Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ikinci delil listesi

Yanıt
Old 26-09-2008, 18:15   #1
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan ikinci delil listesi

Bilindiği üzere ıslah yolu ile şu işlemler yapılmaz;ikinci tanık listesi verilmez, ilk itirazlar ileri sürülemez,taraf değiştirilemez ve zamanaşımı defi ileri sürülemez.
Ankarada asliye hukukta açıldı ve dava yetkisizlik ile sonuçlanıp kesinleşmeden, yetkisiz mahkemenin yetkili dediği mahkeme olan bursada dava açıldı.Yetkisiz mahkemede verdiğimiz ilk delil listesinden farklı olarak başka tanıklar ve deliller olan ikinci bir delil listesi bursada açılan davada sunulabilir mi? Yoksa yukarıdaki yasak işler mi?
Old 26-09-2008, 21:48   #2
halit pamuk

 
Varsayılan

Yetkisizlik kararından sonra süresinde yetkili mahkemeye başvurulup davanın yetkili mahkede görülmesi sağlanması durumunda,yetkili mahkemede görülen dava yetkisiz mahkemede görülen davanın devamı sayıldığından, ikinci tanık listesi verilemez.
Old 27-09-2008, 14:47   #3
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Hukuk muhakemeleri usulü ile kitaplarda varmış yanıtı. Ancak bir defasında tanık olduğum bir olay üzerine sorayım dedim.On gün içinde başvurulması durumunda görevli mahkemede görülmeye başlayan dava görevsiz mahkemede açılan davanın devamı olduğu için görevsiz mahkemede başlamış olna savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı görevli mahkemede devam eder.
saygilarimla
Old 17-10-2008, 15:56   #4
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Bende görev itirazının kabulünden sonra görevli mahkemede davamı açtım. Dava görevsiz mahkemedeyken davalı ilk duruşmaya gelmedi ve zamanaşımı itirazında bulunmadı. Şimdi dava görevli mahkemede görülecek. Ancak davalının zamanaşımında bulunma hakkı artık yok. Bunu biliyorum ama bu konuyla ilgili Yargıtay kararı bulamıyorum. Elinde olan benimlede paylaşırsa memnun olurum. Saygılar...
Old 17-10-2008, 16:25   #5
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/23813

K. 2007/8905

T. 2.4.2007

• ISLAH ( Zamanaşımı Definin Islah Yolu İle İleri Sürülebileceği - Fazla Mesai Ücreti )

• ZAMANAŞIMI DEF’İ ( Islah Yoluyla İleri Sürülebileceği - Fazla Mesai Ücreti )

• FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Zamanaşımı Definin Islah Yolu İle İleri Sürülebileceği )

1086/m.83 vd.

ÖZET : Zamanaşımı definin ıslah yolu ile ileri sürülmesinde usule aykırı bir yön bulunmamaktadır.
DAVA : Davacı, fazla mesai ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm, süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup, düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Yargılama sırasında davalı vekili 10.05.2006 tarihli dilekçesi ile savunmasını ıslah ederek dava konusu alacakların bir kısmının zamanaşımına uğradığını belirterek zamanaşımı definin dikkate alınmasını istemiştir. Mahkemece, usulüne uygun olmadığı ve süresi içerisinde yapılmadığı gerekçesi ile davalının zamanaşımı defi nazara alınmamıştır. Islah, taraflardan birinin yapmış olduğu bir usul işleminin karşı tarafın oluruna bağlı olmaksızın tamamen veya kısmen düzeltilmesine denir.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 83 ve devamı maddelerinde düzenlenen ıslah müessesesi sadece davacıya hak tanımaz. Usulünce yapılmış davalı ıslahı da geçerlidir. Esasa cevap süresi içinde ileri sürülmediğinden davacı tarafın savunmanın genişletilmesi yönündeki itirazı ile karşılaşması mümkün olan zamanaşımı definin ıslah yoluyla yapılmasında usule aykırı bir yön bulunmamaktadır. Bu nedenle, davalının ıslah yoluyla zamanaşımı definin kabulü gerekirken bu husus gözetilmeden hüküm kurulmuş olması hatalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten ( BOZULMASINA ) , peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 20-10-2008, 13:44   #6
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Usul kitaplarında ve bir çok yargıtay kararında ıslah ile zamanaşımı itirazında bulunulamayacağı ifade edilmektedir. Eklediğiniz kararla aynı kanaatte olmadığımı belirtmek istiyorum. Benim yargıtay kararı aradığım asıl konu şu. Dava görevsiz mahkemedeyken zamanaşımı ve ya ilk itirazlarını beyan etmeyen davalı dava görevli mahkemeye gönderildikten sonra bu itirazlarını yapabilir mi? Çünkü görevsiz mahkemede ilk duruşma görülüyor ve esasa ceap süresi de geçiyor. Daha sonra dava görevli mahkemeye geçiyor. Görevli mahkemede açılan bu dava yeni bir dava olmayıp eski davanın devamı olduğuna göre ilk itiraz da bulunma hakkı kaybedilmiş olmaktadır. Bu konuda Yargıtay kararı aradım ama bulamadım maalesef. Saygılar...
Old 20-10-2008, 14:53   #7
Güldal

