Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bankanın sorumlu olduğu miktar için çek aslının bankaya verilmesi mi gerekir?

Yanıt
Old 10-12-2009, 12:39   #151
elevent

 
Varsayılan

3167 sayılı kanunun 6. maddesi ek 4. fıkrada "Takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı dahil kısmî ödeme yapılmaz." denmektedir.

Yani, bu hüküm, x bankasına ait bir çek y bankasına ibraz edilse ve karşılıksız kaşesi vurulsa, sonradan x bankasına başvurup sorumlu olduğu miktarı ondan talep edemeyeceğiz manasına mı gelmektedir?
Old 19-12-2009, 15:03   #152
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan elevent
3167 sayılı kanunun 6. maddesi ek 4. fıkrada "Takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı dahil kısmî ödeme yapılmaz." denmektedir.

Yani, bu hüküm, x bankasına ait bir çek y bankasına ibraz edilse ve karşılıksız kaşesi vurulsa, sonradan x bankasına başvurup sorumlu olduğu miktarı ondan talep edemeyeceğiz manasına mı gelmektedir?

Bana göre bu maddenin anlamı; çeki tahsil için takasa verdiğinizde "çekin karşılığı yoksa çek yaprak bedelinin hesabıma aktarılsın" şeklinde bir talimat veremeyeceğiniz anlamına geliyor.
Takasa verdiğiniz çek karşılıksız çıkarsa çeki size iade ederler. Sizde genel zamanaşımı içinde -BK 125 e göre 10 sene oluyor- çek yaprak bedelini bankadan talep edersiniz. Ancak bu süre kimi banka avukatlarına göre 15 gün kimine göre 6 ay. En çok söylenen de şu TTK 724 veya 726 olsa gerek maddesine göre çek zamanaşımında uğramış olduğundan kambiyo vasfını yitirmekte olup çek yaprak bedeli istenemez diyorlar. Halbuki hamilin çekin kambiyo hukukundan kaynaklanan bir talebi yok. Talebi bankanın keşidecisine açmış olduğu kredi sözleşmesinden kaynaklanıyor. Bankaların ödemeye niyeti olmadığından 40 dereden su getiriyorlar. Sonuçta dava açılırsa bu para tahsil ediliyor.
Old 07-01-2010, 15:29   #153
Yekta

 
Varsayılan

Çek ibrazı yapılmış, karşılıksız kaşesi vurulmuş, icra takibi başlatılmış olan çekler için, çek yaprağı bedeli icra takibiyle istenildiği taktirde itirazla karşılaşılırsa, bu itiraz reddelicektir.Doğrumu anladım acaba ?
İcra müdürlüğü'nün kasasında olan çek için, bankaya çekle birlikte müracaat etmem mümkün değil.Bu sorunu nasıl çözebiliriz peki?
Old 12-01-2010, 17:54   #154
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yekta
İcra müdürlüğü'nün kasasında olan çek için, bankaya çekle birlikte müracaat etmem mümkün değil.Bu sorunu nasıl çözebiliriz peki?

Biz, dosyaya talep açıp bankaya başvuru yapabilmemiz için çek aslının teslimini istiyoruz. Şayet ödeme olursa aslı gibidir fotokopisini, olmazsa aslını iade etmeyi, herhangi bir kayıp vs halinde sorumluluğu üstlenmeyi taahhüt ediyoruz. Taleplerimiz kabul edildi. Herhangi bir sorun yaşamadık şimdiye dek.
Old 19-01-2010, 19:07   #155
lawyer beyaz

 
Varsayılan

Çeki, bankanın ödemeye sorumlu olduğu miktarı almadan icraya koysak daha sonra bankanın ödemeye sorumlu olduğu miktarı almak için bankaya çekin aslının ibrazı gerekmekte olduğundan icra müdüründen istesek çekin aslını verirmi?
Old 11-02-2010, 16:52   #156
ALTINCABA

