Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mbb Davasinda Ceza Verİlmesİne Yer OlmadiĞina Daİr Verİlen Karara KarŞi Kanun Yolu

Yanıt
Old 22-11-2007, 15:00   #1
Av.Mehmet SAVRUN

 
Varsayılan Mbb Davasinda Ceza Verİlmesİne Yer OlmadiĞina Daİr Verİlen Karara KarŞi Kanun Yolu

Mbb davası sonucunda ceza verilmesine yer olmadığına dair verilen karara karşı Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna mı yoksa temyiz kanun yoluna mı başvurmak gerekir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Old 22-11-2007, 15:25   #2
mylassos

 
Varsayılan icra ceza kararları kanun yolu

Sayın Meslekdaşım;

İİK 353 gereğince icra ceza makhemelerinin kararlarına karşı temyiz yolu kapatılmıştır. İtiraz (ağır cezaya) kanun yolunu kullanabilirsiniz. Bu bakımdan ceza kararı veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı arasında fark yoktur.

kolay gelsin
iyi çalışmalar....

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/520

K. 2007/402

T. 1.3.2007

• TAZYİK VE DİSİPLİN HAPSİ KARARI ( İcra Mahkemesinin İtiraza Tabi Kararlarına Karşı Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )

• İCRA MAHKEMESİ KARARI ( İtiraza Tabi Kararlarına Karşı Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )

• AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ ( İcra Mahkemesince Verilen Tazyik ve Disiplin Hapsi Kararlarına Karşı Tefhim veya Tebliğden İtibaren Yedi Gün İçinde Yargı Çevresinde Bulunan Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )

• TAZYİK VE DİSİPLİN HAPSİ KARARI ( İcra Mahkemesince Verilen Tazyik ve Disiplin Hapsi Kararlarına Karşı Tefhim veya Tebliğden İtibaren Yedi Gün İçinde Yargı Çevresinde Bulunan Ağır Ceza Mahkemesine İtiraz Edilebileceği )

