Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Dayıdan Anne Aracılığıyla Mahfuz Hisse Olur mu?

Yanıt
Old 13-10-2006, 11:36   #1
Av.Mücahit

 
Varsayılan Dayıdan Anne Aracılığıyla Mahfuz Hisse Olur mu?

Değerli Meslektaşlarım,

Bir müvekkilimin dayısı vefat ediyor. Ancak müvekkilimin annesi dayısından daha önce vefat etmiş. Dayı vasiyetname bırakmış ve mirasın tamamı vasiyetname ile bölüştürülmüş. Dolayısıyla yeğen saklı payı olmadığı için hiçbir şey alamamış.

Benim sorum, Acaba müvekkilimin annesinden dolayı saklı payı hala varmıdır?

Bu konudaki değerli bilgi ve görüşlerinizi acilen bekliyorum.

Şimdiden Teşekkürler,

Av. Mücahit
Old 13-10-2006, 13:13   #2
medenikal

 
Varsayılan

II. Saklı pay

MADDE 506.- Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:
1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,
2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
3. Kardeşlerden her biri için yasal miras payının sekizde biri,
4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.

DAYISININ eşi;çocuğu yoksa ve de anası babası da yoksa miras kardeşlerine düşer.

yani müvekkilin anasına; yada birden fazla kardeşi varsa onlara;

saklı paylı kardeş olarak ;miras bırakandan önce ölen kardeşin fürü olan çocukları da analarından kalan bu hakkın sahibi olurlar.

yani saklı pay oranında talep olabilir kanaatindeyim
Old 13-10-2006, 13:29   #3
Av.Mücahit

 
Varsayılan

Sayın Taslak,

Sadece eş ve iki kardeş ile yeğenler sözkonusu. Ancak miras vasiyetname ile eşe ve sağ iki kardeşe bırakılmış. Ölen kardeşe ve yeğenlere hiçbir şey bırakılmamış.

Benim merak ettiğim ölüm anı itibariyle mahfuz hisse sahibinin hayatta olma şartının olup olmadığı. Çünkü karşı taraf müvekkilimin annesinin murisin ölüm anında sağ olmaması nedeniyle saklı pay sahibi olmayacağını iddia etmekteler.
Old 13-10-2006, 13:46   #4
medenikal

 
Varsayılan

ölünün miras payı yukarda da belirttiğim gibi;

ölen dayının ana ve babasına kalan miras ; ana ve babanın ölü olması nedeniyle bunların çocuklarına geçer;

burada ana ve babanın saklı payı esas tır;

yani kardeşin saklı payı değil;

ölüm anları esas alınarak kazanılmış olan miras payının;

kazanan açısından ölüm söz konusu olduğunda;

bunun fürü a kalması söz konusu;

yani ana babanın saklı payı ölçüsünde miras ;

3 kardeşe düşmekte bunlardan biri ölü ise ;ölenin cocuklarına
Old 13-10-2006, 14:29   #5
Av.Mücahit

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.MehmetEmin TASLAK
ölünün miras payı yukarda da belirttiğim gibi;

ölen dayının ana ve babasına kalan miras ; ana ve babanın ölü olması nedeniyle bunların çocuklarına geçer;

burada ana ve babanın saklı payı esas tır;

yani kardeşin saklı payı değil;

ölüm anları esas alınarak kazanılmış olan miras payının;

kazanan açısından ölüm söz konusu olduğunda;

bunun fürü a kalması söz konusu;

yani ana babanın saklı payı ölçüsünde miras ;

iki kardeşe düşmekte


Yani şu durumda ölen kardeşin çocukları yani müvekkilim bu mirastan birşey isteyemecek. Acaba doğrumu anladım?
Old 13-10-2006, 14:47   #6
medenikal

 
Varsayılan

tam tersi ;

dayının 100 birim miras konusu malı var diyelim;

dayı öldüğünde mirasçışı kimdir;

eş ve dayının ana babası;

ana babası da ölü ise onlara kalan ;

çocuklarına geçer;

çocukları da ölmüşse onların çocuklarına;

mesele şu ölüm anındaki miras paylaşımının ne olduğu önemli;

II. Ana ve baba
MADDE 496.- Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar.
Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.
Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

