Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Konumuz : Hukukçular Biz bizi konuşuruz! Konusu "hukukçular" olan ve diğer alanların konusu içine girmeyen sohbetlerimiz için.

Avukatin Resmi Kılık Ve Kıyafeti

Yanıt
Old 05-01-2007, 12:23   #1
v.o.

 
Varsayılan Avukatin Resmi Kılık Ve Kıyafeti

Meslek Kuralı 20.-Avukatlar ve avukat stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar. Duruşmalara Türkiye Barolar Birliğince şekli saptanmış cübbe ile ve temiz bir kıyafetle çıkarlar. Erkek avukatlar iklim ve mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kravat takarlar.

İLGİLİ METİNLER :
AVUKATLIK KANUNU
Avukatların Resmi Kılığı
Madde 49 - Avukatlar, mahkemelere, Türkiye Barolar Birliğinin belirteceği resmî kılıkla çıkmak zorundadırlar.

AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ
Kılık
Madde 20- Avukatlar, mahkemelerde, Türkiye Barolar Birliği ve baro disiplin kurullarında görev yaparken ve avukatlık ant içme törenlerinde, Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği resmi kılığı giymek zorundadırlar.
Türkiye Barolar Birliğince belirlenen resmi kılık, Türkiye Barolar Birliği ve baro genel kurullarında ya da yargı kuruluşları mensuplarının resmi kılıkları ile katıldıkları resmi törenlerde de giyilebilir.
Avukatlar, mahkemelerde münhasıran vekalet görevi ifa ettikleri davalar dışında resmi kılık giyemezler.
Avukatlar, mesleki ve yargısal faaliyetleri sırasında meslek kurallarının 20 nci maddesine uygun davranmak zorundadırlar.

AVUKATLARIN RESMİ KILIK YÖNERGESİ
Resmi Kılığın Biçimi:
1.-Avukatların görev yaparken giyecekleri resmi kılıkları Türkiye Barolar Birliğinde mühürlü olarak saklanan örnek şeklindedir.
2.-Bu örneğe göre; resmi kılık üç renkten oluşmuştur. Genel görünüm siyahtır. Yaka kırmızı, ön tarafın dış yüzü boydan boya parlak siyah, bu siyahın arka yüzü ile kol kapakları yeşildir. Yakanın altındaki dikiş sırma ile kapatılmıştır.
3.-Kırmıza yakanın genişliği (6)cm. Yaka altındaki sırma (1)cm. Yeşil kol kapağının dış yüzü (10)cm. Kol içine dönen kısmı (5)cm. Ön taraftaki parlak siyah(10)cm. Ve arkadaki yeşil (18) cm genişliktedir.
4.-Türkiye Barolar Birliği resmi kılığın Barolara gönderilmiş olan örnekleri Baro Merkezlerinde saklanacaktır. Avukatlar renkleri ve biçimi bu örneklerdeki renk ve biçime uygun diktirmek zorundadır. Renk ve biçim tutarlılığı Barolarca sağlanacak, uygun olmayanların giyilmesine izin verilmeyecektir.

Giyilebilecek Yerler:
5.- a.- Her Avukat, mahkemelere resmi kılıkla çıkmak zorundadır.
b.- Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri duruşma yapılırken resmi kılıkları giyerler. Disiplin Kurullarında taraf vekilleri de resmi kılık giymek zorundadırlar.
c.-Avukatlık ant içme törenlerinde Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri resmi kılıklarını giyerler.
ç.- Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adalet Yılı açılış törenlerine resmi kılıkla katılırlar.
d.- Türkiye Barolar Birliği ve Baro Organlarında görevli Avukatlar, yargı kuruluşları mensuplarının resmi kılıkları ile katıldıkları törenlerde resmi kılıklarını giyerler.
Giyilebilecek Durumlar:
6.- Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Genel Kurul Toplantısında resmi kılık giyilebilir.
Giyilemeyecek Haller:
7.- Avukatlar mahkemelerde münhasıran vekalet görevini ifa ettikleri davalar dışında, bilirkişilik tanıklık ve tercümanlık yaparken, taraf oldukları hukuk davalarında, şahsi davacı veya sanık bulunduğu ceza davalarında (başka kimselerin, vekalet görevini almış olsalar dahi) resmi kılık giyemezler.
8.- Örneğe aykırı, yırtık, yamalı ve uygun olmayan resmi kılık giyemezler.
Yürürlük:
9.- Bu yönergede belirtilen resmi kılık 01.01.1975 tarihinde bütün Avukatlar tarafından giyilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra, yeni resmi kılığı olmayan Avukatlar, mahkemelerde görev yapamaz ve duruşmalara alınmazlar.

