Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

Baz İstasyonları Ruhsatı

Yanıt
Old 29-01-2014, 21:16   #1
bilirkişi67

 
Varsayılan Baz İstasyonları Ruhsatı

Merhabalar,
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9.maddesindeki elektronik haberleşme istasyonu ile ilgili " .....Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü ile beş yılda bir yenilenmek ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat maliklerinin muvafakatı alınmak şartıyla ilgili idarelerden ruhsat alınarak elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir. "denmektedir. Burada: 1-İlgili idare, belediyeler mi yoksa Ulaştırma Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Kurumumu?(Yönetmeliğin tanımlar kısmında idarenin yapı ruhsat vermeye yetkili kurum olduğu belirtilmiş ancak buradaki haberleşme istasyonu bir yapı mıdır? Nasıl bir yapıdır? Bu ruhsatı kim düzenleyecek?) 2-Burada ne tür bir ruhsattan bahsedilmektedir. İşletme ruhsatı mı, inşaat ruhsatı mı, iletişim kurumunun verdiği izin ruhsatı mı? Ve bu ruhsatı hangi idare verecektir? Eğer belediye verecekse ne tür bir ruhsat olacaktır? Bu bir yapı olarak değerlendirilip proje mi istenecektir? Eğer belediye yapı ruhsatı verecekse bunun prosedürü nasıl olacaktır. Yapının tamamı için tadilat ruhsatı mı düzenlenecektir?Yapının üzerine konulacak bu istasyonun binaya uygun olup olmadığı, yük bindirip bindirmediği, binanın çekip çekemeyeceği nasıl tespit edilecek? Ve yapılacak istasyonun ölçüleri, standartları ne olacak? Bu ölçü ve standartlar imar planı ve yönetmeliklere nasıl uydurulacak?Hangi prosedür izlenecektir? 3- Yine yönetmeliğin 9.maddesindeki yer seçim belge ücretinden bahsedilmektedir. Bu ücret nasıl ve kim tarafından belirlenir? 4-Ruhsatsız binalarda (kat mülkiyeti kurulmamış) uygulama nasıl olacaktır? Arsa hazinenin ancak üzerindeki yapı şahsa ait, ruhsatsız yapılarda prosedür nasıl işleyecek?( Yer hazinenin ama 9. maddede belirtildiği gibi kamusal veya umumi bir hizmete ayrılmış alan değil ;bina vatandaşın ama ruhsatsız yapı, bazı imar aflarından faydalanmış ,hak sahipliği kazanılmış ama kat mülkiyeti kurulamamış) Buralarda içinde oturanlar muvafakat verdiğinde istasyon kurulabilecek mi? Yada bu durumda nasıl kurulacak, ruhsatlandırılacak? 5- Bu istasyonlar için verilmiş örnek yapı ruhsatları verebilir misiniz ?
Old 30-01-2014, 08:10   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan bilirkişi67
1-İlgili idare, belediyeler mi yoksa Ulaştırma Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Kurumumu?(Yönetmeliğin tanımlar kısmında idarenin yapı ruhsat vermeye yetkili kurum olduğu belirtilmiş ancak buradaki haberleşme istasyonu bir yapı mıdır? Nasıl bir yapıdır? Bu ruhsatı kim düzenleyecek?)
İlgili idare belediye sınırları içinde belediye, belediye sınırları dışında il özel idaresidir.

Haberleşme istasyonu kurmak için yapı ruhsatı almak gerekir. Haberleşme istasyonu İmar Kanunu'nun 5.maddesindeki yapı tanımına uymaktadır: "Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir."
Alıntı:
2-Burada ne tür bir ruhsattan bahsedilmektedir. İşletme ruhsatı mı, inşaat ruhsatı mı, iletişim kurumunun verdiği izin ruhsatı mı? Ve bu ruhsatı hangi idare verecektir? Eğer belediye verecekse ne tür bir ruhsat olacaktır? Bu bir yapı olarak değerlendirilip proje mi istenecektir? Eğer belediye yapı ruhsatı verecekse bunun prosedürü nasıl olacaktır.
Burada bahsedilen ruhsat, yapı ruhsatıdır. Her inşaat için alınan ruhsat nasılsa haberleşme istasyonu için de aynı ruhsat düzenlenir.
Alıntı:
Yapının tamamı için tadilat ruhsatı mı düzenlenecektir?
Hayır, yapının tamamı için tadilat ruhsatı değil , sadece istasyon için ruhsat düzenlenir.
Alıntı:
3- Yine yönetmeliğin 9.maddesindeki yer seçim belge ücretinden bahsedilmektedir. Bu ücret nasıl ve kim tarafından belirlenir?
Belediye Kanunu'nun 15.maddesinde belediyenin yetki ve imtiyazları düzenlenmiştir. Maddenin r bendine göre "r) (Ek : 6360 - 12.11.2012 / m.18) "Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek," belediyenin yetkisindedir.