 
Varsayılan

ARKADAŞLAR : Bizim de çekte banka sorumluluk bedeli ile ilgili iki sorum olacak.
1- Bankaya ibraz için çek aslının tarafımıza teslimini istedik icra müdürü talebimizi reddetti red ile ilgili işlem yapmaya başlayacağız ancak bu konuda elinde bir emsal karar olan varsa künye vermesini rica edeceğiz.
2- Bazı bankalar "sorumluluk miktarını istemiyorum" yazdırıp imza almak yerine "hamil banka sorumluluk miktarından feragat etmiştir" şeklinde imza alıyorlar ve bunu da karşılıksızdır mührünü basarken matbu olarak basıyorlar. Feragat acaba istemiyorum demek sonradan istemeyeceği anlamına gelmez şeklindeki kararın dışında mı kalıyor. Kalıyorsa karşılıksızdır mührü basılırken feragat mührüyle beraber basılması ne derece hukuka uygundur. Bu kiracının tahliye tahhüdünü kira sözleşmesini imzalarken imzalaması gibi olmuyor mu
Old 13-02-2010, 01:05   #157
Avukat Tekin

 
Varsayılan Basılı feragat geçersiz

Sayın Altıncaba bahsettiğiniz şekildeki feragat ibaresinin bir geçerliliği yok.Benim elimde yok ancak bu tür bir feragatin geçerli olmadığına dair Yargıtay kararı olduğunu forumda okuduğumu hatırlıyorum.
Ben bu tür ibarelerin basılı olduğu birkaç çeki sorunsuz bir şekilde tahsil ettim.

Bu konuda Yapı Kredi Bankasının bir şubesinin akla ziyan bir uygulamasından bahsedeyim de gülelim. Yapı Kredi şubesindeki şef çekin arkasında icra müdürlüğünün kaşesi olduğundan, dolayısıyla çek icra takibine konulmuş olduğundan dolayı bize ödeme yapmadı. Üstelik şubeye giden stajyer arkadaşa "siz bir hukukçu olarak bunu (icraya konan çeki bankaya ibraz edip, sorumlu olduğu kısmı tahsil edemeyeceğimizi kast ederek) nasıl blilmezsiniz diye ukalalık yapmış. İşin güzel tarafı kendisinden o kadar eminmiş ki bu cevabı bize yazılı olarak verdi. Bize de böylece olayı icraya intikal ettirip daha fazla para alma şansı tanımış oldu
Old 13-02-2010, 11:49   #158
Av.Olcay Pehlivanlıoğlu

 
Varsayılan

Çekin arkasınının yazılıdığı tarihte geçerli olan miktarı talep edebiliriz.

Saygılarımla
Old 15-04-2010, 14:08   #159
Yekta

 
Varsayılan

Merhaba,
Elimde Emlak Bankasına ait çekler var fakat Emlak Banklası diye bir banka yok.Bildiğim kadarıyla Ziraat Bankasıyla birleştirilmişti.Bu çeklerden dolayı, bankanın sorumlu oldugu miktarı, Ziraat Bankasından talep etmem mümkünmüdür?
Old 15-04-2010, 14:41   #160
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Yekta
Merhaba,
Elimde Emlak Bankasına ait çekler var fakat Emlak Banklası diye bir banka yok.Bildiğim kadarıyla Ziraat Bankasıyla birleştirilmişti.Bu çeklerden dolayı, bankanın sorumlu oldugu miktarı, Ziraat Bankasından talep etmem mümkünmüdür?

Zamanaşımı 10 yıl olduğu düşünülünce alacağın zamanaşımına uğramadığı açıktır. O halde Emlak Bankasının borçlarını kim devralmışsa bu kişiden/bankadan talep edilebilir. Öderler mi bilinmez. Siz usulüne uygun başvurun (bence yazılı) ödenmezse dava açın/takibe geçin...
Old 10-06-2010, 23:33   #161
Mozkul

 
VarsayılanUploaded with ImageShack.us

Kararla ilgili görüşlerinizi bekliyorum.

Kanun Metni:
(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla ek fıkra)
Takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı dahil kısmî ödeme yapılmaz. Ancak, takas odaları aracılığıyla ibrazedilen çekin, hesapta yeterli karşılığının olmadığının belirlenmesi halinde muhatap banka
tarafından, hesapta bulunan kısmî karşılık tutarı, çeki ibraz eden hamil lehine onbeş gün süreyle bloke edilir.

