Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tehiri İcra

Yanıt
Old 26-12-2005, 12:19   #1
TunaD

 
Varsayılan Tehiri İcra

Temyiz edilmiş bir dosya var icranın geri bırakılması talepli olarak. İlamlı icra emrine de itiraz edildi ve mehil talebinde bulunuldu.

İcrayı durdurma kararı almaksızın borcun tamamı [k]ihtirazi kayıtlı olarak dosyaya ödenirse karşı taraf (alacaklı) bu parayı alabilir mi alamaz mı? Yoksa Yargıtay'ın kararı beklenebilir mi?

Saygılar.
Old 26-12-2005, 20:51   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Mehil süresinde takip durur, bu süre sona erdiğinde ve tehiri icra kararı alınmamışsa alacaklı parayı alabilir düşüncesindeyim.Bir de ilamlı icraya nasıl itiraz ettiniz onu merak ettim.Ayrıca sizden teminat istenmedi mi, yoksa dosyaya yatırılan para teminat mı sayıldı?
Old 27-12-2005, 11:04   #3
TunaD

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım, sorumu yanlış yöneltmişim ama sizin vermiş olduğunuz cevap benim için yeterli oldu, teşekkür ederim.

Mehil talep ettiğimizde teminat istendi. Yatıracağım teminatı (ilamlı icra takibinde) alacaklı Yargıtay'dan nihai karar çıkmadan dosyadan alabilir mi? Benim merak ettiğim konu bu idi.

İlginize çok teşekkür ederim.

Saygılarımla
Old 27-12-2005, 21:59   #4
kağanulaş

 
Varsayılan

Sayın TunaD,
İcra Dairesince tarafınıza verilen mehil içerisinde yargıtaydan tehiri icra kararı getirirseniz alacaklı yargıtay incelemesi sonuçlanıncaya kadar yani karar onanıncaya kadar teminatınızı paraya çeviremez. karar onanınca teminat paraya çevrilir veya karar bozulursa teminatınızı geri alırsınız.Mehil vesikası o süre içerisinde paranın ödenmemesi anlamına da gelmektedir ancak asıl anlamı verilen mehil içerisinde tehiri icra kararı getirmek için borçluya verilen imkandır. verilen mehilde tehiri icra kararı getirmezseniz yargıtay kararı beklenmeksizin para alacaklıya ödenir veya teminatınız paraya çevrilir.
saygılarımla.
Old 01-02-2006, 16:32   #5
TunaD

 
Varsayılan

Kaan Bey,

Sizlerede çok teşekkür ederim (biraz gecikmiş bir teşekkür oldu kusura bakmayın).

Saygılar.
Old 03-02-2006, 17:22   #6
Av.Nevra BAŞKAL

 
Varsayılan

Küçük bir ekleme;

Dosya borcunu ihtirazı kayıtla yatırdığınız takdirde, şayet muvaffakat ederseniz alacaklı parayı çekebilir, muvaffakatınız olmaması halinde faiz işlemeye devam edecektir.

Av. Nevra BAŞKAL
Old 13-08-2007, 12:37   #7
ufuk Karaoğlu

 
Varsayılan

Yargıtaydan tehiri icra kararı getirmek için icra dairesince verilen sürenin başlangıcından 60 gün geçtikten sonra alacaklı parayı çekebilir ya da teminat mektubunun paraya çevrilmesi için ilgili bankaya müracaat için gerekli yasal işlemlerin yapılmasını isteyebilir. Eğer 60 günlük sürenin son günü tatil günlerine rastlarsa bu süre sonraki işgünün mesai bitiminde sona erer. Ancak yasal koşulları için de 60 günlük sürede tehiri icra kararı getirememişseniz. Ek bir mehil talebinde bulunabilirsiniz.
Old 15-08-2007, 19:06   #8
tolgaaltun

 
Varsayılan

merhaba bu konuda benim de bir sorum olacak.mehil vesikasının süresinin (60 gün) dosyanın yargıtaya sevk tarihinden itibaren geçerli olması yani işlemeye başlamış olmasının süreyi azaltması dışında başka bir olumsuz etkisi olabilir mi?
Old 28-06-2009, 18:37   #9
wellan

