Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bankanın sorumlu olduğu miktar için çek aslının bankaya verilmesi mi gerekir?

Yanıt
Old 10-04-2008, 12:04   #31
nabucadnazar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av_abay
Arkadaşlar anlaşılan faiz konunda kimsenin kesin bir bilgisi yok.
Peki çekin arkasının yazıldığı tarihteki (300 ytl) sorumluluk miktarınımı isteyeceğiz yoksa icraya verdiğimiz gündeki (435 ytl) sorumluluk miktarını mı talep edeceğiz.
çekin yazıldığı tarihteki sorumluluk miktarını faizi ile birlikte isteyeceksiniz
Old 10-04-2008, 12:47   #32
ekinheval

 
Varsayılan

Banka Çekin yazıldığı tarihteki miktarı ödeyeceklerini söyledi.
Old 10-04-2008, 22:50   #33
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Bu konuyla ilgili şöyle bir olayla karşı karşıyayız :

Müvekkilim,geçen sene karşılıksız çıkan iki çek yaprağına karşı bankadan ödemesi gerekli asgari miktarları tahsil etmiş,onaylı çek fotokopilerini kendisine vererek çek asıllarını alıkoyan banka,daha sonra çek fotokopilerini de iade almış,ancak kaybetmiş. Çek bedelleri karşılıksızlık kaşesinden sonra haricen hamile ödendiği için müvekkil bu çeklerden ötürü merkez bankası kayıtlarındaki kaydın hala mevcudiyetini korumasından rahatsız olmuş ve başka çek hesabı da açamadığı için mağdur olmuş. Bankaya başvurup çekleri ödemiş olduğunu söylemiş,bankadaki görevli,çeklerin onaylı fotokopilerinin kendilerine iadesini aksi halde karşılıksız çek keşide etme ile ilgili sonuçları ortadan kaldıramayacaklarını bildirmiş,müvekkil fotokopileri de iade ettiğini bidirince arayıp bulamadıkları için bu kez mahkemeye başvurarak bu onaylı fotokopilerin zayii olduğuna dair mahkeme kararı getirmesini istemişler. Hatta bu davanın çok kolay olduğunu,1 günde sonuçlanan bir dava olduğunu söylemişler. Geçen hafta müvekkil gelip anlattı,şöyle bir çözüm düşündük,çeklerin ibraz eden hamilinden ibraname alarak,karşılıksız bu çeklerin yetkili hamile ödenmiş olduğunu ve bankaya karşı da bu fotokopilerle hiçbir hak ileri sürülmeyeceğini ortaya koymak. Hamil tarafından ibranameler imzalandı,bankaya gönderdik,imza sirküleri de olsun dediler,onu da noterden hazırlatıp gönderdik. Bu kez bankadaki görevli İstanbul Merkezdeki hukuk müşavirlerinin bu önlemi de yetersiz bulduğunu ve kesin ilkeleri gereği bu fotokopilerin temini veya mahkeme kararı ile iptallerinin zorunlu olduğu yönünde yüksek bir hukuki mütalaada bulunmuş. Şubedeki görevliye böyle bir dava açmanın hiçbir gereği olmadığını,anlamsız,saçma ve komik yollar önerdiklerini,hatta Türkiyede ve dünyada bir ilk olacağını,öyle bir başvuru yaparak hukuki garabette bulunamayacağımı,ama bu isteklerini de yazılı olarak bize iletmelerini istedim. Böyle bir yazı alabilirsem,başvurudaki garabet bankanın yarattığı mecburiyete ve bankanın yasal sorumluluklarına dayanak olacak. Adanadaki hukuk servisindeki arkadaşımızla da konuştuk,isteğin garipliğini kabul ettiğini,bir kez de kendisinin merkezdeki danışmanlara konuyu ileteceğini bildirdi.Sözlü olarak yaptığı görüşmeden olumlu yanıt almakta zorlandığı için e mail yazmış,cevap bekliyor,son kararlarını bildirecek yarın, cevap alacağız,benim en çok istediğim bu fotokopileri mahkeme kararı ile iptal ettirmemizi şart koşan bir yazı vermeleri,hukuk müşavirlerinin böyle bir istekte bulunduklarını belgeleyip imzalamaları.
Old 11-04-2008, 11:11   #34
av_abay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nabucadnazar
çekin yazıldığı tarihteki sorumluluk miktarını faizi ile birlikte isteyeceksiniz
Cevabınz içink teşekür ederim. Peki bu husustaki iddamızı güçlendirebilmek için örnek kabilinde sunabileceğimiz bi mahkeme veya yagıtay kararı mevcutmu....
Old 11-04-2008, 20:17   #35
AV.HARUN UYANIKOĞLU

