Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İlamli İcra Emrİ GÖnderİlmesİ Gerekİrken İlamsiz Ödeme Emrİ GÖnderİlmesİ

Yanıt
Old 25-04-2011, 09:32   #1
songemi

 
Varsayılan İlamli İcra Emrİ GÖnderİlmesİ Gerekİrken İlamsiz Ödeme Emrİ GÖnderİlmesİ

Merhaba Sayın Meslektaşlarım.
Bir karardan kaynaklı meslektaşım tarafından vekalet ücreti ve dava masrafları takibe konuyor. Ancak takipte dayanak olarak karar gösterilemesine rağmen ilamlı icra değil ilamsız ödeme emri düzenleniyor. Meslektaşımızın bu konuda daha öncede aynı şekilde takipleri olduğu için mahkemede daha önce verilmiş kararlar var. Takibe tehiri icra talepli temyiz ettiğinize dair derkenar koyanıyorsunuz ilamlı icra olmadığı için icra müdürlüğü mehil vesikası talebinizi reddediyor. İtiraz ettiğinizde haklı talep olduğu için %40 icra inkar tazminatına hükmediliyor. Bu hususta verilmiş karar Yargıtayca da onanmış durumda. Tedbir isteyerek parayı yatırma hususunda da olumlu karar çıkmıyor. Tek yol şikayet etmek kalıyorki bu konuda ne karar verileceği de meçhul. Bu konuda fikri yada elinde bu hususta karar olan varsa paylaşmanızı rica ediyorum. Yarın son günü o nedenle ilginize şimdiden teşekkür ederim.
Old 25-04-2011, 10:04   #2
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan songemi
Merhaba Sayın Meslektaşlarım.
Bir karardan kaynaklı meslektaşım tarafından vekalet ücreti ve dava masrafları takibe konuyor. Ancak takipte dayanak olarak karar gösterilemesine rağmen ilamlı icra değil ilamsız ödeme emri düzenleniyor. Meslektaşımızın bu konuda daha öncede aynı şekilde takipleri olduğu için mahkemede daha önce verilmiş kararlar var. Takibe tehiri icra talepli temyiz ettiğinize dair derkenar koyanıyorsunuz ilamlı icra olmadığı için icra müdürlüğü mehil vesikası talebinizi reddediyor. İtiraz ettiğinizde haklı talep olduğu için %40 icra inkar tazminatına hükmediliyor. Bu hususta verilmiş karar Yargıtayca da onanmış durumda. Tedbir isteyerek parayı yatırma hususunda da olumlu karar çıkmıyor. Tek yol şikayet etmek kalıyorki bu konuda ne karar verileceği de meçhul. Bu konuda fikri yada elinde bu hususta karar olan varsa paylaşmanızı rica ediyorum. Yarın son günü o nedenle ilginize şimdiden teşekkür ederim.


Neye dayanarak şikayet edeceksiniz. İlamdaki vekalet ücreti alacağının ilamsız icra takibi ile istenebileceğini düşünüyorum. Çoğun içinde az da vardır. Alacaklının kendi menfaatine olan ilamlı takipten vazgeçerek, borçlunun lehine kabul edilebilecek ilamsız takip yolunu seçmiş olması, uygulamaya yasal engel bulunduğu anlamına gelmemektedir. Mahkeme vekalet ücretinin ilamsız takibe konu edilmesinde hiçbir beis görmüyorum.
Old 25-04-2011, 10:39   #3
songemi

 
Varsayılan

İ.İ.K 60 ve 32. maddeleri açıktır. Bildiğiniz üzere 60. madde takip talebi üzerine ödeme emrinin icra müdürlğünce düzenleneceğini açıkça belirtmiş, 32. maddede ise takip dayanağının ilam olması halince icra müdürlüğünce icra emri düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Meslektaşımızca takibe dayanak olarak açıkça karar gösterildiğine ve ek olarak dosyaya sunulduğuna göre icra müdürlüğünce icra emri düzenlenmesi gerektiği ortadadır. Kaldı ki bu şekilde takip yapılarak yasal yollara başvurma hakkı bertaraf edilmiş olmaktadır. Benim hukuk etiğime uygun düşmemekte maalesef. Sonuç olarak bu kararın bozulma olasılığı mevcuttur.
Old 25-04-2011, 10:52   #4
sefir_1_

 
Varsayılan

Bence de, olması gerekende sizin dediğiniz gibi Sayın Meslektaşım. Ancak, Yargıtay bir çok kararında aksi yönde karar vermiş. Örneğin;

T.C.
Y A R G I T A Y
Onüçüncü Hukuk Dairesi

E. 1990/1571 K. 1990/6573 T. 22.10.1990

ÖZET : HUMK.nun 443. maddesinde belirtildiği şekilde, "gayrimenkule ve buna
müteallik aynı haklara ve aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümler kat'iyet
kesbetmedikçe icra olunamazlar".