 
Varsayılan

İcra dairesi tarafından mehil tayin edildiği zaman mehil müddeti boyunca takip duracağından dolayı alacaklı taraf dosyadaki teminatta alacağını alamayacaktır.İkinci olasılık mehil müddeti içinde kararı getirip dosyaya ibraz ettiğiniz zaman ise o halde yargıtayda karar hükme bağlanıncaya kadar alacaklı alacağına kavuşamayacaktır.Son olasılık ise mehil süresi içinde karar getirmediğiniz takdirde yargıtay karar vermemiş dahi olsa takip durmayacağından dolayı alacaklı teminattan parayı alabilecektir.Zaten tehiri icra kararının düzenlenme amacı da yargıtaya giden dosya takibi durdurmadığından dolayı alacaklının teminat içerisinden parayı almasını yada işlemlere devam ederek tahsilt yapmasını engellemek.Kısacası yatırılan teminat dosyada depo edilmektedir.
Old 06-10-2011, 15:26   #10
iyakupoglu

 
Varsayılan

Borçlu mehil belgesinin tanzim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 60 günlük mehil aldı. 60 günün sonunda Yargıtay'dan tehir-i icra kararı getiremedi.Bunun üzerine alacaklı teminatın nakde çevrilmesi isteminde bulundu.Alacaklının talep tarihinden sonraki tarihte borçlu ek mehil isteminde bulundu.İcra Müdürlüğü de dosyanın halen Yargıtay'a gitmemiş olmasını gerekçe göstererek borçluya, ilk mehilin bittiği ve alacaklının teminatın nakde çevrilmesi talebinde bulunduğu tarihten sonraki bir tarihte ek mehil verdi. Sonuç olarak, dosya Yargıtay'a gitmemiş ise bile borçlu ilk mehil içinde ek mehil talebinde bulunmadı ve bu süre zarfında dosyaya tehiri icra sunulmadı. İcra Müdürlüğü işlemine karşı şikayet yoluna başvurulsa sonucunun ne olacağı konusunda fikri olan var mıdır? Teşekkür ve saygılarımla.
Old 06-10-2011, 15:49   #11
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan iyakupoglu
Borçlu mehil belgesinin tanzim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 60 günlük mehil aldı. 60 günün sonunda Yargıtay'dan tehir-i icra kararı getiremedi.Bunun üzerine alacaklı teminatın nakde çevrilmesi isteminde bulundu.Alacaklının talep tarihinden sonraki tarihte borçlu ek mehil isteminde bulundu.İcra Müdürlüğü de dosyanın halen Yargıtay'a gitmemiş olmasını gerekçe göstererek borçluya, ilk mehilin bittiği ve alacaklının teminatın nakde çevrilmesi talebinde bulunduğu tarihten sonraki bir tarihte ek mehil verdi. Sonuç olarak, dosya Yargıtay'a gitmemiş ise bile borçlu ilk mehil içinde ek mehil talebinde bulunmadı ve bu süre zarfında dosyaya tehiri icra sunulmadı. İcra Müdürlüğü işlemine karşı şikayet yoluna başvurulsa sonucunun ne olacağı konusunda fikri olan var mıdır? Teşekkür ve saygılarımla.

İcra müdürlüğünün işlemi sakattır.
Old 06-10-2011, 16:40   #12
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

Suat Bey,
Bende Sizin gibi düşünmüş ve parayı almaya gitmiştim ama Alanya'da da İcra Müdürlüğü ilk 90 günlük süre içinde tehir-i icra kararı getirmeyen borçluya ek 30 günlük süre daha verdi.Daha önce de benzer uygulamalar yapıldığı kulağıma gelmişti.Çok emin değilim ama sanki bu uygulamayı destekleyen bazı yargı kararları okumuş olabilirim...
Old 06-10-2011, 18:03   #13
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fatih KISA
Suat Bey,
Bende Sizin gibi düşünmüş ve parayı almaya gitmiştim ama Alanya'da da İcra Müdürlüğü ilk 90 günlük süre içinde tehir-i icra kararı getirmeyen borçluya ek 30 günlük süre daha verdi.Daha önce de benzer uygulamalar yapıldığı kulağıma gelmişti.Çok emin değilim ama sanki bu uygulamayı destekleyen bazı yargı kararları okumuş olabilirim...

