Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM), THS Hasta Hakları Çalışma Grubu projesidir. Bu foruma siteye üye olmadan soru gönderilebilir ancak forum sadece hasta haklarına ilişkin konulara açık olup, diğer hukuki soru ve sorunlar alanda yayınlanmaz. [HASDEM Portalı]

Maqdur oldugumu nasıl ispatlayabilirim?..

Konuyu Kilitleyin
Old 07-11-2009, 20:58   #1
AnaStaSya

 
Soru Maqdur oldugumu nasıl ispatlayabilirim?..

mrhb,öncelikle acil cevap bekledigimi belirtmek isteyip hemen konuya gecmek istiyorum.2006 yılında özel bi hastanede ortodonti tedavisine basladım(hayatımın hatası)ve doktorun ödemesinin bitmesinden sonra benim için tam bi iskenceye dönüstü.Randevu günleri yaklastıkca piskolojim alt üst oluyordu.tedaviden ümidi kesmistim zatenn tek istegim bir an önce tedavimi bitirmesiydii daha fazla asagılamalarına dayanadıgım için bitirmesini istedim en dogal hakkım olarak ve bu istegim durumu daha da kötülestirdi zaten tedaviye baslamadan önce dedikleri sonuctan eser yok en azından ruh durumum bozulmasın diye tedaviyi ısrarla kesmek istememe ragmen sürekli tersledimm ve tedavim hakkında en ufak bi acıklama yapılmıyoduu.tedavimin yarıda kalmasının yanı sıra madden ve manen cöktümm..Doktora ve hastaneye tazminat davası acabilirmiyim?..
Old 08-11-2009, 11:19   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Katılımıcı

1-Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir.
(Hasta Hakları Yönetmeliği md.15)

Bu düzenleme hem tedavi amaçlı bir müdahale öncesinde hem de tedavi sürecinde de aynen geçerlidir.Hekim bu süreçte bilgi vermedğinde kusurlu davranmış olacaktır.

2-Hasta tedaviyi reddetme veya durdurma hakkına sahiptir.
Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir.(md.25)

Bu isteğinize rağmen tedaviye devam eden hekim kusurlu sayılacaktır.

3-Hasta hekim ilişkisinde hekim hastayı aşağılayıcı davranışlarda bulunamaz Sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki ilkelere uyulması şarttır:

a) Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her safhasında daima gözönünde bulundurulur.

b) Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.(md.5)

4-Hekim ,modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhis konulması ve tedavi ve bakımın yapılmasından sorumludur.Bu ilkeye aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz.(md.11)

Mesleki özen yükümlülüğüne aykırı davranan hekim kusurlu sayılacaktır.

Sn.Katılımcı olaylınzla ilgili olduğunu düşündüğümüz düzenlemeler yukarıdaki gibidir.
Öncelikle hekim ve hastanenin kusur durumunun incelenebilmesi için hakkında tutulan tıbbi dosyanın tam onaylı bir örnegini ilgili hastaneden almanız ve bu konuda bir Üniversitenin Adli Tıp Anabilim Dalına başvurarak ilgili uzmanın da katılımı ile kusura ilişkin bir bilirkişi görüşü almanız uygun olacaktır.Çıkan sonuca göre hekime ve hastaneye tazminat davası açıp açmama konusunda daha yerinde karar verebileceğinizi düşünüyorum.

Her aşamada bir avukattan hukuki destek almanızı öneriyoruz.
Old 08-11-2009, 21:49   #3
AnaStaSya

 
Varsayılan Maqdur oldugumu nasıl ispatlayabilirim?..

Sayın
habibe yılmaz kayar, ortodonti tedavisi için basvurdugum hastanede herhangi bi dosya acılmadıı.Elimde ödeme makbuzlarından baska bisey yok bu durumda adli tip'a dosya olmadan nasıl basvurabilirmm?..
Old 08-11-2009, 22:40   #4
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.AnaStaSya

Bu durumu kesinleştirmek için ilgili hastane başhekimliğine evrak kayıttan geçirmek kaydı ile bir dilekçe vermenizi Hasta Hakları Yönetmeliği 16.madde gereği hakkınızda tutulması gereken dosyanın onaylı bir örneğinin tarafınıza verilmesini istediğinizi belirtmenizi öneriyoruz.

Böyle bir dosya tutulmamış ise bu kayıtların tutulmasında özensizlik olarak değerlendirilecektir.

Bazı kurumlarda hatalı teshis ve tedavi nedeni ile bu dosyayı vermekten kaçınma eğilimleri gözlenmektedir.
Bu yasa ve yönetmeliğe aykırı bir durumdur.

Sonuç olarak hakikaten bir dosya tutulmamış ise,mevcut ve eksik yapılan tedavinizin durumunu tespit için yine de Adli Tıp Anabilim Dalına yine de başvurabilirsiniz.Eğer dosyanızı kasten size vermemiş iseler Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından yapılacak yazışmayla da bu dosya istenebilir.

Bu raporun alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum.Siz mağdur olduğunuzu düşünüyorsunuz Fakat tarafız bilim insanları da bu konuda sizi destekleyen bir görüş içindeyse bu yasal olanaklara başvurmada kararlılığınızı olumlu etkilenecektir.Mağduriyetin hakikaten olup olmadadığı ve varsa kusur dururmu için bir öncü bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır.

Hukuksal yardım alacağınız hiç bir avukat aynı zamanda mağduriyet konusu olayın uzmanı değildir.Belirtilen yönde bir raporun alınması eğer dava açmaya karar verirseniz sizin iddianıza temel oluşturacaktır.

