Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

kredi borcundan ötürü ücretinin tamamının bankaya ödenmesini belirten temlikname

Yanıt
Old 01-02-2007, 15:54   #1
avankara

 
Varsayılan kredi borcundan ötürü ücretinin tamamının bankaya ödenmesini belirten temlikname

Özel şirkette çalışmakta olan işçinin bankaya olan kredi borcundan ötürü ücret alacağının tamamının bankaya ödenmesini belirten temlikname geçerli midir?
Old 01-02-2007, 17:12   #2
Noyan Yiğit

 
Varsayılan

Borçlu hakkında bir icra takibi var ve bu icra takibi kesinleşmişse,borçlu icra dosyasına gelip beyanda bulunarak maaşının tamamının bu icra dosyasına kesilmesine muvafakat ederse,maaşının tamamına haciz konularak bu icra dosyasına maaşının tümünün kesilmesi ve yatırılması mümkün olacaktır diye düşünüyorum.Temlikname değilde icra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlunun muvafakatname vermesi gerekir.Yargıtay 12 HD.30.9.1980 T.E.5131 K.6866 sayılı kararında bunun mümkün olacağı bildirilmektedir.
Old 01-02-2007, 17:19   #3
avankara

 
Varsayılan

Çok teşekkür ederim değerli meslektaşım ancak, henüz icra takibi mevcut değil.İşçi almakta olduğu ücret alacağını temlik ediyor kredi borcu için.Kredi alınma aşamasında yapılıyor temlik sözleşmesi.Ancak bu yönde tasarruf edilebilinir mi tereddütlerim mevcut.Teşekkür eder, saygılar sunarım.
Old 02-02-2007, 00:00   #4
Av.Gökhan TEKBAŞ

 
Varsayılan

Sayın avankara
"ücret alacağının tamamının bankaya ödenmesini belirten temlikname geçerli midir?" demişsiniz. Öncelikle burada ücret alacağından sadece almakta olduğu maaşı kastettiğinizi düşünerek cevap vermek istiyorum. Söz konusu sözleşmede maaşının tamamını kredi borcu için temlik yapılması kamu düzenine aykırı olması ve de borçlar kanunu m.21'de düzenlenen gabin hükümlerini taşıması nedeniyle geçersizdir. Zira İİK m.83' e göre "Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez."

Kaldı ki alacağın temlikini düzenleyen Borçlar kanunu m.162'e göre "Kanun veya akit ile veya işin mahiyeti icabı olarak menedilmiş olmadıkça borçlunun rızasını aramaksızın alacaklı, alacağını üçüncü bir şahsa temlik edebilir."

Ücret alacağını temlik eden işçinin işvereni bu hükümlere rağmen işçinin maaşının tamamını her ihtimale karşı kredi veren tarafa gönderirse de mahkemeye başvurarak söz konusu sözleşmenin iptali sağlanır para geri alınabilir. Eğer ki daha sonraki aşamalarda icradan böyle bir kesinti yapılması yolua gidilirse şikayet yoluyla kamu düzenine aykırılıktan dolayı işlem iptal edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ücret alacağının tamamının kesilmesidir. Zira borçlu 1/4 'den daha fazlasının kesinti yapılmasına her zaman muvafakat edebilir. Burada bir sorun yoktur. Ancak ücret alacağının tamamının kesilmesi durumu kamu düzenine aykırılıktır kanaatindeyim.
Old 02-02-2007, 08:06   #5
avankara

 
Varsayılan

Çok teşekkür ederim sayın Tekbaş.Ancak bilindiği üzere şöyle de bir durum var ki; biz avukatlar borçlu maaşının tamamı üzerine haciz konulmasına muvafakat ederse tamamına da haciz koyabilmekteyiz.Bir de haciz ile temliknameyi benzer olarak değerlendirebilir miyiz?Yanıtınız için teşekkür eder, saygılar sunarım.
Old 02-02-2007, 09:06   #6
av.m.a.g

 
Varsayılan

sayın avankara
aşağıdaki madde hükmü gayet açıktır. sayın tekbaş ın dediklerine aynen katılıyorum.
Alıntı:

İŞ K M 35
İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.
Old 02-02-2007, 15:12   #7
Noyan Yiğit

 
Varsayılan

İİK.madde 83/a maddesinde "Önceden yapılan anlaşmalar" başlığı altında "82 ve 83 maddalerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir" şeklinde düzenlenmiştir.Sizin müvekkiliniz henüz bir icra takibi olmadan ve bu takip kesinleşmeden maaşının tamamını temlik eden bir anlaşma yaptığına göre bu anlaşma yukarıda yazılı yasa hükmüne aykırı bir durum vardır. Eğer müvekkiliniz bu anlaşmadan dönmek arzusunda ise Tetkik Merciinde açılacak bir dava ile bu anlaşma iptal ettirilebir diye düşünüyorum.Bunun temlikname olmasının da hiçbir ayrıcalık getirceğini sanmıyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04284406 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.