Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

GÜvenİ KÖtÜye Kullanma SuÇu (baŞkasinin Kredİ Karti Kullanimi Sebebİyle)

Yanıt
Old 25-11-2010, 14:28   #1
Nil Şeker

 
Varsayılan GÜvenİ KÖtÜye Kullanma SuÇu (baŞkasinin Kredİ Karti Kullanimi Sebebİyle)

Arkadaşı müvekkilimden bir alış-verişte kullanmak ve iade etmek üzere kredi kartını istemiştir.Müvekkil ürünün bedelinin günü geldiğinde ödenmesi kaydıyla kartı 3.bir kişiyle arkadaşına göndermiştir.

Arkadaşı kartın iadesini çeşitli bahanelerle geçiktirmiştir.10 gün sonra iade etmiştir.Kredi kartı ekstresi geldiğinde müvekkil kartıyla onlarca alış-veriş yapıldığını görmüştür.Bedel toplamı 10.000,00 TL civarındadır.Kartı şehir dışında dahi kullanmıştır.

Bu durum TCK madde 155 de tanımlanan güveni kötüye kullanma suçunu teşkil eder mi?Kredi kartı yasada geçen 'mal' sayılabilir mi?Bu konuda şikayetten sonuç alınabilir mi?

Suç teşkil etmediğini kabul edersek alacak davası için zamanaşımı nedir?Alışverişler 2009 ağustosta gerçekleşmiştir.Müvekkil arkadaşından kaynaklanan borçu bankaya henüz 2 ayönce ödemiştir.Ben zmanaşımına uğramadığını düşünüyorum.Görüşlerini paylaşırsanız sevinirim.

Teşekkür ederim...
Old 25-11-2010, 17:02   #2
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

Bu konuda Türk Ceza Kanunu' nda özel bir hüküm var..Şöyle ki;
Madde 245 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Yapılacak bir suç duyurusunda bu suça istinaden soruşturma açılabilir kanaatindeyim.
Old 26-11-2010, 00:20   #3
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Nil Şeker
Arkadaşı müvekkilimden bir alış-verişte kullanmak ve iade etmek üzere kredi kartını istemiştir.Müvekkil ürünün bedelinin günü geldiğinde ödenmesi kaydıyla kartı 3.bir kişiyle arkadaşına göndermiştir.

Arkadaşı kartın iadesini çeşitli bahanelerle geçiktirmiştir.10 gün sonra iade etmiştir.Kredi kartı ekstresi geldiğinde müvekkil kartıyla onlarca alış-veriş yapıldığını görmüştür.Bedel toplamı 10.000,00 TL civarındadır.Kartı şehir dışında dahi kullanmıştır.

Bu durum TCK madde 155 de tanımlanan güveni kötüye kullanma suçunu teşkil eder mi?Kredi kartı yasada geçen 'mal' sayılabilir mi?Bu konuda şikayetten sonuç alınabilir mi?

Suç teşkil etmediğini kabul edersek alacak davası için zamanaşımı nedir?Alışverişler 2009 ağustosta gerçekleşmiştir.Müvekkil arkadaşından kaynaklanan borçu bankaya henüz 2 ayönce ödemiştir.Ben zmanaşımına uğramadığını düşünüyorum.Görüşlerini paylaşırsanız sevinirim.

Teşekkür ederim...

Değerli meslektaşım, Av.Erkan Şenses'in de belirttiği gibi, TCK.m.245'de yazılı suçtan şikayet sonuç verebilir. Zira, kartı elde bulundurma rıza hilafına olmasa da, belli bir andan sonra "elde tutmayı ve kullanmayı sürdürmenin" rıza hilafına olduğu anlaşılıyor. TCK.m.42 gereği madde 155 uygulanamaz kanaatindeyim. Hukuk davası açısından genel zamanaşımı hükümlerinin (10 yıllık) geçerli olduğunu düşünüyorum. Saygılarımla...
Old 26-11-2010, 10:58   #4
Veli KARATAŞ

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşlarımın yanıtına katılmakla birlikte,şuan buna yakın bir olayın mevcut olduğu dosyamız Asliye Ceza Mahkemesinde görülmektedir.Saygılar....
Old 26-11-2010, 13:05   #5
üye29588