Meslek kuralının 20.maddesi doğrultusunda 1.1.1975 tarihli “Avukatların Resmi Kılık Yönergesi” yürürlüğe girmiştir. Adalet Bakanlığı da 1.2.1995 tarihli genelgesi ile Türkiye Barolar Birliğinin bu kuralını “genelgenin hayata geçirilmesi ve bu genelgeye uymayanlar hakkında disiplin işlemlerine tevessül edilebilmesi yönünden barolara yardımcı olunmasında gereken hassasiyetin gösterilmesi amacıyla” keyfiyeti tüm mahkemelere ve savcılıklara duyurmuştur.Esas olan, meslektaşlarımızın; “erkek avukatların saç ve sakalları uzamış, erkek ve kadın avukatların kot pantolonlarla, yapılarına ve boylarına uymayan, yırtık sökük renkleri solmuş ve niteliklerini yitirmiş eskimiş cüppelerle görev yapmayı” sürdürmemeleridir. Kamu avukatlarının iki yılda bir cübbe alma hakları bulunmaktadır.Ancak giyim yardımı olarak verilen cübbelerin fiyatı 2006 yılı için 16,50 YTL’yi geçemez düzenlemesi bulunmaktadır. 1Bu rakam gerçeği yansıtmadığın cübbeler Barolar Birliğinden veya Barolar birliğince belirlenen fiyat aşılmamak üzere piyasadan temin edilir,düzenlemesi daha uygun olacaktır. Barolar Birliğinden alınması şartı getirildiği takdirde farklı tonlardaki cübbelerin de önüne geçilmiş olunacaktır.Ayrıca eleştirmemiz gereken bir başka davranış da meslektaşlarımızın adliye binalarındaki tuvaletlere cüppeli olarak girmeleridir.
Bunlardan başka, yargıç ve savcıların yanında yargının kurucu unsuru savunmayı oluşturan avukatlar olarak, yargıç ve savcıların resmi kılığını belirleyen Hakim ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliği'nin “CÜBBELERİN ALTINA GİYİLECEK KIYAFETLER” başlıklı 7. maddesinin atıfta bulunduğu,Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin de dikkate alınması uygun olacaktır.

Söz konusu 5.maddeye göre ;a. Kadınlar:
Elbiseler temiz, düzgün ütülü sade; ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı; görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış; tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.
Pantolon, kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.
a) (Değişik: 2001/3459 - 10.12.2001 / m.1) Kadınlar;
Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı, görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.
Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

b - Erkekler:
Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakamaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz, bakımlı ve taranmış olur. her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğince uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.
Bina içinde gömleksiz kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.

KONUYA İLİŞKİN KARARLAR ;

1-Şikayetli avukatın, 11.11.2003 günü Ankara 5. İcra Müdürlüğü'nde, icra işlemleri yaparken türbanlı olarak görüldüğü, iki avukat ve bir icra müdürlüğü görevlisinin düzenlediği tutanakla tespit edilmiş ve Baro Başkanlığı'na bildirilmiş olduğundan, açılan disiplin kovuşturması sonunda Baro Disiplin Kurulu'nca eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikayetli avukat savunmasında, türbanlı olarak Ankara 5. İcra Dairesi' nde bulunduğunu, ancak icra dosyalarında işlem yapılmadığını, bir arkadaşını beklediğini, tutulan tutanağın geçersiz olduğunu savunmuştur.

Dosya içinde bulunan 11.11.2003 tarihli tutanak incelendiğinde, şikayetli avukatın türbanlı olarak Ankara 5. İcra Müdürlüğü'nde takriben on beş adet icra dosyasına talep açtığının iki avukat ve bir icra müdürlüğü görevlisince düzenlenen tutanakla tespit edildiği görülmüştür.

