Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bankanın sorumlu olduğu miktar için çek aslının bankaya verilmesi mi gerekir?

Yanıt
Old 11-05-2008, 06:57   #61
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.HANİFE
syn Av.Murat banka şubesine müracaat ederken çek aslının eklenmesi gerektiğini belirtmişsiniz.Ancak acele olarak icra takibi yaptığımız için çek aslı icra dairesinde.Bu durumda şubeye nasıl başvurabilirim??

Syn Av.Hanife İcra dairesinden İ.İ.K. 144 e göre çek aslını isteyebilirsiniz. Alacağımızın X YTL sini aldık (örneğin 100) tahsil harcını ödemek ve çek aslını i.i.k. 144 e göre almak istiyorum diye talep açın, icra müdürü ret ederse itm ye gidersiniz. Yasa kısmi ödeme varsa belge aslını alabilir diyor. İtm nin sizin talebiniz yönünde karar vereceği kanaatindeyim..
Old 06-06-2008, 11:44   #62
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.murat
AYŞE HN.

711 li çeklerle ilgili aldığınız davanın kabulü kararını 212-5212596 nolu faxıma fakslayabilirseniz çok memnun olurum. Bende 711 li çeklere sulh hukukta dava açacağım. Ekinde karar olursa lehimize hüküm çıkması olasılığı artar diye düşünüyorum. Saygılarımla.

Sayın meslektaşım kararı gönderdim ama çok geç yazıldığı için elimize de geç geçti...umarım işinize yarar...

kararın bir örneğini bazı meslektaşlarım da istemişti ama şimdi o mesajları bulamıyorum..tekrar bildirirlerse gönderirim...saygılarımla...
Old 07-06-2008, 10:31   #63
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ayse E.
Sayın meslektaşım kararı gönderdim ama çok geç yazıldığı için elimize de geç geçti...umarım işinize yarar...

kararın bir örneğini bazı meslektaşlarım da istemişti ama şimdi o mesajları bulamıyorum..tekrar bildirirlerse gönderirim...saygılarımla...


Karar geldi.Teşekkür ederim.
Old 14-06-2008, 20:31   #64
Av. BERNA AK

 
Varsayılan

Çekin arkasının yazıldığı tarihteki sorumluluk miktarını istemeniz gerekir.
Old 23-06-2008, 15:45   #65
avmesutgogebakan

 
Varsayılan ibraz tarihinde yürürlükte olan kanuni miktar istenebilecektir.

Çekin ibraz tarihinde yürürlükte olan kanuni miktar istenecektir. Ayrıca çek ibraz edilmekle ve banka bubu ödememekle temerrüde düşmüş sayılmaktadır. Dolayısıyla ibraz tarihinden takip tarihine kadar ve buradanda tahsil tarihine kadar yasal faiz istenebilecektir.
Old 25-09-2008, 09:24   #66
Av.Adem Süpçin

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım.

Takas odası ile muhatap banka dışında başka bir banka tarafından karşılıksız olduğuna yönelik kaşe basılmış. Dün asıl muhatap bankaya gittiğimde ibrazdan itibaren 15 gün içinde bankamızın sorumlu olduğu miktarı öderiz dediler. Şu anda çek asıl muhatap bankaya ibraz edilmemiş gibi duruyor?

Çekteki borçlu hakkında 10 örnek icra takibi başlatmadan, muhatap bankaya ilamsız 7 örnek icra takibi başlatma şansımız var mı?

teşekkürler..
Old 25-09-2008, 10:42   #67
Av.Adem Süpçin

 
Varsayılan

Çek bir "takas odasına" da ibraz olunabilir. Çekin takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine geçer (TTK710) deniyor. Ancak emin olamadım...
Old 25-09-2008, 11:36   #68
avahmetciftci

 
Varsayılan

Arkadaşlar çok güncel bir konuda tartışmalarınızı takip ediyorum ve başarılı olan arkadaşlarıda tebrik ediyorum. Çek bedeli istenirken bankanın herhangi bir şubesinden mi yoka çekin verildiği şubeden mi talep etmemiz gerekir?
Old 25-09-2008, 13:06   #69
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avahmetciftci
Arkadaşlar çok güncel bir konuda tartışmalarınızı takip ediyorum ve başarılı olan arkadaşlarıda tebrik ediyorum. Çek bedeli istenirken bankanın herhangi bir şubesinden mi yoka çekin verildiği şubeden mi talep etmemiz gerekir?


Bu soru zaten bu forumda sorulmuştu. Yeniden söylersek; Bankanın istediğiniz şubesinden çek yaprak bedelini talep edebilirsiniz. Çünkü Banka A.Ş. olduğundan şubelerinin bulunduğu her yer yetkili yerdir. Örneğin siz Hakkari şubesinden aldığınız kredi kartının borcunu Türkiye nin her yerindeki şubelerinden ödeme yapabiliyorsanız; demekki her yer yetkilidir. Ancak başvuru yaptığınız şubenin olduğu yer icrasına ilamsız takip yapabileceğiniz düşüncesindeyim.
Old 05-02-2009, 15:48   #70
Av. M. Yasir Bağce

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekinheval
keşideci A
Lehdar B
1. Ciranta C
2. Ciranta D’dir.