Madde Gerekçeleri:
Madde 5. - 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 710 uncu maddesinde, çekin bir takas odasına ibrazının ödeme için ibraz yerine geçeceği hükme bağlanmıştır. Bu husus dikkate alınarak, fizikî ibraz olmaksızın çek takası uygulamasında çek bilgilerinin elektronik ortamda muhatap bankaya gönderilmesinin, takas odasına ibraz şeklinde değerlendirilmesine olanak sağlanması, böylece fizikî ibraz olmaksızın çek takası uygulamasındaki yasal boşluğun doldurulması amacıyla, maddeyle, 3167 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmektedir.

Adalet Komisyonu Raporu
Mevcut Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca bankalararası takas odalarında, bankaların karşılıklı olarak birbirlerine ibraz ettikleri çekler için muhatap banka tarafından provizyon alınması sırasında kısmen karşılığı olduğunun tespit edilmesi halinde bile, bu hususun önce çeki takasa getiren bankaya bildirilmesi ve daha sonra hamilin haberdar edilmesinin uzun süre alacak olması, özellikle elektronik ortamda işlem yapılan bankalararası takas odalarında sistemin işleyişinin mutabakat esasına dayanması nedenleriyle, muhatap bankaya doğrudan ibraz edilen çeklerde olduğu gibi, herhangi bir ödeme yapılması mümkün olmamaktadır. Ancak, çek hamilleri takasta karşılıksız kalması nedeniyle tahsil edemedikleri çekleri için daha sonra muhatap bankaya başvurmak suretiyle 10 uncu maddede belirtilen sorumluluk miktarı dahil çekin kısmî karşılığını tahsil etme olanağına sahiptir. Bu husus dikkate alınarak ileride hukukî bir ihtilaf doğmaması açısından ve mevcut uygulama esas alınarak Tasarının çerçeve 5 inci maddesiyle 3167 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkradan sonra; ibrazında kısmen karşılığı bulunduğu belirlenen çek tutarının, muhatap bankaca hamile ödenebilmesi amacıyla hesapta bulunan kısmî karşılık tutarının hamil lehine onbeş gün süreyle bloke edileceğine ilişkin yeni bir fıkra eklenmiş ve çerçeve maddede bu doğrultuda değişiklik yapılmıştır.

Komisyon raporunda bu miktarın daha sonra alınması mümkündür denmesine rağmen Yargıtay'ın nasıl böyle bir karar verdiğini anlamak mümkün görünmüyor?Sanırım bankalar ağırlığını koymuş gibi olaya...
Old 25-06-2010, 12:41   #162
Yekta

 
Varsayılan

Karşılıksız kalan çek üzerindeki imza ile keşideci şahsın imzasının uyuşmaması durumunda ödenmeyen çek yaprağı bedeli için herhangi birşey yapılabilir mi?
Old 25-06-2010, 14:44   #163
paluri

 
Varsayılan

banka çekin arkasına karşılığı yoktur kaşesi basarken bir de bankanın sorumluluk bedelini talep etmiyorum bankayı ibra ederim şeklinde kaşe basıp müvekkile imzalatmıştır. bu şartlarda bankadan sorumluluk bedelini isteme hakkımız ortadan kalkmış mı olur ?
Old 28-06-2010, 12:21   #164
Mozkul

 
Varsayılan

Eğer bir ibra söz konusuysa çek bedeli istenemeyecektir.

Bir bankaya karşı açtığımız davada , davalı banka(Bankasya) ibra olayını ileri sürmüştü.Dosya bilirkişiye gitmiş ve bilirkişi çek arkasında açıkca ibra edildiğine dair bir kayıt olmadığından ibra olmaycağını belirtmiş mahkeme davayı kabul etmişti. Ancak sizin olayınızda ayrıca ve açıkca bir ibra sözkonusu.Olumlu birşeyler sözylemek zor.
Old 28-06-2010, 12:31   #165
Mozkul

 
Varsayılan TTK.nun 713 ve 727. maddeleri uyarınca bankanın çekteki keşideci imzasını kontrolü.