Avukatlık Yasası'nın 49, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 20 ve TBB Meslek Kuralları' nın 20. maddelerine göre, avukatların mahkemelere Türkiye Barolar Birliği'nin belirttiği resmi kılıkla çıkmaları, mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yapmaları zorunludur.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın 8. Dairesi'nin bu konuda verdikleri kararlar da içerek olarak, Avukatlık Yasası ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları' nı doğrulamaktadır.

Bu nedenle, şikayetlinin eylemi Avukatlık Yasasının 49, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 20 ve TBB Meslek Kuralları'nın 20. maddelerine aykırı olduğundan, savunmasına itibar edilmemiş ve Baro Disiplin Kuru lu' nca yapılan değerlendirmede hukuksal isabetsizlik görülmediğinden kararın onanması gerekmiştir. Sonuç olarak, itirazın reddiyle, Ankara Baro’su Disiplin Kurulu'nun "kınama" cezası verilmesine ilişkin kararının onanmasına oybirliği ile karar verildi. (TBB Disiplin Kurulu T. 25.06.2005 E.2005/127 K.2005/204)

2- “1136 sayılı Avukatlık yasasının 49. maddesi uyarınca, avukatların resmi kılık ve kıyafetlerini belirleme yetkisi Türkiye barolar birliğine aittir.
Bu yetki, avukatların başörtüsü de dahil, yargı görevinin yürütüldüğü yerlerde giymeleri gereken tüm kılık ve kıyafetleri hakkında kurallar konulması da içermektedir.
Öte yandan, anılan yasanın 110 maddesinin (16) numaralı bendinde de, uyulması zorunlu meslek kurallarını, saptamanın ve tavsiye etmenin Türkiye barolar birliğinin görevleri arasında olduğu kurala başlanmıştır.

Türkiye barolar birliğince, yasanın verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan meslek kurallarının, 27-28 mayıs 1989 günlerinde yapılan 20. olağan genel kurul toplantısında değiştirilen 20. maddesinde, avukatlar ve avukat stajyerlerinin, mesleğe yarışır bir kılık ve kıyafetle, başları açık olarak mahkemelerde görev yapacakları, duruşmalara Türkiye barolar birliğince şekli saptanmış cübbe ile ve temiz bir kıyafetle çıkacakları, erkek avukatların iklim ve mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kravat takacakları belirtilmiştir.

Belirtilen yasa ve meslek kuralları karşısında, tamamen Türkiye barolar birliğinin yetkisinde olan bir konuda Adalet Bakanlığınca görüş belirtilerek, başı örtülü avukatları duruşmaya kabul edip etmemeyi hakimlerin takdirine bırakan dava konusu Adalet Bakanlığı işleminde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir.Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin (genelgenin)iptaline, oybirliği ile karar verildi.(Danıştay 8.D. 11.06.1998 T. E. 1996/5341 K.1998/2204)”2

3- “Türbanlı olarak duruşmaya katılan ve türbanını çıkarması konusunda yargıç tarafından uyarılan yakınıcı vekilinin temel özgürlük ve hakkını kullandığı gerekçesiyle olumsuz tutumunda direnmesi karşısında; duruşmadan çıkarılmasına karar verilip, İİK.nun 349. maddesine dayanılarak duruşmaya katılmadığının kabulü ile şikayet hakkının düşürülmesine karar verildiği saptanmış, 1136 sayılı Avukatlık Yasası`nın 49. maddesinde "Avukatlar Mahkemelere Türkiye Barolar Birliği`nin belirteceği resmi kılıkla çıkmak zorundadırlar" hükmü getirilmiş, Türkiye Barolar Birliği "Avukatların duruşmalara başı açık olarak girmeleri gerekliliğini ilkeye bağlamış", HUMK.nun 70. maddesinde de "Vekil duruşmada münasip olmayan hal ve tavırda bulunması halinde mahkemeden çıkarılır" biçiminde kesin ve buyurucu yöntem öngörülmüş olduğuna göre;