Karar eklerseniz, üzerinde konuşuruz.
Old 07-10-2011, 10:01   #14
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

Mehil Süresi içinde; Yargıtayca, icranın geri bırakılması veya bu talebin reddi konusunda bir karar verilmemesi halinde, icra memurluğunca borçluya yeniden mehil verilmesi gerektiği
(Yargıtay 12 HD, 20.10.1981 Tarih 1981/6089 E, 1981/7679 K)

Yargıtay karar metninde, icranın geri bırakılması veya bu talebin reddi kararının süresi içinde verilmemesinde borçlunun kusuru bulunmadığını, bu nedenle de yeniden mehil verilmesi gerektiğini ileri sürmüş....
Old 07-10-2011, 10:22   #15
AV.ARZU KILIÇ

 
Varsayılan

uygulamada zaman zaman 90 günlük sürede yargıtay kararını yetiştiremediğimizden dosyadaki temanıtımız çekilmesin diye süre bitimine bir kaç gün kala ek mehil vesikası alarak bu süre içerisinde ibraz ettiğimiz çok dosya oldu...
Old 07-10-2011, 10:28   #16
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

Bizim olayımızda 90 günlük süre bittikten sonra, borçlunun talebi ile ek 30 günlük süre verildi Sayın Meslektaşım.
Ancak İcra Müdürlüğü, 30 günlük sürenin kesin olduğunu, süresi içinde tehiri icra kararı getirilmez ise bir daha süre verilmeyeceğini ve dosyadaki paranın alacaklıya ödeneceğini de ihtar etmiş
Old 07-10-2011, 10:35   #17
iyakupoglu

 
Varsayılan

Bu Yargıtay kararına konu somut olayda ilk mehil süresi içinde tehir-i icra sunulmamasına karşılık alacaklı tarafça teminatın nakde çevrilmesi isteminde bulunulmamış olabilir. Benim verdiğim örnekte alacaklı açısından teminatın nakde çevrilmesinin yasal koşulları oluştuğu halde müdürlük borçluya ek mehil veriyor.
Old 07-10-2011, 10:40   #18
iyakupoglu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.ARZU KILIÇ
uygulamada zaman zaman 90 günlük sürede yargıtay kararını yetiştiremediğimizden dosyadaki temanıtımız çekilmesin diye süre bitimine bir kaç gün kala ek mehil vesikası alarak bu süre içerisinde ibraz ettiğimiz çok dosya oldu...
Ancak dediğiniz gibi ilk mehil dolmadan ek mehil talebinde bulunmuşsunuz. Bu yasal olarak zaten mümkün, bir sıkıntı yok. Benim sorumda mehil doluyor, borçludan ses yok. Ne zamanki alacaklı talepte bulunuyor, icra müdürlüğü telefonla borçluyu arayarak durumu bildirince borçlu gelip ek mehil talep ediyor. Müdürlük de alacaklının talebini reddedip, borçlunun yasal süre içinde yapılmayan talebini kabul ediyor.Kanımca, dosyanın bu süre zarfında her ne sebeple olursa olsun Yargıtay'a gönderilmemiş oluşunun sorumluluğu alacaklıya yüklenemez. Mahkeme yazı işleri müdürlüğünün bir kusuru varsa bu durumda borçlu (temyiz eden) yazı işleri müdürlüğüne karşı zararın tazmini için işlem yapabilir. Bu konu tamamen temyiz eden ile yazı işleri arasındaki ilişkiye bağlıdır. Kaldı ki, dosyanın halen Yargıtay'a gönderilmemiş olması temyiz eden borçlunun dosya gönderim masrafını ödememiş olması vb. kendi kusurundan doğan bir sebebe bile dayalı olabilir.
Old 07-10-2011, 10:43   #19
iyakupoglu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fatih KISA
Bizim olayımızda 90 günlük süre bittikten sonra, borçlunun talebi ile ek 30 günlük süre verildi Sayın Meslektaşım.
Ancak İcra Müdürlüğü, 30 günlük sürenin kesin olduğunu, süresi içinde tehiri icra kararı getirilmez ise bir daha süre verilmeyeceğini ve dosyadaki paranın alacaklıya ödeneceğini de ihtar etmiş
90 günlük süre bittikten sonra bile olsa eminim dosyanızda sizden önce alacaklının teminatın nakde çevrilmesi istemi yoktu? Bu durumda icra müdürlüğü, tehir-i icra isteminde her zaman bulunulabileceği kuralına dayanarak ek mehil vermiştir, bunda da yasaya aykırı bir durum yoktur. Ancak benim olayım farklı. Alacaklı, süre bitti teminatı nakde çevir diyor. İcra müdürü bunu reddedip borçluyu çağırarak sen gel ben sana biraz daha süre vereyim diyor.
Old 07-10-2011, 10:51   #20
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fatih KISA
Mehil Süresi içinde; Yargıtayca, icranın geri bırakılması veya bu talebin reddi konusunda bir karar verilmemesi halinde, icra memurluğunca borçluya yeniden mehil verilmesi gerektiği
(Yargıtay 12 HD, 20.10.1981 Tarih 1981/6089 E, 1981/7679 K)