2004/m.353

5271/m.268, 271

ÖZET : İcra mahkemesince verilen tazyik ve disiplin hapsi kararlarına karşı tefhim veya tebliğden itibaren yedi gün içinde yargı çevresinde bulunan ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. CMK anlamında itirazın, kural olarak itiraz olunan kararı veren mahkemeye yapılması ve ilk incelemenin kararı veren mahkemece yapılması gerekir. İtirazın incelenmesi sonucu mahkeme kararını düzeltebilir. İtiraz yerinde görülmezse dosyayı itirazı inceleyecek merciye gönderir. İİK'daki usule göre ise, itirazın icra mahkemesince değil ağır ceza mahkemesince incelenmesi gerekir. Başka bir anlatımla, icra mahkemesinin itiraza tabi kararlarına karşı doğrudan ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir.
DAVA : Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık V. hakkında yapılan yargılama sonucunda, takibe konu alacağın günün ekonomik koşulları ve paranın satın alma gücü karşısında bu miktar borcu karşılayacak para veya malın herkesin ev veya üzerinde bulunmasının doğal sayılması gerektiğinden bahisle, 5358 Sayılı Kanunla değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 337/1-son maddesi uyarınca sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair Bağcılar İcra Mahkemesi'nin 13.07.2006 tarihli ve 200611182-1316 sayılı kararına yönelik itiraz üzerine, İtirazın öncelikle hükmü veren mahkemece incelendikten ve itirazla ilgili bir karar verildikten sonra gönderilmesi gerektiğinden bahisle iadesine ilişkin Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.11.2006 tarihli ve 2006/753 müteferrik sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
Dosya kapsamında göre, 2004 Sayılı Kanunun itiraz başlıklı 353. maddesindeki; "İcra mahkemesinin bu bap hükümlerine göre verdiği tazyik ve disiplin kararlarına karşı, tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, yargı çevresinde bulunan ağır ceza mahkemesine itiraz edilebileceği, itiraz üzerine verilen kararın kesin olduğu, İcra mahkemesinin bu bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin uygulanacağı" hükümden de anlaşılacağı üzere, İcra mahkemesince hükmolunan tazyik ve disiplin hapsi kararlarına karşı itiraz olunabileceği, Ceza Muhakemesi Kanunu anlamında itirazın, kural olarak itiraz olunan kararı veren mahkemeye yapılacağı ve ilk incelemenin kararı veren mahkemece yapıldıktan sonra, mahkemenin kararını düzeltebileceği, yerinde görmezse itirazı inceleyecek merde göndereceği, ( CMK. 268/2 ) , İcra ve İflas Kanunu'ndaki usule göre ise, itirazın İcra mahkemesine değil, ağır ceza mahkemesine yapılacağı, bu anlamda Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki sistemden ayrıldığı, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki itiraz kanun yolunun, bir suç muhakemesi sonucunda verilen yargı kararları için olduğu, dolayısıyla sistemin sulh ceza, asliye ceza, ağır ceza mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi olarak belirlendiği,
( CMK'nun 268/3 ) buna karşılık İcra ve İflas Kanunu'nda İcra mahkemesinin itiraza tabi verdiği kararların dar ve teknik anlamda "suç" karşılığı olan bir yaptırım olmadığı cihetle, itirazın konusu hakkında bir karar vermesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemekle kararın 5271 sayılı CMK'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2007 gün ve 1537 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığı'nın 31.01.2007 gün ve K.Y.B. 2007/11371 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
KARAR : Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 25.04.2006 gün, 2006/123 Esas ve 2006/127 Karar sayılı kararında da işaret olunduğu üzere, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5358 Sayılı Yasanın 21. maddesi ile değiştirilen İİK'nun 353. maddesi uyarınca İcra mahkemesinin disiplin ve tazyik hapsine ilişkin kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine itiraz edilebileceği, itiraz üzerine verilen kararların ise kesin olacağı, İcra mahkemesinin bu bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin uygulanacağını içermektedir. Hükümden de anlaşılacağı üzere, İcra mahkemesinden verilen kararlara karşı itiraz ve temyiz yolu İİK' nun 353. maddesinde açık olarak gösterilmiştir. Ancak İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlenmeyen bir konuda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerine başvurulması mümkündür. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere icra mahkemesinin verdiği kararlara karşı itirazın bağlı bulunduğu ağır ceza mahkemesince incelenmesi gerekmektedir.
Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki itiraz kanun yolunun bir suç muhakemesi sonucunda verilen yargı kararlarına ilişkin bulunduğu, buna karşılık İcra ve İflas Kanunu'nda İcra mahkemesinin itiraza tabi verdiği kararların dar ve teknik anlamda "suç" karşılığı olan bir yaptırım olmadığı cihetle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 271/2. maddesi gereğince itirazın konusu hakkında karar vermesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Yargıtay C.Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemine atfen düzenlediği tebliğname bu nedenle yerinde görüldüğünden Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.11.2006 gün ve 2006/753 müteferrik sayılı kararının BOZULMASINA, sair işlemlerin mahallinde ifasına, dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 01.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Old 22-11-2007, 21:15   #3
ali ekmekçi

 
Varsayılan

rğır cezaya itiraz yolundan başka bir yol kalmadı...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi Kararına Karşı Kanun Yolu Defne Elif Meslektaşların Soruları 16 10-11-2010 09:12
Ceza Mahkemesinde Katılma Yolu ile Temyiz Mümkün müdür? muzio Meslektaşların Soruları 8 24-10-2007 11:57
Ceza Davasinda SaniĞin Beraatİ Halİnde SuÇa Konu EŞyanin SaniĞa İadesİ Av.Nursel Meslektaşların Soruları 0 20-06-2007 10:19
Temyiz Kabiliyeti Olmayan Karar İçin Kanun Yolu Var Mı? acan49 Meslektaşların Soruları 2 19-03-2007 16:31
Kabahatler - Kanun Yolu - Anayasa Av.Armağan Konyalı Hukuk Sohbetleri 1 03-09-2006 02:56


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04110909 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.