 
Varsayılan

av abay,çarşamba Halk bankasına ödeme için ihbar yapmıştım.İhbardan sonra işlettiğim faizi ödemişir.Faiz için temerrüde düşürmek şarttır.

Çekin arkasının yazıldığı tarihteki miktarı alabilirsin.Çünkü sorumluluk miktarı o tarihte ne ise odur.icrayada 375 YTL üzerinden verebilirsin.300 değil 375 YTL saygılarımla
Old 12-04-2008, 13:02   #36
av_abay

 
Varsayılan

Tamam ama o zaman da şöyle bi haksız durum ortaya çıkmazmı; alacaklı 2003 de bankaya başvurmuş çekin arkası yazılmış, bu konuda kendisinin herhangi bir bilgisi olmadığı için ve banka görevlisininde nasıl olsa bilmiyodur diye sessiz kaldığı bi durumda 2008 yılında bu parayı talep etme yetkisi olduğunu öğrenen alacaklı faiz talep edemez dersek hazsızlığa uğramış olmaz mı. Alacaklıyı bilgilendirmeyen bankanın bu kötü niyeti faiz işletilmeyerek ödüllendirilir mi...
Old 14-04-2008, 10:21   #37
av.cemile

 
Varsayılan

Şunu başta ifade etmek gerekir:Bankanın bilgilendirme yükümlülüğü yoktur, kaldı ki kişi belki de keşideci ve cirantalardan icra yolu ile alacağını tahsil edecek ve alacağına kavuşacaktır. O zaman Bankaya müracaat etmeyebilir. Bu nedenle kişi haklarını bilmeli ve kullanmalıdır. Kullanmadı diye hakkını kullanmasına zorlamaya çalışmak ya da yeni öğrendi diye eskiden bu yana faiz yürütmek mantıksızdır. Bankanın ödeme yükümlülüğü ibraz tarihinde çekin karşılıksız çıkmasından itibaren 10 yıldır. Zamanşımının mantığı da burada yatmaktadır. Şayet faizi ibraz anından başlatacak olursanız, o zaman da ibraz süresi içinde istenmeli, aksi takdirde banka ödemeyebilir, anlayışı güçlenecektir ki bu ilgili maddede yer almamaktadır. Olay şudur:İbraz anında karşılıksız çıkan çek ile ilgili bankanın ödeme yükümlülüğü ibraz tarihinden itibaren 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Bu süre içinde bankaya başvurulmalı, bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarı ödemesi için temerrüde düşürülmeli, ödemezse temerrüt tarihinden itibaren faiziyle icraen istenmelidir bankadan. Ya da temerrüde düşürülmeden, direkt olarak, ödeyeceği miktar ne ise o, takipten sonraki yasal faiziyle icra takibine konu edilmelidir. Alacaklı açısından olaya bakıyorsunuz, banka tarafından baktığınızda da karşılıksız çıkan bir çek için ibraz anından itibaren 9 yıl bekleyip sonra ödenmesi için 9 yıllık faiziyle başvuran alacaklı da kötüniyetli olmayacak mıdır? Bu miktar bankanın karşılıksız çıkan her çek yaprağı için ödemesi gereken bir meblağdır. Banka kime ne zaman ve ne şekilde ödeme yapacağını bilmemektedir. Kendisine bu yönde talep olmalıdır ki banka ödesin. Aksi halde yetkili hamili arayıp bulup ödemesi gerektiği sonucuna varılacaktır ki bu hem çek prosedürüne hem de hayatın olağan akışına terstir, diye düşünmekteyim.
Old 14-04-2008, 12:06   #38
av_abay

