Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Hasar danışmanlık firmalarıyla beraber hareket eden avukatlar,1136 sk. 48.maddeyi ihlal ediyor.

Yanıt
Old 23-10-2018, 21:56   #1
Av.Muhammet Aydın

 
Varsayılan Hasar danışmanlık firmalarıyla beraber hareket eden avukatlar,1136 sk. 48.maddeyi ihlal ediyor.

Sevgili meslektaşlarım; devamda,22.10.2018 tarihi itibariyle, Türkiye Barolar Birliği,Adalet Bakanlığı ve 79 il merkezinde kurulu, tüm il Baro teşkilatları- baro başkanlarına, hitaben- yazılmış şikayet ve ihbar dilekçemi ve eklerini sunuyorum. 4 Yıl önce baromuz ve tüm barolara tek tek firma isimi belirtmek ve şikayet sureti ile başlattığım ve 20'yi aşkın baronun sahiplendiği ve işlem başlattığı,Hasar Danışmanlık firmaları için başlatılan, mücadelenin evrildiği nokta, ne yazık ki içimizdeki çürük incirleri- bu firmalarla beraber hareket eden avukatların bağını- temizlemeden, bu firmalardan kurtuluşun olmayacağı noktasıdır. Bu gün yapmış olduğum şikayet dilekçe içeriğini, sizlerin takdirine sunuyorum. Unutmayalım "... BİZ DEĞİŞMEDEN, KADERİMİZDE DEĞİŞMEYECEK..." selam ve saygı ile...

"....... BAROSU BAŞKANLIĞI'NA
Başkanımız Sayın Av. ............
(Birliğiniz Yönetim Kurulunuzda, Gündeme Alınması Taleplidir)

ŞİKAYET VE İHBARDA BULUNAN : Av.MUHAMMET ABDÜSSAMET AYDIN ADRES:Tabakhane Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd. No:1 K:2 BAFRA Tel:0 536 483 83 93 - 362 532 33 33
KONUSU :İlinizde bulunan hasar danışmanlık/aracı kurumlar /aracı şahıslar kullanmak sureti ile 1136 sayılı kanun 48. maddede belirtilen,Avukata çıkar karşılığında iş getirme suçu dolayısı ile şikayet ve ihbar beyanımız ve iş bu avukatların tespiti için nacizane yöntem bildirilmesi ve uygulanması talebimdir.
A Ç I K L A M A L A R :
Ferdi olmaktan gurur duyduğum, avukatlık mesleğinin,il yerel meslek örgü konumundaki baronuzu ve baronuz nezdinde, bağlı tüm avukatlar,baro yönetim kurulunuz ve başkanınızı,saygıyla selamlarım.
- Bilindiği gibi 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 48. maddesin da belirtilen,avukata çıkar karşılığında iş getirme suçu "...Avukat veya iş sahibi tarafından vadolunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz..." şeklinde düzenlenmiştir.
-Malumaliniz olduğu üzere, hali hazırda mesleğimizin en büyük gelir kapılarından biri olan trafik kazası, iş kazası,doktor hatası şeklindeki tazminat davaları, aracı firmalar ve şahıslar kullanarak, bunları toplayan hasar danışmanlık firmalarının, pençesi altındadır.Bu firmalar hakkında yapılan müteaddit girişimlerin,Yargıtay Ceza Dairesinin, hatalıda olsa içtihadı ile sigorta aracılığının,meşru görülmesi sebebiyle beraatle,sonuçlandığını görmekteyizdir. Bu karara dayanak dosya içeriği ve hasar danışmanlık firmalarının yapısının, salt sigorta işlerinde temsil ve aracılık olmadığı ve proaktif bir biçimde, hukuki danışma dahil, bilimum avukatlık işlerini de kapsadığı yönündeki,suç duyuruları ile takip edilmesi gereken usule ilişkin, beyanımızı saklı tutarak makamınızdan bir adım ileri gidilerek, bu firmaların, iş görebilmesi için muhakkak surette faydalanmaları, gereken avukatların, tespiti ile cezalandırılması için gerekenin yapılmasını,talep ederim. Şöyle ki;