Yargıtay karar metninde, icranın geri bırakılması veya bu talebin reddi kararının süresi içinde verilmemesinde borçlunun kusuru bulunmadığını, bu nedenle de yeniden mehil verilmesi gerektiğini ileri sürmüş....

Bu kararın, somut soruyla ilgisi bulunmamaktadır.
Koyulaştırdığım bölüme göre karardaki olayda "mehil süresi içinde" ek mehil istenmiştir. Bu mümkündür ve uygulamada hepimiz tecrübe ettik.
Old 07-10-2011, 10:53   #21
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan iyakupoglu
Ancak dediğiniz gibi ilk mehil dolmadan ek mehil talebinde bulunmuşsunuz. Bu yasal olarak zaten mümkün, bir sıkıntı yok. Benim sorumda mehil doluyor, borçludan ses yok. Ne zamanki alacaklı talepte bulunuyor, icra müdürlüğü telefonla borçluyu arayarak durumu bildirince borçlu gelip ek mehil talep ediyor. Müdürlük de alacaklının talebini reddedip, borçlunun yasal süre içinde yapılmayan talebini kabul ediyor.Kanımca, dosyanın bu süre zarfında her ne sebeple olursa olsun Yargıtay'a gönderilmemiş oluşunun sorumluluğu alacaklıya yüklenemez. Mahkeme yazı işleri müdürlüğünün bir kusuru varsa bu durumda borçlu (temyiz eden) yazı işleri müdürlüğüne karşı zararın tazmini için işlem yapabilir. Bu konu tamamen temyiz eden ile yazı işleri arasındaki ilişkiye bağlıdır. Kaldı ki, dosyanın halen Yargıtay'a gönderilmemiş olması temyiz eden borçlunun dosya gönderim masrafını ödememiş olması vb. kendi kusurundan doğan bir sebebe bile dayalı olabilir.

Size katılıyorum. Hatta 60+30 günlük sürede Yargıtay'dan "tehir-i icra kararı" gelmeyebilir diye, birçok alacaklı kararı "elden" takip etmektedir.
Old 07-10-2011, 11:14   #22
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

Suat Bey,
Sanırım nüanstan kaynaklı bir bir yanlış algılama var.
Bahsettiğim olayda da borçlu mehil süresi içinde tehir-i icra kararı getirmiyor ve süre geçtikten sonra ek mehil istiyor. Talep reddolunuyor, İcra Tetkik Mahkemeşi şikayeti kabul etmiyor ve yargıtay ilgili kararı veriyor.

Başka bir olay, şu anda müvekkilim olan bir şirket, henüz tarafıma vekalet vermeden önce kaybettiği bir dava nedeniyle, aleyhine hükmolunan vekalet ücretinin icraya konulması üzerine, tehiri icra kararı getirmek üzere 60 günlük bir süre almış, bu süre içinde tehir-i icra kararını getirememesi nedeniyle alacaklı taraf dosyadaki teminat mektubunun paraya çevrilmesini ve ödenmesini talep etmiş. Bu aşamada tarafıma başvurdular ne yapabiliriz diye. Ek süre istemelerini tavsiye ettim ve ek süre talebine ilişkin dilekçeyi de kendim yazdım. Bu aşamada teminat mektubu paraya çevrilmişti, ancak icra müdürlüğü 60 günlük ikinci bir ek süre verdi ve parayı alacaklıya ödemedi. Sonrasında şirket tehiri icra kararını dosyaya ibraz etti ve akabinde Yargıtay kararı davacı şirket lehine bozdu.