 
Varsayılan

Biz bankaya bu çeki sunmuş olmakla bu asgari tutarıda otomatikmen talep etmiş olmuyormuyuz. Yargıtayın görüşü çekin sunulması halinde karşılığı çıkmazsa aynı zamanda asgari ödemeninde talep edildiği anlamına gelir şeklindedir. Yani ortada zaten bi talep var ve bu talebe kötüniyetli davranarak sessiz kalan bi bankadan bahsediyoruz. Bence biraz daha objektif bakın olaya, inanıyorum ki kimin daha haklı olduğunu göreceksiniz.
Old 14-04-2008, 12:24   #39
Av.Nesrin

 
Varsayılan

Alıntı:
İbraz ve ödeme:

Madde 4– (Değişik: 26/2/2003-4814/3 md.)
Çek hesabı açılan bankaya muhatap banka denir.
Koşullarına uygun ve karşılığı var olan çek, muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak, çek hesabı açılmış olan şube dışında herhangi bir şubeye ibraz edilen çek, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir.
___________________

1) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, T.C. Merkez Bankası Başkanlığı’nın 9/4/2003 tarihli ve 25074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2003/1) sayılı Tebliği’ne bakınız.
Çekin karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde bankanın ödeme yükümlülüğü, 10 uncu maddede belirlenen sorumluluk miktarı saklı kalmak üzere, çek hesabında bulunan miktarla sınırlıdır. 10 uncu maddede belirlenen miktar dahil olmak üzere kısmî ödeme halinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi; Cumhuriyet savcılığına şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi halinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.

Alıntı:
Bankanın sorumlu olduğu miktar :

Madde 10– (Değişik: 26/2/2003-4814/9 md.)
Muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir.
Yukarıda belirtilen sorumluluk miktarı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca yayımlanan toptan eşya fiyatları yıllık endeksindeki değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazetede yayımlanır.Merhabalar;
Belki kanun metinlerini aktardığım için kızacaksınız.Ama yasa bu kadar açıkken, yapılması gereken işler ve prosedür bu kadar belliyken. Banka, kendisine bir çekin ibrazı halinde çek tamamen veya kısmen karşılıksız ise kendi sorumlu olduğu miktarı ödeyip, veya miktara tamamlayıp çek aslını alacak ve onaylı fotokopisini hamile geri verecektir.Bu onun yükümlülüğündedir. Yapmamasının müeyyidesi bu miktarı icra yoluyla ödemektir.

Demek oluyor ki banka ibraz anında kendi yükümlü olduğu miktar açısından ödeme yapmamışsa mütemerrittir. İbraz tarihinden itibaren faiz, noter masrafı v.s. veya ibraz tarihinden itibaren faiz,icra masrafları,vekalet ücreti ile sorumludur.

Yasa bu kadar açıkken lütfen tereddütte kalmayın.Kolay gelsin
Old 14-04-2008, 16:57   #40
av.cemile

 
Varsayılan

Sayın av abay takip sonucunu bize bildirirse, faiz konusunda, sevinirim.
Old 14-04-2008, 18:57   #41
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Çek yaprağı başına sorumlu olduğu miktarı ödeyen bankanın alıkoyduğu çek asıllarına karşı hamile verdiği, onaylı çek fotokopilerinin kaybolmuş olması nedeniyle;borcunu ödeyen müvekkilimden ayrıca hamil/alacaklıdan ibraname ve imza sirküleri de getirmesini isteyen ve bu belgeleri alan bankanın, müvekkilden,bu çek fotokopilerinin zayi olduğuna dair mahkeme ilamı getirmesini isteyen tutumu hakkında yaptığımız sözlü itirazın,Adana avukatları aracılığıyla iletildiği İstanbul Merkezdeki hukuk danışmanları ilkesel görüşlerini sürdürdüklerini ve bu ilamın mutlaka alınarak bankaya ibraz edilmesine dair görüş bildirmiş,ancak Adanadaki avukat arkadaş bu görüşü kendi insiyatifi ile uygulamaya koymayarak,haksız tutuma kendisi son vermiştir.( Garanti Bankası ile ilgili bir problemdi,bugün çözüldü)

