Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Site Haberleri Türk Hukuk Sitesi duyuru, ilan ve haberleri.

Hukuk Soruları Alanımızda Yapılan Değişiklikler

Yanıt
Old 18-03-2007, 14:44   #1
Admin

 
Varsayılan Hukuk Soruları Alanımızda Yapılan Değişiklikler

Hukuk mezunu (veya Hukuk Sektörü Çalışanı) olmayan üyelerimizin yazıştığı "Hukuk Soruları" alanımızda bazı değişikler yaptık. Buna göre:

1- Hukuk Soruları alanımız "hukuki danışma" niteliğindeki sorulara tamamen kapanmıştır. THS'nin amacı dışında, bir hukuki danışma sitesi olarak kullanılmasını engellemek için bu sorulara zaten 1 yılı aşın süredir büyük kısıtlama getirmiş ve alanı bu anlamda büyük ölçüde denetim altına almayı da başarmıştık. Ancak yine de zaman zaman hukuk öğrencisi arkadaşlarımızın ya da sitemizde aktif üye olarak bulunan hukuksever üyelerimizin kişisel sorularına ve bunlara eklenen yönlendirici ve yol gösterici yanıtlara izin vermekteydik. Bu soruların THS'nin misyonu konusunda site ziyaretçilerine yanlış bir izlenim vermesi, hergün 50-60 kişinin kayıt ekranındaki tüm uyarılarımıza rağmen sadece bu alanda soru sormak için THS'ye üye olmaya çalışması, hatta sınırlarımızı ve kurallarımızı aşmak için kendilerini gerçekte olmadıkları halde "hukuk öğrencisi" olarak tanıtmaları, ve sorulara yanıt veren bazı üyelerimizin de iyi niyetle dahi olsa cevabı yönlendirmenin ötesine taşıyıp, çok ayrıntılı kaleme alarak adeta hukuki mütalaa haline getirmeleri ve bu açıdan Avukatlık Yasasının sınırlarını da zorlamaya başlamaları nedeniyle bu tip soruları THS'den tamamen kaldırmaya karar verdik.

Buna göre hukuk soruları alanımız halen öğrenci arkadaşlarımızın ödevleri ve eğitimleri ile ilgili HER TÜRLÜ hukuki soru ve sorunlara açık olacak, ancak kişisel hukuki problemlerin danışılması için kullanılmayacaktır. Hukuki danışmaya ihtiyacı olan ziyaretçi ve üyelerimizin çözümü internette aramak yerine, en sağlıklı bilgi ve hizmeti almak için bir avukat ile görüşmelerini öneriyoruz.

Bu forum alanımızda danışma niteliği taşımayan diğer hukuk soruları ise elbette halen sorulabilir. Buna göre "kendisine veya bir yakınına ait gerçek bir olayın hukuki çözümü ile ilgili fikir isteme" niteliğindeki sorular hukuki danışma sorusu kabul edilirken, bu nitelikte olmayan soruların alana yönlendirilmesine izin verilmektedir. Örneğin bir üyemizin kendisinin veya bir yakınının bir tahliye davası varsa ya da böyle bir dava açmayı planlıyorsa bununla ilgili sorular danışma sorusu kapsamında değerlendirilecek, öte yandan bir hukuk öğrencisinin Borçlar Hukuku Dersi kapsamında "6570 sayılı kanuna göre tahliyenin şartlarını" sorduğu soru danışma sorusu kabul edilmeyecek ve alanda yayınlanacaktır.

2- Daha önce THS'nin hukuksever üyeler tarafından amacı dışında, hukuki danışma gayesiyle kullanılmasını engellemek için bu üyelerimizin hukuk soruları alanında bir soru sormadan önce belirli sayıda mesaj yazma zorunlulukları bulmaktaydı. Alandaki bu son değişiklikten sonra bu sınırlamayı da kaldırmış bulunuyoruz.

Danışma niteliğindeki sorular artık alanda hiç yer almayacak, diğer sorular ise yeni üyelerimiz de dahil, her üyemiz tarafından başka alanlara katılım beklenmeden alana yönlendirilebilecektir.

