Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kredi Kartı Borcuna Yapılan İtirazın İptali Davasında Görevli Mahkeme

Yanıt
Old 21-11-2016, 10:51   #1
Kyplz

 
Varsayılan Kredi Kartı Borcuna Yapılan İtirazın İptali Davasında Görevli Mahkeme

Merhaba,

Kredi kartı borçlusu icra takibine itiraz etmiştir. Daha önce defalarca farklı yerlerde açmamıza rağmen karşılıklı görevsizlik kararları da verilmesi üzerine bu konuyu açmış bulunmaktayım. Kredi kartı borçlusunun ettiği itirazın iptali için görevli mahkemesi hangisidir? Son gelişmelerle Asliye hukuk mahkemesi olduğunu okuyorum, işitiyorum fakat Tüketici mahkemelerinin alanına da giriyor görünüyor. Bu konuda bilgisi meslektaşlarımın bilgilerini paylaşmalarını rica ederim.

Saygılar.
Old 21-11-2016, 11:32   #2
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Sayın Kyplz,

6502 Sayılı Yasa'nın 3. maddesinde "tüketici işlemi" tanımlanmış olup buna göre "bankacılık ve benzeri sözleşmeler"e ilişkin kurulan her türlü sözleşme ve işlem tüketici işlemi niteliğindedir.

Aynı Yasada "tüketici" kavramı da tanımlanmış durumdadır. ("Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi")

Taraflardan birisi "tüketici" ise ve kredi kartı hamilliğinden kaynaklanan bir tüketici işlemi var ise görevli mahkeme Tüketici Mahkemeleridir.

Dipnot: Yürürlüğe ilişkin genel kuralları unutmayınız.

Konuya ilişkin bir Yargıtay kararı da aşağıdadır:


Alıntı:
T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/2550 K. 2015/17304 T. 21.12.2015

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda mahkemenin görevsizliği sebebiyle davanın reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili, müvekkili banka ile davalı arasında akdedilen kredi kartı üyelik sözleşmesi gereğince davalıya kredi kartı teslim edildiğini, davalı yanca kullanılan kredi kartından kaynaklı borcun ödenmediğini, hesabın kat edilerek davalı borçluya ihtarname keşide edildiğini, alacağın tahsili için davalı aleyhine girişilen icra takibinin itiraz sonucu durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 44/2. maddesi uyarınca kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamillerine açılacak davalarda tüketici mahkemelerinin görevli olmadığı, davanın 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan sonra açıldığı, anılan Kanun'un 83/2. maddesinde yer alan düzenlemenin 5464 Sayılı Kanun'un 44. maddesinde yer alan bankaların kredi kartı hamilleri aleyhine açacakları davaların genel mahkemelerde görüleceğine dair hükmü yürürlükten kaldırmadığı, buna göre görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliği sebebiyle dilekçenin usulden reddine, süresi içinde talepte bulunulması durumunda dosyanın görevli... Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kredi kartından doğan borcun tahsili için yapılan ilamsız icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

28.5.2014'te yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 3/1- k maddesinde "tüketici", ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak, 3/1-l maddesinde ise “tüketici işlemi”, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem olarak ifade edilmiştir.

Yine anılan Kanun'un 73/1 maddesinde tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara dair davalarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğu, 83/2 maddesinde ise taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olmasının bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanun'un göreve ve yetkiye dair hükümlerinin uygulanmasını engellemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalardan sonra somut olaya dönersek; itirazın iptali davası 29.9.2014 tarihinde açılmıştır.

Dava, kredi kartı üyelik sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda mahkemece, tüketici işlemi niteliğindeki kredi kartı üyelik sözleşmesinden kaynaklanan itirazın iptali davasıyla ilgili olarak dava tarihi itibariyle Tüketici Mahkemesi'nin görevli olduğu gözetilerek işin esasına girilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 21.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
(Kaynak : Kazancı İçtihat Bankası)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kredi Kartı Borcundan Dolayı Menfi Tespit Davasında Görevli Mahkeme stenbol Meslektaşların Soruları 0 03-02-2016 10:08
Taraflardan Biri Tacir İse İtirazın İptali Davasında Hangi Mahkeme Görevli Av. Salim Meslektaşların Soruları 10 18-06-2015 17:32
İtirazın İptali Davasında Görevli Mahkeme Av.N.Savas Meslektaşların Soruları 8 14-08-2011 17:01
Kredi Kartı Borcu- Takibe İtiraz- Görevli Mahkeme altiokebru Meslektaşların Soruları 5 06-02-2007 15:24
Kredi Kartı İle Yapılan Bir Anlaşma İptali!!! Aka Hukuk Soruları Arşivi 0 23-02-2003 13:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05140495 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.