Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Murisin tasarrufunda çocugun saklı pay oranı

Yanıt
Old 31-12-2012, 13:21   #1
Secil0989

 
Varsayılan Murisin tasarrufunda çocugun saklı pay oranı

Herkese yılın son günündennn sevgilerleee Son gün çalışmak hepimize zor geliyor ama günü bitirmek zorundayız Siz sevgili meslektaşlarımın bir davayla ilgili görüşlerine ihtiyacım var.
Muris'in sağ kalan eşinden 2 çocugu, önceki evliliğinde ölen eşinden 1 çocugu var. Muris sağ iken kanser olmuş ve 2.eşi tarafından bakılmıştır. Bu arada önceki evliliğinden olan çocugu ne aramış ne sormuştur.Vefattan hemen sonra ise tenkis davası açmış saklı payını talep etmiştir. Babasını kanser iken bir kere bile arayıp sormayan ve bakımıyla ilgilenen bu çocuk saklı paya hak kazanmış mıdır? Görüşleriniz ve paylaşımlarınız benim için cok önemli olacaktır. Şimdiden teşekkürler
Old 31-12-2012, 14:11   #2
feyzaday

 
Varsayılan

Evet, murisin mirasçılarından biri olarak bu mirasçının da saklı pay hakkı vardır. Cana kast gibi murise yönelik suç işlemesi halinde saklı pay hakkını kaybetmiş olurdu.
Old 31-12-2012, 15:04   #3
Secil0989

 
Varsayılan

Ancak medeni kanunun 322. Maddesinde " Ana, baba ve çocuk ailenin huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbirlerine yardım etmek, saygı ve anlayış
göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdürler." şeklinde çocuga yükümlülükler yüklüyor. Çocuk aile bütünlüğünün gerektiği şekilde davranmamış bu da kanunu ihlal eden bir durum olduğu için saklı pay hakkını ortadan kaldırmaz mı?
Old 31-12-2012, 15:07   #4
feyzaday

 
Varsayılan

Hayır, saklı payın ortadan kalkması için murisin canına kast, murisi öldürmek gibi çok ciddi sebeplerin varlığı gerekir.
Old 31-12-2012, 15:22   #5
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Secil0989
Ancak medeni kanunun 322. Maddesinde " Ana, baba ve çocuk ailenin huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbirlerine yardım etmek, saygı ve anlayış
göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdürler." şeklinde çocuga yükümlülükler yüklüyor. Çocuk aile bütünlüğünün gerektiği şekilde davranmamış bu da kanunu ihlal eden bir durum olduğu için saklı pay hakkını ortadan kaldırmaz mı?

Değerli genç meslektaşım,
Öğrencilik yıllarında, derslerin yoğunluğu, kapsamı ve diğer hususlar bir konuyu ayrıntılı olarak inceleyip araştırmamıza elbette mani olacaktır ve olmuştur da.
Miras payı, bunun yanında saklı pay ( mahfuz hisse), tasarruf nisabı gibi miras hukuku kurumları, öğreti ve yargısal uygulamaların taviz vermeyeceği ve vazgeçmeyeceği hususlardır.
Önceki 743 sayılı Medenî Kanun ile Yeni TMK' nda, bu konulardaki birbirine karşılık gelen pek çok maddeler arasında hüküm değişikliği de yoktur.

Hâl böyle olunca, içtihatlı, tafsilatlı ve açıklamalı önceki ve yeni miras hukuku kitaplarına baş vurmakta fayda mülahaza edilmektedir. Saygılarımla...
Old 31-12-2012, 19:38   #6
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Secil0989
Herkese yılın son günündennn sevgilerleee Son gün çalışmak hepimize zor geliyor ama günü bitirmek zorundayız Siz sevgili meslektaşlarımın bir davayla ilgili görüşlerine ihtiyacım var.
Muris'in sağ kalan eşinden 2 çocugu, önceki evliliğinde ölen eşinden 1 çocugu var. Muris sağ iken kanser olmuş ve 2.eşi tarafından bakılmıştır. Bu arada önceki evliliğinden olan çocugu ne aramış ne sormuştur.Vefattan hemen sonra ise tenkis davası açmış saklı payını talep etmiştir. Babasını kanser iken bir kere bile arayıp sormayan ve bakımıyla ilgilenen bu çocuk saklı paya hak kazanmış mıdır? Görüşleriniz ve paylaşımlarınız benim için cok önemli olacaktır. Şimdiden teşekkürler

