Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bankanın sınırlı ehliyetliye kredi kullandırması - tazminat davası

Yanıt
Old 28-03-2019, 01:35   #1
Av. Ayşe Yasemin

 
Varsayılan Bankanın sınırlı ehliyetliye kredi kullandırması - tazminat davası

Merhabalar. Bankaların sınırlı ehliyetliye yasal danışmanının izni ve işleme katılımı olmadan kredi kullandırması, sonrasında yasal danışmanın krediden haberdar olması üzerine onayının olmadığı şeklinde ihtar çekmemiz üzerine;

Kredi sözleşmesinin iptal edilmesi gerektiği, ancak sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince ana paradan sınırlı ehliyetlinin sorumlu olunduğu kanaatiyle birlikte;

Somut olayda sınırlı ehliyetli kredi çekerken yanında dolandırıcı 3. kişinin bulunması, kişinin zihinsel engelinin gözle görülecek şekilde açık olması, öyle ki kendini ifade edemiyor, okuma yazma dahi bilmiyor oluşu vs., kuvvetle muhtemel dolandırıcı şahsın yönlendirmesiyle kendini ifade etmesi hususları değerlendirildiğinde; bu noktada bankanın basiretli bir tacir gibi davranması gerekliliği, obj özen yükümlülüğü nedenlerine dayanarak tazminat davası açmamız sonucunda olumlu sonuç alma ihtimalimiz nedir? Bunlar ve öngöremediğim sair hususlarda görüşlerinizi bekliyorum.

Not: Dolandırıcı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa hakkında suç duyurusunda bulunacağız ancak tahsil imkanı nedeniyle bankanın da sorumluluğuna gitmek istiyorum. Zira aile epey mağdur olmuş durumda. Aynı gün içinde 6 bankadan kredi çekilmiş.
Old 28-03-2019, 11:50   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Merhaba sayın meslektaşım

1." Dolandırıcı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa.."
ile
kısıtlının
ilişkisi ? (sokaktaki adam mı? Bir yakın, bir akraba mı?)
nasıl bir araya geldikleri?
işlemlerde (örneğin kefil sıfatıyla) imzasının olup olmadığı?

2."..Aynı gün içinde 6 bankadan kredi çekilmiş..."

Kısıtlının yaşam alanı neresi, ki yokluğu hemen fark edil(e)miyor ?

3.VESAYETİ GEREKTİREN HALLER (TMK.m.404 vd.)

Kahve molası..
Old 28-03-2019, 14:29   #3
Av. Ayşe Yasemin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Merhaba sayın meslektaşım

1." Dolandırıcı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa.."
ile
kısıtlının
ilişkisi ? (sokaktaki adam mı? Bir yakın, bir akraba mı?)
nasıl bir araya geldikleri?
işlemlerde (örneğin kefil sıfatıyla) imzasının olup olmadığı?

2."..Aynı gün içinde 6 bankadan kredi çekilmiş..."

Kısıtlının yaşam alanı neresi, ki yokluğu hemen fark edil(e)miyor ?

3.VESAYETİ GEREKTİREN HALLER (TMK.m.404 vd.)

Kahve molası..


1- sınırlı ehliyetli bu noktada bize sağlıklı ve kesin bilgiler vermiyor ancak; kendisini evlendirme vaadi ile kandırdığını ve kredi sonucu elde edilen paraları kendisinin aldığını, kredi kartlarını kendisinin kullandığını, hatta öyle ki hesaplardan/kredilerden birinin istanbul'da açıldığını biliyoruz. Kişinin kefil sıfatıyla imzası yok. Sadece kredi çekerken yanında bulunmuş, bir ihtimal cümleler ezberletilip banka kapısında beklenmiştir ancak bu çok düşük ihtimal. beraber işlem yapıldığı düşüncesindeyiz. Suç duyurusu sonucu aydınlanacak umarız bu durum. Bu noktada da durumun bankaca irdelenmesi-araştırılması gerektiği düşüncesindeyim. Zira çelişkili bir durum.

2- sınırlı ehliyetli ailesi ile birlikte yaşıyor. yasal danışman sıfatına sahip kişi de babası. sınırlı ehliyetli özel bir şirkette engelli kadrosunda çalışıyor ancak iş giriş çıkış izin durumları esnek. bu esneklikten faydalanılmış.