Bir ilam hükmü icra edildikten sonra bozulupta aleyhine icra yapılmış olan
kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kat'i bir ilamla tahakkuk ederse
ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade
olunur.

(1086 s. HUMK. m. 443) (2004 s. İİK. m. 40)

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda,
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen
hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine; dosya
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacılar, davalı aleyhine ikame ettikleri menfi tesbit davasının lehine
sonuçlandığını, 953.750 TL. masraf ve ücreti vekaletin davalıdan alınmasına
karar verildiğini, bunun tahsili için yaptıkları ilamsız takibe davalının
itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile icra inkar tazminatına
hükmedilmesini istemişlerdir.

Davalı, takibe konu alacağı hükme bağlayan mahkeme ilamının henüz
kesinleşmediğini, davacının ilamsız takip yapmasının İcra İflas Yasası
hükümlerine aykırı olduğunu savunmuş, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, takip konusu alacağı hükme bağlayan mahkeme kararı kesinleşmeden
ilamsız takip yolu ile alacağın tahsili yoluna başvurulamayacağı gerekçesiyle
davayı ret etmiştir.

Karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

İzmir Birinci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1987/419 esas, 1988/313 karar
sayılı, 20.4.1988 tarihli kararı içeriğinden davacının 30.000.000 TL. boş bir
senedin davalıya teminat olarak verildiği kabul edilerek borçlu olmadığının
tesbiti ile yargılama giderleri ile avukatlık parasının davalıdan alınmasına
hükmedilmiştir. Bu hüküm kesinleşmeden davacı kararda lehine hükmedilen
avukatlık ücreti ile yargılama giderleri için davalı aleyhine ilamsız takibe
girişmiş, davalı borca itiraz etmiştir. İşbu davada; davacı, davalı borçlunun
itirazının iptalini İİK.nun 67 ve ardından gelen hükümlerine göre
istemektedir. Az yukarıda açıklandığı üzere takip konusu alacağın dayanağı
olan mahkeme hükmünün HUMK.nun 443. maddesinde belirlenen ilamların olmadığı
açıktır. Anılan yasa maddesinde belirtildiği şekilde, ancak gayrimenkule ve
buna müteallik ayni haklara ve aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümler
kat'iyet kesbetmedikçe icra olunamazlar. Hal böyle olunca, mahkeme kararının
temyiz edilmesi icraya tehir etmiyeceği açıktır. Farklı bir anlatımla,
kararın kesinleşmesini bekleme zorunluğunun olmadığı kuşku ve duraksamaya yer
vermeyecek şekilde görülmektedir. Davacı, kendi yararı açısından daha emin ve
üstün olan ilamlı takip yolunu bırakarak ilamsız takip yolu ile alacağının
tahsiline görüşmesinde hiç bir yasal engelin mevcut olmadığını kabul etmek
gerekir. Öte yandan, bir ilam hükmü icra edildikten sonra bozulupta aleyhinde
icra yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kat'i bir ilamla
tahakkuk ederse ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski
haline iade olunacaktır (İİK. m. 40). Konuya bu açıdan bakıldığında, bir
kararın (HUMK. m. 443'deki istisnalar saklı olmak üzere) kesinleşmesini
beklemeden hükmedilen alacak için icra takibine konu yapılabileceği mutlak
olmaktadır. Tüm açıklananların ışığı altında davanın kabulüne, itirazın
iptaline karar verilmelidir. Aksi düşüncelerle davanın reddine karar
verilmesi usule ve yasaya aykırıdır. Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.

S o n u ç : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle (BOZULMASINA)
istek olursa peşin harcın iadesine, 22.10.1990 gününde oybirliğiyle karar
verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ek İcra Emrİ recepbarlas Meslektaşların Soruları 5 06-12-2010 12:24
Sosyal GÜvenlİk Kurumundan Gelen Ödeme Emrİ - Teblİgat Sorunu CASTLE Meslektaşların Soruları 7 11-08-2010 10:26
Ödeme Emrİ GÖnderİlmesİ wellan Meslektaşların Soruları 1 12-09-2009 10:09
itıraz Olunan 13 Örnek Ödeme Emrı Ve Tahlıye İstemı? Heybe Hukuk Meslektaşların Soruları 5 30-07-2008 16:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04578304 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.