Mirasçı çocuk, babayı hastalığında arayıp sormadığına göre " miras payı", "saklı pay" oranına inmiştir; o da miras payının 1/2 sidir, diye düşünülebilir. Kolay gelsin...
Old 02-01-2013, 11:16   #7
Secil0989

 
Varsayılan

Sevgili C_OKYAY cevabınız için çok teşekkür ederim ancak Kemal Oğuzman, Bilge Öztan gibi hocalardan ayrıntılı incelememe ragmen saklı payın hangi durumlarda ortadan kalktığına dair ayrıntılı tartışmalara ve açıklamalara rastlamadım.Sevgili Feyzaday'ın de dedigi gibi cana kast gibi önemli bir suçun olmasını arıyorlar.Ancak adalet duygumu zedelediği için sizlerin de düşüncelerini ögrenmek istedim
Old 02-01-2013, 13:23   #8
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Secil0989
Sevgili C_OKYAY cevabınız için çok teşekkür ederim ancak Kemal Oğuzman, Bilge Öztan gibi hocalardan ayrıntılı incelememe ragmen saklı payın hangi durumlarda ortadan kalktığına dair ayrıntılı tartışmalara ve açıklamalara rastlamadım.Sevgili Feyzaday'ın de dedigi gibi cana kast gibi önemli bir suçun olmasını arıyorlar.Ancak adalet duygumu zedelediği için sizlerin de düşüncelerini ögrenmek istedim

İsviçreden iktibas edilen bir temel yasanın (mehaz kanun) belli kurumlar hakkındaki düzenlemeleri ve uygulanmasında, toplumlar arasındaki görüş ve değer yargılarının farklılığı ve hayat şartları nedeniyle, maalesef belirttiğiniz durumlar ister istemez ortaya çıkmaktadır. Söz gelimi, "mirasta iade (MK.m.603)" = "denkleştirme (TMK. m.669)", "saklı pay sahibi olmayan mirasçının muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil isteyebilmesi", bunlara misâl olarak gösterilebilir. Kolaylıklar dilerim...
Old 03-01-2013, 00:41   #9
Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Secil0989
Bu arada önceki evliliğinden olan çocugu ne aramış ne sormuştur.Vefattan hemen sonra ise tenkis davası açmış saklı payını talep etmiştir. Babasını kanser iken bir kere bile arayıp sormayan ve bakımıyla ilgilenen bu çocuk saklı paya hak kazanmış mıdır? Görüşleriniz ve paylaşımlarınız benim için cok önemli olacaktır. Şimdiden teşekkürler

Mirastan yoksunluk sebebleri TMK 578de gösterilmiştir. Sizin belirttiğiniz hal yoksunluk sebeblerinin hiçbirine uymamaktadır. Mirastan çıkarılma sebebi söz konusu olabilir.Ancak mirasçılıktan çıkarma ölüme bağlı tasarrufla kullanılabileceğinden ve muris bu yola gitmediğinden kendiliğinden mirastan yoksunluk gibi sonuç doğurmaz. Ayrıca miras payının da saklı pay oranına inmediğini düşünüyorum.
Old 03-01-2013, 09:34   #10
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tektutan
Mirastan yoksunluk sebebleri TMK 578de gösterilmiştir. Sizin belirttiğiniz hal yoksunluk sebeblerinin hiçbirine uymamaktadır. Mirastan çıkarılma sebebi söz konusu olabilir.Ancak mirasçılıktan çıkarma ölüme bağlı tasarrufla kullanılabileceğinden ve muris bu yola gitmediğinden kendiliğinden mirastan yoksunluk gibi sonuç doğurmaz. Ayrıca miras payının da saklı pay oranına inmediğini düşünüyorum.Ayrıca miras payının da saklı pay oranına inmediğini düşünüyorum.[/quote]???

