Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

6306 Afet Riski Altındaki Yapılar Hakkında

Yanıt
Old 20-02-2014, 23:53   #1
bilirkişi67

 
Varsayılan 6306 Afet Riski Altındaki Yapılar Hakkında

1- 6306 sayılı kanun 3.maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre, x mahallesindeki y nolu parsel üzerinde bulunan bina,riskli yapı olarak tespit edilip raporlanmış ise, malikler, y nolu parselindeki bu hakkını, A mahallesinde bir başka parselde kullanabilir mi?(Veya bu hakkını aynı alanda başka bir parselde kullanabilir mi?)
Not-1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sorulan görüşte (telefonla) bunun mümkün olacağı bildirilmiştir. Ancak henüz yazılı bir cevap gelmedi.
Not-2: Kanunun 6.maddesi 5. fıkrasının (b) bendi tam olarak ne demek istiyor?

2-Kanunun 4.maddesinin (1) fıkrasında belirtilen her türlü imar ve yapılaşma işlemleri geçici olarak durdurulabilir ifadesini biraz açabilir misiniz? Hangi uygulamalardan bahsediliyor ve geçici kavramının tanımı, süresi nedir?

3-Kanun ile riskli yapı sınıfına sokulmuş bir bina, yine kanun yönetmeliğinin 8.maddesinde verilen sürenin son gününe kadar kullanabilir mi? Örneğin 60 + 30 gün =90 gün süre verilmişse 89.güne kadar tahliye etmeden bu binada tasarrufta bulunabilir mi? Mesela 89 gün kiraya verip 90.gün yıkabilir mi? Yani riskli yapı raporu tapuya tescil edilip kesinleştikten sonra yıkım için verilen sürenin sonuna kadar kullanılabilir mi?
Not: Ben,kanunun 5.maddesinin 3. fıkrasına göre kullanabileceğini anlıyorum .Çünkü, "verilen ek süreler de dahil yıkım gerçekleşmezse" tahliye ve yıkım için mülki amire bildirilir diyor.
Kısaca sormak istediğim, riskli yapı tespitinden hemen sonra tahliye edilmesi zorunlu mudur? Kişi binasını son güne kadar kullanırsa bunun bir yaptırımı var mıdır ? Son güne kadar kullandığı durumda idarenin (belediye) bu olayda bir sorumluluğu bulunur mu?
İlgilenenlere şimdiden çok teşekkürler.
Old 02-03-2014, 19:55   #2
Rıza Yorulmaz

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesi kanunun önemli bir kısmını iptal etti.

27 Şubat 2014 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan
Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

6306 sayılı Kanun’un;
A- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının; 1- (b) bendinde yer alan “…Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde…” ibaresinin,
2- (c), (ç) ve (d) bentlerinin, Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
B- 3. maddesinin;
1- (1) numaralı fıkrasının;
a- Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu cümlelere yönelik iptal istemlerinin REDDİNE,
b- Sekizinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
c- Yedinci cümlesinin, 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
d- Yedinci ve sekizinci cümlelerine ilişkin iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, ,
2- (3) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
3- (4) numaralı fıkrasının;
a- Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
b- İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
4- (6) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
5- (7) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
C- 4. maddesinin;
1- (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
2- (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
3- (3) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
D- 5. maddesinin; 1- (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
2- (5) numaralı fıkrasının; a- İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
b- Birinci cümlesinin, 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
c- Birinci ve ikinci cümlelerine ilişkin iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
E- 6. maddesinin; 1- (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11) ve (12) numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
2- (9) numaralı fıkrasının; * İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir. 2
a- Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
b- İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
3- (10) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
F- 7. maddesinin; 1- (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin, 2- (9) numaralı fıkrasının,
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
G- 8. maddesinin; 1- (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 2- (3) ve (7) numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
H- 9. maddesinin;
1- (1) numaralı fıkrasının;
a- Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
b- İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
2- (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
I- 12. maddesiyle, 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen birinci cümlesi ve sekizinci fıkrası ile maddeye onbirinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu fıkralara ve cümleye ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,
j- 14. maddesiyle, 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek 5. madde ile geçici 14. maddenin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
K- 16. maddesiyle, 16.6.2005 günlü, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un 4. maddesine mevcut üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen dördüncü fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
L- 19. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle, 29.6.2011 günlü, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (n) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
M- 22. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,


