Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Klonlu Telefon Ayipli Maldir !

Yanıt
Old 20-09-2006, 12:39   #1
Av.Ceylan Pala Karadağ

 
Varsayılan Klonlu Telefon Ayipli Maldir !

Tüketici Hakları Merkezi'ne (TÜ-MER) E-Tüketici ve Şikayet hattı kanalı ile gelen kimlik bilgisi değiştirilmiş (klonlanmış) cep telefonları ile ilgili tüketici şikayetleri Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri'ne "Ayıplı Mal" olduğu gerekçesi ile yönlendirilmekteydi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, kaçak ve elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş (klonlanmış) cep telefonlarını, 'Ayıplı Mal' olarak değerlendirdiği bildirildi.

Telekomünikasyon Kurumu'ndan (TK) yapılan yazılı açıklamada, kurumun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurarak, kaçak ve klonlanmış cep telefonlarının ''Ayıplı Mal'' olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini sorduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, başvuruyu inceleyen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon Kurumu'na ''kaçak ve klonlanmış cep telefonlarının kullanımı mümkün olmadığından dolayı hukuki anlamda bir ayıp söz konusu olduğundan kaçak ve klon cihazların 'ayıplı mal' olarak değerlendirilmesi ve tüketicilerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen seçimlik haklarından faydalanması gerektiği'' yönünde görüş bildirdi.

Açıklamada, bu çerçevede kaçak ve klon cihaz sahibi tüketicilerin, cihazı satın aldıkları yerlere başvurarak 4077 sayılı kanun doğrultusunda seçimlik haklarını kullanmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Haber1.com
Old 10-02-2007, 13:56   #2
halikarnasos

 
Varsayılan

Geçtiğimiz aylarda elektronik kimlik bilgisi klonlanmış telefonların sahipleri faturalarıyla birlikte cep telefonlarını aldıkları yerlere başvurarak cep telefonlarının kapanmasını önleme hakkına haiz olabildiler ;ancak yapılan düzenlemede gerçek imei numarası bulunan cep telefonları sadece müşterinin hattıyla kullanılabilmekte başka bir hattı kabul etmemekteyse ve bu konuda faturayla birlikte başvurulan satıcı bilgilendirme yapmamışsa ayıplı mal sayılması gerekmez mi Tüketici tkhk hükümlerine göre seçimlik haklarından yararlanabilecek midir?Sonuçta bu durumda tamamen yasal yollardan temin edilmiş telefonun kullanımında tüketicinin hakkı kısıtlanmış olmaktadır.Sadece kullanıma kapanması ayıplı mal sayılması için yeterli olabilir mi?
Old 24-04-2007, 14:00   #3
superavukat

 
Varsayılan

ilginçtir , elimde tam olarak sayın halikarnassosun sorduğu ile aynı bir olay vardı ve onunla ilgili ne yapabileceğimi bulmak için forumları araştırıyordum.

şahıs gerçekten de iyiniyetle satıcıdan faturası ve garanti belgesi ile bir telefon satın alıyor, ancak daha sonra telefonu kullanamaz hale geliyor..epeyce zaman ve emek kaybından sonra kişi telefonunu açtırıyor ancak bu sefer de telefonu sadece tek hatta kulanabiliyor...
teknik olarak nasıl yürüyor işler tam bir bilgim yok , hukuki açıdan da bunun ne tip bi problemden kaynaklandığını daha derinlemesine araştıracağım.

bir de şu var ki telsiz kanunu madde 25e göre hizmet verici şirketler klonlu telefonlara hizmet veremiyorlar. peki nasıl oluyor da bir şirket verebilirken diğerlerinin sim kartları aynı telefona takılı iken hizmet alınamıyor...

yabancı olduğum bir konu , bir bilen yardımcı olabilirse sevinirim.

gerçi hukuk mantığı açısından bakıldığında satılan telefonun ayıplı kabul edileceğine kesin gözü ile bakıyorum , hiç olmazsa borçlar kanunundan hareketle "şahıs tek hatta kullanabileceğini bilse idi bu alışverişi zaten yapmayacaktı" yorumunu da yapabiliriz..
Old 24-04-2007, 17:30   #4
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Alıntı:
ancak daha sonra telefonu kullanamaz hale geliyor..epeyce zaman ve emek kaybından sonra kişi telefonunu açtırıyor ancak bu sefer de telefonu sadece tek hatta kulanabiliyor...

O halde :

TKHK m.4 :

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.
Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.
......
......
Old 12-05-2007, 18:19   #5
YARMACI

 
Varsayılan Klonlu cep telefonu

Klonlu telefonların sadece tek hat üzerinden kullanılmasına izin verilmesi; telefonun ayıplı mal olarak nitelenmesine yeterli midir ?