Asıl soruya göre: Murisin önceki evliliğinden olan çocuğu, saklı payını dahi alamamış ki, vefattan hemen sonra, tenkis davası açmış saklı payını talep etmiştir. Diğer bir anlatımla, muris, sağlığında kendisine vefa göstermeyen mirasçısını, saklı payını dahi arar hâle getirmiştir. . Kolay gelsin...
Old 03-01-2013, 12:47   #11
Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

 
Varsayılan

[/quote]
Asıl soruya göre: Murisin önceki evliliğinden olan çocuğu, saklı payını dahi alamamış ki, vefattan hemen sonra, tenkis davası açmış saklı payını talep etmiştir. Diğer bir anlatımla, muris, sağlığında kendisine vefa göstermeyen mirasçısını, saklı payını dahi arar hâle getirmiştir. . Kolay gelsin...[/quote]
Mirasçının eline geçecek olanın saklı payı olmasının, miras payı ile aynı anlama gelmediğinden miras payı saklı pay oranına inmeyeceğini söyledim. Yoksa dediklerinize katılıyorum.
Old 24-06-2013, 13:18   #12
Av. Levent Emre ÇİÇEK

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/5238
Karar: 2007/7109
Karar Tarihi:30.04.2007


ÖZET:Mirasçılıktan çıkarmaya yönelik ölüme bağlı tasarrufun; davacı mirasçılarınsaklı payları dışında yerine getirileceği düşünülmeden yazılı şekilde hükümkurulması isabetsizdir.

(4722 S. K. m.17) (743 S. K. m. 457, 458, 459)

Dava: Taraflararasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen veyukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereğigörüşülüp düşünüldü.

1- Mirasçılık vemirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere görebelirlenir. (4722 S.K. md.17)

2- Davalı Sevilören, miras bırakanın boşandığı eşi olup, dosyadaki mirasçılık belgesinden degörüleceği üzere mirasçı değildir. Bu davada davalı sıfatı bulunma&shy;maktadır.Davalı Sevil yönünden davanın <sıfat yokluğundan> reddi gerekirken yazılışekilde hüküm kurulması doğru değildir.

3- Mirasçı, mirasbırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesimiras bırakana veya ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülükleriönemli ölçüde yerine getirmemesi halinde miras bırakanın yapacağı ölüme bağlıtasarrufuyla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkartabilir. (743 S.K.m.457)Mirasçılıktan çıkartılan (ıskat edilen) kimse mirastan pay alamayacağı gibitenkis davası da açamaz. (743 S.K.m.458) Ölüme bağlı tasarrufta mirastançı&shy;karma sebebi gösterilmişse ıskat geçerlidir. Mirastan çıkarma sebebininvarlığını ispat etmek çıkarmadan yararlanan mirasçıya ait bulunmaktadır.

Mirasçılıktançıkarma (ıskat) sebebinin varlığı, davalı (ıskattan yararlanan) tara&shy;fındankanıtlanamamıştır. Mahkemece; mirasçılıktan çıkarmaya yönelik ölüme bağlıtasarrufun; davacı mirasçıların saklı payları dışında (tasarruf nisabıoranında) yerine getirileceği düşünülmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usulve yasaya aykırıdır. (743 S.K.m.459/2)

Sonuç: Temyizolunan kararın 2. ve 3. bentlerde açıklanan sebeplerle BO&shy;ZULMASINA, temyizpeşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebli&shy;ğinden itibaren15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.(¤¤)

Sinerji Mevzuatve İçtihat Programı
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kadının tasarrufunda kocanın izni gerekirmi? Brusk Meslektaşların Soruları 3 15-09-2012 15:47
Cocugun velayeti Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 11-04-2009 08:48
çocugun cinsel istismarı Hemocrania Meslektaşların Soruları 1 15-01-2008 14:00
Posta Gönderenin mi, Alıcının mı tasarrufunda olmalı? Hekimbaşı Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu 7 24-02-2007 15:36


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05921602 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.