3- Hukuk Soruları alanındaki eski mesajları aynı alanın altında açtığımız bir arşiv içine taşıdık ve halen yayında tutuyoruz. Ancak bu arşiv forum alanı sadece okunacak şekilde ayarlanmıştır, bu nedenle burada yeni konu açılması veya mevcut konulara yanıt eklenmesi mümkün değildir.

4- Hukuk soruları alanındaki soruların niteliğini ve kalitesini arttırmayı da istiyoruz. Buna göre hukuk soruları alanında sorulacak sorularda soru sahibinin -özellikle öğrenci arkadaşlarımızın- soruları ile ilgili bir ön hazırlık yapması, okuyucuları bilgilendirmek açısından bu ön hazırlığı ve edindiği bilgileri soru içinde paylaşması ve sorusunu dikkatli ve özenli kaleme almasını rica ediyoruz. Ön hazırlık içermeyen, bütün işi/ödevi soruyu yanıtlayanın üzerine yıkan, yanıtı kitap yazılacak kadar uzun ve genel, kendisi bir cümlelik, özensiz, okuyuculara sorunun ilgili olduğu konu hakkında az da olsa bir bilgi vermeyen soruları bundan böyle alanda yayınlayamayacağız.

Öğrenci üyelerimizin bu alanımızı ve sitemizi ödevlerini bir başkasına yaptırmak için değil, kendi yaptıkları ödevin takıldıkları noktalarında yardım almaları için kullanmalarını istiyoruz. Böylece öğrenci arkadaşlarımızı okuma, araştırma ve kendini geliştirme konularında cesaretlendirmeyi hedefliyoruz.
Old 18-03-2007, 14:52   #2
Admin

 
Varsayılan

SORU VE CEVAPLARLA YENİ HUKUK SORULARI ALANI:

1- Hangi sorular hukuki danışma sorusu niteliğindedir?

THS standartlarına göre bir üyemizin "kendisine veya bir yakınına ait gerçek bir olayın hukuki çözümü ile ilgili fikir istemeye yönelik soruları" hukuki danışma niteliğinde sorudur.

Örneğin bir üyemizin kendisinin veya bir yakınının bir tahliye davası varsa ya da böyle bir dava açmayı planlıyorsa bununla ilgili soruları "danışma sorusu" kapsamında değerlendirilecek, öte yandan bir hukuk öğrencisi üyemizin Borçlar Hukuku Dersi kapsamında 6570 sayılı kira kanuna göre tahliye davasının şartlarını sorduğu soru danışma sorusu kabul edilmeyecektir.

Bu açıdan örneğin "benim/bir yakınımın şöyle bir davası/sorunu var.. " şeklinde başlayan bir soru hemen hemen her zaman danışma niteliğinde bir soru kabul edilecektir.

2- Örneğin hangi sorular hukuki danışma sorusu niteliğinde değildir?

Öğrenci arkadaşlarımızın dersleri, sınavları, eğitimleri ile ilgili HİÇBİR SORU danışma sorusu DEĞİLDİR.

Ayrıca, sizinle / bir yakınınızla ilgili bir hukuki soruna ilişkin olmayan sorular da danışma sorusu değildir.

Örneğin
"ABD Mahkemelerinde niçin fotoğraf çekilmesi yasaktır",
"Hukukçular Niçin Cübbe Giyer",
"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini Türkiye hangi yılda imzalamıştır",
"1982 Anayasası ile 1961 Anayasası açısından kişisel hürriyetlerin sınırlanması konusunda ne farklar vardır"
tarzında sorular hukuki danışma sorusu değildir ve alanda sorulabilir.

3- Hukuk soruları alanını artık sadece hukuk öğrencileri mi kullanacak, hukuksever üyeler kullanamayacaklar mı?

Alan hukuksever üyelerimize de halen ve eskiden olduğu gibi açıktır.

Hatta eski sistemde hukuksever üyemizin bu alanda soru sorması için sitede belirli bir mesaj sayısına sahip olması gerekirken, bu sınırlamayı da artık kaldırmış bulunuyoruz. Hukuksever üyelerimiz danışma niteliği taşımayan sorularını hukuk soruları alana her zaman yöneltebilirler.

4- Soruların danışma niteliği taşıyıp taşımadığı nasıl denetlenecek?

