Varsayılan Tas.hal.kooperatifler

yasada tasfiye memuru ve yönetim kurulu görev ve yetkileri ayrı ayrı belirlenmezse,birinin yaptığı veya yapamadığı işin sahibi belli olmazsa,tasfiyenin kademeleri belirlenmezse,sanayi ve ticaret bakanlığı görevini yapmazsa üyeler tasfiye bitecek diye bekler.
Old 21-03-2005, 08:15   #5
Denizatı

 
Varsayılan Avukata yetki verme

herkez avukata yetki verebilir,ancak yetkisi açık ve net olmalıdır.
Verenin kimliği,yasal durumu,O işle ilgili olup olmadığı,Bir kurumu temsil ediyorsa kurumla ilgili yetki durumu ve görevi ile çelişmiyecek şekilde olmalıdır.
Örnek.Tas.Halinde bir koop.Avukata yetki vermişse,Yetkili hem tasfiye memuru hemde yönetim kurulu üyesi ise,bu vekalette yetkiyi hangi nedenle verdiğini açıklamalıdır.
Yönetim kurulu koop.mahkemede temsil edemez.O halde yetkide bu işin tasfiye memurunda olduğu belirtilmelidir.
Tasfiye memuru Bankadan para çekemez.koop.adına beyanname imzalıyamaz.
o halde tasfiye halinde bir koop.avukata yetki veririken,vekaletin dayanak bölümünde tasfiye memuru olduğunu gösteren kaydın olması şarttır.
Old 21-03-2005, 08:19   #6
Denizatı

 
Varsayılan Tescil

Tasfiye halinde bir kooperatifte tasfiye memuru ve yönetici aynı kişi ise tek bir tescil işlemi yeterli olamaz.Yönetim kurulu için ayrı tasfiye memurluğu için ayrı tescil olmalıdır.Biri koop.kanunu 60 md.isne diğeri TTK 222 md.göre tescil edilir.İkisi tek bir tescilde birleşirse kooperatif bazı konularda üstünlük sağlar.Elma ile armut birbirine karışır.Tasfiye ile ilgili işlerde yönetici olarak,yönetim kurulu işlemlerindede tasfiye memuru imzalamış gibi olur.Aslında yönetim kurulu ile tasfiye memuru ayrı kişilerden olmalıdır.Aynı kişilerden olursa tasfiye işlemi bitirilmez.
Old 21-03-2005, 14:30   #7
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