Yasa kurallara karşı eylemli olarak direnme çabasında görüntülenen ve usulen uyarıldığı halde çağdaş giyim karşıtı olumsuz davranışını kendince algılayabildiği temel hak ve özgürlük kavramına sığınarak sürdürmek isteyen vekilin, duruşmadan çıkarılmasına karar verilmesi usuli norma uygun, gerekli ve tutarlı bir uygulama ise de; bu taktirde yokluğunda hüküm verildiğinin ve gıyabi kararın tebliğ zorunluluğunun doğacağı ve herhangi bir tebligat yapılmadığına göre temyizin ıttıla üzerine ve yasal süresi içerisinde kabulü gerekeceği halde, müşteki vekilinin temyiz isteminin hükmün tefhim tarihi başlangıç alınarak süre yönünden reddine isabet bulunmadığından 10.7.1997 gün ve 2111 sayılı karar kaldırılarak esas hükme yönelik temyiz incelenmesinde;

HUMK.nun 70/2 maddesine göre vekil disiplinel nedenle duruşmadan çıkarıldığı taktirde belli bir süre tanımıyla asile tebligat yapılması zorunluluğunun gözetilmemesi,Bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 8. Ceza Dairesi 5.11.1997 T. E. 1997/13604 K. 1997/15032 )
Old 05-01-2007, 16:33   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Sn.volkanoztok konuyu çok güzel derlemiş, teşekkürler.

Ben cübbe ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Keşke cübbe olmasa. Adliyede cübbesini savura savura gezen arkadaşlarımı gördüğümde bazen onlarla şakalaşıyorum : Selam Batman , nasılsın diye.
Old 08-01-2007, 13:36   #3
av.yıldıray

 
Varsayılan

Işıl Hnm.,
Size katılmıyorum, cüppe olmalı. Olmayacaksa hakimlerin cüppesi olmasın. Zira cüppe vekil ile asili ayıran unsurdur. Oysa Hakim yada savcılarda böyle birşey sözkonusu değildir.
Diğer hususlara gelince, kılık kıyafetin sadece kadınlar yada türban yönünden ele alınmasına da karşıyım. Erkek avukatların da kıyafetlerine özen göstermesi gerektiğine inanıyorum. Avukatın saygınlığını geri kazandırma çabası içinde bunun önemli olduğu kanaatindeyim. KOT PANTOLONLA YADA YAKA BAĞIR AÇIK DURUŞMAYA GİRİLMEZ!
Old 08-01-2007, 15:28   #4
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Niye kotla duruşmalara giremiyoruz? Kotun nesi var ki? Üzerinizdeki kıyafet belli bir temizlik ve tertip içindeyse kumaşın niteliği niye önemli olsun?

Cübbe olmasa da avukatı vekilinden ayırabiliriz. cübbe bizi bir "sınıf" haline getiriyor, sadece.
Old 08-01-2007, 15:55   #5
tiyerianri

 
Varsayılan

niye kot pantolanla ya da yaka bağır açık duruşmaya girilmesin.bırakın artık bunları insanlar kendilerini nasıl rahat hissediyorlarsa öyle giyinsinler.isteyen kot giysin isteyen göleğinin yakasını açsın isteyen başını kapasın isteyen açsın...enterasan bir ülke avukatının nasıl giyineceğini bile kanunlarla belirliyoruz. gayet tabi bu ülke ilerleyemez ve adı hep gelişmeye çalışan ülkeler arasında yer alır...
Old 08-01-2007, 16:14   #6
av.yıldıray

 
Varsayılan

Sayın Yılmaz ve Sayın tiyerianri;
Siz kabul etseniz de etmesenizde kılık ve kıyafet bir saygınlık belirtisidir. Dolayısıyla, toplumda saygın bir yer edinme çabasında olan biz avukatların, işin özü yanında, şekli olarak da bu saygınlığa ulaşmak zorundayız. Tüm modern toplumlarda kot pantolon günlük bir kıyafettir ve özel yer ve zamanlarda giyilmez, giyilmemelidir. Duruşma bir avukat için en özel zaman, mahkeme salonuda en özel yerdir. Ayrıca,tiyerianri'nin avukatının nasıl giyineceğini kanunularla belirlenmesinin enterasan olduğu bir durum da yok. Çünkü, avrupanın neredeyse tüm ülkelerinde avukatların kılık ve kıyafeti kanunlarla belirlenmiştir. Üstelik de bizden çok daha sıkı kurallarla. Örneğiin İngiltere, örneğin Belçika, örneğin Almanya, örneğin -sizinde bir futbolcusundan esinlendiğiniz- Fransa.
Ancak ben kılık ve kıyafetin kanunla belirlenmesi konusunda yukarıda bir şey söylemedim. Ben işin kanuni boyutunda değil insani boyutundayım. Benim kanaatime göre avukat taşıdığı ünvanın değeri verecek özen ve sorumlulukta olmalıdır. Buna hukuki duruş,etik anlayış ve saygın bir şekil de dahildir. Saygılarımla.
Old 08-01-2007, 16:26   #7
tiyerianri