B. Sağ kalan eş

MADDE 499.- Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:
1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

eş mirasın yarısını alıyor;

yani 50
geriye kalan 50 ise ;baba ana zümresinin;

saklı pay ise yine ana ve babanın herbiri için 1/4 olduğuna göre toplamda;1/2

yani 25 birim;

bu yirmibeş birim de;

kalan kardeşlere düşüyor yani eşit olarak bölünüyor

kardeşlerden biri ölmüş ise onun payı onun çocuklarına düşüyor.yani yeğen ve varsa kardeşlerinin saklı payı bu 25 birimin dayının kardeş sayısına bölünmesi ile kardeşlerin payı ortaya çıkıyor
Old 13-10-2006, 16:33   #7
Av.Mücahit

 
Varsayılan

Teşekkürler,

Peki muris dayı bütün malvarlığını bir vasiyetname ile eşine ve sağ iki kardeşine bırakmışsa, yeğenin vasiyetnamenin tenkisi dava açma hakkı var olacak mıdır?

Bu sorumun cevabını alabilirsem herhalde başka bir problem kalmayacak
Old 13-10-2006, 16:42   #8
medenikal

 
Varsayılan

B. Tenkis davası
I. Koşulları
1. Genel olarak
MADDE 560.- Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.

IV. Hak düşürücü süreler

MADDE 571.- Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.
Bir tasarrufun iptali bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi tarihinde işlemeye başlar.
Tenkis iddiası, def'i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.
Old 01-03-2011, 13:23   #9
primavera

 
Varsayılan

değerli üstadlar, benzer bir soru sormak istiyorum:
muris öldüğünde yalnızca eşi ve yeğeni mirasçı olarak kalır. Muris ölmeden önce elyazılı vasiyetname ile mirasını eşine bırakmıştır. Mahkeme mirası 4 pay kabul edek 2sini eşe 2 sini yeğene bölmüştür. Bu durumu nasıl değerlendirebilirz?
elyazılı vasiyetname yeğenin saklı payını zedelemiyorsa hiç bir hak ileri süremez diye biliyorum fakat yeğenin saklı payı olduğundan emin olamadım. Zira mk da yapılan değişiklk ile kardeşlerin saklı pay hakkı iptal edildi.
Yardımlarınızı rica ediyorum. Teşekkürler.
Old 06-05-2011, 23:46   #10
alphukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan primavera
değerli üstadlar, benzer bir soru sormak istiyorum:
muris öldüğünde yalnızca eşi ve yeğeni mirasçı olarak kalır. Muris ölmeden önce elyazılı vasiyetname ile mirasını eşine bırakmıştır. Mahkeme mirası 4 pay kabul edek 2sini eşe 2 sini yeğene bölmüştür. Bu durumu nasıl değerlendirebilirz?
elyazılı vasiyetname yeğenin saklı payını zedelemiyorsa hiç bir hak ileri süremez diye biliyorum fakat yeğenin saklı payı olduğundan emin olamadım. Zira mk da yapılan değişiklk ile kardeşlerin saklı pay hakkı iptal edildi.
Yardımlarınızı rica ediyorum. Teşekkürler.

Ölenin ana-babası kendsinden önce öldüğüne göre ana ve babasına düşmesi gereken kanuni mirasın ayrı ayrı 1/4 ü mahfuz hisse olarak ölenin kardeşlerine düşer, kardeşi de ölü olduğu ve geride yeğen kaldığına göre ölen kardeşe düşen mahfuz hisse yeğene intikal eder, vasiyetnamede yeğene mahfuz hissesinden daha fazla hak tanındığına göre hak kaybı yok gibi görünüyor.
Old 09-05-2011, 08:10   #11
primavera

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alphukuk
Ölenin ana-babası kendsinden önce öldüğüne göre ana ve babasına düşmesi gereken kanuni mirasın ayrı ayrı 1/4 ü mahfuz hisse olarak ölenin kardeşlerine düşer, kardeşi de ölü olduğu ve geride yeğen kaldığına göre ölen kardeşe düşen mahfuz hisse yeğene intikal eder, vasiyetnamede yeğene mahfuz hissesinden daha fazla hak tanındığına göre hak kaybı yok gibi görünüyor.

Teşekkür ederim ancak yaptığım araştırmlara göre; Saklı pay halefiyet yoluyla altsoya geçmediğine ve ölen teyze tüm mirasını eşe bıraktığına göre yeğene hiç miras düşmemeli diye düşünüyorum.
Old 09-05-2011, 11:31   #12
alphukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan primavera
Teşekkür ederim ancak yaptığım araştırmlara göre; Saklı pay halefiyet yoluyla altsoya geçmediğine ve ölen teyze tüm mirasını eşe bıraktığına göre yeğene hiç miras düşmemeli diye düşünüyorum.