Alıntı:
Yazan Yekta
Karşılıksız kalan çek üzerindeki imza ile keşideci şahsın imzasının uyuşmaması durumunda ödenmeyen çek yaprağı bedeli için herhangi birşey yapılabilir mi?


T.C. YARGITAY
19.Hukuk Dairesi

Esas: 2004/8079
Karar: 2005/3559
Karar Tarihi: 04.04.2005

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - KARŞILIKSIZ ÇEKTE BANKANIN SORUMLULUĞU - PERSONEL TARAFINDAN KEŞİDECİNİN İMZASININ KONTROLÜ

ÖZET : Çekin süresinde bankaya ibrazı, karşılığı bulunmaması halinde yasa gereğince bankanın sorumlu olduğu asgari miktarın ödenmesi talebini de içerir.Bankanın çekteki keşideci imzasını kontrol etme yükümlülüğü bulunmakta olup, çekin sıhhati bakımından mahkemece çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı hususunda araştırma ve inceleme yapılarak bankanın sorumluluğu yönünden uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediği gibi, benimseme biçimi bakımından da faize faiz yürütülecek biçimde itirazın iptaline karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

(3167 S. K. m. 10) (2004 S. K. m. 67) (6762 S. K. m. 713, 727) (818 S. K. m. 104)

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, hamil olan müvekkilinin çeki 10.11.2003 tarihinde bankaya ibraz ettiğini, davalı bankanın keşideci imzasının benzeşmemesi nedeniyle arkasını 21.11.2003 tarihinde yazarak çek bedelini ödemediğini, 3167 sayılı Yasanın 10. maddesi gereği her çek yaprağından muhatap bankanın 300.000.000.-TL.ye kadar sorumlu olması nedeniyle davalı banka hakkında yapılan takibe itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının çekinin keşideci imzası ile benzeşmediğinden ödeme yapmadıklarını belirterek, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, bankaya ibraz edilen çekin şekil unsurlarının olması nedeniyle ödemekten kaçınamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı banka vekilince temyiz edilmiştir.

Çekin süresinde bankaya ibrazı, karşılığı bulunmaması halinde yasa gereğince bankanın sorumlu olduğu asgari miktarın ödenmesi talebini de içerir. TTK.nun 713 ve 727. maddeleri uyarınca bankanın çekteki keşideci imzasını kontrol etme yükümlülüğü bulunmakta olup, çekin sıhhati bakımından mahkemece çekteki imzanın keşideciye ait olup olmadığı hususunda araştırma ve inceleme yapılarak bankanın sorumluluğu yönünden uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediği gibi, benimseme biçimi bakımından da faize faiz yürütülecek biçimde itirazın iptaline karar verilerek BK.nun 104/son maddesine aykırılık oluşturulması yanlıştır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı banka vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 4.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi


--------------------------------------------------
T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/8322
Karar: 2006/8927
Karar Tarihi: 19.09.2006

ÇEK KARŞILIĞININ TAHSİLİ İSTEMİ - DAVALININ ÇEKİN SAHTE OLDUĞUNU BİLDİĞİ DURUMDA ÇEK BEDELİNİ ÖDEMEKTEN KAÇINABİLECEĞİ - DAVACININ CİRANTAYA KARŞI TAKİPTE BULUNMADIĞI VE ZARARA UĞRADIĞINI KANITLAMADIĞI

ÖZET: Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın muhatabı olduğu çeke ciro yolu ile hamil olduğunu, davalı bankaya ibraz ettiği çekin arkasına, keşideci imzası ile banka kayıtlarındaki imzanın birbirini tutmadığına ilişkin ibarenin yazılarak işlem yapılmadığını, davalının çekin sahte olmadığını bilmesine ve keşideci tarafından ödeme yasağı konulmamasına rağmen, çekin arkasına keşideci imzasının örnek keşideci imzasını tutmadığı yazılması nedeniyle müvekkilinin takip hakkını yitirerek zarara uğradığını ileri sürerek, çek karşılığının davalıdan temerrüt faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir. Mahkemece davalının çekin sahte olduğunu bildiği durumda çek bedelini ödemekten kaçınabileceği, davacının cirantaya karşı takipte bulunmadığı ve zarara uğradığını kanıtlamadığı gerekçeleriyle, davanın reddine karar verilmiştir.