 
Varsayılan

Konu farklı bir yere gelecek ama; kılık ve kıyafet saygınlık belirtisi asla olamaz.Kot pantolonun kullanılma alanları epey sınırlamışsınızsayın yıldıray...Ayrıca avrupa ülkelerinde böyle kısıtlamalar olması bizde de olmalı manasına mı gelecek illa ki?Ayrıca hiç kimse karşısındakine kıyafeti yüzünden saygı göstermemeli kişiliği yüzünden saygı göstermeli. Netice itibariyle;mahkeme salonunda avukatın neyi nasıl giydiği önemli değildir, önemli olan neyi kimi ve nasıl savunduğudur.Saygılarımla...
Old 08-01-2007, 16:44   #8
av.yıldıray

 
Varsayılan

Sayın tiyerianri;
Bir konuda yanlış anlaşılmaktan korkarım. Ben asla insanları kılık kıyafetiyle değerlendiren insan değilim. Ama benim değerlendirmemem toplumda da değerlendirilmiyor anlamına gelmiyor maalesef. Toplumumuz ne yazık ki, Nasrettin Hoca'nın da hikayesindeki gibi, ye kürküm ye diyor. Yani saygı görmek istiyor iseniz, kılık kıyafetiniz ona göre olacak. Elbetteki işin özü şekilden önemlidir. Avukatın işini nasıl yaptığı kıyafetinden daha önemlidir de toplumun kendince biçtiği saygınlık kıyafetinde değil iseniz, bu husus yaptığınız işi tekrar belirteyim maalesef gölgeliyor.
Hep kendime telkin ettiğim bir söz var, eminim sizde biliyorsunuzdur, sizin ne anlattığınız değil karşınızdakinin ne anladığı önemlidir. Siz isterseniz dünyanın en iyi avukatı olun(bu tabiri beğenmiyorum ama...)karşınızdaki sizi sıradan (çok özür dileyerek)bir avukat görüyor ise siz sıradan (tekrar özür tabir için ama kullanmam gerek)bir avukatsınızdır.
Saygılarımla.
Old 08-01-2007, 17:12   #9
tiyerianri

 
Varsayılan

O halde sonuç şu oluyor sayın yıldıray bey:1-mahkemelerde kot pantolan giymeyin çünkü kot pantolon gündeliktir mahkemede giyilmez
2-Kıyafet de saygının bir unsurudur her ne kadar insanın kıyafetine değil kişiliğine saygı göstermek gerektiğine inanıyorsanız da toplumumuz böyle düşünmüyor güzel kıyafeti gördü mü esas duruşa geçiyor malesef diyorsunuz
3-Avrupalı bile avukatın kıyafetini kanunla sınırlamış biz kimiz ki sınırlamayacağız
4-Karşımdaki beni sıradan kabul ediyorsa ben sıradan bir avukatım...
Yani sayın yıldıray sizin düşüncelerinizden çıkan sonuçlar bunlar umarım yanlış demiyorsunuzdur. O halde öneriniz şu olacak biz hep karşımdaki acaba ne düşünür paranoyasıyla bir takım eylemleri gerçekleştirmek zorunda kalacağız. Sıradan bir avukat olmak istemiyorsak da işe önce gran ve tuvalet giyerek başlayacağız, hatta altın kol düğmeleri de takalım ki saygının en üstünü görelim
Kusura bakmayın size katılmıyorum.
Old 08-01-2007, 17:28   #10
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Ayrıca hiç kimse karşısındakine kıyafeti yüzünden saygı göstermemeli kişiliği yüzünden saygı göstermeli.
Sayın tiyerianri

Kıyafet de kişiliğin bir işaretidir. Yapılan işe uygun giyinmek, yapılan işe duyulan saygının ifadesidir.