Tasfiye, AŞ. malvarlığının paraya çevrilmesi, alacakların tahsil edilmesi, borçların ödenmesi ve bu arada olumlu bir fark kalmışsa, bunun tasfiye artığı olarak ortaklara dağıtılması ve kooperatif kaydının sicilden silinmesi prosedürüdür.
Tasfiye işlemleri şu ilkeler ışığında yürütülür :
1. Sicil kaydı silininceye kadar, kooperatifin hak ve fiil ehliyeti yani şirket tüzel kişiliği devam eder. Bunun sonucu olarak, kooperatifin hukuki ilişkileri tasfiyeden etkilenmez.
2. Kooperatif organları tasfiye sonrasında varlıklarını sürdürürler, ancak tasfiyenin niteliği gereği yetki ve görevlerinde bazı daralma ve azalmalar görülür .
3. Tasfiye işlemleri özel bir organ tarafından yürütülür. İflas nedeniyle infisah eden şirketlerde tasfiye iflas yönetimince yerine getirilir.
6. Kooperatif faaliyeti kural olarak tasfiye amacı ile sınırlı olarak devam eder.
Tasfiye işlemleri genel olarak tasfiye memurlarınca yürütülür. Tasfiye memurlarının nitelik ve nicelikleri ile ilgili olarak ne KoopK. ne de TTK'nda herhangi bir düzenleme yoktur. Tasfiye işleri tek bir kişiye bırakılabileceği gibi, birden çok tasfiye memuru da seçilebilir.
Tüzel kişiler arasından da seçilebilen tasfiye memurları, esas sözleşme ile ismen veya bir başka şekilde belirlenebileceği gibi, genel kurul kararı ile de seçilebilir. Eğer ana sözleşme ile belirlenmemiş ve GK. da tasfiye memuru seçmemiş ise, tasfiye işleri YK. tarafından yürütülmelidir (TK.m.441/I ; KoopK.m.98). Seçilen tasfiye memurları YK tarafından ticaret siciline tescil edilir (TK.m.441/II ; KoopK.m.98).
Tasfiye memurları nasıl seçilmiş olurlarsa olsunlar, her zaman GK.ca azledilebilirler (TK.m.442/I ; KoopK.m.98). Mahkemece azledilme ise sadece pay sahiplerinin başvurusu üzerine ve haklı sebeplerin varlığı halinde mümkündür. Tasfiye memurlarının ücret almaları asıldır. Yani ana sözleşmede veya genel kurul kararında tasfiye memurlarının ücret almasına ilişkin herhangi bir düzenleme yoksa, bu mutad bir ücret ödeneceği anlamına gelir. Ücret ödenmemesi, ancak bu yönde açık bir düzenlemenin varlığı halinde mümkündür.
Tasfiye memurları öncelikle bir envanter çıkarıp bilanço düzenleyerek GK.un onayına sunar (TK.m.444/I ; KoopK.m.98). Böylece şirketin malvarlığı durumu ve muhtemel satış fiyatlarına göre malvarlığının değeri bulunmuş olur. Görev ve yetkileri tasfiye halinde de devam eden denetçiler, tasfiye memurlarınca hazırlanan bu tasfiye bilançosu ile ilgili olarak hazırlayacakları raporu GK'a sunarlar.
Sonra kooperatif alacaklıları ilan yolu ile alacaklarını bildirmeye çağrılır. kooperatif defter ve belgelerinden alacaklı oldukları anlaşılanlar ve ikametgahı bilinen kişiler taahhütlü mektupla; diğer alacaklılar ise ilan yoluyla alacaklarını bildirmeye davet edilir (TK.m.445/I ; KoopK.m.98). Ayrıca tasfiye memurları, ortakların borçları da dahil olmak üzere tüm kooperatif alacaklarını takip ve tahsil ederler.
Sahipleri bilinen ve herhangi bir ihtilafa konu olmayan muaccel kooperatif borçları ödenir. Müeccel (vadeli) veya ihtilaflı borçları karşılayacak tutarda bir para notere tevdi edilir (TK.m.445/III ; KoopK.m.98). Eğer alacaklılara yeterli güvence verilmiş veya tasfiye bakiyesinin bölüşülmesi alacakların ödenmesinden sonraya ertelenmiş ise tevdi zorunluluğu yoktur. Varlığı kesin olduğu halde sahibi başvurmayan alacakların notere tevdi edilmesi zorunludur (TK.m.445/II ; KoopK.m.98).
Başlanmış işler bitirilir, yürütülmesi gereken günlük işlere devam edilir. Kooperatif borçlarının ödenebilmesi için kooperatif aktifleri tasfiye memurlarınca paraya çevrilir. Yalnız aktifler toptan satılacaksa GK.nın iznini almaları gerekir (TK.m.443/II ; KoopK.m.98).
Borçlar ödendikten sonra tasfiye artığı kalırsa aksi öngörülmedikçe ortaklara dağıtılır. Ancak alacaklılara yapılan çağrıdan bir yıl geçmedikçe tasfiye artığı dağıtılamaz. Bununla birlikte alacaklılara teminat verilmişse mahkeme tasfiye artığının dağıtılmasına karar verebilir.
Tasfiye süresince her yıl sonu bir ara bilançosu, tasfiye bitince de son ve kesin bilanço düzenlenir (TK.m.446/son ; KoopK.m.98). Tasfiye işlemleri tamamlandığında kooperatif sicilden terkin edilir ve tüzel kişiliği böylece sona erer.
Old 03-04-2005, 09:24   #8
Denizatı

 
Varsayılan tasfiye hal.koop.

tasfiye memuru ile üyeler arasında hukuki işlemlerin daha kısa ve basit mahkeme usulüne göre düzenlenir.
Old 16-03-2007, 00:29   #9
Müyesser Saka

 
Varsayılan

Yönetim kurulu üyeleri ile tasfiye memurları aynı kişiler olunca yetki kargaşası oluyor. Tasfiye halindeki yönetim kurulu üyeleri hangi işleri yaparlar belirsiz oluyor o zaman.
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kooperatifler hukuku melekis Meslektaşların Soruları 4 04-02-2011 21:24
Kooperatifler av.yeliz Meslektaşların Soruları 2 20-05-2007 04:47
Tasfiye Halinde Kooperatifler Denizatı Hukuk Soruları Arşivi 0 23-03-2005 11:57
Kooperatifler Den Belge Almak Moonlight-Shadow Hukuk Soruları Arşivi 1 10-09-2004 07:34
Park Halindeki Araca Hasar Verdikten Sonra Kaçtı Aracının Çalındığını Söyledi. coşkun Hukuk Soruları Arşivi 2 06-06-2002 19:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04650092 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.