- İş bu hasar danışmanlık ve sigorta aracılık firmalarının,çalışma prensibi, esasında bu firmaların, bir avukata iş temin ve bir avukata,çıkar karşılığı iş getirme, suçunu da işlemeyi, kendi içinde zorunlu kılmaktadır. Eğer bu haksız işlemi yapan,avukatları disiplin yada adli süreç ile bu hasar danışmanlık firmalarından,ayırabilirsek,firmaların mesleğimizin göz bebeği olan, bu işleri, avukatların elinden almalarının, önüne geçebileceğimiz gibi, bir avukatın hiç bir mesleki başarı ve çalışma olmaksızın, sadece bir hasar danışmanlık firması ile komisyon karşılığı anlaşma,yapmak sureti ile yüzlerce dosyayı, oturduğu yerden alarak, diğer meslektaşları ile haksız bir rekabete girmesini de engellemiş olacağızdır. Bunun için bu firmaların,çalışma prensiplerini,kısaca anlatmak gerekmektedir,Çok profesyonel ve karmaşık,bir yapı ile işleyen, hasar danışmanlık firmaları, önce sahaya saldıkları, bir çoğu ,eski kaza geçirmiş ve mağdur olmuş kişiler olan ve bazıları da bir avukatın yanında çalıştığı için bu hususlarda az çok, bilgi sahibi olan yada emekli adliye mensubu bulunan bu kişiler vasıtası ile öncelikle, mağdur ile inatçı ve ısrarcı bir süreç ile kontak kurmakta, hatta mağdur bir avukatla çalışıyorsa onu azlettirmeye çalışmakta ve 1 yada 2 ay içerisinde yüksek miktarlarda tazminat alacağı vaadi ile bu kişileri hasar danışmanlık firmalarına, yönlendirmektedirler. Hasar danışmanlık firmaları da; kendi bünyesinde kurduğu departmanlarla, bu kişilerin sigorta şirketlerinden yada muhatabı tazminat ödeyicilerinden,mağdurları temsil için aldıkları,vekaleti kullanarak,bu kişiler adına tazminatlarını, talep etmektedirler. Devamında, sigorta şirketleri yada tazminat sorumluları ile çoğu, gerçek hak edişin yarısı yada daha azı bir miktarda paraya,anlaşma sağlamakta ve hak edilmesi gerekli tazminatın,bazen, 1/3'ünü tahsil ile yetinilmektedirler. Ancak buraya kadar ki hususta bir avukat kullanmak zorunda olmayan, bu firmalar, tamda burada, her hangi bir tazminat alamadıkları yada tazminat eksik ödendiğinde, zorunlu olarak müşterilerinin alacaklarını, hukuk yolu ile yada tahkim yolu ile almak için ikinci bir kademeye geçmektedirler.. Bunun içinde,hasar danışmanlık firmaları , tüm ülke sathında, topladıkları müşterilerinden, çeşitli vaatlerle aldıkları vekaletnamedeki,yetkiyi kullanarak yani bu kişilere, aracı olarak, ya direkt müşteriden avukata vekalet çıkarttırmak yada vekaletlerindeki tevkil yetkisi ile avukatı vekil kılarak,avukatlara iş temini, yoluna tevessül etmektedirler. Bu şekilde,iş toplayan avukatlarda,müvekkili olacak kişiyi neredeyse hiç bir zaman görmeden ve hatta telefonla dahi olsun,görüşüp tanımadan, aracılar sayesinde ve bu aracılara,belli bir komisyon karşılığı yada prim ödeyerek,yeni müvekkil ve yeni dava,sahibi olmaktadırlar. Özen borcunu da içeren,vekaleten iş görme borcu, ilişkisi bu şekilde sadece aracılar ve aracı hasar danışmanlık, firmaları kanalı ile kurulmakta ve avukatın genelde tek muhatabı da, kendilerine iş bulma hususunda aracılık eden, şahıslar veya aracı hasar danışmanlık firmaları olmaktadır. Firma eğer çok güçlüyse, iş bu kere, bu avukatı bünyesinde dahi çalıştırabilmekte yada bu avukat, müşteriden hiçbir para almaksızın sadece karşı taraf avukatlık ücretine,bu firmaların iş tedariki sayesinde,müşteriye kavuşup çalışabilmektedirler. Bu şekilde,sigorta aracılık firmaları, karşılıklı bir haksız çıkar, anlayışı ile sahaya salınan ve her türlü ahlaki ve hukuki etik ilkeleri çiğneyerek, toplanılan müşteriler, avukatlara komisyon karşılığında göndermektedirler.. Bazen de avukatlar, hasar danışmanlık firmaları ile