Elinizde bunula ilgili yargıtay kararı var mı ?
Teşekkürler
Old 09-07-2007, 00:34   #6
isungur

 
Varsayılan

Bİr telefon alınırken, öncelikle satış işlemi bitmeden, Telekomunikasyon Kurulunun web sitesinden IMEI numarasının sorunlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sorunlu değil ise satıcı size temiz mal satmış sayılacaktır. Klonlama olayı genellikle tuketici kullanırken ortaya çıkıyor. Buna en sık yol açan neden ise tuketicinin telefonunu yetkisiz bir teknik servise bir nedenle teslim etmesi ve bu serviste IMEI numarasının kopya edilmesidir. Daha sonra bu numara usulsüz elde edilen başka bir telefona da IMEI numarası olarak aktarılıyor. Telekomunikasyon Kurulunun IMEI veri tabanı, telefon görüşmeleri sırasında aynı IMEI numarasının iki ayrı telefon tarafından kullanıldığını saptıyor ve telefon numaralarına göre, servis operatörlerine bu telefonların kullanıma kapatılması talimatını veriyor. Yasa gereğidir. Daha sonra gerçek hak sahibi faturasını ve kimliğini ibraz etmek suretiyle telefonunu bildirdiği bir numara için kullanıma açtırabiliyor. Ama başka bir numara ile kullanamıyor. BUnun nedeni de söyle açıklanıyor. Klonlu IMEI numarası ile cihaz kullanımı yasak olduğundan, bu makinanın devre dışı bırakılabilmesi için bu IMEI numarası kullanıma kapatılıyor. Gerçek hak sahibinin müracaatı üzerine IMEI numarası yalnızca hak sahibinin bildirdiği bir telefon numarası ile birlikte kullanılabilir hale getiriliyor. Boylece o telefon numarasını kullanmayan diğer telefon cihazı kullanım dışı kalmaya devam ederken, hak sahibi bir numara için telefonunu kullanabilir hale geliyor. Hak sahibinin tüm numaralar ile kullanabilmesine olanak yok, çünkü bunun için IMEI numarasının serbest kalması gerekir, o taktirde klonlu cihaz da serbest bırakılmış olur.
Bence burada asıl sorun, gerçek hak sahibinin rızası olmadan IMEI numarasının kullanıma kapatılmasıdır. Otomobilinizin motor numarası çalıntı bir otomobile çakma denilen teknikle sonradan verilmiş olsa ve polis bu durumu saptasa, sizin otomobilinizi de bağlamaları gerekir mi?
Durust hak sahibini mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Hukukta şöyle bir prensip hatırlarım. "Bir kişiyi bile haksız yere mahkum etmektense, bırakın bin suçlu serbest kalsın" BU prensip bu yasayla yok edilmiştir. Bir suçu cezalandırayım derken, devlet bir masumu da aynı cezaya çarptıyor. Boyle ceza hukuku var mıdır?
Bir IMEI numarası asla resen kapatılmamalı, yalnızca hak sahibinin talebi üzerine kapatılabilmelidir. Unutulmamalıdır ki, aynı numaranın başka bir telefonda olması, gerçek sahibine asla bir zarar vermemektedir. Usulsüz bir olayı takip kamunun görevidir. Dürüst kullanıcıyı ilgilendirmez.
Yasanın bu konuda amacı aştığı açıktır.
Saygılarımla.
Old 27-08-2008, 14:01   #7
tunak

 
Varsayılan

Sanayi ve ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ‘kaçak ve klon cihazların kullanımı mümkün olmadığından dolayı hukuki anlamda bir ayıp söz konusu olduğundan kaçak ve klon cihazların ‘AYIPLI MAL’ olarak değerlendirilmesi ve tüketicilerin aşağıda 4077 sayılı tüketicinn korunması hakkındaki kanunun 4. maddesinde düzenlenen seçimlik haklarından faydalanması gerektiği görüşünü Telekomünikasyon Kurumu’na 04/08/2006 tarihinde yazı ile bildirmiştir. Aşağıda ilgili madde metni yer almaktadır.

4077 Sayılı Tuketicinin korunmasi hakkindaki kanun
Ayıplı Mal Madde 4- Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.
Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir.

Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır
Old 08-02-2010, 14:00   #8
Av. Cem A

 
Varsayılan

2 milyon civarında klonlanmış cep telefonu olduğu söyleniyor. Maalesef ki Tüketici mahkemeleri bu durumu TKHK 4. maddesine dahil etmiyor. Sanayi bakanlığı ile yaptığıum görüşmede olumlu kararların olduğu bilgisini de aldım ancak yaptığım ararştırmada hiç olumlu karara rastlayamadım. Elinizde klonlanmış telefonu ayıplı mal olarak kabul eden bir mahkeme kararı var mı?
Old 08-02-2010, 18:58   #9
YARMACI

 
Varsayılan

evet klonlanmış cep telefonunu ayıplı mal kabul eden bir yerel mahkeme kararı var elimde.
Old 08-02-2010, 19:43   #10
avukat.derviş.yıldızoğlu

 
Varsayılan

Sayın Yarmacı, bu kararı emsal olması açısından paylaşabilir misiniz lütfen?
Old 13-01-2012, 16:01   #12
Avukat22

 
Varsayılan

Bu konu ile elinde emsal karar olan meslektaşlar paylaşabilir mi lütfen?
Old 22-01-2012, 19:27   #13
tiryakim

 
Olumlu Yargıtay kararı

Alıntı:
Yazan Avukat22
Bu konu ile elinde emsal karar olan meslektaşlar paylaşabilir mi lütfen?

Esas :2009/15538
Karar:2010/6
Tarih:07.01.2010
-YARGITAY İLAMI-
Taraflar arasındaki Keçiören Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda davanın kabulüne, yargılama giderlerinin takdiren davacı üzerinde bırakılmasına dair, müddeabihin miktarı itibariyle kesin olarak verilen kararın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalının 28.11.2007 tarihinde 359537015946914 imei numaralı cep telefonunu firmalarından satın aldığını, telefonun klonlandığı için Telekomünikasyon Kurumu tarafından konuşmaya kapatıldığı gerekçesiyle satış bedelinin iadesi için başvurduğu Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 15.12.2008 tarih ve 1067 sayılı kararıyla satış bedelinin iadesine karar verdiğini oysa, davalıya ayıplı mal satmadıklarını belirterek, Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini istemiştir.
Davalı, davacıdan satın aldığı telefonun klonlu olduğuna dair uyarı mesajı geldiğini, daha sonra bu mesajın yanlışlıkla gönderildiğinin anlaşıldığını, kendisinin kusurlu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davalı tarafın, davacıdan 28.11.2007 tarihinde 359537015946914 imei numaralı cep telefonunu satın aldığı, davalının bir yılı aşkın süre cihazı kullandıktan sonra cihazın klonlandığı gerekçesiyle yanlışlıkla haberleşmeye kapatıldığı, 28.12.2008 tarihinde bu yanlışlığın anlaşılması üzerine tekrar beyaz listeye alındığı, cihazda hukuken ve fiilen yararlanmada bir engelin bulunmadığı, bu durumda Keçiören T.S.H.H.nin 312.71.-YTL + %18 KDV.nin satıcı firma tarafından tüketiciye iadesine dair verdiği kararın hukuki duruma uygun düşmediği için 15.12.2008 tarih ve 1067 sayılı kararın iptaline, ancak davalının bu yanılgılı durumdan sorumlu tutulmayacağı için yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına, müddeabihin miktarı itibariyle kesin olarak karar verilmiş, hüküm Yargıtay Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.
Davacının, davalıya satıp teslim ettiği cep telefonunda hukuken ve fiilen yararlanmaya engel bir hal olmadığı davalıya ayıplı mal satılmadığı, cep telefonunun klonlandığı gerekçesiyle dava dışı kurumca yanlışlıkla haberleşmeye kapatıldığı, dosya içeriğinden anlaşıldığı gibi bu hususlar mahkemenin de kabulündedir.
Davacı, ayıplı mal satışı söz konusu olmadığı halde cep telefonunun bedelinin iadesine karar veren Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptalini istemekte haklıdır. Bu konuda davacının herhangi bir kusuru bulunmamaktadır.
Bu durumda HUMK.nun 417-423 maddeleri gereğince yargılama giderlerinin ve kendisini vekille temsil ettiren davacı için vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulması gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK. 427/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma talebinin kabulü ile hükmün sonucu etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 07.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 22-10-2013, 16:30   #14
denizus

 
Varsayılan

Sn. Tiryakim merhaba

Yukarıda sunduğunuz; Yargıtay kararı hangi daireye ait, paylaşırsanız sevinirim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Türk Telekom Telefon Borçları Funda Hukuk Soruları Arşivi 2 11-10-2004 15:10
Telefon Borçları İçin Af suatuyar Hukuk Soruları Arşivi 1 07-09-2004 14:38
Telefon Sapıkları hukuk Hukuk Soruları Arşivi 3 28-03-2002 06:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05029702 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.