 
Varsayılan

Sayın Şeker bahsetmiş olduğunuz eylem TCK.m.245 anlamında güveni kötüye kullanma suçunu teşkil etmektedir.Nitekim Yargıtayın bu konuya ilişkin olarak bir kararı da mevcuttur:
T.C. YARGITAY
11.Ceza Dairesi

Esas: 2004/1005
Karar: 2005/1153
Karar Tarihi: 16.03.2005

ÖZET : Sanıkların, nakit para çekmek amacıyla şikayetçiden teslim aldıkları kredi kartıyla çektikleri parayı ödememelerinin yanında, aldıkları kartı da iade etmeyip inkar etmek suretiyle güveni kötüye kullanmak suçunun işlendiğinin iddia olunup, mahkemece de kabul edilmesine rağmen kartın iade edilmemesinin yüklenen suçu oluşturup oluşturmayacağının karar yerinde tartışılmaması isabetsizdir.

(765 S. K. m. 491) (5237 S. K. m. 141, 142, 143)

Dava: Güveni kötüye kullanmak suçundan sanıklar a ve b'in yapılan yargılamaları sonunda: Beraatlarına dair BURSA 6. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15.4.2002 gün ve 2000/1447 Esas, 2002/308 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 14.1.2004 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

Karar: Sanıkların, nakit para çekmek amacıyla şikayetçiden teslim aldıkları kredi kartıyla çektikleri parayı ödememelerinin yanında, aldıkları kartı da iade etmeyip inkar etmek suretiyle güveni kötüye kullanmak suçunun işlendiğinin iddia olunup, mahkemece de kabul edilmesine rağmen kartın iade edilmemesinin yüklenen suçu oluşturup oluşturmayacağının karar yerinde tartışılmaması,

Sonuç: Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak CMUK.nun 321 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.3.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


Açmak istediğiniz alacak davasında genel hükümler uyarınca 10 yıllık müruru zaman süresi bulunmaktadır.Hem suç duyurusunda bulunup, hem de aynı zamanda alacak davası da açabilirsiniz.Hangisi daha evvel sonuçlanırsa onu diğerine dayanak yaparsınız.İyi çalışmalar..
Old 26-11-2010, 21:33   #6
Nil Şeker

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Değerli meslektaşım, Av.Erkan Şenses'in de belirttiği gibi, TCK.m.245'de yazılı suçtan şikayet sonuç verebilir. Zira, kartı elde bulundurma rıza hilafına olmasa da, belli bir andan sonra "elde tutmayı ve kullanmayı sürdürmenin" rıza hilafına olduğu anlaşılıyor. TCK.m.42 gereği madde 155 uygulanamaz kanaatindeyim. Hukuk davası açısından genel zamanaşımı hükümlerinin (10 yıllık) geçerli olduğunu düşünüyorum. Saygılarımla...

Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim..
Anladığım kadarıyla takibi şikayete bağlı suçlardan değil..Şayet öyle ise şikayet süresi geçmiş oluyor değil mi?
Old 26-11-2010, 21:42   #7
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Nil Şeker
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim..
Anladığım kadarıyla takibi şikayete bağlı suçlardan değil..Şayet öyle ise şikayet süresi geçmiş oluyor değil mi?

Re'sen soruşturulan suçlardan olduğu için TCK 66' daki zamanaşımına tabi.. Suç duyurusunda bulunmanıza engel bir hal bulunmamaktadır kanısındayım..

Saygılar
Old 26-11-2010, 21:51   #8
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Nil Şeker
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim..
Anladığım kadarıyla takibi şikayete bağlı suçlardan değil..Şayet öyle ise şikayet süresi geçmiş oluyor değil mi?