Arkadaşımız,kişisel olarak,bankanın bu talebini uygun bulmadığı kanaatindeydi,ben de düz mantığın iflası demek olan bu taleplerini yazılı olarak bildirmezlerse noterden ihtar çekerek öylece bankaya karşı " hukuka uygun davranmaları hususunda" dava açma hakkımı kullanacağımı bildirmiştim. Bu mantıksız talep ve ısrarlarını zorlanarak aşmış olduk.Aksi takdirde "çek fotokopisinin ziyaı" isimli bilmediğim bir dava açmak zorunda kalacaktım.
Old 18-04-2008, 08:35   #42
av.murat kılıç

 
Varsayılan arkası 711 e göre yazılmış çekler ???

Arkadaşlar, arkası karşılığı yok şeklinde yazılı çeklerden 10 tanesini zorunlu ödeme miktarını almak için ilgili bankaya yazılı olarak başvurdum. Banka ret cevabı verdi.

Sonra icra takibi yaptım. İtiraz ettiler. Sonra itirazın iptali davası açtım. 6 tanesinin duruşması geçen hafta ve bu hafta içiydi. 6 tanesinden 3 tanesi icra inkar tazminatı ile birlikte davayı kabul etti, 3 tanesi ise icra inkar tazminatına yer olmadığından bahisle davayı kabul etti.

Şimdi elimde arkası 711 e göre yazılmış çekler var. Bunlarada bugun dava açmak istiyorum.

Daha önce 711 li çeklerden itirazın iptali yolu ile zorunlu ödemeyi alan arkadaş var mı??

Veya bununla ilgili yargıtay kararları var mı?

Birde zorunluı ödeme tutarı hakkında bir şey söylemek istiyorum. Yıllara göre bu miktarlar değişiyor. 2005 yılı 350 2006 yılı 370 2007 yılı 410 ve şu anda 435 olması gerekiyor. Ancak bu rakamlar çekin arkasının yazıldığı tarih değil bence. Bankanın çeki keşideciye teslim tarihidir. Çünkü banka keşideciye bu çeki vermekler keşideci ile arasında gayri nakdi kredi sözleşmesi akdetmiş oluyor. Miktarı belli olmayan kredi sözleşmesi olmayacağına göre; ve keşidecinin bu çeki ne zaman keşide edeceği belli olmadığına göre; bu miktar çekin keşideciye verildiği an geçerli ödeme tutarıdır. Örneğin keşidesi çeki 2005 yılında almışsa banka o çek yaprağına 350 ytl ödemek için kredi açmıştır. Bu çek yaprağını 2008 yılında keşideci keşide etse siz bankadan 430 ytl isteyemezsiniz. 350 YTL isteyebilirsiniz. Artan küçük miktar için vekalet ücretine katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Ben bu kanaatteyim.
Old 18-04-2008, 10:29   #43
av.cemile

 
Varsayılan

sayın av. Murat, size katılamaycağım,Banka çek karnesi verirken, çekin keşide edilip edilmeyeceğini ya da karşılıksız çıkıp çıkmayacağını bilmemektedir.Çek hesabı bulunan müşterisinin bankada hesabı vardır ve çek ödeme aracı olarak v-bankadan talep edilmektedir. Banka çekin karşılıksız çıkması halinde ödeme yükümlülüğüne girmektedir. 711.md. hükmü açıktır. Bu halde çekin karşılığının olmadığı ne zaman belli oldu ise (ibraz anında) bankanın sorumluluğu o zaman başlamaktadır. Saygılarımla
Old 18-04-2008, 10:34   #45
av.cemile

 
Varsayılan

Madde 10 - (Değişik madde: 26/02/2003 - 4814 S.K./9. md.)(*)

Muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdi kredi sözleşmesi hükmündedir.

Yukarıda belirtilen sorumluluk miktarı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca yayımlanan toptan eşya fiyatları yıllık endeksindeki değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır.
Old 18-04-2008, 10:36   #46
av.cemile

 
Varsayılan

711. md. için ise banka aynı zamanda çekin karşılığının olup olmadığını da çekin arkasına yazmak zorunda olduğuna göre, karşılığı yoksa ödemeli gibi geliyor. Ama uygulama hakkında fikrim yok.
Saygılarımla
Old 21-04-2008, 16:08   #47
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.murat
Daha önce 711 li çeklerden itirazın iptali yolu ile zorunlu ödemeyi alan arkadaş var mı??

