Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

boşanma sonrası kira ile oturulan aile konutunun akıbeti

Yanıt
Old 22-11-2006, 09:32   #1
av.m.a.g

 
Varsayılan boşanma sonrası kira ile oturulan aile konutunun akıbeti

İyi günler,

Buradan bir sorum olacak;
Anlaşmalı olarak boşanma davası neticesinde, boşanma protokolünde boşanma ile birlikte, anne ve çocukların, boşanma öncesinde hep birlikte oturdukları kiralık dairede, içindeki eşyaların mülkiyeti anne ve çocuklara ait olmak şartıyla oturacakları şeklinde bir madde var. Dava sonuçlandıktan sonra, baba söz konusu evden ayrılmıştır. Söz konusu daire ile ilgili kira sözleşmesi baba tarafından akdedilmiştir. Şimdi bu sözleşmenin akıbeti nedir? Baba sözleşme ile bağlımıdır. Baba aynı zamanda anne ve 3 çocugu için aylık toplam 1600 ytl nafaka ödemektedir. Babanın kira sözleşmesi ile ilgili olarak sorumluluğunu ortadan kaldırması için ne gerekmektedir. Mahkeme kararı yeterlimidir. Baba ev sahibine ihtar çekmiş ve boşanma neticesinde sözleşme ile bağlılığının ortadan kalktığını belirtmiş, aralarındaki kira sözleşmesinin anne ile devam ettirip ettirmeyeceğini, ettirecek ise kira sözleşmesi akdedilirken verdiği 1000 US depozitonun iadesini, devam ettirmeyecek ise verilen depozitonun evin varsa hasarlarında kullanılması geri kalanının da tarafına iadesini talep etmiştir. ancak ev sahibi ihtara cevaben sorumluluğunun devam ettiğini ve dairenin baba tarafından boşaltılarak teslim edilmesi gerektiğini, anne ile kira sözleşmesini devam ettirmek istemediğini beyan etmiştir.

Bu durumda baba ne yapmalıdır? Şimdiden ilginiz için teşekkürler...
Old 22-11-2006, 11:59   #2
attorneytalay

 
Varsayılan

Bu konuda deneyimli olmamakla birlikte görüşüme göre,
1. TMK md 194 son fıkra "Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa sözleşmenin tarafı olmayan eş kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde buluna eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur." Buna göre öncelike somut olayda oturulan ev üzerinde annenin söz hakkı olması için bu bildirimim yapılması gerekir ?

2. Eğer bu bildirim yapılmışsa doğaldır ki anne kira sözleşmesinin tarafı haline gelmiştir ancak burada şöyle bir soru aklıma geliyor:aile konutu zayıf eşin korunması için konulduğuna göre evlilik devam ederken güçlü eşin bir tasarrufta bulunmasını engelleme amacını taşır şimdi somut olayda boşanma gerçekleştiğine göre acaba bu aile konutu hükmü anlamını yitirmiş olur mu ?( ki bence yitirir zira hakimin aile konutu ile de hüküm vermesi gerekir)

3. Bu husus boşanma protokolü ile güvence altına alınmış deniyor. Şimdi kira sözleşmesinin tarafını koca olarak kabul edersek bu hükmün şöyle bir anlam içerdiğini kabul edebiliriz ( sözleşmeyi feshetmemek ki bu da bir taahhüttür)

Sonuç olarak koca kira sözleşmesinin tarafı olarak istediği gibi tasarrufta bulunabilmelidir bana göre eğer feshederse boşanma protokolüne aykırı davranmış olur ki diğer taraf genel hükümlere göre talepte bulunabilir. Depositoyu da bence alabilmelidir.

Cevaplayamadığım tek husus aile konutu ile ilgili diğer taraf kira sözlşemesine taraf olur ya durumu ev sahibine bildirdiği takdirde bu taraf olma evlilik sürdüğü sürece mi geçerli yoksa boşanma halinde önemini yitirir mi?

biraz uzun ve karışık oldu kusura bakmayın umarım işe yarar bir şeyler vardır yazılanların içinde

saygılar
Old 22-11-2006, 13:26   #3
av.m.a.g

 
Varsayılan

Sayın Attorneytalay,

ilginiz için teşekkür ederim,

Sizinde belirttiğiniz gibi,TMK md 194 son fıkra "Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa sözleşmenin tarafı olmayan eş kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde buluna eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur. demektedir, ancak şu an taraflar boşanmış, Dolayısıyla söz konusu madde hükmünü burada uygulayamacağımız aşikardır. Ancak ortada bir mahkeme kararı var ve bu kararın içerinde anne ve çocukların birlikte oturuln yerde oturmaya devam etmelerine ilişkin bir karar var. Benim asıl sorum zaten şu; bu kararla birlikte babanın kira sözleşmesindeki taraf sıfatı sona erermi? Araştırdım ancak bulamadım
Old 22-11-2006, 15:23   #4
erdal7