kendince rekabet etmek için, kendisi hasar danışmanlık firması kurmakta ve sahaya sürdükleri, kişileri aylık yada prim usulü kullanarak, trafik kazası, iş kazası, doktor hatası hatta işçi alacak davalarını dahi bu kişiler vasıtası ile sahadan,toplanmaya çalışılmaktadır. Bu ve benzer şekilde yapılan, tüm eylemler, Avukatlık Kanununun 48. maddesi gereğince suçtur. BU EYLEMLERLE ETKİN BİR ŞEKİLDE SAVAŞMAK BAROLARIMIZIN SORUMLULUĞUNDADIR. Bu aracıların iş yönlendirmesi,muhakkak ki mesleğimiz de,genelde olan ve avukatından memnun kalan, müşterinin başka müşteriye avukatı, tavsiye etmesi şeklinde, gerçekleşen,mesleki başarıdan kaynaklı tavsiye ile hiç bir ilgisi yoktur. Olay tamamen profesyonel ve organize bir şekilde,avukata iş temin etmek, prim yada komisyon alarak aracı olmak,suçu olup, hasar danışmanlık firmaları bu şekilde , avukat tarafından iş temin için aracı olarak kullanılmaktadır.
Bu hasar danışmanlık ve aracılık firmalarının hemen tamamı,şirket ana sözleşmesinde yada şirket unvanın da,mağdur vatandaşlar ile sigorta şirketleri arasında, aracı olduklarını ve mağdur vatandaşları, temsilen bu sigorta şirketleriyle bağlantıya geçtiklerini, ticari iştigal konularını belirttikleri, yayınlanmış ticaret sicil gazetelerinde ve internet ortamında, alenen paylaşmaktadırlar. Dahası aynı firmalar ekte de, örnek olarak sunulan ,şirket ana sözleşmesinde açkça " Bünyesinde oluşturulacak hukuk müşavirliği vasıtası ile şahısların sigorta şirketlerine karşı açacağı davalar ile sigorta şirketinin açacağı davaların takibini sağlamak .." yada " sigorta aracılık konusunda,yönetim danışmanlığı,mali idari teknik ve HUKUKİ DANIŞMANLIK hizmetleri vermek...." şeklinde çalıştıklarını ülke çapında en yaygın, hasar danışmanlık firmaları olarak yayınlamaktadırlar.
-Bu bağlamda,sigorta aracılık firmalarının, çalışma prensibinin bu aracılığa dayandığı, Yargıtay 7.CD. 2010/ 9674 E. 2013 / 2498 K. 06.02.2013 T. sayılı ilamında belirtildiği üzere bu şirketlerin diğer ticari vasfının "...sigorta şirketleri nezdinde kaza mağdurlarını temsil ettiği gözetilmeden..." şeklinde belirtilerek, baskın diğer unsurun aracılıkla beraber temsilciliği de kapsadığı açıktır. 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu 3. maddesi açıkça "...Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir..." demektedir. Aynı norma dayanarak, haksız fiil halinde dahi, işletmenin tüm eyleminin ticari iş sayıldığı Y. HGK. 2002/ 4-174 E. 2002 / 259 K. 03.04.2002 T. sayılı ilamında ".... TK.nun 3. maddesi uyarınca ticari iş, TK.da tanzim olunan hususlarla, bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde İşletilen diğer bir müesseseyi (bir ticari işletmeyi) ilgilendiren bütün muamele, FİİL ve İŞLER ticari iş olarak nitelendirilmiştir....Bilindiği gibi TK.nun 3. maddesi ticari işletme yönünden düzenleme getirmiştir.Ticari işletmenin her türlü eylemi, başka bir anlatımla muamelesi (sözleşme) veya haksız eylemi ticari işletme yönünden ticaridir..." demektedir.Bu bağlamda,hasar danışmanlık firmaları ile bağlantılı işlem yapan avukatlar, her birerleri, ayrı ayrı ticari bir firma olan,bu hasar danışmanlık firmalarının,ellerindeki dava ve işleri, avukatlara yönlendirmesi ve avukatın bu kanaldan iş temin etmesi yada bu firmaların çatısı altında çalışması da, ticari bir faaliyet olup, 1136 S.k. 38 . maddenin, yanında 11. maddede belirtilen,avukatın ticari iş yapma yasağını da