Çek D tarafından bankaya ibraz edildiğinde banka tarafından vurulan kaşede “işbu çek hesap bakiyesi olmadığından iade edilmiştir. Hesap bakiyesi 0-YTL ‘dir” yazılmıştır.

Çek karşılıksız çıkınca müvekkil B çek bedelini cirantalara ödemiş ve çeki geri almıştır.

Bankaya müracaat ederek 10. madde uyarınca çek yaprağı başına ödenmesi gereken (2007 ekim tarihi itibariyle) 410-YTL’nin ödenmesini talep edeceğiz

Ancak banka yetkilileri “karşılıksızdır kaydını yazdıran kimseye ödeme yapılabileceği,
Başvuranın son cirantadan başkası olması halinde karşılıksızdır kaşesinden sonra yeniden D’nin B’ye ciro yapması gerektiğini ve ancak bu şekilde talebin incelemeye alınacağını” söylemektedirler.

D ve B aynı şehirde olmadığından bu koşulu sağlamak zor (kaldı ki D'ye niye tekrar çeki ciro etmesi gerektiğini anlatmak daha da zor) Ancak çek aslı B nin elinde olduğundan, yeniden ciro yapılmasının istenmesinin hukuki bir dayanağı bulunmadığını düşünüyorum. Yapacağım başvuruyu banka bu gerekçe ile reddederse icra takibine geçmenin haklı olup olmayacağı konusunda fikirlerinizi paylaşmak istiyorum.

Kafama takılan bir soruya sitede cevap ararken soracağım sorunun aynısını sn ekinheval sormuş ancak henüz cevap çıkmamış. Soruyla ilgili düşüncelerini yazacak meslektaşlara müteşekkir olurum.
Old 06-02-2009, 10:06   #71
Kilimanjaro

 
Varsayılan Yasal sorumluluk tutarı talebi için öncelikle çek aslı muhatap bankaya götürülmelidir

Öncelikle, bu konuyla ilgili şahşi görüşüm, ibraz esnasında kanuni sorumluluk tutarı talep edilmediyse, çek aslının mutlaka yeniden bankaya ibraz edilmesi gerektiği yönündedir. Zira bankaların çeklerle ilgili sorumluluğunu düzenleyen 3167 sayılı Kanun’un “ibraz ve ödeme” başlığını taşıyan 4.maddesinin ikinci fıkrası gereğince bir bankanın 3167 sayılı Kanun’un 10.maddesinden kaynaklanan borcunu ifa edebilmesi için, öncelikle çek aslının hamil tarafından ilgili bankaya ibraz edilmesi ve bankanın çek aslını yedinde alıkoyarak ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisini hamile vermesi gerekmektedir. Bu hususla ilgili bir Yargıtay kararına yer vermek istiyorum:

T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/13912
K. 2004/13781
T. 13.12.2004
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Ödenmesi için Çekin Bankaya Teslim Edilmesi ve Talebe Gerek Olduğu Halde Doğrudan Doğruya Tahsili Amacıyla Yapılan İcra Takibine Bankanın İtirazı Nedeniyle )
• ÇEKTE BANKANIN SORUMLULUĞU ( Çek Aslı Bankaya Teslim Edilmeden Ve Talepte Bulunulmadan Bankalara Karşı Kanuni Sorumluluk Tutarına İstinaden İcra Takibi Yapılamayacağı )
2004/m.67
3167-1/m.1,4,10
DAVA : Dava dilekçesinde 60.000.000 lira alacak için takibe vaki itirazın iptali inkar tazminatının masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalı banka şubesine ait çekin süresinde bankaya ibrası üzerine çek akasına "karşılıksızdır" kaşesi basıldığı halde 3167 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca her çek yaprağı için ödenmesi gereken 60.000.000 lira çek yaprağı bedelinin, bu bedelin ödenmesi için çekin bankaya teslim edilmesi ve talebe gerek olmadığı halde ödenmediği için tahsili amacıyla icra takibi başlatılmış ise de takibe itiraz edildiğinden itirazın iptali, inkar tazminatının tahsili talep ve dava edilmiştir.
Dava banka vekili cevabında; ödeme için davacının 3167 sayılı yasanın 4. ve 10. maddesi gereğince aslını ibraz ederek onaylı fotokopisini alması ve talepte bulunması gerektiği halde bu şekilde başvuru yapılmadığından ödeme yapılamayacağını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, muhatap bankanın karşılıksız çek yaprağı için sorumlu olduğu miktarı çek hamilinin talebi olup olmadığına bakılmaksızın ödemekle yükümlü olduğu kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3167 sayılı yasanın değişik 4. maddesi uyarınca; "çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde bankanın ödeme yükümlülüğü, 10. maddede belirlenen sorumluluk miktarı saklı kalmak üzere, çek hesabında bulunan miktarla sınırlıdır. 1. maddede belirlenen miktar dahil olmak üzere kısmi ödeme halinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamiline verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi; Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi halinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.
Hükümet gerekçesine göre maddenin bu şekilde değiştirilmesinin amacı, keşideci ve hamilin anlaşarak bankayı dolandırmalarını önlemektir.
O halde, davacının çek asılını bankaya teslim etmediği ( teslim etmeyi de halen kabul etmediği )için davanın reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulü doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Esasen yukarıdaki Yargıtay Kararında ve hükümet gerekçesinde açıkça ifade edildiği üzere, 3167 sayılı Kanun m.4/2 hükmünün bu şekilde düzenlenmesinin amacı, keşideci ve hamilin anlaşarak bankayı dolandırmalarını önlemektir. Bir an için kanuni sorumluluk tutarının tahsili için muhatap bankaya çek aslı teslim edilmeden bankalara karşı ilamsız takip yapılabileceği kabul edildiğinde, çek aslını alamadığı halde icra müdürlüğüne kanuni sorumluluk tutarını ödemek zorunda kalan bir bankanın, aynı çekle ilgili olarak mükerrer kanuni sorumluluk tutarı tahsil talepleriyle karşı karşıya kalabileceği, keza, ilamsız takip yoluyla bankadan kanuni sorumluluk tutarını tahsil etmesine rağmen çek aslını bankaya teslim etmemiş olan çek hamilinin, bu çekle ilgili olarak (bankadan tahsil ettiği meblağı çek tutarından düşmeksizin) keşideciden çek bedelinin tamamını tahsil ederek bankanın keşideciye rücu etme hakkını ortadan kaldırabileceği, vs. gibi ihtimallerin ortaya çıkması ve bu tarz yollarla bankaların dolandırılması söz konusu olabilecektir.