Karar örneği elimde yok ama, bu şirketin karşı tarafı olan şirketin vekili Avukat Arkadaşım, icra müdürünün kararını şikayet etmiş, şikayeti reddolunmuş, bu nedenle halen Bana kızgın!
(İlam vekalet ücreti 53.000.-TL civarında idi)
Old 07-10-2011, 11:25   #23
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fatih KISA
Suat Bey,
Sanırım nüanstan kaynaklı bir bir yanlış algılama var.
Bahsettiğim olayda da borçlu mehil süresi içinde tehir-i icra kararı getirmiyor ve süre geçtikten sonra ek mehil istiyor. Talep reddolunuyor, İcra Tetkik Mahkemeşi şikayeti kabul etmiyor ve yargıtay ilgili kararı veriyor.

Başka bir olay, şu anda müvekkilim olan bir şirket, henüz tarafıma vekalet vermeden önce kaybettiği bir dava nedeniyle, aleyhine hükmolunan vekalet ücretinin icraya konulması üzerine, tehiri icra kararı getirmek üzere 60 günlük bir süre almış, bu süre içinde tehir-i icra kararını getirememesi nedeniyle alacaklı taraf dosyadaki teminat mektubunun paraya çevrilmesini ve ödenmesini talep etmiş. Bu aşamada tarafıma başvurdular ne yapabiliriz diye. Ek süre istemelerini tavsiye ettim ve ek süre talebine ilişkin dilekçeyi de kendim yazdım. Bu aşamada teminat mektubu paraya çevrilmişti, ancak icra müdürlüğü 60 günlük ikinci bir ek süre verdi ve parayı alacaklıya ödemedi. Sonrasında şirket tehiri icra kararını dosyaya ibraz etti ve akabinde Yargıtay kararı davacı şirket lehine bozdu.

Karar örneği elimde yok ama, bu şirketin karşı tarafı olan şirketin vekili Avukat Arkadaşım, icra müdürünün kararını şikayet etmiş, şikayeti reddolunmuş, bu nedenle halen Bana kızgın!
(İlam vekalet ücreti 53.000.-TL civarında idi)

Bu mesajınızda bahsettiğiniz olay şu şekilde olsaydı ne olurdu? Dosyada, "teminat mektubu" yerine "nakit para" olsaydı; 60 günlük süre geçince, icra müdürü parayı ödemeyecek miydi(B.vekilinin henüz müdahalesi yok). Ödeyecekti değil mi? Daha sonra borçlu vekili gelip tekrar süre isterse müdürlük süreyi uzatacak mıydı?
Old 07-10-2011, 12:21   #24
Av.Fatih KISA

 
Varsayılan

Ödeyecekti tabii ki Üstadım...
Tehiri icra kararı ancak para ödenmeden dosyaya ibraz edilirse anlam ifade eder, para ödendikten sonra tehir-i icra kararının espirisi kalmıyor zaten...

Olayın Özeti şu;Bu konuda somut, kesin ve istikrarlı bir uygulama yok, her olayın durumuna göre ve İcra Müdürüne göre sonuç değişiyor..
Old 05-01-2012, 23:11   #25
Avbelgin

 
Varsayılan tehir i icra yargitay karari ACİLLLL

Merhabalar meslektaslarim;
oncelikle kendi durumumu anlatmak istiyorum.
Ben 60 gunluk mehil aldim borclu vekili olarak.ardindan 30 gun aldim ama karar gelmedi.o arada yeni vesika icin basvurmayi unuttum dosyada derken alacakli teminat mektubunun paraya cevrilmsi icin basvurdu ben banka parayi oderken haberdar oldum,icradan ek mehil istedim vermedi.bende suresi gecen mehil vesikasi ile uyaptan gonderi yaptim ama mehil vesikasi suresinde olmadigindan yeni mehil vesikasi istendi.memur da bana yeni mehil vesikasi vermedi.talebimi reddetti.bende itm de sikayet yoluna gittim alelacele dilekce yazdim,tedbir verdi mahkeme ama incelemedi henuz.aklim dosyada halen ve benim icin onemli.bu hususta yargitay karari varsa paylasirsaniz yarin hakimin onune koymak istiyorum.kisaca surem bitti teminat mektubu paraya cevrildi ancak odenmedi ben arada ek mehil istedim reddetti su an itm de dosya.yardimlariniz icin simdiden tesekkurler..
Old 24-12-2012, 12:50   #26
yildirimaslan