Değerli meslektaşım, bu suçun soruşturmasına ilişkin olarak şikayet şartı aranmamaktadır; kamu adına takip edilen suçlardandır. Aslında çok kerre şikayet olarak kullandığımız tabir ceza muhakemesi hukukunda teknik olarak "ihbar" yani bir suçu bildirim mahiyetindedir. Her suç gibi genel dava açma zamanaşımı söz konusu olabilecektir. Saygılarımla.
Old 27-11-2010, 11:37   #9
Av. Eyüp KATI

 
Varsayılan

Kanımca güveni kötüye kullanma suçu oluşur. kendi rızası ile verdiği kartın rızasını aşan kısımda kullanılması bu suçu oluşturacağı ve TCK 245 e konu olmayacağını düşünüyorum. zamanaşımı bir ve on yıl ancak suç oluşturduğu açık olması karşısında ceza zamanaşımına tabi olduğunu ve zamanaşımının uygulanacağını düşünüyorum.
Old 21-02-2011, 00:50   #10
iussy

 
Varsayılan

Merhabalar,

Rızası hilafına elinden çıkan kredi kartından harcama yapıldığını öğrenmesi üzerine, müvekkil şikayette bulunmuş ancak sonrasında bankadan gelen bilgi çerçevesinde, kartın bir akraba tarafından çalındığı anlaşılmıştır. Müvekkil bunun üzerine şikayetinden vazgeçtiğini bildirmiştir.

Bu durumda, müvekkil her ne kadar vazgeçtiğini bildirmişse de yeniden müdahil olabilir mi? Ayrıca müvekkil müdahil olsa da olamasa da, kamu davası açılır ve kimliği tespit edilen sanık aleyine cezaya hükmedilebilir mi?

Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Old 21-02-2011, 19:55   #11
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

Öğretide vazgeçmeden vazgeçme olmaz denilmekte.. Re'sen kovuşturulan suçlardan olduğundan şikayet olmasa da suçu öğrenmekle soruşturma açılacak ve davaya dönüşecektir. Ancak sözünü ettiğiniz akraba TCK m. 245'de sayılan şahsi cezasızlık nedeni uygulanabilecek akrabalardan mıdır? Akrabalık derecesi nedir?
Old 22-02-2011, 13:05   #12
iussy

 
Varsayılan

Sayın Şenses,

Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Söz konusu kişi müvekkilimin damadıdır.

İyi çalışmalar.

Saygılarımla.
Old 07-09-2012, 12:12   #13
Nil Şeker

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Veli KARATAŞ
Sayın meslekdaşlarımın yanıtına katılmakla birlikte,şuan buna yakın bir olayın mevcut olduğu dosyamız Asliye Ceza Mahkemesinde görülmektedir.Saygılar....

Merhaba..
Bahsettiğiniz davanın akıbeti hakkında bilgi verebilir misiniz..Bizim dosyada beraat verildi.Hem Savcılıkça hem de tarafımızca temyiz edildi.Beklemedeyiz..
Old 07-09-2016, 09:39   #14
av.gözde şahin

 
Varsayılan acıl yardım

merhabalar aynı olay benım muvekkılım basına gelmıs bulunmakta çalıştıgı işyerinde patronuna guven ılıskısı cercevesınde kredı kartlarını teslım etmıs patronda ıs ıcın bu kartları kullanmıs bır donem ara ara odeme yapmıs lakın suan ıcın kartlara odeme yapmıyor muvekkıl kendı odemıs yaklaşık 30.000 TL lik borç şikayet yoluna gıdecegız ama guvenı kotuye kullanma sucu mu olusan yoksa tck 245 mıdır gorulen davalarınız ne asamada bılgı verırsenız sevınırım ıyı calısmalar
Old 13-10-2016, 08:55   #15
av.gözde şahin

 
Varsayılan

merhabalar söz konusu olaya benzer olayımızda savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi itiraz edeceğiz acaba benzer bir olayda dava açılan müvekkiliniz var mıdır varsa örneğini emsal olması açısından paylaşabilir msiniz
Old 14-10-2016, 22:20   #16
Stj.Av.MustafaVarolGüner

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.gözde şahin
merhabalar söz konusu olaya benzer olayımızda savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi itiraz edeceğiz acaba benzer bir olayda dava açılan müvekkiliniz var mıdır varsa örneğini emsal olması açısından paylaşabilir msiniz
Sayın meslektaşım savcının gerekçesi nedir ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Güveni kötüye kullanma suçu ve şikayet Leather Meslektaşların Soruları 26 08-03-2019 09:26
Görevi Kötüye Kullanma Suçu Ve Resmi Belgede Sahtecilik arzaplı Hukuk Soruları 5 28-08-2009 10:42
Kredİ Karti KurnazliĞi Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 25-12-2006 14:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06653500 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.