İskarpinle de basket oynanabilir ama sayı yapılamaz.

Saygılarımla
Old 08-01-2007, 19:58   #11
Av. Levent Kıray

 
Varsayılan Onurlu Cübbe ve kot pantolon arasındaki çelişki

Daha önceki bir forumda da bu konuyu tartışmıştık ve o onurlu cübbe ile birlikte giyilecek kıyafetlerin bu saygınlığa yaraşır nitelikte olması gerektiğini belirtmiştim. Savunma Hakkı bir İnsan Hakkıdır, Savunma Makamı da en yüce mertebelerdendir. Bunlar ancak bir avukatla vücut bulurlar. Bu denli önemli bir konumda olan avukatın da, kutsal görevini ifa ederken buna uygun giyinmesi şarttır.
Tüm Hukuk Devletlerinde bu düzenin süregelmesi son derece doğaldır. Keşke tüm değerli meslekdaşlarımız bu kurallara kendiliğinden özen gösterseler de, bu emredici hükümlere ve tartışmalara gerek kalmasa.
Saygılarımla.
Old 08-01-2007, 20:10   #12
tiyerianri

 
Varsayılan

çok klişe olacak bir laf vardır; ne insanlar gördüm üzerinde gömlek yoktu, ne gömlekler gördüm içinde insan yoktu... saygılar...
Old 08-01-2007, 23:42   #13
cesur_yürek

 
Varsayılan

Avukatlar hem serbest meslek icra eder hem kamu hizmeti görürler.Bence çok resmi bir şekilde giyinmek zorunda değiller ama gerek mahkeme heyetinin takdir hakkını düşünerek gerek toplumun tepkisini gözardı etmeyerek çok resmi giyinirler
Old 09-01-2007, 08:07   #14
av.yıldıray

 
Varsayılan

1-evet
2-evet
3-hayır, ben avukatların kanuna gerek olmadan gereğini yapması taraftarıyım
4-hayır, ama onun (ön)yargılarını değiştirmek avukatın elinde
Bunun dışındaki cümlelerinizde demogojiye yatkın ifadeler kullandığınızı görüyorum. Ben ne demek istediğimi yeterince ifade ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonrası herkesin kendi takdirine kalmıştır. Ancak söylmek istediklerimin sayın Konyalı ve sayın Kıray tarafından anlaşıldığını görmek beni mutlu etti. Saygılarımla.
Old 09-01-2007, 08:22   #15
tiyerianri

 
Varsayılan

cesur yürek arkadaş çok güzel sölemiş zaten avukatlık serbest bir meslektir.isteyen istediği gibi giyinir ve duruşmasına gider...bunun tek doğrusu yok yani. İsteyen piyer karden giyinsin isteyen blu cin fark etmez
Old 12-01-2007, 22:51   #16
av.sgenc

 
Varsayılan

Avukatlık serbest meslek ise, isteyen istediği gibi giyinecekse ; bir şort bir tişört üstünede bir cübbe girelim bakalım duruşmaya. güzel olur mu acaba?...
Zaten kurallar çiğnenmek için yok mudur? Zaten mesleğimiz serbest meslek değil mi? Bakkal ve manav gibi. ne gerek var zaman kaybı yapılıp da bu konu için yönetmelik hazırlanıp, genelgeler sunuluyor.. Hiç gerek yok..Acaba serbest bir meslek için niçin cüppe giydirirler. Onu da anlamış değilim...Anlayan biri varsa...
Old 14-01-2007, 00:52   #17
nagehans

 
Varsayılan

öğretmenler nasıl derslere kot pantolonla giremiyorsa, avukatlarda cübbesiz cıkmamalılar...hem bi cübbe giymenin neresi zor...her mesleğin kendine haz kıyafetlerinin olması hoş birşey bence.
Old 14-01-2007, 04:28   #18
cesur_yürek