ihlal etmektedirler. Yukarda anlatılan çalışma prensibi ve hukuki nitelendirmeler karşısında,bu firmalarla her ne surette olursa olsun,ilişki kuran bir avukatın,firmanın temsil vasfını bu firmadan tevkil yolu ile devraldığı,bu firmaların avukat ile müvekkili arasında ,aracı ve komisyon alan durumunda bulunduğu,bu şekliyle temsilci sıfatının da ticari bir eylemle avukata devrinin, gerçekleştiği, bu hali ile kanuni tanımda belirtilen "... bir çıkar karşılığında avukata iş getirme..." suç kalıbının, şikayetli avukatlar yönünden de, tamamlandığı görülmektedir.Aracı, hasar danışmanlık firmasının, sigorta şirketleri nezdinde, temsile yetkili olduğu müşterisini,müşterisinden alacağı menfaati temin gayesi ile bir avukatı tevkil ederek,işini gerçekleştirmesi ve bu tevkilin temsilci sıfatı ile yapılması hallerini de kapsar şekilde, tüm eylemlerinde ayrı ayrı kanuni tanımdaki bu suçu oluşturdukları görülmektedir. Çoğu zaman,hasar danışmanlık firmasının, bu temsil görevi,avukata vekalet verildikten sonra dahi devam etmekte ve çoğu zaman avukattan daha üstün bir irtibat ile avukatın müvekkili arasında bu şirketle olan aracılık bağı korunmaktadır.Müşteri toplama,onu kurumlar nezdinde temsil görevi alan, ticaret sicillere kayıtlı bu firmalar, işini ticarete dökmesi yasaklı,iş toplama faaliyetine girmesi engellenmiş ve hatta reklam yapması dahi kısıtlı,bir meslek olan avukatlık mesleği ile ticari bir yakınlaşma ve ortaklık yada her ne nam adı altında olursa olsun iş birliği yapması ve avukatın buralardan iş temini yolu ile beslenmesi, 1136 SK. 48. maddesi karşısında açıkça suçtur.Bu sebepler ve izahatlar gereği aşağıdaki yöntemlerle bu kişilerin tespitini, talep ederim.
1- Bölgenizdeki hasar danışmanlık firmaları ile çalıştığı bilinen, avukatlar hakkında, baronuzun resen tespit ile resen soruşturma açarak, şikayet dilekçemi de, bu soruşturmada ihbar yada şikayet olarak kabul etmek sureti ile bu avukatların 1136 s.k. 48. maddesi gereği,adli ve disiplin soruşturmalarının başlatılmasına,
2- Yine, baronuz bölgesinde, bulunan ve bu bölgede hasar danışmanlık yapan firmalarla, yönetim kurulu üyelerinizden biri yada görevlendireceği başka bir avukat kanalı ile kontak kurularak, bu firma yetkililerinden, hangi avukatla çalıştıklarının, usulü dairesince kendilerinden sorulmak sureti ile öğrenilerek, bunun tutanak ile tesbiti ve iş bu tutanak üzerine,bu avukatlar hakkında disiplin ve adli işlemlerin başlatılmasına,
3- Bu haksızlığı yaparken, çekinmeden ve fütursuzca yapıldığı ortadayken, meslek ve meslektaşların çalınan hakları, düşünüldüğünde ancak haklı görülebilecek bir usul olması,münasebeti ile zorunlu kalındığı ve başkaca,bu kadar etkin bir yöntem olmadığından,makamınızca,bir yada daha çok avukat görevlendirilerek, Bölgenizdeki,Ticaret yada Asliye Huk. Mahkemelerinde yada icra dairelerinde, davalılarından birisinin yada borçlusunun, sigorta şirketi olduğu dava dosyaları yada icra takiplerinin, kalemden yada Uyaptan çıkartılarak ,araştırılarak ve bulunarak, hasar danışmanlık firmalarının, tevkil yolu ile yetkilendirdiği yada hasar danışmanlık firmaları ile beraber vekil kılındığı, avukatların tespit ve raporlanması ile , bu kişilerin bu firmaları yada bu firmaların, bu avukatı, aracı kullandığı,tespit edilen avukatlardan ve iş temin eden firmalardan, ben şahsen şikayetçiyimdir. Hiç tereddüt gösterilmeden,işlem başlatılmasını, saygıyla talep ederim.