((faiz konusundaki yorum hakkımı saklı tutarak))

biraz çekinceli de olsa 711/3 e göre arkası yazılmış çeklerle ilgili icra takibi başlattık..(711/3 e göre yazılmış çeklerde herhangibir mahkeme kararına dayanılmadan verilmiş talimat mevcuttu) .. .tabı banka anında aynı gerekçe ile (keşidecinin talimatına uyulduğu kendilerinin sorumlu olamayacağı vs ) gerekçesi ile itiraz etti...devamında açmış olduğumuz itirazın iptali davası kabul edildi % 40 icra inkar tazminatı ile beraber... ancak karar yazılmadı dolayısı ile ödeme şimdilik yok ..bir aksilik olmaz ise karar elimize geçsin yardımcı olacaksa sitede yayınlarız yada ilgilenen meslaktaşlara yollarız...saygılarımla...
Old 21-04-2008, 17:48   #48
av.murat kılıç

 
Varsayılan Karar

AYŞE HN.

711 li çeklerle ilgili aldığınız davanın kabulü kararını 212-5212596 nolu faxıma fakslayabilirseniz çok memnun olurum. Bende 711 li çeklere sulh hukukta dava açacağım. Ekinde karar olursa lehimize hüküm çıkması olasılığı artar diye düşünüyorum. Saygılarımla.


Alıntı:
Yazan Av.Ayse Eroral
((faiz konusundaki yorum hakkımı
saklı tutarak))

biraz çekinceli de olsa 711/3 e göre arkası yazılmış çeklerle ilgili icra takibi başlattık..(711/3 e göre yazılmış çeklerde herhangibir mahkeme kararına dayanılmadan verilmiş talimat mevcuttu) .. .tabı banka anında aynı gerekçe ile (keşidecinin talimatına uyulduğu kendilerinin sorumlu olamayacağı vs ) gerekçesi ile itiraz etti...devamında açmış olduğumuz itirazın iptali davası kabul edildi % 40 icra inkar tazminatı ile beraber... ancak karar yazılmadı dolayısı ile ödeme şimdilik yok ..bir aksilik olmaz ise karar elimize geçsin yardımcı olacaksa sitede yayınlarız yada ilgilenen meslaktaşlara yollarız...saygılarımla...
Old 22-04-2008, 11:17   #49
subey

 
Varsayılan

Arkadaşlar benimde bir sorum olacak ilgilenen olursa sevinirim. Müvekkil çekleri getirdi.(Tabi hepsi batak)İcraya koymadan önce ilgili banka şubesine yazılmıl dilekçe, vekalet ve çek asılları ile bankaya müracaat ettim. Fakat banka görevlisi vekaletimi inceledikten sonra vekalette banka ismi geçmediğinden bana ödeme yapamayacaklarını söylediler. Bu doğrumu müvekkilden yeni vekalet mi alayım yoksa başka bir yolu varmı?
Old 22-04-2008, 13:17   #50
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan subey
Arkadaşlar benimde bir sorum olacak ilgilenen olursa sevinirim. Müvekkil çekleri getirdi.(Tabi hepsi batak)İcraya koymadan önce ilgili banka şubesine yazılmıl dilekçe, vekalet ve çek asılları ile bankaya müracaat ettim. Fakat banka görevlisi vekaletimi inceledikten sonra vekalette banka ismi geçmediğinden bana ödeme yapamayacaklarını söylediler. Bu doğrumu müvekkilden yeni vekalet mi alayım yoksa başka bir yolu varmı?

Ben olsam sizin yerinizde ne yapardım?

Tabi ki Banka görevlisine yazılı olarak başvururdum. Sonra ret cevabı vermesini isterdim. Talebimin altına 1 satır yazmasını isterdim. Ödenemiyor şeklinde.

