Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Noter satışı yapılan aracın haczi

Yanıt
Old 27-01-2009, 16:29   #1
av_mehmet

 
Varsayılan Noter satışı yapılan aracın haczi

Kıymetli meslektaşlarım, yaptığımız bir icra takibinde borçlu, aracını noter satışı ile satın almış ancak trafiğe tescil ettirmemiş.Elimizde noter satış belgesi mevcuttur.Bu durumda noter satışı ile satın alan borçlunun bu aracının haczini ve muhafazasını ne şekilde talep edebiliriz?Yanıt veren meslektaşlarımıza çok teşekkürler.
Old 27-01-2009, 17:03   #2
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2002/1-420

K. 2002/393

T. 15.5.2002

• İSTİHKAK TALEBİ ( Noter Satışının Hacizden Önce Yapılmış Olması Halinde Aracın Satın Alana Ait Olacağı )

• ARABA HACZİ ( Haciz Tarihinden Önce Noter Satışı Yapılmış Arabanın Satın Alana Ait Olması )

• HACİZ TARİHİNDEN ÖNCE NOTER SATIŞININ YAPILMIŞ OLMASI ( Mahcuz Araba İçin İstihkak Talebi )

2004/m.96

ÖZET : Davacı 3. Kişi borçlu ismail kuru adına trafikte kayıtlı aracı 23.12.1999 tarihinde noterde düzenlenen satış senedi ile satın almıştır. Araç 24.12.1999'da 3. Kişi elinde iken fiilen haczedilmiştir. Noter satışı hacizden önce olduğundan 2918 sayılı trafik yasası uyarınca araç mülkiyetinin davacıya ait olduğunun kabulü gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki istihkak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Milas İcra Tetkik Mercii Hakimliğince davanın reddine dair verilen 28.6.2000 gün ve 1999/162 E 2000/172 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 23.11.2000 gün ve 2000/7172 E- 2000/8401 K. sayılı ilamiyle; ( ...Uyuşmazlık 3. kişinin İİK.nun 96 ve onu izleyen maddelerine dayalı istihkak davasına ilişkindir. Davacı 3. kişi borçlu İsmail Kuru adına trafikte kayıtlı aracı 23.12.1999 tarihinde noterde düzenlenen satış senedi ile satın almıştır. Araç 24.12.1999'da 3. kişi elinde iken fiilen haczedilmiştir. Noter satışı hacizden önce olduğundan 2918 sayılı trafik yasası uyarınca araç mülkiyetinin davacıya ait olduğunun kabulü gerekir.
Mahcuz araç üzerindeki başka bir takip sebebiyle konulan hacze gelince; her dava kendi şartları içerisinde değerlendirilmeli ilkesine göre o haczin bu davada 3.kişi aleyhine bir durum yaratması sözkonusu olamaz.
Merciice bu ilke bertaraf edilmek suretiyle bir başka alacaklının haczinin varlığı ve davacının kötüniyeti gerekçe yapılarak davanın kabulü yerine reddi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davacı 3.kişinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA , gerekli temyiz ilam harcı peşin alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 15.5.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Trafik kaydında haciz bulunan aracın noter Satışı mümkün mü? frecans Meslektaşların Soruları 12 11-01-2012 16:08
Mülkiyeti muhafazalı aracın haczi ve satışı Av.Dursun KARACA Meslektaşların Soruları 3 05-04-2010 16:59
noter satışı yapılan aracın tescilinin yapılması johnross Meslektaşların Soruları 4 19-06-2008 12:53
noter satışı yapılan araç üzerine konan haciz şerhi johnross Meslektaşların Soruları 3 17-06-2008 15:31
Amme Alacağı-Aracın Noter Satışı-Haciz Şerhi ad-hoc Meslektaşların Soruları 1 21-05-2007 20:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03540206 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.