4- İnternet ortamı, gün be gün takip edilerek, avukatların ismini yada yanlarında avukat bulunduğunu beyan ederek, iş toplamaya ve iş takipçiliği yapmaya çalışan, firmaların tespiti ile öncelikle bu firmalar ve sonrasında bu firmalarla, iş yapan avukatların,yukardaki yada makamınızca uygulanacak,yöntemlerle,tespit sureti ile ilgili avukat ve şirketler hakkında, şikayetçiyimdir,gereğinin yapılmasını, talep ederim. Makamınızca tespit edilecek avukatlardan, anılan işi, hukuksuz bir şekilde aracı kullanarak aldıklarından dolayı, tüm Türkiye sathında görev yetkim bulunduğu için, anılan işin bir ihtimalde olsa,bana gelmesi, haksız bir surette engellendiğinden, direkt yada dolaylı olarak şahsımın mağduriyeti ve maddi zararım oluşmuştur.
- Dört bent halinde saydığım şekilde tespit edilen ve edilecek tüm şirket ve avukatlardan, 1136 S.K. 48. maddeye muhalefet dolayısı ile, ŞİKAYETÇİYİMDİR. Şahsımın şikayeti yeterli görülmediği takdirde, bu kişilerin Baronuz bölgesindeki avukatların ve dolayısı ile baronuzun haklarını çiğnediğinden ve baronuzun, mensubu olan, avukatları koruyup, kolama görevi çerçevesince, mağduriyeti ve zararı oluşacağından bu kişileri, MAKAMINIZA İHBAR EDİYORUM. Bu ihbarımın ve şikayetimin işleme koyulmasını arz ve talep ederim.
-Unutmayalım ki;ZMMS,Sigorta limiti olan dolan,bir olayda,ortalama,140.000,00 TL kadar bir meblağ, bir avukat tarafından haklı ve hukuki bir kazanç olarak kazanılacakken,bu gelire göz dikmiş, hasar danışmanlık firmaları, mağdurun haklarını da tam koruyamayarak ve iş temin ettikleri bazı meslektaşlarımızı, asgari tarifenin çok altında ve çoğu zaman sadece karşı taraf avukatlık ücretine ve hatta bu ücretinde bir kısma çalıştırarak, mesleğimiz için çok önemli olan bir gelir kapısını tüm meslektaşların elinden alıp bu firmalara hukuksuz bir biçimde yönlendirmektedirler. Artık çuvalda ki çürük incirleri temizleme zamanı gelmiştir. Barolarımız ve meslektaşlarımız bu,haksız kazanç düzenine,sabrettikçe yada duyarsız kaldıkça, bu kişiler dahada cürretkar olmaktadırlar.Gün geçtikçe hem mesleki hem de ekonomik sorunları artan meslektaşlarımızı daha da mağdur etmektedirler. Sonuç olarak ekonomik olarak güçsüz kalan, koskoca bir Avukat- hukuçu- meslek mensupları, ya İstanbul Barosu avukatı Gökhan Vural Arı gibi ekonomik sıkıntılardan,intihar etmekte ( lütfen google'da "avukat intihar etti" yazınız sadece 2018 yılında onlarca avukat intihar etmiş) yada bu ekonomik kaygılardan dolayı,suça bulaşmakta yada sıkıntıyı iç dünyasında yaşayarak, depresyona girmekte, mesleğe olan güven ve bağlılığı ve mesleğe güveni, sarsılmaktadır.