3- somut olayda kısıtlamayı gerektirecek ölçü ve yoğunluk olmadığından kişiye mali konularda yasal danışman atanmasına karar verilmiş. bu karar muhtarlıkta ilan edilmiş ancak, bankalar kendilerine bir bildirim olmadığını, kararı banka banka dolaşıp bildirmeleri "gerektiği" bilgisini vermiş yasal danışmana. oysa ben bu görüşte değilim. sistemlerinde artık bu hususları görebilecekleri bir altyapının olduğunu ancak o dönemde olmadığını söylüyorlar ise de kredi kullandırırken kişinin ehliyetini araştırmakla mesuller.
Old 28-03-2019, 15:00   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için-2

Yasal danışmanlık

TMK.m.429.-
Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır:

1. Dava açma ve sulh olma,

2. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması,

3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi,

4. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri,

5. Ödünç verme ve alma,

6. Ana parayı alma,

7. Bağışlama,

8. Kambiyo taahhüdü altına girme,

9. Kefil olma.

Aynı koşullar altında bir kimsenin malvarlığını yönetme yetkisi, gelirlerinde dilediği gibi tasarruf hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir.

5411 s. Bankacılık Kanunu
Müşteri hakları

MADDE 76.-
Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür.
Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Talepleri halinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği de müşterilere verilir.
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgari hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
Bankaların,
kimliklerini ve vergi numaralarını belgelemeyen müşterileri adına mevduat, katılım fonu, kredi ve her ne ad altında olursa olsun hesap açmaları, sözleşme düzenlemeleri, havale ve kambiyo hizmetleri ile diğer bankacılık ve mali hizmetleri vermeleri yasaktır.

Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca düzenlenir. Bu fıkra hükmüne ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında 2.4.1998 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünün uygulanması bu Kanunun kovuşturma usulü hükümlerine tabi değildir.

Mola
Old 28-03-2019, 15:04   #5
Av. Ayşe Yasemin

 
İyi

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Yasal danışmanlık

TMK.m.429.-
Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır:

1. Dava açma ve sulh olma,

2. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni hak kurulması,

3. Kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi,

4. Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri,

5. Ödünç verme ve alma,

6. Ana parayı alma,

7. Bağışlama,

8. Kambiyo taahhüdü altına girme,

9. Kefil olma.

Aynı koşullar altında bir kimsenin malvarlığını yönetme yetkisi, gelirlerinde dilediği gibi tasarruf hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir.

5411 s. Bankacılık Kanunu
Müşteri hakları

MADDE 76.-
Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür.
Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Talepleri halinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği de müşterilere verilir.
Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgari hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
Bankaların,
kimliklerini ve vergi numaralarını belgelemeyen müşterileri adına mevduat, katılım fonu, kredi ve her ne ad altında olursa olsun hesap açmaları, sözleşme düzenlemeleri, havale ve kambiyo hizmetleri ile diğer bankacılık ve mali hizmetleri vermeleri yasaktır.

Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca düzenlenir. Bu fıkra hükmüne ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında 2.4.1998 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünün uygulanması bu Kanunun kovuşturma usulü hükümlerine tabi değildir.

Mola

peki yorumunuz nedir?
Old 28-03-2019, 15:23   #6
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak çabası

Alıntı:
yasal danışman atanmasına karar verilmiş. bu karar muhtarlıkta ilan edilmiş

Usul
TMK.m.431
.- Vasinin atanması usulüne ilişkin kurallar, kayyım ve yasal danışmanın atanmasında da uygulanır.
Kayyım veya yasal danışman atanmasına ilişkin karar, ancak vesayet makamının gerekli görmesi halinde ilan olunur.


Alıntı:
peki yorumunuz nedir?

Yorum için... biraz daha çalışmalıyız
Old 28-03-2019, 17:11   #7
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Yargıtay

"...Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı M.K.'ya bu sözleşmenin imzalanmasından önce, 21.04.2011 tarihli mahkeme kararı ile yasal danışman atanmış olması karşısında, anılan sözleşmenin geçerli olup olmadığı, dolayısıyla verilen peşinatın iadesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

MK.'nın 429. maddesi uyarınca, kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye, maddede belirtilen işlerde görüşü alınmak üzere bir yasal danışman atanır.