Öte yandan, Yargıtay 19. HD 2004/9172 E., 03.03.2005 tarih ve 2005/2222 sayılı Kararı ile aynı dairenin 2004/6909 E., 15.02.2005 tarih ve 2005/1234 sayılı Kararının da yukarıdaki sonucu değiştirmediği kanaatindeyim. Çünkü bu kararlardan ilkinde “ibraz sırasında istenmeyen kanuni sorumluluk tutarının daha sonradan istenemeyeceği” keza diğerinde de "bankanın sorumlu olduğu miktarın ödenmesine ilişkin talebin çekin ibraz edildiği anda yapılması gerektiği” şeklindeki görüşler Yargıtay tarafından gayet doğal bir şekilde haklı görülmemiştir. Özetle, kararların içeriğinde kanaatimi değiştirmemi gerektirecek bir husus bulunmuyor. Kaldı ki, yukarıda da belirttiğim gibi, kanuni sorumluluk talebi için çek aslının muhatap bankaya götürülmesi gerektiğini bizzat kanun emrediyor ve bu hükmün sebebini de "bankaların dolandırılmasının önüne geçmek" olarak açıklıyor. Buna rağmen Yargıtay'ın, içtihat yoluyla, kanunun açıkça ortaya koyduğu bu mükellefiyeti ortadan kaldıracak yahut anlamsızlaştıracak bir çizgi benimsemesinin zaten mümkün olamayacağını düşünüyorum.

Son olarak, çek kanuni sorumluluk tutarı talepleri için öncelikle ve mutlaka çek aslının muhatap bankaya ibraz edilmesi gerektiği yönündeki yukarıdaki açıklamaların takas yoluyla ibraz edilmiş çekler için daha da kuvvetli bir görünüm arz ettiğini de belirtmek isterim. Zira [FONT='Times New Roman','serif']3167 sayılı Kanun’un 6/son maddesi konuyla ilgili şu açık hükmü getirmiştir: “[/font][FONT='Times New Roman','serif']Takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı dahil kısmi ödeme yapılmaz…”[/font][FONT='Times New Roman','serif'] Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, takastan ibraz edilen çeklerle ilgili olarak Kanun ihtilafa meydan vermeyecek açıklıkta, takasta karşılıksız şerhi düşüldükten sonra çekin hamil tarafından muhatap bankaya fiilen ibrazına kadar (kanuni sorumluluk tutarı dahil olmak üzere) ödeme yapılmaması gerektiğini ifade etmiştir.[/font]
Old 06-02-2009, 11:54   #72
Av. M. Yasir Bağce

 
Varsayılan

Bankanın sorumlu olduğu bedeli sadece çekin arkasını yazdıran hamil mi talep edebilir, yoksa çekte cirosu bunlunan herhangi bir ciranta (karşılıksız olarak daha önce yazdırılmış çek aslını elinde bulundurmak ve bankaya da ibraz etmek kaydıyla) da talep edebilir mi? Zira elimizde bu şekilde 7 adet çek var ve banka bu bedeli ödemek için illa çekin arkasını yazdıran kişiyi istiyor.
Old 06-02-2009, 12:08   #73
Kilimanjaro

 
Varsayılan

Alıntı:
Alıntı:Yazan ekinhevalkeşideci A
Lehdar B
1. Ciranta C
2. Ciranta D’dir.