Sonra icra takibi+ itirazın iptali (sulh hukuk mahkemesinde) % 40 icra inkar tazminatı bile alabilirsiniz.
Old 22-04-2008, 16:28   #51
subey

 
Varsayılan

Öncelikle ilginiz ve cevabınız için çok teşekkür ederim. Ama "vekalette banka kelimesi eksik olduğundan ödeme yapılmamıştır" gerekçesiyle talebim reddedilirse yine icra takibi yapabilirmiyim. Bunu öğrenmek istiyorum. Ya da doğrudan ilamsız takip yapsam uygun olur mu?
Old 22-04-2008, 17:33   #52
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan subey
Öncelikle ilginiz ve cevabınız için çok teşekkür ederim. Ama "vekalette banka kelimesi eksik olduğundan ödeme yapılmamıştır" gerekçesiyle talebim reddedilirse yine icra takibi yapabilirmiyim. Bunu öğrenmek istiyorum. Ya da doğrudan ilamsız takip yapsam uygun olur mu?


Vekalette banka kelimesi eksiktir diye ret cevabı verirlerse bence 'bankadan işlem yapmaya' yetkili bir vekalet çıkartsanız daha iyi olur.

Ancak uğraşmak istemiyorsanız; doğrudan ilamsız takip yapın. İtiraz ederlerse itirazın iptali davası açarsınız.
Old 22-04-2008, 23:04   #53
avyusuf

 
Varsayılan

Çek takibe girdikten sonra bankadan sorumlu olduğu miktarın istenmesi halinde bankaların hiçbirisi çek aslı verilmediğinden ödeme yapmıyor, bu durumda itirazın iptali ile ilgili bir içtihadı olan varsa forumda yayınlarsa sevinirim. Ayrıca bu icra takiplerinde muhatap banka şubesinin olduğu yer icra dairesimi takipte yetkilidir, herhangi bir şubesinin olduğu yermi, ödeme yaparken herhangi bir şubeye başvurulabileceği söylenmişti.cevaplarınıza teşekkürler.
Old 09-05-2008, 17:37   #54
AV.HANİFE

 
Varsayılan

arkadaşlar benim öğrenmek istediğim konu şu; çek ( A) bankasının ordu İlindeki şubesine ait.Ancak Samsun da başka bir bankaya (örneğin B bankası ) ibraz ediliyor ve karşılığı olmadığı için çekin arkası yazılıyor.Bu çek için borçlulara icra takibi yaptık fakat çek yaprağı bedeli için bankaya başvurmadık.Bu durumda Çekin ait olduğu Ordu İlindeki ( A) bankası şubesinden mi ? çek samsunda başka bir banka tarafından yazıldığı için samsundaki ( B )bankasının şubesine mi ? yoksa çek yaprağının ait olduğu ( A ) Bankasının Samsun daki herhangi bir şubesine başvurabilirmiyim ???
Old 10-05-2008, 02:12   #55
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.HANİFE
arkadaşlar benim öğrenmek istediğim konu şu; çek ( A) bankasının ordu İlindeki şubesine ait.Ancak Samsun da başka bir bankaya (örneğin B bankası ) ibraz ediliyor ve karşılığı olmadığı için çekin arkası yazılıyor.Bu çek için borçlulara icra takibi yaptık fakat çek yaprağı bedeli için bankaya başvurmadık.Bu durumda Çekin ait olduğu Ordu İlindeki ( A) bankası şubesinden mi ? çek samsunda başka bir banka tarafından yazıldığı için samsundaki ( B )bankasının şubesine mi ? yoksa çek yaprağının ait olduğu ( A ) Bankasının Samsun daki herhangi bir şubesine başvurabilirmiyim ???

(A) Bankası yani çekin ait olduğu bankanın herhangi bir şubesine başvurabilirsiniz. Şu ana kadar sadece bir banka ilgili şubeye başvurmamız yönünde ısrar etti. Onun haricinde diğer bankalarda şube ayrımı yapıldığını görmedim. Yapılamaz da...
Old 10-05-2008, 14:03   #56
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.HANİFE
arkadaşlar benim öğrenmek istediğim konu şu; çek ( A) bankasının ordu İlindeki şubesine ait.Ancak Samsun da başka bir bankaya (örneğin B bankası ) ibraz ediliyor ve karşılığı olmadığı için çekin arkası yazılıyor.Bu çek için borçlulara icra takibi yaptık fakat çek yaprağı bedeli için bankaya başvurmadık.Bu durumda Çekin ait olduğu Ordu İlindeki ( A) bankası şubesinden mi ? çek samsunda başka bir banka tarafından yazıldığı için samsundaki ( B )bankasının şubesine mi ? yoksa çek yaprağının ait olduğu ( A ) Bankasının Samsun daki herhangi bir şubesine başvurabilirmiyim ???