Yasal danışman vasi gibi genel yetkili bir yasal temsilci olmadığı gibi kayyım gibi özel bir vekil de değildir.

Kayyım atanan kişi medeni haklarını kullanma ehliyetini koruduğu halde,

yasal danışman atanan kişi bu ehliyetini kısmen kaybeder. Bu kişiler kendilerine danışman atanan konularda yasal danışmanın oyunu almadan medeni haklarını kullanamaz. Aksi halde, yani yasal danışmanın oyu alınmaz veya yapılan işleme yasal danışmanca icazet verilmezse, yaptıkları işlemler kendilerini bağlamaz.

Ayrıca anılan maddede yazılı işler sınırlı sayı ilkesine göre sayılmış olup, yasal danışmanın oyunun alınması gereken bu işlerin yorum yoluyla değiştirilmesi veya genişletilmesi de mümkün değildir...."

11.HD. E. 2013/15050, K. 2014/16358, T. 23.10.2014
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-2013-15050.htm&kw=`E.2013/15050`+`K.2014/16358`#fm

Mola..
Old 29-03-2019, 05:12   #8
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Soru

Alıntı:
...somut olayda kısıtlamayı gerektirecek ölçü ve yoğunluk olmadığından kişiye mali konularda yasal danışman atanmasına karar verilmiş.

Alıntı:
"..Aynı gün içinde 6 bankadan kredi çekilmiş..."

Bankalarla yapılmış olan Kredi Sözleşmeleri, TMK.m.429 kapsamında, yasal danışmanın görüşünün alınmasını gerektiren işlemlerden midir?

NOT: Maddede yazılı işler sınırlı sayımla belirtilmiş olup, yasal danışmanın oyunun alınması gereken bu işlerin yorum yoluyla değiştirilmesi veya genişletilmesi de mümkün değildir.

Kahve molası...
Old 03-04-2019, 15:51   #9
Av. Ayşe Yasemin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Bankalarla yapılmış olan Kredi Sözleşmeleri, TMK.m.429 kapsamında, yasal danışmanın görüşünün alınmasını gerektiren işlemlerden midir?

NOT: Maddede yazılı işler sınırlı sayımla belirtilmiş olup, yasal danışmanın oyunun alınması gereken bu işlerin yorum yoluyla değiştirilmesi veya genişletilmesi de mümkün değildir.

Kahve molası...

kredi sözleşmelerinin hukuki niteliğini irdelemek gerekir kanaatindeyim.

-Ödünç verme ve alma,

-Ana parayı alma,
...

Sınırlandırılan durumların amacının kişiyi mali yönden korumak ve mali işlemlerini yasal danışmanının onayı ile yapmasını sağlamak olduğu düşünüldüğünde, kredi yükü altına girilmesinin kişiye mali bir sorumluluk yüklediği de açık olduğundan, kaldı ki kredi sözleşmesinin hukuki niteliğinin ödünç sözleşmesi unsurlarını da içeren karma bir sözleşme olduğundan bahisle burada yapılan şey yorum ile genişletme ve değiştirme değildir kanaatindeyim. siz ne dersiniz?
Old 04-04-2019, 10:53   #10
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

01.Kredi Sözleşmesinin Hukuki Niteliğine ilişkin görüşler:

a)Ön Ödünç Görüşü:
b)Rızai Ödünç Görüşü:
c)Çok Aşamalı Kendine Özgü Sözleşme Görüşü:
d)Tek Aşamalı Sözleşme Görüşü:

02. Olayda, vesayet makamı yasal danışman atanmasına ilişkin kararın, ilanına neden gerekli görmemiş? (TMK.m.431) Neden „muhtarlıkta ilan „edilmiş ?

Mola....
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
bankanın sorumluluğundan doğan tazminat davası av_sibelll Meslektaşların Soruları 8 23-10-2008 15:49
Bankanın sorumluluğu ,tazminat davası cesur_yürek Meslektaşların Soruları 5 24-04-2008 11:19
Bankanın kendiliğinden verdiği kredi????? av.kerasus Meslektaşların Soruları 1 12-12-2007 11:37
Bankanın kredi kullandırmama keyfiyeti kmola_yargi Meslektaşların Soruları 2 30-11-2006 10:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05431294 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.