 
Varsayılan

Sayın av.sgenç vur dedik öldür demedik tabiri sizin yorumunuza söylenebilecek bir tabir oldu.Yukarda yaptığım yorumu aynen beyan ediyorum öncelikle.Tabii siz sorabilirsiniz ben ortaya yazdım siz niye cevap veriyorsunuz ki ? Biliyorum benim önceki yazdığıma karşı verilmiş bir cevap değil sizin yazınız. Zira alakasız soru cevap olmuş olur Velhasıl anlatmaya çalıştıklarınızın tersini ima ederken fazla abartmışsınız.saygılarımla ..
Old 14-01-2007, 13:39   #19
cesur_yürek

 
Varsayılan

öğretmenlerle avukatları kıyaslamak yerinde olmadı.Ama cübbenin giyilmesi gerekir .
Old 14-01-2007, 18:47   #20
av.sgenc

 
Varsayılan

sayın cesur yürek; elbette yazdıklarım aşırı abartılı bir durum. Ama bir avukat; önce kendisine sonra meslektaşlarına ve en önemlisi mesleğine saygılı ise kılık kıyafetine önem vermelidir diyorum.Eğer bu mesleği kabul etmişse bu yönde çıkan kuralları da kabul etmelidir diyorum. saygılarımla
Old 15-01-2007, 13:01   #21
tiyerianri

 
Varsayılan

yönetmelik karar verecekse avukatın giyimine, o yönetmelik benim büro kiramı, çalışanlarımın aylığını aylık hukuk yayınları aboneliğimi ve bilumum harcamalarımı da karşılasın. Böyle bir saçmalık olur mu yönetmelik yazmış tamam biz de giyiyoruz ama bu durumun doğru olduğunu savunamam
Old 15-01-2007, 23:57   #22
av.sgenc

 
Varsayılan

zaten her yönetmeliği doğru bulduğumuz için uygulamıyoruz. sırf yönetmelik olduğu için uyguluyoruz yada o yönetmeliğe uyuyoruz. saygılarımla
Old 17-01-2007, 22:04   #23
Av.Can

 
Varsayılan

Avukatlığın serbest meslek olmasının yanısıra bana kalırsa daha önemli yanı özgür olmasıdır.Bu yüzden insanları böyle şekilsel kurallarla sınırlamak hiç hoş değil.Kot pantolonla duruşmaya çıkılması bazılarını rahatsız edebilir.Bunu eleştiri olarak yöneltirler.Ancak başkalarının giyimine ilişkin bu yorumları kendi fikirleri olarak kalmalıdır.Bir avukat kot pantolonun saygınlığını zedelediğine inanıyorsa, başka bir avukat buna inanmayabilir ve kot pantolon giymekte ısrar edebilir.Bunu özgür avukatların takdirine bırakmak gerekir.

Kılık kıyafet gibi şekilsel temalar kışlalarda abartıyla uygulanır.Hatta bir dönem orduevlerine kot pantolonlu insan almıyorlardı.Aynı mantığı avukatlar için de kullanmak çok anlamsız.Avukatın dış görünümü sadece kendisini ilgilendirir.Kimseden asker olması beklenmesin.
Old 18-01-2007, 14:25   #24
av.m.a.g

 
Varsayılan

her mesleğin bir saygınlığı vardır. biz de avukatlık mesleğini icra ediyoruz. Tamam herkes giydiği giyeceğinde özgürdür. ancak ne var ki bazıları bu durumu tamamen kendi keyfiiradesine göre uygulamaktadır. adliye koridorlarında çok kötü giyinipte avukat demeye bin şahit lazım olan avuatlar var. bu mesleği icra ediyor isen bu mesleği gereğini de taşıman gerek! bu benim düşüncem ve hiç te tasvip etmiyorum.
Old 19-01-2007, 21:06   #25
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Bende cüppenin giyilmesi taraftarıyım.Cüppeli avukatları adliyede gördükçe göğsüm kabarıyor.Daha bir saygı duyuyorum sanki.Ayrıca kot pantolonla ya da yaka bağır açık bir şekilde Duruşmaya girmekte bana hoş gelmiyor.Klasik kıyafet daha ciddi ve yapılan işin daha çok önemsendiğini gösteriiyor sanki..İnsanların genel fikri bu bence.Toplumumuz kumaş kıyafet giymeyi daha çok özümsüyor..Şahsen bende kıyafet konusundaki bu düzenlemeye katılıyorum.Eğer kıyafet serbest denilirse yarın birgün hip hop denilen tarzda giyinmiş biri bende bu şekilde duruşmaya gireceğim diyebilir.Düşünsenize duruşma salonunda her tarafı yırtık bir pantolon ve bi sürü zincirleri kıyafetinin her yerine bezemiş bir avukatın olduğunu...Ben düşünmek bile istemiyorum...
Old 20-01-2007, 09:40   #26
tiyerianri