6306 sayılı Kanun’un;
A- 1- 6. maddesinin (9) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,
2- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesi ile (2) numaralı fıkrasının, uygulanmalarından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,
B- İptali istenilen diğer hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,
Old 03-03-2014, 13:52   #3
bilirkişi67

 
Varsayılan Teşekkür

Sayın Yorulmaz ,
öncelikle çok teşekkür ederim. Bu vermiş olduğunuz bilgiler kesinleşmiş kararlar mıdır? Kararlara nasıl ulaşabiliriz?
Vakit ayırıp cevap yazdığınız için tekrar çok teşekkür ederim.
Selamlar
Alıntı:
Yazan Rıza Yorulmaz
Anayasa Mahkemesi kanunun önemli bir kısmını iptal etti.

27 Şubat 2014 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan
Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

6306 sayılı Kanun’un;
A- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının; 1- (b) bendinde yer alan “…Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde…” ibaresinin,
2- (c), (ç) ve (d) bentlerinin, Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
B- 3. maddesinin;
1- (1) numaralı fıkrasının;
a- Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu cümlelere yönelik iptal istemlerinin REDDİNE,
b- Sekizinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
c- Yedinci cümlesinin, 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
d- Yedinci ve sekizinci cümlelerine ilişkin iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, ,
2- (3) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
3- (4) numaralı fıkrasının;
a- Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
b- İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
4- (6) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
5- (7) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
C- 4. maddesinin;
1- (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
2- (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
3- (3) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
D- 5. maddesinin; 1- (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
2- (5) numaralı fıkrasının; a- İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
b- Birinci cümlesinin, 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,
c- Birinci ve ikinci cümlelerine ilişkin iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜÇ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,
E- 6. maddesinin; 1- (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11) ve (12) numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
2- (9) numaralı fıkrasının; * İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir. 2
a- Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
b- İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
3- (10) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
F- 7. maddesinin; 1- (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin, 2- (9) numaralı fıkrasının,
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
G- 8. maddesinin; 1- (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 2- (3) ve (7) numaralı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
H- 9. maddesinin;
1- (1) numaralı fıkrasının;
a- Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
b- İkinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
2- (2) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,
I- 12. maddesiyle, 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen birinci cümlesi ve sekizinci fıkrası ile maddeye onbirinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu fıkralara ve cümleye ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,
j- 14. maddesiyle, 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek 5. madde ile geçici 14. maddenin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,
K- 16. maddesiyle, 16.6.2005 günlü, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un 4. maddesine mevcut üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen dördüncü fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
L- 19. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle, 29.6.2011 günlü, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (n) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,
M- 22. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,


6306 sayılı Kanun’un;
A- 1- 6. maddesinin (9) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,
2- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesi ile (2) numaralı fıkrasının, uygulanmalarından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASINA,
B- İptali istenilen diğer hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin REDDİNE,
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
6306 sayılı kanun kapsamında 2/3' ün dışında kalanların hukuki ve maddi anlamda korunması hakkında Zagor Tenay Meslektaşların Soruları 2 17-06-2014 12:18
Acele Kamulaştırma - Kentsel Dönüşüm - 6306 Sayılı Kanun m.3/7 Ayse Nur KURU Meslektaşların Soruları 4 03-03-2014 10:01
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulaması sevda Meslektaşların Soruları 2 01-03-2013 15:03
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görevleri hakkında kanun Av.Günes Meslektaşların Soruları 0 03-08-2009 10:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04154992 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.