Çek D tarafından bankaya ibraz edildiğinde banka tarafından vurulan kaşede “işbu çek hesap bakiyesi olmadığından iade edilmiştir. Hesap bakiyesi 0-YTL ‘dir” yazılmıştır.

Çek karşılıksız çıkınca müvekkil B çek bedelini cirantalara ödemiş ve çeki geri almıştır.

Bankaya müracaat ederek 10. madde uyarınca çek yaprağı başına ödenmesi gereken (2007 ekim tarihi itibariyle) 410-YTL’nin ödenmesini talep edeceğiz

Ancak banka yetkilileri “karşılıksızdır kaydını yazdıran kimseye ödeme yapılabileceği,
Başvuranın son cirantadan başkası olması halinde karşılıksızdır kaşesinden sonra yeniden D’nin B’ye ciro yapması gerektiğini ve ancak bu şekilde talebin incelemeye alınacağını” söylemektedirler.

D ve B aynı şehirde olmadığından bu koşulu sağlamak zor (kaldı ki D'ye niye tekrar çeki ciro etmesi gerektiğini anlatmak daha da zor) Ancak çek aslı B nin elinde olduğundan, yeniden ciro yapılmasının istenmesinin hukuki bir dayanağı bulunmadığını düşünüyorum. Yapacağım başvuruyu banka bu gerekçe ile reddederse icra takibine geçmenin haklı olup olmayacağı konusunda fikirlerinizi paylaşmak istiyorum.
Kafama takılan bir soruya sitede cevap ararken soracağım sorunun aynısını sn ekinheval sormuş ancak henüz cevap çıkmamış. Soruyla ilgili düşüncelerini yazacak meslektaşlara müteşekkir olurum.

Çekin arkasında cirosu bulunan yahut çeki ibrazdan sonra temlik hükmündeki bir ciro ile usulüne uygun şekilde devir almış olan tüm şahıslar/şirketler, kendilerinden önceki cirantalar çek bedelini talep etmemiş olsa bile, çek aslı kendilerine geçtiğinde banka kanuni sorumluluk bedelini talep edebilirler. Bu konuda hukuken en küçük bir tereddüt bulunmadığı kanaatindeyim. Ancak çek hamili çeki bankaya ibraz ederken o çekle ilgili banka sorumluluk tutarını talep hakkından feragat ettiğine dair bir beyanı imzalamışsa, bu feragat beyanının diğer cirantaları da bağlayıp bağlamayacağı hususunda tereddütlerim var. Bununla birlikte, feragat halinde bile diğer cirantaların haklarının bu feragatten etkilenmeyeceği yönündeki görüşün bana daha doğru göründüğünü belirtmek isterim.
Old 08-02-2009, 15:28   #74
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
çek hamili çeki bankaya ibraz ederken o çekle ilgili banka sorumluluk tutarını talep hakkından feragat ettiğine dair bir beyanı imzalamışsa, bu feragat beyanının diğer cirantaları da bağlayıp bağlamayacağı hususunda tereddütlerim var. Bununla birlikte, feragat halinde bile diğer cirantaların haklarının bu feragatten etkilenmeyeceği yönündeki görüşün bana daha doğru göründüğünü belirtmek isterim.

Böyle bir durumda davamız kabul edildi, ancak şöyle bir ayrıntı da vardı: feragat beyanı karşılıksız kaşesine matbu şekilde eklenmişti. Mahkeme gerekçeli kararında feragat hususuna hiç değinmeden davayı kabul etti. Meblağ itibariyle de kesin.
Old 09-02-2009, 09:34   #75
Kilimanjaro

 
Varsayılan

Alıntı:
Böyle bir durumda davamız kabul edildi, ancak şöyle bir ayrıntı da vardı: feragat beyanı karşılıksız kaşesine matbu şekilde eklenmişti. Mahkeme gerekçeli kararında feragat hususuna hiç değinmeden davayı kabul etti. Meblağ itibariyle de kesin.

Üstad, siz çeki bankaya ibraz eden şahsın mı vekiliydiniz, yoksa cirantalardan birinin mi?
Old 09-02-2009, 13:24   #76
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Kilimanjaro
Üstad, siz çeki bankaya ibraz eden şahsın mı vekiliydiniz, yoksa cirantalardan birinin mi?
Biz cirantalardan birinin vekiliydik.
Old 09-02-2009, 13:44   #77
Kilimanjaro

 
Varsayılan

Evet, ben de ciranta vekili olduğunuzu düşünmüştüm. O halde yerel mahkemenin kararı kanaatimce de doğru olmuş.