 
Varsayılan

sayın pınar yılmaz sanırım olayı bayağı abartmışsınız.hip hop tarzı normal hayatta giyinen kaç kişi var ki zaten adliyeler böyle avukatlarla dolacak diyorsunuz.Avukat özgürdür, savunmayı temsil eder,yargının kurucu unsurudur der kanun.Kanun bunu diyor bu kadar güveniyor avukatlık mesleğine ama kalkıp bu mesleği icra edecek olana şunu bunu giyeceksin diyor.avukatlık kıyafetle yapılan bir meslek değildir,yani bizler hostes değiliz...
Old 20-01-2007, 16:35   #27
Av.Can

 
Varsayılan

Ben tiyerianri arkadaşa katılıyorum ve şekilsel bakış açısından kutlmamız gerektiğine inandığımı tekrar belirtmek istiyorum.Bir arkadaş cübbeyle dolaşanları görünce göğsüm kabarıyor demiş.Önemli olan bu şekiller değil içerik.

Biz hukukçuluğumuzu cübbelere mi borçluyuz.Öncelikli hedef iyi hukukçu olmaya çalışmakta.Yoksa giyim tarzı hukukçuluğun iyi ya da kötü olduğunu ölçmeye yaramaz.Cübbe de işin süsü.Cübbeyi abartmamak ve sadece duruşmalarda giymek gerek.Adliyenin kafeteryasında avukat olduğu anlaşılsın diye cübbeyle oturan meslektaşlarıma pek bir anlam veremiyorum.
Old 20-01-2007, 17:47   #28
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Herkesin olduğu gibi sizinde fikirlerinize saygım var.Bu benim düşüncemdir o da sizin.Abarttığımı düşünmüyorum.Ayrıca her kıyafet yönetmeliğiyle kıyafeti belirlenen çalışan grubu hostes değildir.Ayrıca hosteslikte kıyafetinden dolayı küçük görülecek bir meslek değildir.Ben kıyafetin kumaş olması gerektiğinden yanayım.Aksini düşünmekte istediğiniz kadar özgürsünüz...
Old 20-01-2007, 19:39   #29
av.sgenc

 
Varsayılan

sayın tyerianri;
duruşmaya cüppesiz girmeyi denediniz mi hiç. Denemediyseniz bir deneyin yada bütün duruşmalarınıza cüppesiz girin. Sonuçlarını bize burada anlatırsınız.
Old 20-01-2007, 22:23   #30
Av. Levent Kıray

 
Varsayılan

11 sayılı iletide kıyafetin, cübbenin onuruna yaraşır şekilde olması gerektiğini, en yüce mertebelerden olan Savunma Makamının, saygınlığını koruyabilmesinin gereklerinden birinin de bu olduğu görüşünü savunmuştum. Tüm dünya Hukuk Devletlerinde de bu böyledir.
Hakim ve Savcı ciddi takım elbisenin üzerine cübbelerini giyip, yargılamadaki makamlarına geçtiklerinde, karşılarında kot pantolonlu ya da cübbesiz veya bir kaç gündür sakal tıraşı olmamış bir Avukatla karşılaşırlarsa, gerek Onların gözünde, gerek Halkın gözünde Savunma ayaklar altında demektir.
Değerli meslekdaşım Pınar hanıma katılmamak da benim için mümkün değil.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Resmİ Vekalet Ücretİ İÇİn İtİrazi İptalİ ilker kırgıl Meslektaşların Soruları 4 13-01-2008 21:19
Ölen Avukatin Vekalet Ücretİ yazoglu Hukuk Soruları Arşivi 20 03-10-2006 07:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07499790 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.