 
Varsayılan

Sayın Simali2 ,

Sorunuza göre , Tarafların boşandığını , Boşanma protokolünde dahi aile konutunda eş ve çocukların oturacağının kararlaştırıldığı , boşanmadan sonra kocanın ev sahibine ihtar çektiği ve depozitoyu istediğini boşama ile sorumluluğunun kalktığını bildirdiğini ve ev sahibinin karşı ihtarnamesi ile de ev sahibi babanın sorumluluğunun devam ettiği ve annenin kiracılığını kabul etmediğini söylemektesiniz.

Sorunuzun cevabı İİK 276 ve MK 194 ü birlikte düşünmekten geçmektedir.

İlk olarak ,boşanma gerçekleşse dahi eşlerden birisi diğerine karşı ve ona tebaen mecurda oturduğundan İİK'nın 276/son madde hükmü gereğince kiralayana karşı 3. kişi sayılamazlar. Aile mahkemesinde görülmekte olan dava da oturulan yerin Aile konutu olduğuna ilişkin şüphe de yoktur . Boşansalar bile aile konutu şerhinin bildirici etkisinden dolayı koca MK 194 e göre kira aktini tek taraflı olarak feshedemez , aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Aynı şekilde evde oturmaya devam eden eş ( kadın ) için de ev sahibine bildirim yaparak sözleşmenin tarafı olması hususunda zorlama yapılamaz. Baba ve kocanın sorumluluğu kiraya verene karşı devam eder. Kiraya verenin kadının kiracılığını kabul etmiyorum demesinin de yukarıdaki maddeler ve açıklamalar ışığı altında herhangi bir önemi yoktur. Kadın kira aktinin tarafı olmak istemiyor sa yapacağı iş şu şekilde olmalıdır.
1- Ya hiç kiraları ödemez ve kira bedelinin ödenmemesi sebebi ile mahkemece baba hakkında tahliye kararı çıkıp kesinleşinceye kadar oturmaya devam eder. Alınacak tahliye kararı kadının İİK 276 anlamında üçüncü şahıs sayılamıyacağından tahliyede sorun da yaşanmıyacaktır.

2- Yada , kadın İİK 276 ya göre üçüncü şahıs sayılamıyacağı için bankaya veya kiraya verene kiraları öder. Bu ödeme kiracılık sıfatının kabul edileceği anlamına gelmez. (MK 194 açık hükmü dolayısı ile ) Kiralar düzgün ödendiği müdetçe boşanmış olmaları yada babanın meskende oturmaması ve bu hal tahliye sebebi olamaz.

3- Yada MK 194 / 4 gereği kiraya verene ihtarname çeker ve kira aktinin tarafı olabilir. Bu hususta kadının kiracılığının kabul edilip edilmemesi yönünde kiraya verenin bir seçim hakkı yoktur. Zira kadın kanundan doğan hakkını kullanacaktır.

Saygılarımı sunarım. Av. Erdal
Old 22-11-2006, 15:56   #5
av.m.a.g

 
Varsayılan

Sayın Erdal7,
Öncelikle ilginizden ötürü teşekkür ederim,

MK. 194, Hükmünü, tarafların evli olmaları halinde uygulama alanı bulacak bir hüküm diye düşünüyorum? Babanın, annenin ve de çocukların söz konusu kiradaki evde oturmalarına ilişkin herhangi bir itirazı ve müdahalesi yok. Amacı kira aktindeki sorumluluğunun ortadan kalkması. Kira bedellerini anne kendi adına makbuz karşılığında ev sahibine şu an ödemektedir.Boşanma tarihinden itibaren kira bedelleri bu şekilde tahsil edilmiştir. Babanın ev sahibine ihtar çekmesindeki amaç tamamen bildirici nitelikteç. Ev sahibine tarafların boşanmış olduklarını ve kira akdi konusu konutta boşanma tarihinden itibaren anne ve çocukların oturacağını, babanın konutta hiçbir şekilde bulunmayacağını,... ve akdin kiracı tarafının değiştiğine ilişkindir.
Şimdi;
- babanın bahsedilen şekilde ev sahinine ihtar çekmesi,
-ev sahibinin ihtarı aldıktan sonra, anneye evden çıkıp çıkmayacağını sormasına kartşılık annenin, evde oturmaya devam edeceğini ve zaten kira bedellerini kendisinin ödediğini söylemesi,
-boşanmadan sonra baba tarafından kira konusu konutun elektirik,doğalgaz ve su aboneliğinin kendi adına olması sebebiyle kapatılması, akabinde anne tarafından kendi adına açtırılması,...
gibi husulardan, zımni veya açık olarak kira sözleşmesinin tarafı değişmiştir. Babanın kira sözleşmesinda taraf sıfatı kalmamıştır diyebilirmiyiz? Yoksa bunu sağlamak için yapılacak başa bir yol var mı?

