Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

mevcut ticaret kanunu ve tasarıda anonim şirketlerde denetim kurulunun nitelikleri

Yanıt
Old 08-08-2006, 15:14   #1
marmarahukuk

 
Varsayılan mevcut ticaret kanunu ve tasarıda anonim şirketlerde denetim kurulunun nitelikleri

TİCARET KANUNUNDA DENETÇİLERİN NİTELİKLERİ4. ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİLERİN NİTELİKLERİ

4.1. Denetçiliğe Seçilmenin Genel Şartları

Denetçiliğe seçilecek kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

·Reşit ve mümeyyiz olmak,
·Yönetim kurulu üyelerinin usul ve füruundan (altsoy ve üstsoy) biri ile eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri (kayın) hısım olmamak,
·İflas etmemiş olmak,
·Hacir altında olmamak,
·Ağır hapis cezası ile veya sahtekârlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından
dolayı hükümlü olmamak,
·Aynı zamanda yönetim kurulu üyesi veya şirket çalışanı olmamak,
·Denetçi bir ise onun, birden çok ise yarısından fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
·Devlet Memuru olmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının 28'inci maddesi hükmü saklıdır.
·Özel mevzuat ve/veya şirket anasözleşmesi ile getirilen özel şartları taşımak,
·Denetçiliğe genel kurul toplantısında bizzat hazır bulunmayanların seçilmeleri bunların bu göreve aday olduklarını seçimden önce imzası noterden onaylanmış yazılı beyanda bulunmalarına bağlıdır.

a. Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine Sahip Olmak

Bir kimsenin denetçi olabilmesi için en önemli ön şart kişinin medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması gereğidir.

b. Ortak Olup Olmama Hali

Anonim Şirketlerde denetçiler pay sahibi olan veya olmayan kişiler arasından seçilebilmektedirler (T.T.Y. Md: 347).

c. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olma Şartı

Şirketin denetçisi bir kişi ise bu denetçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı vardır. Denetçi birden fazla ise yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması mecburiyeti bulunmaktadır.

d. Tüzel Kişinin Denetçi Olarak Seçilemeyeceği

Yasamızda denetçilik şahsi sorumluluk isteyen bir görev yeri olarak düşünülmüştür.
Türk Ticaret Yasamızın 351. maddesinde bir denetçiliğin açılması ile ilgili noktalar belirtilirken sözü edilen, "denetçinin hacir altına alınması, ağır hapis cezasıyla veya sahtekârlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılıkdan mahkumiyet" gibi hususlar ancak gerçek kişileri ilgilendirmektedir.
Buradan kaynaklanan fikir ile tüzel kişinin denetçi olamayacağı kanaatına varılmaktadır. Ancak tüzel kişi temsilcisinin denetçi olabilme imkânı tabii ki vardır.

e. Sair Şartlar

Şirket anasözleşmesine denetçiliğe seçilecek kimseler için özel ve seçilmeyi ağırlaştırıcı şartlar konulabilir. Örneğin "Denetçi seçilmek için Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına sahip olmak şarttır" gibi.

4.2. Denetçiliğe Seçilme Engelleri

4.2.1. Denetçilerin Nitelikleri

Yukarıdaki 8.3. no.lu paragrafta gösterilen denetçilerin nitelikleri aynı zamanda denetçiliğe seçilme engeli olarak da kullanılabilecektir.

4.2.2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Olan Akrabalık

Türk Ticaret Yasasının 349. maddesine göre yönetim kurulu üyelerinin usul ve füruundan biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları denetçi seçilemezler, eğer bilinmeden seçilmişlerse derhal çekilmek durumundadırlar.

4.2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Yasamızın 347. maddesi ile getirilen şartlara göre bir yönetim kurulu üyesinin denetçi olarak seçilme imkânı bulunmamaktadır. Diğer bir anlatımla, yönetim kurulu ve denetim kurulu (denetçilik)'nun Anonim Şirketlerde birer organ olduğu kabul edildiğine göre bir kimsenin aynı anda bu iki organın üyesi olma imkânı bulunmamaktadır.

4.2.4. Şirket Çalışanları

Türk Ticaret Yasamızın gene 347. maddesine göre şirketin memurlarının diğer bir anlatımla şirkette personel olarak çalışan bir kişinin şirketin denetçisi olma imkânı yoktur.TİCARET KANUNU TASARISINDA
II - Denetçi olabilecekler
Madde 400 - (1) Denetçi, ancak üyeleri, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir sıfatını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Küçük anonim şirketler, en az iki yeminli malî müşaviri veya serbest muhasebeci malî müşaviri denetçi seçebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşunun kuruluş ve çalışma esasları ve denetleme elemanlarının nitelikleri bir Tüzükle düzenlenir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında yeminli mâlî müşavir, serbest muhasebeci malî müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu, bunun paysahiplerinden biri ve yeminli mâlî müşavirin, serbest muhasebeci malî müşavirin, bağımsız denetleme kuruluşunun veya onun paysahibinin yanında çalışan veya burada sayılanların mesleği birlikte icra ettikleri kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri;
a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse;
b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa;
c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin veya bir şirketin veya bir ticarî işletmenin kanunî temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi ya da sahibiyse veya bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse;
d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa;
e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa;
f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için beşinci bende göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanunî temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise;
g) Birinci ilâ altıncı bendlerde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,
h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa,
denetçi olamaz; ancak Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) bendindeki yasağın kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir.
(2) Bir bağımsız denetleme kuruluşu, bir şirket için altı yıl arka arkaya denetçi raporu vermişse, söz konusu bağımsız denetleme kuruluşu veya o şirketin denetimi için özgülediği denetçi ile onunla birlikte çalışan denetim takımı en az dört yıl için değiştirilir.
(3) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz.
(4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen işlem denetçilerine de uygulanır. Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, işlem denetçisi genel kurul tarafından atanır ve görevden alınır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Limited Şirketlerde Ortağın Denetim Yetkisi Kibitzer Meslektaşların Soruları 8 28-06-2011 13:19
Kabahatlar Kanunu-Ticaret Kanunu kezzy Hukuk Soruları Arşivi 4 11-11-2006 08:58
Halka açık anonim şirketlerde bağış Bella Meslektaşların Soruları 1 10-10-2006 12:28
anonim şirket yönetim kurulunun şirkete ait gayrimenkulü satması avukat fatih topçu Meslektaşların Soruları 3 18-09-2006 21:45
Ticaret Kanunu yasemin_ Hukuk Soruları Arşivi 2 12-09-2006 16:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05431604 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.