Bu arada elinde (çek kanuni sorumluluk tutarıyla ilgili açılmış itirazın iptali davaları neticesinde) bankaların tazmin sorumluluğunda zamanaşımı süresinin on yıl olduğunu belirten karar örnekleri bulunan meslektaşlarımızın bu kararları bizlerle paylaşmasını istirham ederim. Uygulamayı yakından takip edenler bilirler ki, bir kısım bankalar kanuni sorumluluk tutarını ödemek istemediklerinden zamanaşımı süresini hukuka aykırı bir şekilde altı ayla sınırlandırmaya çalışıyorlar. Bu tür bankalarla mücadele açısından zamanaşımı süresinin on yıl olduğunu gösteren kararların elimizde bulunması faydalı olur diye düşünüyorum. Kararı tümden buraya aktarmakta zorlanan meslektaşlar hiç değilse mahkemesini, dosya ve karar tarihi ile numarasını belirtmelerini önemle istirham ederim.
Old 26-02-2009, 14:31   #78
_EEE_

 
Varsayılan

Sevgili Meslektaşlarım;
Bu konuyla ilgili girişimim de şu sonucu almış bulumaktayım,bankaya ilamsız takip yaptım banka 2008 senesinin bedelini ödedi takip kesinleşmedi vekalet ücretini ödemedi takibin kesinleşmesini bekliyorum şimdilik
Sizce bu tarz bir hareketi neden yaptı??Anlam veremedim
Saygılarımla...
Old 26-02-2009, 16:45   #79
Kilimanjaro

 
Varsayılan

Kalan kısımlara itiraz ederek sadece ana parayı ödeme yoluna gitmişlerse, size zımni bir uzlaşma teklifi yapmak istemiş olabilirler: Ana parayı alın, bakiye için dava açmayın!

Şayet hiç itirazda bulunmadan böyle bir yola gitmişlerse, bu muhtemelen şubenin hukuk servisine danışmadan kendi kafasına göre yaptığı bir işlemdir; şube, avukatlık ücreti ve icra masraflarını da ödemek durumunda olduğunu bilmediği için sadece ana parayı ödemekle borçtan kurtulacağını düşünmüş olabilir
Old 26-02-2009, 17:58   #80
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan _EEE_
Sevgili Meslektaşlarım;
Bu konuyla ilgili girişimim de şu sonucu almış bulumaktayım,bankaya ilamsız takip yaptım banka 2008 senesinin bedelini ödedi takip kesinleşmedi vekalet ücretini ödemedi takibin kesinleşmesini bekliyorum şimdilik
Sizce bu tarz bir hareketi neden yaptı??Anlam veremedim
Saygılarımla...

Daha önce çek bankaya ibraz edilirken bu tutar bankadan talep edildi ve ödenmedi ise Sayın Kilimanjaro'nun mesajının son paragrafında belirttiği görüş en yakın ihtimal.
Eğer, bu para ibraz sırasında talep edilmeyip ilamsız takiple talep ediliyor ise, ödeme emrinin tebliği , bankanın ödemekle yükümlü oldukları tutarın talebini içeren "ibraz" olarak kabul görmüştür (gibi).
Çek, 3167 Sayılı Yasa hükmüne uygun sürede ibraz edildiğinden hamil, bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutarı da genel hükümlere uyan bir sürede talep ettiği için banka ödeme yapmış olabilir.
Faiz ve vekillik ücretini ödeyecek mi?
Kesinleştikten sonra yeni bir pencere açılır herhalde.
Old 27-02-2009, 10:23   #81
_EEE_

 
Varsayılan

bende şsşkınlıkla bekliyorum.
Hukuk servisine danışmadan işlem yapan memuru özel banka ne yapar merak ettim....
Bankanın ne yapmaya çalıştığı konusunda meraklanmam ve size danışmamdaki soru işaretim şudur; Banka acaba sonradan geri kalanı ben alırsam istirdatmı planlıyor diye düşündüm.
Dosyada kısmı itiraz söz konusu değil şu an
Saygılarımla...
Old 27-02-2009, 10:52   #82
Kilimanjaro

 
Varsayılan

Alıntı:
Banka acaba sonradan geri kalanı ben alırsam istirdatmı planlıyor diye düşündüm.

Hiç zannetmiyorum. Çünkü hiçbir banka, sonucu da garantili olmadığından, bu kadar küçük bir meblağ için dava açıp bir ton masraf/uğraşı için girmez. Sonucu garantili değil, çünkü yerel mahkemelerde bu konuyla ilgili ciddi kafa karışıklığı mevcut. Aynı adliyenin mahkemelerinden bile farklı kararlar çıkabiliyor. Temyiz de mümkün değil. Böyleyken, hiçbir banka bence bu düşünceyle sadece ana parayı ödeme yoluna gitmez. Kalan kısma itiraz edilmiş olsaydı işin rengi değişirdi. İtiraz edilmemişse, bence gönül rahatlığıyla bankaya muhtıra çıkartabilirsiniz
Old 27-02-2009, 11:28   #83
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Ben çek bedelleri ile alakalı bir çok takip yaptım. Bunların bir kısmı anaparayı icra dosyasına yatırarak kalan kısmı için itiraz ediyorlar. Bir kısmı hiç ödeme yapmayarak tamamına itiraz ediyorlar. Bir kısmı ise şimdiye kadar sadece bir finans kuruluşu ise anaparayı ve bütün ferileri yatırdı sonra bana telefon açtı çeki verirmisiniz diye ben de çeki verip fotokopisini aldım.