Teşekkürleri, iyi günler
Old 22-11-2006, 17:32   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Yol Gösterecek Bir Karar

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/21730
K. 2004/26253
T. 20.12.2004
• AİLE KONUTU ( Eşlerden Biri Diğer Eşin Açık Rızası Bulunmadıkça Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesini Feshedemeyeceği/Aile Konutunu Devredemeyeceği - Veya Aile Konutu Üzerindeki Hakları Sınırlayamayacağı )

• KİRALANAN TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI ( Boşanma Gerçekleşse de Eşlerden Birisi Diğerine Karşı Ve Ona Tebaen Mecurda Oturduğundan Üçüncü Kişi Sayılamayacağı )

• KONUTUN TAKİP ALACAKLISINA SATILMASI ( Tahliye Taahhüdünde Bulunan Koca - Mecurun Aile Konutu Niteliğinde Olup Olmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
2004/m.276/4
4721/m.194/1


ÖZET : Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatları ve İcra İflas Kanununun 276/4. maddesi uyarınca, boşanma gerçekleşse de, eşlerden birisi diğerine karşı ve ona tebaen mecurda oturduğundan üçüncü kişi sayılamaz. Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Olayda, koca, ilgili konutu takip alacaklısına satarak tahliye taahhüdünde bulunmuş ve alacaklının takibi üzerine itiraz etmeyip takibin kesinleşmesine sebep olmuştur. Mahkemece, mecurun aile konutu niteliğinde olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmelidir. DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Mahkeme kararının ve bunun taalluk ettiği işin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılması HUMK'nın hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi.

2- Dairemizin süre gelen içtihatlarında benimsendiği üzere, boşanma gerçekleşse dahi eşlerden birisi diğerine karşı ve ona tebaen mecurda oturduğundan İİK'nın 276/son madde hükmü gereğince 3. kişi sayılamazlar. Somut olayda, ilgili konutu şikayetçinin eşi 3. kişi takip alacaklısına satarak tahliye taahhüdünde bulunmuştur. Alacaklı, bu tahliye taahhüdüne dayanarak koca aleyhine icra takibinde bulunmuş ve onun itiraz etmemesi üzerine takibin kesinleştiği görülmektedir. Bu nedenlerle, şikayet konusu olayda İİK'nın 276/son maddesinin uygulama olanağı bulunmaktadır. Ne var ki, Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesi aynen, "eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz" hükmünü içermektedir. Mahkemece, anılan madde koşullarında herhangi bir inceleme yapılmaksızın özellikle mecurun aile konutu niteliğinde olup olmadığı hususu araştırılmaksızın eksik incelemeyle sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nın 366. ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 20.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-08-2010, 12:41   #7
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Bu karar ışığında; boşanmadan önce koca ile yapılan sözleşmenin, boşanmadan sonra evde oturmaya devam eden eşi de bağladığı sonucuna varabiliriz sanırım. Neticede sözleşme ile bağlı 3. kişi sayıldığından değil, bizzat borçlunun kendisi sayıldığından dolayı...
Old 24-08-2010, 13:28   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.SEDAT
Bu karar ışığında; boşanmadan önce koca ile yapılan sözleşmenin, boşanmadan sonra evde oturmaya devam eden eşi de bağladığı sonucuna varabiliriz sanırım. Neticede sözleşme ile bağlı 3. kişi sayıldığından değil, bizzat borçlunun kendisi sayıldığından dolayı...

Katılıyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
inançlı işlem/aile konutu/boşanma hidayet Meslektaşların Soruları 0 29-12-2006 10:48
Aile Mahkemelerinden Sonra Boşanma ozkan Hukuk Soruları Arşivi 3 25-09-2003 16:46
Boşanma Sonrası Velayet saltin Hukuk Soruları Arşivi 1 02-03-2002 00:40
Devalüasyon Sonrası,2001 Kira Artışları Fatma Hukuk Soruları Arşivi 1 21-02-2002 21:16
Boşanma Sonrası Çocuk Baba İliskisi Fatma Hukuk Soruları Arşivi 1 18-02-2002 20:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04466796 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.