(6762 S. K. m. 724)

Dava: Taraflar arasında görülen davada Niğde Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 15.03.2005 tarih ve 2003/625 - 2005/106 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Abdullah Turgut tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın muhatabı olduğu çeke ciro yolu ile hamil olduğunu, davalı bankaya ibraz ettiği çekin arkasına, keşideci imzası ile banka kayıtlarındaki imzanın birbirini tutmadığına ilişkin ibarenin yazılarak işlem yapılmadığını, davalının çekin sahte olmadığını bilmesine ve keşideci tarafından ödeme yasağı konulmamasına rağmen, çekin arkasına keşideci imzasının örnek keşideci imzasını tutmadığı yazılması nedeniyle müvekkilinin takip hakkını yitirerek zarara uğradığını ileri sürerek, çek karşılığı olan 6.500.000.000 TL.nın davalıdan temerrüt faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin davayı konu çeki hesap sahibine teslim etmediğini, çek üzerindeki imzanın hesap sahibinin imzasından farklı olduğunu, çekin hesap sahibine teslim edilmemesi nedeniyle ödeme yasağı konulmasının mümkün olmadığını, çek arkasına yazılan ibarenin davacının ciranta ve keşideciye karşı yasal haklarını kullanmasına engel olmayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, davalının çekin sahte olduğunu bildiği durumda çek bedelini ödemekten kaçınabileceği, davacının cirantaya karşı takipte bulunmadığı ve zarara uğradığını kanıtlamadığı gerekçeleriyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, esasen TTK.nun 724. maddesi hükmü gereğince sahte çekin bedelinin ödenmemesinin gerekmesine ve davalı bankaca imzası keşideciye ait olmadığı sabit olan çekin ödenmemesinde bir usulsüzlük olmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.00 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 19.09.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Old 07-09-2010, 18:47   #166
avkt

 
Varsayılan

bugün x bankasın gittim bana takasta sorulduğu için ve bununla ilgili yargıtay kararı oldğu için zorunlu gideri veremeyiz dediler..ne yapılmalı?
Old 14-09-2010, 17:53   #167
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avkt
bugün x bankasın gittim bana takasta sorulduğu için ve bununla ilgili yargıtay kararı oldğu için zorunlu gideri veremeyiz dediler..ne yapılmalı?

İnceleyiniz:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=52775

Saygılar...
Old 21-10-2011, 23:38   #168
boran79

 
Varsayılan ödemeden men talimatı verilmiş çek

Alıntı:
Yazan Av.Ayse E.
Sayın meslektaşım kararı gönderdim ama çok geç yazıldığı için elimize de geç geçti...umarım işinize yarar...

kararın bir örneğini bazı meslektaşlarım da istemişti ama şimdi o mesajları bulamıyorum..tekrar bildirirlerse gönderirim...saygılarımla...

merhaba ayşe hanım, benim de elimde ödemeden men talimatı verilmiş çekler var ve bunlarla ilgili takip yapmak istiyorum. arşivinizde karar hala duruyorsa oktaybuyuk@hotmail.com adresine mail atarsanız çok sevinirim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar ödemeden men talimatı ADVOCATEHAKAN Meslektaşların Soruları 13 18-12-2009 16:10
Çekte Bankaların Sorumlu Olduğu Miktar Av.Engin Özoğul Hukuk Soruları Arşivi 50 01-03-2008 12:19
çekin aslının bankaya verilmesi advocat63 Meslektaşların Soruları 3 03-10-2007 14:04
Çekte Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar Av.Selim HARTAVİ Meslektaşların Soruları 3 05-09-2007 12:02
bankanın sorumlu olduğu miktar Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 10 30-03-2007 15:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06182599 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.