Bankalar ödeme yapmamak için genellikle çekin verildiği şubeye gidin diyorlar. Çoğunluklada ödeme yapmak istemiyorlar. Hatta vekaletnamenizde bankalarla işlem yapmaya yetkili olduğunuda görmek istiyorlar. Ahzu kabza yetkisinin yetersiz olduğunu söylüyorlar.
Ancak ben açtığım davalarda anadoluda keşide edilmiş çeklerin bedelini İstanbul'da örneğin sirkeci şubesinden talep ettim, ödeme yapmadılar bende icra takibi+itirazın iptali davası açıp davayı kazandım.
Banka Anonim şirket olduğundan şubelerinin bulunduğu her yerin yetkili yer olduğunu düşünüyorum.
Old 10-05-2008, 14:35   #57
Av. Ali Özcan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.murat
Bankalar ödeme yapmamak için genellikle çekin verildiği şubeye gidin diyorlar. Çoğunluklada ödeme yapmak istemiyorlar. Hatta vekaletnamenizde bankalarla işlem yapmaya yetkili olduğunuda görmek istiyorlar. Ahzu kabza yetkisinin yetersiz olduğunu söylüyorlar.
Ancak ben açtığım davalarda anadoluda keşide edilmiş çeklerin bedelini İstanbul'da örneğin sirkeci şubesinden talep ettim, ödeme yapmadılar bende icra takibi+itirazın iptali davası açıp davayı kazandım.
Banka Anonim şirket olduğundan şubelerinin bulunduğu her yerin yetkili yer olduğunu düşünüyorum.

Sayın Av. Murat;
görüşünüze kesinlikle katılıyorum. bu konudaki tecrübenize dayanarak sormak istediğim bir şey var. bir bankanın başka şehirdeki şubesinin karşılıksız çıkan çekini getiren müvekkilin talebi üzerine bulunduğumuz şehirdeki o bankanın herhangi bir şubesine başvurabiliyoruz. peki bu başvuruyu;
..... bankası başlığı altında, ekte asılları bulunan şu numaralı çekin şu tarihte ibraz edilmesine rağmen ödenmediği ve bankanın sorumlu olduğu miktarın ekte bulunan vekaletnameye dayuanılarak tarafımıza ödenmesini mi talep edeceğiz. yani üst yazı ve ekinde vekaletnameyle birlikte çek asıllarını mı sunmalıyız yoksa dilekçeye fotokopilerini ekleyip para ödendiği takdirde çek asıllarının bankaya sunulacağını mı belirtmeliyiz. fotokopileri eklersek banka çek asıllarını ibraz etmedikleri için ödemedik bahanesine sığınabilir mi? asıllarını eklersek cevap verilecek süre içerisinde çek asıllarının kaybolma ihtimali yok mudur. yoksa banka bizim talebimize anında yazılı cevap verdiği için herhangi bir sorunla karşılaşmıyor muyuz. uygulamadan bahsederseniz sevinirim...
Old 10-05-2008, 15:01   #58
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Ali Özcan
Sayın Av. Murat;
görüşünüze kesinlikle katılıyorum. bu konudaki tecrübenize dayanarak sormak istediğim bir şey var. bir bankanın başka şehirdeki şubesinin karşılıksız çıkan çekini getiren müvekkilin talebi üzerine bulunduğumuz şehirdeki o bankanın herhangi bir şubesine başvurabiliyoruz. peki bu başvuruyu;
..... bankası başlığı altında, ekte asılları bulunan şu numaralı çekin şu tarihte ibraz edilmesine rağmen ödenmediği ve bankanın sorumlu olduğu miktarın ekte bulunan vekaletnameye dayuanılarak tarafımıza ödenmesini mi talep edeceğiz. yani üst yazı ve ekinde vekaletnameyle birlikte çek asıllarını mı sunmalıyız yoksa dilekçeye fotokopilerini ekleyip para ödendiği takdirde çek asıllarının bankaya sunulacağını mı belirtmeliyiz. fotokopileri eklersek banka çek asıllarını ibraz etmedikleri için ödemedik bahanesine sığınabilir mi? asıllarını eklersek cevap verilecek süre içerisinde çek asıllarının kaybolma ihtimali yok mudur. yoksa banka bizim talebimize anında yazılı cevap verdiği için herhangi bir sorunla karşılaşmıyor muyuz. uygulamadan bahsederseniz sevinirim...