 
Varsayılan

merhabalar..
Çok acil bir sorum var..
Borçlu şirket tehiri icra kararı için başvuruda bulunuyor ve teminat mektubu reddediliyor.. Bundan aylar sonra tekrar ikinci kez tehiri icra kararı talep edebilir mi?
Old 24-12-2012, 12:55   #27
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yildirimaslan
merhabalar..
Çok acil bir sorum var..
Borçlu şirket tehiri icra kararı için başvuruda bulunuyor ve teminat mektubu reddediliyor.. Bundan aylar sonra tekrar ikinci kez tehiri icra kararı talep edebilir mi?

Talep edebilir. Çünkü red edilen "teminat mektubu"dur.
Old 24-12-2012, 13:08   #28
yildirimaslan

 
Varsayılan

Peki sayın üstadım süre kararı aldıktan sonra nakden veya mektupla 3 ay içinde teminat getirilememsi bir hak düşürücü süre değilmidir.. Tehiri icra kararı getirilmesi için süre veriliyor ve teminat dahi yatırılmayarak süre geçiriliyor. Bu süre geçirildikten sonra tekrar süre istenebiliyor mu?
Old 24-12-2012, 13:29   #29
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yildirimaslan
Peki sayın üstadım süre kararı aldıktan sonra nakden veya mektupla 3 ay içinde teminat getirilememsi bir hak düşürücü süre değilmidir.. Tehiri icra kararı getirilmesi için süre veriliyor ve teminat dahi yatırılmayarak süre geçiriliyor. Bu süre geçirildikten sonra tekrar süre istenebiliyor mu?

"Mehil belgesi" almak için müracaat edildiğinde, borç miktarı kadar para veya teminat mektubu dosyaya yattıktan sonra, mehil belgesi verilir. Para/Teminat mektubu sunulmamışsa, takip kaldığı yerden devam eder. Yani siz alacaklı taraf olarak cebri icraya devam edebilirdiniz. Siz takibe devam etmeden, borçlu taraf yeniden müracaat edip para/teminat mektubu yatırarak, "mehil belgesi" talep edebilir.
Old 24-12-2012, 17:45   #30
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
borçlu taraf yeniden müracaat edip para/teminat mektubu yatırarak, "mehil belgesi" talep edebilir.
7 günlük süreden sonra yatırılan teminat sonucu bu durumu hiç uyguladınız mı yada şahit oldunuz mu?

Bir keresinde 7 gün olan cuma öğleden sonraya anca yetiştirebilmiştim, müdür "yaw avukat bey bu saatte havale yapılmaz pazartesi sabah gelin" dedi, "müdür bey haciz hakları doğuyor" dedim.
"bişey olmaz sen getir pazartesi sabah" getirdim havalede pazartesi tarihli atılmıştı, alacaklı şikayet yoluna gitmedi, mahkeme teminat mektubunu kabul etti, Yargıtay'da kararı vermişti ama yinede tereddütüm gitmedi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tehiri İcra İçin Verilen Mehilin Bitmesi dancan Meslektaşların Soruları 5 28-07-2009 13:49
Tahliyeye Karşı Tehiri İcra dancan Hukuk Soruları Arşivi 0 09-12-2005 19:50
Tehiri İcra Ve El Atmanın Önlenmesi Davalarının İnfazı mezar-ı mafia Hukuk Soruları Arşivi 1 15-09-2004 20:31
Tehiri İcra Hasan DUMAN Hukuk Soruları Arşivi 1 26-02-2002 17:46
İcra Serkan Hukuk Soruları Arşivi 1 21-02-2002 22:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04882097 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.