Alanda açılan tüm sorular (cevaplar değil) denetime tabi hale getirilmiştir ve forum yöneticilerimiz tarafından okunduktan sonra yayınlanacaktır. Yöneticilerimiz danışma sorusu niteliği taşımayan soruları yayınlayacak, diğer soruları yayınlamayacaklardır.

6- Hukuk öğrencilerine getirilen ön hazırlık ile soru sorma şartınının amacı nedir?

Hukuk öğrencisi arkadaşlarımızın ödevleri konusunda Türk Hukuk Sitesinde yardım almalarını istiyoruz, ancak ödevlerini THS üyelerine yaptırmalarını istemiyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız ödevlerini kendileri hazırlamalılar, çok çalışmalı, çok okumalılar, araştırma yapma ve nitelikli soru sorma alışkanlığı kazanmalılar.

Bu iyi bir hukukçu olmanın en önemli şartlarından biridir ve THS platformunun öğrenci arkadaşlarımızın tek satırlık özensiz sorularına, Türkiye'nin en iyi hukukçularından sayfalarca döküman eklenerek yanıt aldıkları, tabiri caizse çalışmadan, araştırmadan, hazıra kondukları bir platform olmasını arzulamıyoruz.

Tam aksine THS üyeliğinin hukuk öğrencisi arkadaşlarımıza çalışma, okuma, araştırma alışkanlığı kazandırmasını istiyoruz ve bu nedenle de öğrenci arkadaşlarımızın alana bir soru yöneltmeden önce kendi sordukları sorular için bir ön hazırlık yapmalarını ve soru metni içinde de bu hazırlıklarını paylaşmalarını bekliyoruz.

Böylece :
a) Öğrenci arkadaşlarımız okuma ve araştırma alışkanlığı kazanacak.
b) Ödevlerini başkasına yaptırmak yerine, kendileri yapacak ve ödev amacına ulaşacak
c) Soru metni içinde önceden edinilen bilgilerin paylaşılması ile soru metni diğer okuyucular için de öğretici hale gelecek ve sadece soru sahibine değil, daha fazla okuyucuya faydalı olacak.
d) Sorunun daha nitelikli hale gelmesi nedeniyle tecrübeli hukukçulardan yanıt alma şansı da artacaktır.

6- Soruda Yapılması Beklenen Ön Hazırlık Nedir?

Ön hazırlık soruyla ilgili soru sahibinin önceden sorunun yanıtını bulma adına bir çalışma yapmasıdır. Örneğin çeşitli kitapları okuyabilir, yargıtay kararlarını ve makaleleri tarayabilir, internette ve THS içinde makaleleri, ilgili konuları ve onlara verilmiş yanıtları okuyabilir ve bunların neticesinde bulduklarını ve öğrendiklerini soru içinde yazarak, henüz bulamadıklarını sorabilir. Örneğin

Alıntı:
"1982 Anayasası ile 1961 Anayasası açısından kişisel hürriyetlerin sınırlanması konusunda ne farklar vardır?"


sorusu özensiz, kısa, ön hazırlık içermeyen, bütün ödevi yanıtlayanın üzerine yıkan, yanıtı kitaplar yazılabilecek kadar uzun bir sorudur ve bu haliyle bu soruya alanda izin verilmeyecektir.

Ancak aynı soru şu şekilde sorulursa bir ön hazırlık içerir ve alanda yayınlanır:

Alıntı:

"1982 Anayasası ile 1961 Anayasası açısından kişisel hürriyetlerin sınırlanması konusunda bir ödevim var. Bu konuda kütüphanede bir araştırma yaptım ve aşağıdaki makale ve kitaplara ulaştım:
a)...
b)...
c)...
d)...
Ayrıca THS forum alanlarında ve makale kütüphanesinde de aşağıdaki tartışmaları ve makaleleri buldum ve okudum:
a).....
b)........
c)..........
Bu makalelerde YAZAR A, bu konuda şunları söylemektedir:
"............................"
Yazar B ise bu konuda farklı düşünmektedir:
".................................."
Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Bu bulduğum kaynaklar dışında bir kaynak önerir misiniz?
"

Görüldüğü üzere bu soruda, soru sahibi tüm ödevi başkasının üstüne yıkmamış, sorusu ile ilgili ilk çalışmayı kendi yapmış ve bu çalışmanın sonuçlarını da soru içinde paylaşmıştır. Böylece hem sorularının bir kısım yanıtlarını bulmuş, hem araştırma alışkanlığı kazanmış, hem konuyu daha iyi öğrenmiş, hem de sorduğu nitelikli soru ile aynı konuda yanıt arayan diğer site ziyaretçilerine faydalı olacak bilgileri paylaşmıştır.

