Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2010/16548 E, 2011/780 K. Sayılı Kararı

Yanıt
Old 21-09-2012, 11:46   #1
zizou21

 
Varsayılan Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2010/16548 E, 2011/780 K. Sayılı Kararı

Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2010/16548 E, 2011/780 K. sayılı kararının içeriğine ulaşmam gerekiyor bu konuda yardımcı olan olursa sevinirim.
Old 21-09-2012, 13:10   #2
tiryakim

 
Varsayılan

Aradığınız Karar Corpus ve Sinerjide yok...
Aradığınız kararın konusu nedir ?
Old 21-09-2012, 15:07   #3
zizou21

 
Varsayılan

kamulaştırma ile ilgili bi kararda atıf yapılmış bir yargıtay kararı, tam olarak konusunu bilmiyorum.Araştırdığınız için teşekkür ederim.
Old 21-09-2012, 15:11   #4
uzer5613

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
5. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2010/16548
KARAR NO : 2011/780
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Aydın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 16/09/2009
NUMARASI : 2008/865-2009/509
DAVACI : ____ vd. Vek.Av.H____
DAVALI : DSİ Genel Müdürlüğü Vek.Av. Hakkı Güneş
Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi ve kal davasının reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 10.06.2010 gün ve 2010/2805 Esas - 2010/10830 Karar sayılı ilama karşı taraf vekilleri yönünden verilen dilekçelerle karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
-K A R A R-
Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve kal istemine ilişkin davada, mahkemece konusuz kalan davanın reddine karar verilmiş, davacılar vekilinin temyizi üzerine hüküm Dairemizce bozulmuş, bu karara karşı taraf vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosyada bulunan delil ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre davalı idare vekilinin karar düzeltme talebi yerinde değildir.
Davacılar vekilinin istemine gelince;
Dosyada bulunan kanıt ve belgeleden sulama borusu nedeneyle taşınmaz üzerinde irtifak hakkı kurulduğu ve bu hakkın tapuya tesciline karar verildiği anlaşıldığından, davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 10.06.2010 gün ve 2010/2805-10830 sayılı bozma kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra işin esasının incelenmesinde;
Dava, kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve kal istemine ilişkindir.
Mahkemece konusuz kalan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre, konusuz kalan davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.Ancak;
Bedel tespiti ve tescil davası açılmadan önce davalı idare dava konusu taşınmaza fiilen el atıp dava açılmasına sebebiyet verdiğinden davacılar yararına vekalet ücretine hükmedilmesi ve yargılama giderlerinin de davalı idareden tahsiline karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru değilse de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
Gerekçeli kararın hüküm fıkrasından yargılama gideleri ve vekalet ücretine ilişkin bölümlerin çıkartılmasına, yerlerine (Davacılar kendilerini vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince; 575,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine, yapılan toplam; 680,00-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacı tarafa ödenmesine) cümlesinin yazılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacı idareden peşin alınan temyiz ve karar düzeltme harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 20.01.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
B.Yıldırım E.Buyurgan N.Kayıran S.Z.Piyale A.Z.Tepedelenlioğlu
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Savcılık Soruşturma Dosyasını İncelerken vekalet talep edilmesi ve Yargitay 15.ceza Daİresİnİn 2011/10088 E ve 2011/5760 K sayılı kararı Av.Nazife Eytemiş BAŞAR Hukuk Sohbetleri 2 07-10-2012 08:34
Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 10.05.2010 Tarih ve 2010/5536 E. 2010/5179 K. Sayılı Kararı Av.Turhan Demiroğlu Meslektaşların Soruları 2 30-11-2011 16:22
Yargıtay Kararı 19. H.D. 2010/11076 E.2010/13772 K. 02.12.2010 Tarih li kararının tam metnini arıyorum akrd61 Meslektaşların Soruları 1 09-11-2011 21:43
Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 27/03/1996 tarih Esas 2843, Karar 3033 sayılı kararı Av.EA Meslektaşların Soruları 1 19-10-2011 09:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02490711 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.