Yukarıdaki yazışmalardan mahfuz hisse sahibi ölürse(yada muristen önce ölmüşse) mahfuz hisse altsoyuna intikal eder gibi bi anlam çıkıyor.Mahfuz hissenin halefiyet yoluyla intikal etmediğinin yasal dayanağını yada buna ilişkin bir yargıtay kararını paylaşırsanı çok sevinirim.Zira ben de şu anda benzer bir mesele ile karşı karşıyayım
Old 09-05-2011, 11:52   #13
primavera

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alphukuk
Yukarıdaki yazışmalardan mahfuz hisse sahibi ölürse(yada muristen önce ölmüşse) mahfuz hisse altsoyuna intikal eder gibi bi anlam çıkıyor.Mahfuz hissenin halefiyet yoluyla intikal etmediğinin yasal dayanağını yada buna ilişkin bir yargıtay kararını paylaşırsanı çok sevinirim.Zira ben de şu anda benzer bir mesele ile karşı karşıyayım

Mustafa Dural ve Turgut Öz hocaların miras hukuku kitabında saklı payın halefiyet yoluyla intikal etmeyeceği açıklanıyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 19.11.2003 tarih ve 14757-15888 sayılı kararı da "...DAVACILARIN MURİSİN YEĞENLERİ(KARDEŞ ÇOCUKLARI) OLUP, MİRASTA SAKLI PAYLARI BULUNMADIĞINA, TENKİS DAVASI AÇMA HAKKININ ANCAK SAKLI PAYLARINI ALAMAYAN MİRASÇILARA TANINMIŞ BULUNMASINA GÖRE YERİNDE OLMAYAN TEMYİZ İSTEDĞİNİN REDDİNE..." şeklinde olmak üzere bu hususu doğrulmakta.
Old 09-05-2011, 12:08   #14
alphukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan primavera
Mustafa Dural ve Turgut Öz hocaların miras hukuku kitabında saklı payın halefiyet yoluyla intikal etmeyeceği açıklanıyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 19.11.2003 tarih ve 14757-15888 sayılı kararı da "...DAVACILARIN MURİSİN YEĞENLERİ(KARDEŞ ÇOCUKLARI) OLUP, MİRASTA SAKLI PAYLARI BULUNMADIĞINA, TENKİS DAVASI AÇMA HAKKININ ANCAK SAKLI PAYLARINI ALAMAYAN MİRASÇILARA TANINMIŞ BULUNMASINA GÖRE YERİNDE OLMAYAN TEMYİZ İSTEDĞİNİN REDDİNE..." şeklinde olmak üzere bu hususu doğrulmakta.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 19.11.2003 tarih ve 14757-15888 kararı kazancıda bulamadım, siz veya bir meslektaşım ekleyebilirse çok sevinirim.Teşekkürler
Old 09-05-2011, 12:13   #15
primavera

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alphukuk
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 19.11.2003 tarih ve 14757-15888 kararı kazancıda bulamadım, siz veya bir meslektaşım ekleyebilirse çok sevinirim.Teşekkürler
ben kararı kanun arkasındaki örnek kararlardan yazmıştım ama oldukça kısa bir karardı şu kısım yeterli olur diye düşünüyorum:
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 19.11.2003 tarih ve 14757-15888 sayılı kararı “…. Özellikle vasiyetnamenin TMK’nın 480 ve 481. maddelerine uygun şekilde düzenlendiğinin anlaşılmasına, şekle ait herhangi bir noksanlığın bulunmadığına,…davacılar murisin yeğenleri(kardeş çocukları) olup, mirasta saklı payları bulunmadığına(TMK Md. 505/1), tenkis davası açma hakkının ancak saklı paylarını alamayan mirasçılara tanınmış bulunmasına (TMK Md. 560/1) göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına…” şeklindedir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bekar kadınların anne olma hakkı? Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 137 22-01-2015 12:23
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi- Anne Karnında Sakatlığı Tespit Edilemeyen Çocuk Av. Başak SANCAR Hasta Hakları Çalışma Grubu 6 24-12-2007 13:17
Boşanan anne-baba çocuğu istediği şehirde görecek Av.Suat Ergin Hukuk Haberleri 1 19-12-2006 11:10
Hisse Senedi mgezer Hukuk Soruları Arşivi 1 17-02-2002 23:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06083989 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.