Şimdi sizin sorunuzda iki şey yapabilirsiniz.

1-) takip talebi ve ödeme emrine BK 84 yazmışsanız ;talep açın. Talebinizde BK 84 e göre borcun evvela ferileri ve faizi yatırılmış olduğunu ve kalan miktar için borçlu bankaya bakiye muhtırası gönderecem deyin. İcra müdürü %99 ret eder. Ret den sonra hemen itm ye başvurun. İtm ise %50 kabul edebiliyor. Çünkü hem ret eden hemde kabul eden itm kararları var. Banka ana parayı ödeyip ferilerine itiraz etse bile siz ben yatırılan parayı BK 84 e göre ferilerine saydım. Asıl borca itiraz olmadığından asıl borç için bakiye muhtırası göndereceğim diyebilirsiniz.

2-) Bk 84 ile hiç uğraşmayın direk sulh hukuk mahkemesine itirazın iptali davası açın. O zaman şu hususu ispat etmeniz gerekecek; Bankaya çek bedellerinin ödenmesi hususunda başvuru yaptığınız ancak bankanın ödeme yapmadığını daha sonra banka aleyhine icra takibi yaptığınızı ispat etmeniz gerekecek. Bunu nasıl ispat edeceğiniz size kalmış. Ben icra takibinden önce bankaya gidip yazılı başvurup yazılı cevap istemiştim. Bazı bankalar yazılı cevap veriyorlardı. Bazıları ise cevap vermiyordu. Yazılı cevap verirde cevapta talebinizi ret ederlerse siz de ret cevabı üzerine icra takibi yaptığınızda banka sadece ana parayı ödeyip ferilerine itiraz edecek olursa sulh hukukta dava açmakta hiç tereddüt etmeyin. Kesin kazanırsınız. Ancak elinizd ecevabi yazi yoksa banka ben temerrüde düşmedim ki bana başvuru yapsaydı ben ödeme yapacaktım diyebilir. bu durumda tanık fakan da gösteremezseniz davayı kaybedeceğinizi düşünüyorum. 310 tl de vakalet ücreti ödersiniz. Aldığınızı geri vermek zorunda kalabilirsiniz.
Old 27-02-2009, 12:31   #84
alperyldrm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.murat

2-) Bk 84 ile hiç uğraşmayın direk sulh hukuk mahkemesine itirazın iptali davası açın. O zaman şu hususu ispat etmeniz gerekecek; Bankaya çek bedellerinin ödenmesi hususunda başvuru yaptığınız ancak bankanın ödeme yapmadığını daha sonra banka aleyhine icra takibi yaptığınızı ispat etmeniz gerekecek. Bunu nasıl ispat edeceğiniz size kalmış. Ben icra takibinden önce bankaya gidip yazılı başvurup yazılı cevap istemiştim. Bazı bankalar yazılı cevap veriyorlardı. Bazıları ise cevap vermiyordu. Yazılı cevap verirde cevapta talebinizi ret ederlerse siz de ret cevabı üzerine icra takibi yaptığınızda banka sadece ana parayı ödeyip ferilerine itiraz edecek olursa sulh hukukta dava açmakta hiç tereddüt etmeyin. Kesin kazanırsınız. Ancak elinizd ecevabi yazi yoksa banka ben temerrüde düşmedim ki bana başvuru yapsaydı ben ödeme yapacaktım diyebilir. bu durumda tanık fakan da gösteremezseniz davayı kaybedeceğinizi düşünüyorum. 310 tl de vakalet ücreti ödersiniz. Aldığınızı geri vermek zorunda kalabilirsiniz.

çekin bankaya ibrazı anında temerrüdün gerçekleştiği bu sebeple tekrar bankayı temerrüde düşürmek için talepte bulunmanının zorunlu olmadığına dair yargıtay kararı vardır
Old 27-02-2009, 14:51   #85
Yekta

 
Varsayılan yetki

Merhaba Arkadaşlar,
Konuyla ilgili aklımda bazı sorular kaldı.Benim de elimde çeke dayalı olarak yapmış olduğum takipler mevcut.Bankalara, bu çekler dolayısıyla, sorumlu oldukları miktar için takip yapmayı düşünüyorum fakat bankaların ilgili şubelerine mi yapmam gerekiyor?Diyelimki çek Ankara şubesine ait, İstanbuldan takip yaptığım takdirde yetki itirazıyla karşılaşabilir miyim?
Old 27-02-2009, 15:34   #86
av.cemile

 
Varsayılan

Konudan bir süredir uzak kaldım;
Şundan emin oldum ki bu konularda ne bankalar ne adliyeler arasında net uygulamalar yok,gerek bankalar ve gerekse alacaklılar el yordamı ile ilerlemeye çalışıyorlar.