7- Meslektaş Soruları Alanıda ve HÇG alanlarındaki sorularda da bu tip nitelikli soru sorma şartı aranacak mıdır?

Bu uygulamamızı şu aşamada hukuk soruları alanında ve özellikle öğrenci arkadaşlarımızın soruları için başlatıyoruz ve uygulamanın nasıl sonuçlar vereceğini ve ne kadar faydalı olacağını bir süre gözlemlemek istiyoruz.

Bu nedenle hukukçu meslektaşların soruları için şu aşamada bu tip bir sınırlama getirilmediyse de, uzun vadede bu yönde değişiklikler getirme planlarımız vardır.

Ancak hukukçu meslektaşlarımızın da henüz site kuralı olmasa dahi, meslektaş soruları ve HÇG alanlarında tartışmaya açtıkları sorularla ilgili bir özdenetim yapmalarını ve mümkün olduğunca sorularını daha nitelikli ve bu ilkelere uygun şekilde kaleme almalarını önemle rica ediyoruz.

8- Kişisel bir sorunum nedeniyle bir avukat arıyorum, THS aracılığıyla bulabilir, duyurumu sitenizde yapabilir miyim?

Özür dileriz ancak hayır. Bu taleplere yanıt verilmesi "avukatlar açısından" Avukatlık Meslek Kurallarına aykırı olduğundan, böyle mesajlara THS içinde tarihi boyunca hiçbir zaman izin verilmemiştir. Bu konuda bulunduğunuz şehrin Barosuna müracaat edilmesini veya bir yakının, tanıdığın tavsiyesi ile avukatınızı bulmanızı önermekteyiz.
Old 19-03-2007, 16:31   #3
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

Sn Admin,

Türk hukuk sitesine getirmiş olduğunuz bu kurallar için sizi kutluyorum. gerçekten danışma niteliği taşıyan hatta neredeyse davayı bu siteden edindiği bilgilerle açabilecek kadar detaylı soruların zaman zaman yeraldığı gözlenmekteydi. Meslek kuralları sınırlarını oldukça zorlayan bu tip sorulara kısıtlama ve engel getirmiş olmanızı takdirle karşıladım. Böylelikle sitemizin daha kaliteli hale geleceğini ve etik kurallara daha uygun hizmet vereceğini düşünüyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ayrıca hukuk camiasına böyle bir site kazandırdığınız ve emekleriniz için teşekkür ediyorum,

Saygılarımla,
Old 12-04-2007, 16:56   #4
Av.Hasan Tahsin Sanlı

 
Varsayılan Hukuki Danışma sorularına kısıtlama getirilmesi

Av.Nazlı Yolaç meslektaşımızın bu konudaki görüşüne aynen katılıyorum.Bu siteler yok iken dahi bazı müvekkillerimiz ve halen de bir konuda bir kaç avukatı dolaşıp hepsinin konu hakkındaki fikirlerini alıp bir başka avukata satmayı adet haline getirmişlerdir.
Bu kısıtlama ile buna mani olunmuş kendi avukatına dahi bilgiçlik taslamaya karşı çıkılmış olmaktadır.

Bende bu uygulamayı getiren ilgili meslektaşlerımızı destekliyor.Kendilerine teşekkür edeyorum.

Av.Hasan Tasin SANLI-Mersin Barosu
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hukuk Fakültesi Ders Notları - Sınav Soruları iticülü Hukuk Lisans Eğitimi 66 09-03-2009 21:27
Avukatlık Kanununda yapılan değişiklikler Av. Hulusi METİN Hukuk Sohbetleri 2 01-06-2007 10:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04516602 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.