(Ek fıkra : 6360 - 12.11.2012 / m.18) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

Alıntı:
4-Ruhsatsız binalarda (kat mülkiyeti kurulmamış) uygulama nasıl olacaktır? Arsa hazinenin ancak üzerindeki yapı şahsa ait, ruhsatsız yapılarda prosedür nasıl işleyecek?( Yer hazinenin ama 9. maddede belirtildiği gibi kamusal veya umumi bir hizmete ayrılmış alan değil ;bina vatandaşın ama ruhsatsız yapı, bazı imar aflarından faydalanmış ,hak sahipliği kazanılmış ama kat mülkiyeti kurulamamış) Buralarda içinde oturanlar muvafakat verdiğinde istasyon kurulabilecek mi? Yada bu durumda nasıl kurulacak, ruhsatlandırılacak?
Ruhsatsız binanın üzerine istasyon için ruhsat verilemeyeceği kanısındayım.

Saygılarımla
Old 06-02-2014, 22:53   #3
bilirkişi67

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
İlgili idare belediye sınırları içinde belediye, belediye sınırları dışında il özel idaresidir.

Haberleşme istasyonu kurmak için yapı ruhsatı almak gerekir. Haberleşme istasyonu İmar Kanunu'nun 5.maddesindeki yapı tanımına uymaktadır: "Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir."

Burada bahsedilen ruhsat, yapı ruhsatıdır. Her inşaat için alınan ruhsat nasılsa haberleşme istasyonu için de aynı ruhsat düzenlenir.

Hayır, yapının tamamı için tadilat ruhsatı değil , sadece istasyon için ruhsat düzenlenir.

Belediye Kanunu'nun 15.maddesinde belediyenin yetki ve imtiyazları düzenlenmiştir. Maddenin r bendine göre "r) (Ek : 6360 - 12.11.2012 / m.18) "Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek," belediyenin yetkisindedir.

(Ek fıkra : 6360 - 12.11.2012 / m.18) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.


Ruhsatsız binanın üzerine istasyon için ruhsat verilemeyeceği kanısındayım.

SaygılarımlaSayın Konyalı öncelikle çok teşekkürler...


Yapı ruhsatı verilirken arsa üzerinde yapılacak binanın standartları, ölçüleri, yapı sınıfları, ve imar planına göre çekme mesafeleri, taks, kaks veya emsal verildiği için kontrolü ve ruhsatı düzenlemek kolaydır. Baz istasyonları için hangi kriterler dikkate alınacaktır. Baz istasyonu emsale dahil olacak mıdır? Arsa üzerinde yapılmış binalarda hmax değerleri verilmişse baz istasyonları kurulurken bu yükseklik dikkate alınacak mıdır? Yapı denetim bu işin neresinde olacaktır?(Mevcut bina yapı denetimli ise ,yapı denetim firmalarından onay almak gerekli midir?) vb bazı konular tam olarak açıklığa kavuşturulmamıştır.
Baz istasyonları her mahallede sorun olduğu için dava konusu olma olasılığı çok yüksek olmaktadır. Hata yapmamak için bu konuları iyi bilmek gerekir.
Old 07-02-2014, 21:48   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan bilirkişi67
Baz istasyonları için hangi kriterler dikkate alınacaktır. Baz istasyonu emsale dahil olacak mıdır? Arsa üzerinde yapılmış binalarda hmax değerleri verilmişse baz istasyonları kurulurken bu yükseklik dikkate alınacak mıdır? Yapı denetim bu işin neresinde olacaktır?(Mevcut bina yapı denetimli ise ,yapı denetim firmalarından onay almak gerekli midir?) vb bazı konular tam olarak açıklığa kavuşturulmamıştır.
Baz istasyonları her mahallede sorun olduğu için dava konusu olma olasılığı çok yüksek olmaktadır. Hata yapmamak için bu konuları iyi bilmek gerekir.
Haklısınız. Sorularınızın her biri yanıtsızdır. Hukuki düzenleme yapılmamıştır.

Ancak korkum odur ki baz istasyonları için yapılacak her düzenleme baz istasyonlarından yana olacaktır. Bu nedenle belki de kötü bir düzenleme olmaması daha iyi.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Baz İstasyonları Hakkında orhan6591 Hukuk Haberleri 0 26-04-2012 11:22
Baz İstasyonları ve Belediyeler Av.Armağan Konyalı Hukuk Sohbetleri 16 26-04-2012 11:18
Baz İstasyonları şevvall Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 21:40
Baz İstasyonları gazanfer Hukuk Soruları Arşivi 1 17-02-2002 00:10
Gsm Baz İstasyonları deniz Hukuk Soruları Arşivi 2 13-02-2002 18:16


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03933406 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.