Zamanaşımı ile ilgili soru soran üyeye net cevap vermek zor. Bankalar çek için geçerli zamanaşımı süresini zorunlu bedeli ödemek için de kullanıyorlar. Burada zamanaşımı konusunda genel hükümlere göre hareket edilmesi gerektiği ağırlıklı görüş olduğundan 10 yıllık zamanaşımına tabi olması gerekirken ya da 6 aylık zamanaşımı süresini uygulayabilmek için yasal düzenlemeye ihtiyaç varken, bankalar 6 aylık zamanaşımı süresi konusunda uygulamalarını netleştirmiş gibidir.6 ay geçince elden ödeme yapmıyorlar ama icra takibi yaptığınızda itirazsız ödemekteler.
Temerrüt konusunda ve faiz işletme konusunda ise yazdıran hamil takip yaparsa karşılıksız yazdırdığı tarihten itibaren faiz isteyebileceğine dair görüşler uygulamaya yerleşmiş, kanun maddesi net ve uygulama bu konuda oturmuş gibi. Ben de baştaki ısrarımdan vazgeçmiş bulunuyorum. Zaman her şeyin ilacı.
Çek zorunlu bedelinin illa yazdıran hamile ödenmesi gerektiği şeklindeki görüşe katılmanın da olanağı yoktur. Bu konuda da açık hüküm olmamakla birlikte karşılıksız yazdırdıktan sonra çek önceki cirantalara dönmüş ise ve yetkili hamil olduğunu ispat edebiliyor ise(ki çek elinde olduğuna göre mesele yoktur) o kişiye de pekala ödenebilmelidir. İlgili kanun maddesinde bu konuda engelleyici bir ibare mevcut değildir. İşte belki bu noktada işleyecek faiz konusunda Bankanın yeniden temerrüde düşürülmesi gerektiği şeklindeki yorumlar kabul görebilir.
Yine de bu konularda yeknesaklık sağlayacak yasal düzenlemeye acilen ihtiyaç vardır.
Aslında hem çek zorunlu ödemesi ile ilgili madde ve hem de ödemeden men talimatı gibi alelacele düzenlenmiş maddeler yeniden ve uygulamada ihtiyaca cevap verecek şekilde ele alınmalıdır ki ticari hayatta bu kadar çok kullanılan bir ödeme aracı konusunda bu kadar farklı uygulamalar ve kafa karışıklığı ortadan kalkabilsin.
Old 27-02-2009, 17:35   #87
Av. A Sevimli

 
Varsayılan

Merhaba,
Bu konuyla ilgili olarak ben de değerli görüşlerinizi almak isterim. Takas aracılığı ile elektronik ortamda muhtap bankaya sunulduktan sonra, çekler yine ibraz süresi içerisinde fiziki olarak da ilgili banka şubesine ibraz edilerek üzerlerine karşılıksız şerhi düşülmekte. Bu aşamada bizim izlediğimiz yol, genelde, bankaya ödemekle sorumlu olduğu miktar için başvurmadan keşideci ve varsa cirantalar hakında kambiyo sentlerine mahsus icra takibi başlatmak oluyor. Bu durumda;
1) Daha önce çek bankaya ödeme için ibraz edilmiş olmasına rağmen, tekrar çek aslının, sorumlu olduğu miktarı ödemesi için bankaya ibraz edilmesi gerekir mi? Bu durumda çek aslını icra kasasından almak da probem oluşturacak.
2) Bankaya sorumlu olduğu miktarı ödemesine ilişkin talep ne şekilde yapılmalıdır?
Teşekkürler
Old 27-02-2009, 17:45   #88
Kilimanjaro

 
Varsayılan

Alıntı:
Aslında hem çek zorunlu ödemesi ile ilgili madde ve hem de ödemeden men talimatı gibi alelacele düzenlenmiş maddeler yeniden ve uygulamada ihtiyaca cevap verecek şekilde ele alınmalıdır

Üstad, 18.02.2009 tarihinde TBMM'nde kabul edilen 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un m.32/19 hükmüne göre, "29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 711 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır."

Kanun henüz Resmi Gazetede yayınlanmamış olsa da şurası açık: Ödemeden men talimatı tarih oluyor

Bu arada çek hamilinin faiz isteyebileceği hususuna katılmadığımı belirtmek isterim. Aslında bu konu tamamen yukarıdaki mesajlarımda açıklamaya çalıştığım hususlarla irtibatlı. Yani çek bir kez bankaya ibraz edilmiş olmakla çek kanuni sorumluluk tutarı da talep edilmiş sayılır diyorsak, elbette faizin de talep edilebileceğini kabul etmeliyiz; fakat hamil ilk ibraz anında, ilk ibraz anında talepte bulunulmamışsa genel zamanaşımı süresi içinde mutlaka çek aslını bankaya ibraz ederek çek kanuni sorumluluk tutarını talep etmelidir, aksi halde doğrudan doğruya icra yoluna başvuramaz diyorsak, ki benim kanaatim de bu yöndedir, faizin de ancak böyle bir talep şartının gerçekleşmesiyle talep edilebilir olacağını kabul etmek gerekir.