Bankaya dilekçe+çek aslı+çek fotokopileri+vekaletname ile birlikte sunulması gerektiği düşüncesindeyim.
Banka anında olmasada aynı gün içinde cevap veriyor zaten. Olumsuz cevap vericek olursa çek asıllarını size iade eder. Fotokopilerinden yararlanarak size cevap verir.
Siz dilekçenizde ekte çek asıllarını ve fotokopilerini sunuyorum diye yazın. 3167 sy yasanın 10.maddesine göre Ödenmesini istiyorum. Şayet ödemeyecekseniz tarafıma yazılı olarak bildirmenizi talep ederim. şeklinde dilekçe verirseniz cevap verirler. Ben bir çok bankaya bu şekilde dilekçe verdi. Bir tek a.... bankası cevap vermedi. Hatta dilekçemi bile kabul etmedi. Bende icra takibi+itirazın iptali davası açtım. Bakalım sonuç ne olacak. Ama yasa maddesi ve yargıtay kararları çok açık. Ödenmemesi için ben bir sebep göremiyorum. 350 ytl yi ödemeiyorlar sonra 900 küsür ödemek zorund kalıyorlar ayrıca bankaya hacize gitme biz parayı hemen yatıralım diye kaç defa telefon açıyorlar. Bankaya hacize gidilmesi hoş değil tabi. Ben davayı kazandığım bir banka vekiline demiştim, bende başka bir çek daha var. Onu takibe mi koyayım yoksa ödermisiniz diye. Meslektaşım bana , valla genel müdürlükten ödeme diyorlar dedi. Onlarda kendilerine göre haklı. İstatistik yapsanız 50 taneden 5 kişi dava yoluna gider. 45 tanesini ödemezler. 5 tanesini 2-3 katı ödeseler bile sonuçta karlı olacaklarını düşünüyorum.
Old 10-05-2008, 20:00   #59
AV.HANİFE

 
Varsayılan

syn Av.Murat banka şubesine müracaat ederken çek aslının eklenmesi gerektiğini belirtmişsiniz.Ancak acele olarak icra takibi yaptığımız için çek aslı icra dairesinde.Bu durumda şubeye nasıl başvurabilirim??
Old 11-05-2008, 01:37   #60
Av.Kaan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.murat
İstatistik yapsanız 50 taneden 5 kişi dava yoluna gider. 45 tanesini ödemezler. 5 tanesini 2-3 katı ödeseler bile sonuçta karlı olacaklarını düşünüyorum.

Banka her halukarda geç ödemeden dolayı karlı, dava açılmazsa para cebinde kalır, açılırsa ödeyene kadar o parayı işletir; ödeyeceğinden fazlasını yapar; sonra icra zoruyla ödediğinde daha azını öder.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar ödemeden men talimatı ADVOCATEHAKAN Meslektaşların Soruları 13 18-12-2009 16:10
Çekte Bankaların Sorumlu Olduğu Miktar Av.Engin Özoğul Hukuk Soruları Arşivi 50 01-03-2008 12:19
çekin aslının bankaya verilmesi advocat63 Meslektaşların Soruları 3 03-10-2007 14:04
Çekte Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar Av.Selim HARTAVİ Meslektaşların Soruları 3 05-09-2007 12:02
bankanın sorumlu olduğu miktar Av.Ufuk Meslektaşların Soruları 10 30-03-2007 15:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08160305 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.