 
Varsayılan

Ayrıca meseleye şu yönüyle de bakabiliriz.Yetkisiz mahkemenin davanın esasıyla ilgili yapmış olduğu işlemler geçersiz ve fakat usul yönünden yapmış olduğu işlemler geçerli olacaktır.Delil listesinin sunulması usul işlemi olduğundan yetkili mahkeme yönünden de geçerliliğini koruyacak ikinci bir delil listesi davanın genişletilmesi yasağı ile karşılaşacaktır.
Old 21-10-2008, 07:28   #8
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Pınar Yılmaz
Usul kitaplarında ve bir çok yargıtay kararında ıslah ile zamanaşımı itirazında bulunulamayacağı ifade edilmektedir. Eklediğiniz kararla aynı kanaatte olmadığımı belirtmek istiyorum. Benim yargıtay kararı aradığım asıl konu şu. Dava görevsiz mahkemedeyken zamanaşımı ve ya ilk itirazlarını beyan etmeyen davalı dava görevli mahkemeye gönderildikten sonra bu itirazlarını yapabilir mi? Çünkü görevsiz mahkemede ilk duruşma görülüyor ve esasa ceap süresi de geçiyor. Daha sonra dava görevli mahkemeye geçiyor. Görevli mahkemede açılan bu dava yeni bir dava olmayıp eski davanın devamı olduğuna göre ilk itiraz da bulunma hakkı kaybedilmiş olmaktadır. Bu konuda Yargıtay kararı aradım ama bulamadım maalesef. Saygılar...Bu konuda binlerce içtihat arasında yaptığım aramada uygun bir içtihat bulamadım.

Ancak Baki Kuru haklı olarak, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kitabının 1. cilti ve 351. sayfasında şöyle demektedir:

Görevsiz mahkemde başlamış olan savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı görevli mahkemede de devam eder. Yani davalı, davacının rızası olmadıkça, görevsiz mahkemede yapmış olduğu savunmasını genişletemez; mesela, görevsiz mahkemede easas cevap süresinde zamanaşımı defini ileri sürmemiş olan davalı, davacının rızası olmadıkça görevli mahkemede zamanaşımı defini ileri süremez.

Bu konuda 513 nolu dipnotunda şu içtihatı göstermektedir - HGK 13.2.1963, 4/51-19-
Old 21-10-2008, 12:19   #9
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Sayın Güldal ve sayın Koray hislerime tercüman olmuşsunuz teşekkür ederim. Ama bende karar bulamadım
Old 21-10-2008, 12:21   #10
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Yaklaşık YARIM saat karar aradım ve bulamadım. İnanılmaz bir şey.Tekrar bakıp bulursam yazarım...
Old 21-10-2008, 12:28   #11
halit pamuk

 
Varsayılan

Bence içtihat aramaya dahi gerek yok.Baki Kuru'nun açıklamalarını içtihata tercih ederim.