Aksi halde iddianız doğru olsa bile kanıtlanamızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
Old 09-11-2009, 11:33   #5
av.pınar

 
Varsayılan

Habibe Hanım'ın dediklerine aynen katılmakla birlikte ;

Sayın katılımcının "...dosyam yok..." ifadesi ile kastettiğinin , tedavisinin ayaktan gerçekleştirildiği için fiziskel hasta dosyasının olmadığı zannımca. Uygulamada çoğu özel hastane sadece yatarak tedavi verdiği hastaları için fizksel dosya tutarken ayaktan muayene olan hastalar için hastane otomasyon sisteminde diğital kayıtlar tutmaktadır.

Hastaneye yazılı olarak vereceğiniz dilekçenizle tüm diğital ve fiziksel kayıtlarınızı talep etmenizi tavsiye ederiz.

Her aşamada hukukçudan destek almanız yararınıza olacaktır.
Old 10-11-2009, 20:43   #6
AnaStaSya

 
Varsayılan

Sn.habibe hanım,
Adli tip piskolojik acıdan magduriyetimi belirlemek için ruhsal acıdan muayene yapılması gerektigini belirrti..12/2005 yılında psikiyatri bölümünde ayaktan tedavi görüyodum ve dosyam mevcut.Şimdiki durumu ne boyutta etkiler?..Benim için dezavantaj olabilir mi?..
Old 10-11-2009, 21:19   #7
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Katılımcı

Burada önerdiğimiz Adli Tıp raporu,özensiz tedavi sebebi ile biyolojik ve psikolojik kayıplarınızın tespitine yöneliktir.Aynı zamanda hekimin meslek kurallara uygun davranıp davranmadığının de değerlendirilmesi bu raporla yapılacaktır.

Daha önceden psikiyatride tedavi görmenizin olayla bir ilişkisi yoksa,sizin için bir dezavantaj da değildir.
Old 19-11-2009, 15:26   #8
Konuk

 
Varsayılan aynı durum :(

sayın anastasya ile aynı durumdayım. benim ortodonti tedavimde de problemler var. bir kere iki yılda bitirilecek denilen tedavi 4. yılında ve hala bitmedi...
şikayetlerimi sayıp dökmek istemiyorum. ancak sayın avukatların verdikleri bilgilerden ben şunu anladım: eğer bir bilirkişi yoluyla yapılan yanlışları ispat edemezse hasta, yapacak bir şey yoktur. doğru mu?

sayın avukat hamfendiler, sanırım biz hastalar doktorlara karşı heleki ortodontistlere karşı hukuki olarak pek az hakka sahibiz. çünkü yanlış da olsa süregiden bir tedavinin yanlış ilerlediğini ispatlamak nasıl olacak? önce böyle yapmak lazımdı deyip çıkıyorlar işin içinden. ancak uzman bir heyet gelip yerinde inceleme yapmalı hastayı direk dinlemeliki mesele hasıl olsun. bu da zannediyorum mümkün değil. kaldı ki ortodonti pahalı bir tedavi. bir de mahkemeye verip bir sürü uğraşacaksınız. başka bir doktorda devam etmek fikri daha cazip.
bu noktada acep il sağlık müdürlüğünün ya da meslek odalarının şikayet sebebiyle denetleme gibi bir yetkisi yok mu?
Old 19-11-2009, 20:23   #9
AnaStaSya

 
Varsayılan

Sayın Konuk, haklı oldugunuzu düşünüyosanız bu işin pesini bırakmayın bence.Sizin gibi bende ugrasmak istemedim mahkemeyle ama Av.habibe YILMAZ KAYAR hanım ve av.pınar hanımın degerli bilgilerinden sonra ilk adımı attım ve cok umutluyum.Neler cektiginizi cok iyi anlıyorumm ve sabır diliyorumm...
Old 19-11-2009, 22:38   #10
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Alıntı:
bu noktada acep il sağlık müdürlüğünün ya da meslek odalarının şikayet sebebiyle denetleme gibi bir yetkisi yok mu?

Koşulları varsa meslek ilkelerine aykırılık sebebi ile Tabip Odasına ,denetleme yükümlülüğü sebebi ile Sağlık Müdürlüğüne başvurda bulunabilirsiniz.

Ama ince bir avukata başvurmanız ve hukuksal destek almanızda yarar bulunmaktadır.
Old 24-11-2009, 16:23   #11
Konuk

 
Varsayılan

sayın anastasya teşekkür ederim. ben de kendimce bazı adımlar atmaya çalışıyorum. gelişmeleri burada yayınlayarak olası başka mağdurlara da yardım etmiş olalım.
Old 19-01-2010, 21:17   #12
AnaStaSya

 
Soru

Sayın,Av.Habibe YILMAZ KAYAR yapılan tedavinin kusurlu olup olmadıgının tespiti için gereken belgelerin dilekce ile istenilmesine ragmen hastanenin 15 günlük cevap hakkını doldurup hiç bi sekilde bilgi vermemesi olayın gidisatını sekteye ugratması suc teskil eder mi?..
Old 21-01-2010, 21:32   #13
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.AnaStaSya

Hastane hasta dosyasının onaylı bir örneğini talep üzerine size vermek zorundadır.BU yükümlülüğüne uymaması sebebi ile

1-Hastanenin hasta hakları birimine

2-Sağlık Müdürlüğüne şikayet edebilir ve ilgililer hakkında işlem yapılmasını isteyebilirsiniz.
Konuyu Kilitleyin


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tasfiye şirketin markası nasıl hükümsüz sayılabilir?veya nasıl iptal ettirilir? Av.Bilgin Elial Meslektaşların Soruları 2 08-04-2009 22:11
nasıl ispatlayabilirim???????? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 13-02-2009 09:17
Boşanma davasında kocamın dövdüğünü nasıl ispatlayabilirim pınar Hukuk Soruları 4 15-03-2007 14:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03394890 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.