Sırası gelmişken;özellikle belirtmek isterim ki, hizmetini, hukuka uygun bir şekilde, bir şirkette istihdam edilmek yada bu şirketle, vekalet ilişkisi kuran, bir avukatla; şikayet konusu hasar danışmanlık, adı altında faaliyet alanı,avukatlık mesleği ile benzeşen ve iş toplama hizmeti veren bu, firmalarla, ilişki kuran avukatın hukuki konumu asla aynı değildir.Çünkü birincisinde,avukat hizmet ve mesaisini vekalet ilişkisi kurduğu, şirkete hasrediyor ve harcıyorsa yani o şirketin hukuk veyahutta icra takibi işlerini yapıyorsa da,hasar danışmanlık firmalarının, bünyesinde barındırdığı yada ilişki içinde olduğu şikayetli avukatlar, bağlı olduğu şirketin işlerini değil,bu şirket aracılığı ile edindiği müvekkililerinin işini görmektedir.Zaten şikayetimize konu, suç kalıbının gerçekleşmesine de bu haksız aracılık ilişkisi, sebebiyet vermektedir
-Bu mesleği, cazip hale getirmek, görevi omuzlarınızda olan Barolarımıza, ayrı ayrı gönderdiğim iş bu dilekçemle gerekli araştırmaların, yukarda 4 bent halinde saydığım şekiller yada makamınızca, tespit edilecek başka yöntemler kullanılarak, hem internet üzerinden , hem sosyal ağlardan, hem bilgi sahiplerinden ve hem de adliye içerisinde,yapılacak araştırmalar yolu ile tespit edilerek,ilgili haksız kazanç sağlayan, meslektaşlarımız ve bu meslektaşlara aracı olan kişiler hakkında,ŞİKAYETÇİYİMDİR, ONLARI AYRICA İHBAR EDİYORUM.Bu kişiler hakkında,1136 s.k. 48. maddede belirtilen fiili, işlediklerinden ötürü, disiplin ve adli süreçlerin başlatılmasını, makamınızdan arz ve talep ederim.
-. Avukatı güçlü ve yargılamaya aktif katkısı olmayan bir süreçle verilen, mahkeme kararı,sadece idari bir işlemdir. Mesleğimizle, gurur duyuyorum,şımarmadım ve bu güne kadar hiç bir hakimi ve memuruda şımartmadım. İş bu dilekçe ve eklerinden birer suret;takdir ve ifaları için,Türkiye Barolar Birliğine,mensubu olmaktan, onur duyduğum Samsun Barosu dahil,Türkiye de teşkilatlanmış tüm BARO BAŞKANLIKLARI'na ve Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş olup, gereğini saygıyla, arz ve talep ederim.19.10.2018

TALEP VE ŞİKAYETLERİNİ SUNAN
Av.MUHAMMET ABDÜSSAMET AYDIN
Ekleri: 1-Dört adet Hasar Danışmanlık Merkezi İnternet Çıktısı
(Araştırmada yüzlercesinin olduğu, görülecektir,komisyon kurulup tespitini, talep ederim.)
2-Türkiye sathına yayılmış 2 adet firmaya ait Ticaret sicil gazetesi suretleri
(Tüm firmaların, sözleşmelerinin, incelenmesi ile bu ibarelerin çıkarttırılmasının da sağlanması taleplidir)..." Hukuki olarak sizlerce de irdelenmesi dileğimle...
Old 13-11-2018, 12:42   #2
yılmazkan

 
Varsayılan

Geçen sene iki büyük hastanede görev yapan üç doktorun da aralarında bulunduğu bir firmadan benzer bir teklif gelmiş etik gerekçelerle reddetmiştim. Çok doğru yapmışım.Sizi de tebrik ediyorum üstadım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hasar danışmanlık firmaları ve Avukatlarla Haksız Rekabet Av.Muhammet Aydın Hukuk Sohbetleri 3 05-02-2017 12:00
boşanma sonrasında beraber yaşamaya devam eden kadının hakları var mı? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 31-03-2013 19:30
Mahkemede Vekil Olarak Hareket Eden Avukatın İcra Dosyasında Vekil Olmaması LePapillon Meslektaşların Soruları 2 13-05-2011 11:17
AYM Yanlış mı Hareket Ediyor. av.ilyasmeral Anayasa ve İdare Hukuku Çalışma Grubu 7 30-07-2007 19:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03766990 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.