Eğer böyle bir davanız varsa sonucunu buraya yazarsınız bu da diğer kişiler için emsal olur.
Old 21-10-2008, 12:30   #12
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Bende öyle yapmayı düşünüyorum zaten. Evet kararı burada paylaşacağım emsal olması açısından. Saygılar...
Old 21-10-2008, 12:30   #13
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Haklısınız lakin yinede içtihatla gerekçelendirmek gerekiyor.Konuyla ilgili uygulamaları okumak açısından.
Old 27-10-2008, 16:55   #14
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

bugün davalının zamanaşımı itirazına karşı cevabımızı içeren dilekçemizi dosyaya ekledik. duruşma şubat ayında. Bakalım nasıl sonuçlanacak?
Old 18-05-2009, 08:16   #15
halit pamuk

 
Varsayılan

Şubat ayı geçmiş ama ben yeni tarihli şöyle bir içtihata rastladım.Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas : 2002/4863
Karar : 2002/6605

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı sebeplerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı, davalıya evinin ince işlerini yaptırması için para gönderdiğini, yapılan işlerin bedelinden 15.507 DM'nın davalı elinde kalmasına rağmen iade etmediğini belirterek 4.652.000.000 TL.nın kanuni faizi ile davalıdan alınmasını istemiştir.
Davalı Alaşehir Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunup esasa ait olarak da davacıya arkadaşı olduğu için yardımcı olmak amacıyla işçilerinin paralarını ödediğini bildirmiş, yetkisizlik kararından sonra İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde ise zaman aşımı itirazında bulunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece alacağın zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafça temyiz edilmiştir.
HUMK 195. maddesi davalının ilk itirazları ile birlikte esas dava hakkında cevabını ve karşı delillerini dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 10 tarih içerisinde mahkemeye bildirmek zorunda olduğunu hükme bağlamıştır. Davacı tarafından Alaşehir Asliye Hukuk Mahkemesine açılan dava üzerine davacının dilekçesi davalıya tebliğ edilmiş ve davalı süresinde yetki itirazında bulunmuş olup, zaman aşımı savunmasını ileri sürmemiştir. Yerel mahkeme davalının yetki itirazını kabul ederek dosyayı yetkili İzmir Asliye Hukuk Mahkemesine göndermiştir. Dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen davalının yetki itirazı ile sair itirazlarını bildirmesi HUMK 195. mad. gereğidir. Zaman aşımı itirazının ilk itirazlardan olmadığı ancak esasa cevap süresi içerisinde yapılmaması halinde davacının savunmanın genişletilmesi defini ileri sürebileceği de Yargıtay'ın öteden beri kararlılık kazanan inançları ile belirgindir. Somut olayda davalı Alaşehir Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada zaman aşımı definde bulunmamıştır. İzmir Asliye Hukuk Mahkemesinde ise kendisine dava dilekçesinin tebliğ edilmediğine yönelik savunması üzerine tebliğ edilen dilekçeden sonra zamanışımı definde bulunmuş, buna karşı davacı savunmanın genişletilmesi itirazında bulunmuştur. Bu sebeple davanın zamanaşımından reddi usul ve kanuna aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkemece işin esasının tetkiki gerekir.
SONUÇ: Yukarda açıklanan sebeplerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istem halinde iadesine, 4.6.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(Corpus içtihat programından alınmıştır.)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ikinci tanık listesi sayılır mı Seher Meslektaşların Soruları 9 19-03-2009 00:23
kesin süre iç.de delil listesi verilmemis ise ıslah ile delil sunulabilirmi av.mustafapak Meslektaşların Soruları 12 19-02-2009 12:05
delil listesi cengiz yaka Meslektaşların Soruları 2 26-02-2008 11:20
delil ve tanık listesi AV.SANEM Meslektaşların Soruları 4 06-09-2007 14:23
Delil Listesi turbo Meslektaşların Soruları 7 09-08-2007 13:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07654405 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.