Alıntı:
çekin bankaya ibrazı anında temerrüdün gerçekleştiği bu sebeple tekrar bankayı temerrüde düşürmek için talepte bulunmanının zorunlu olmadığına dair yargıtay kararı vardır

Söz konusu Yargıtay Kararlarının bu anlamda yorumlanamayacağı kanaatindeyim. Ki Yargıtay hakikaten bu kanaatte ise, bence bu da kabul edilemez; çünkü ortada çok açık bir kanun hükmü var. Kaldı ki, yukarıda da belirttiğim gibi, takas yoluyla ibraz edilmiş olan çekler için 3167 sayılı Kanun’un 6/son maddesi şu açık hükmü getirmiştir: “Takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı dahil kısmi ödeme yapılmaz…” Bu da gayet normal. Çünkü siz takas yoluna başvururken çeki muhatap banka dışında bir başka bankaya ibraz etmişsinizdir ve bu aracı konumundaki bankadan açık kanun hükmü gereğince ne kısmi ödeme alabilirsiniz ne de çek kanuni sorumluluk tutarını. Bu ödemeleri talep edebilmek için çek aslı ile mutlaka muhatap bankaya müracaat etmeniz gerekecektir. Dolayısıyla takas yoluyla ibraz edilmiş çekler için bence en küçük bir tereddüt bile bulunmamaktadır: Bu çekler muhatap bankaya çek kanuni sorumluluk tutarı talebi için mutlaka ibraz edilmeli, muhatap banka ödemeye yanaşmazsa, ancak bu aşamadan sonra icra yoluna gidilmelidir.
Old 27-02-2009, 17:58   #89
av.cemile

 
Varsayılan

Daha önceki yazışmalardan Sayın Av.Nesrin'in yanıtından alıntıdır.

Alıntı:

İbraz ve ödeme:

Madde 4– (Değişik: 26/2/2003-4814/3 md.)
Çek hesabı açılan bankaya muhatap banka denir.
Koşullarına uygun ve karşılığı var olan çek, muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak, çek hesabı açılmış olan şube dışında herhangi bir şubeye ibraz edilen çek, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir.
___________________

1) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, T.C. Merkez Bankası Başkanlığı’nın 9/4/2003 tarihli ve 25074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2003/1) sayılı Tebliği’ne bakınız.
Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde bankanın ödeme yükümlülüğü, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı saklı kalmak üzere, çek hesabında bulunan miktarla sınırlıdır. 10 uncu maddede belirlenen miktar dahil olmak üzere kısmî ödeme halinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi; Cumhuriyet savcılığına şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi halinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.
Alıntı:

Bankanın sorumlu olduğu miktar :

Madde 10– (Değişik: 26/2/2003-4814/9 md.)
Muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir.
Yukarıda belirtilen sorumluluk miktarı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca yayımlanan toptan eşya fiyatları yıllık endeksindeki değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazetede yayımlanır.
Old 27-02-2009, 18:09   #90
Kilimanjaro

 
Varsayılan

Alıntı:
Takas aracılığı ile elektronik ortamda muhtap bankaya sunulduktan sonra, çekler yine ibraz süresi içerisinde fiziki olarak da ilgili banka şubesine ibraz edilerek üzerlerine karşılıksız şerhi düşülmekte.

Yukarıdaki açıklamalarımda sizin sorduğunuz birinci sorunun cevabı bulunuyor. Fakat sorunuzdaki alıntıladığım bölümü pek anlayamadım. Bir çek ya takas odaları aracılığıyla elektronik ortamda muhatap bankaya ibraz edilir (ki bu durumda çekin arkasında muhatap banka dışındaki bir bankanın ibraz kaşesi/şerhi bulunur) ya da fiziken doğrudan doğruya muhatap bankanın bir şubesine ibraz edilir (ki bu durumda da ibraz kaşesi doğal olarak muhatap bankaya ait olur). Sizin bahsettiğiniz şey nedir, pek anlayamadım.

İkinci sorunuza gelince, şayet muhatap banka çek kanuni sorumluluk tutarını ödemiyorsa, muhatap bankadan bu duruma ilişkin bir yazı talep edebilirsiniz, şayet yazı da vermiyorlarsa, böyle bir talepte bulunduğunuza dair siz bir yazı hazırlayıp şube personeline alındı yaptırabilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar ödemeden men talimatı ADVOCATEHAKAN Meslektaşların Soruları 13 18-12-2009 16:10
Çekte Bankaların Sorumlu Olduğu Miktar Av.Engin Özoğul Hukuk Soruları Arşivi 50 01-03-2008 12:19
çekin aslının bankaya verilmesi advocat63 Meslektaşların Soruları 3 03-10-2007 14:04
Çekte Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar Av.Selim HARTAVİ Meslektaşların Soruları 3 05-09-2007 12:02
bankanın sorumlu olduğu miktar Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 10 30-03-2007 15:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07970405 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.